26.06.2017 r. Wizyta pracowników formy Raben Transport

Pomimo okresu wakacyjnego, uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku mieli niecodziennego Gościa. Przybyli do nich pracownicy firmy Raben Transport, którzy przybliżyli dzieciom pracę sektora transportowego oraz pracę kierowców. Uczniowie mogli przypomnieć sobie zasady bezpieczeństwa podczas poruszania się w ruchu ulicznym oraz na drodze. Ponadto mieli możliwość obejrzenia Bajki Transportowej z udziałem Pracowników Grupy.Chyba największą frajdą był fakt, że mogły zasiąść za kierownicą ciężarówki. 

Całe spotkanie odbyło się dzięki zaangażowaniu rodziców jednego z uczniów – Franka z oddziału przedszkolnego.

18.06.2017 Podsumowanie projektu PIRAMIDA CZYTELNICZA w klasie IId

Uczniowie klasy 2 d wzięli udział w projekcie „Piramida czytelnicza”, który trwał od grudnia 2016 r. do czerwca 2017 r. Głównym celem projektu było promowanie czytelnictwa oraz doskonalenie umiejętności płynnego czytania. Zadaniem dla uczniów postawionym przez wychowawcę było samodzielne czytanie w domu wybranej przez siebie książki. Każde 15 minut spędzonych z literaturą, pozwalało na pokolorowanie jednej z cegiełek piramidy. Kontrolę nad czasem czytania oraz wypełnianiem piramidy sprawowali rodzice, zatwierdzając podpisem spędzony przez dzieci czas na czytaniu. Uczniowie rozpoczynali swoją przygodę z małą piramidą składającą się z 16 cegiełek. Następnie przechodzili do wypełniania większych piramid, które zbudowane były z 55 cegiełek. Pokolorowanie całej piramidy pozwalało uzyskać nagrodę w postaci: zakładki do książki, naklejki motywującej, notesiku, planu zajęć, tabliczki mnożenia, dyplomu itp. Uczniowie dzielnie walczyli o uzyskanie jak największej liczby piramid. Uczniowie przygotowali również tzw. tarcze czytelnicze, w których zamieścili informacje o swoich ulubionych książkach, autorach oraz wykonali ilustracje do wybranej przez siebie książki. Pozytywnym efektem projektu było zdecydowane poprawienie tempa czytania przez uczniów. Wychowawca zbadał tempo czytania na początku, w trakcie trwania oraz na końcu projektu. Jednym z największych postępów w czytaniu wykazał się bardzo zaangażowany w projekt uczeń, czytający na początku projektu 35 słów na minutę, zwiększając tempo do 76 słów na minutę na koniec projektu. Ponadto wśród uczniów zauważono znaczne zwiększenie zainteresowania książkami. Uczniowie częściej odwiedzali bibliotekę szkolną oraz chętniej opowiadali o przygodach bohaterów przeczytanych przez siebie książek.

Wychowawca klasy 2 d

Dagmara Horodecka 

karta piramidy czytelniczej


więcej...

9.06.2017 r. Pogadanka nt. bezpiecznych wakacji. 

Dnia 9 czerwca 2017 r. w auli naszej szkoły odbyło się spotkanie z funkcjonariuszem policji i uczniami naszej szkoły. Pani sierżant Julia Marszałek z Komisariatu Policji w Kórniku przeprowadziła z uczniami ciekawą pogadankę pt." Bezpieczne wakacje". Dzieci chętnie słuchały, odpowiadały na zadane pytania i oglądały slajdy na projektorze multimedialnym. Wszystkim się podobało. Uczniowie za ciekawe informacje i spotkanie podziękowali dużymi brawami. My dziękujemy raz jeszcze za przybycie i życzymy wszystkim udanych i przede wszystkim bezpiecznych ferii letnich.

Paulina Tórz

6.06.2017 r. Szkoła w Bninie - Szkołą Promującą Zdrowie

Od 1991 roku w polskich szkołach realizowany jest europejski program pod nazwą Szkoła Promująca Zdrowie, którego koncepcja i strategia wyrosła z ogólnych założeń promocji zdrowia i przekonania, że szkoła ma być środowiskiem, którego społeczność nie tylko się uczy i pracuje, ale także nawiązuje kontakty z innymi, zna zasady zdrowego stylu życia, przeżywa porażki i sukcesy, odpoczywa, bawi się i czuje bezpiecznie.

Przed dwoma laty po dokładnym zapoznaniu się z powyższymi założeniami i procedurami oraz po wykonaniu wstępnych badań nawyków żywieniowych, poziomu aktywności fizycznej i samopoczucia Szkoła Podstawowa nr 2 w Kórniku przystąpiła do realizacji opracowanego przez siebie szczegółowego planu działania. Objęły one swym zasięgiem całą społeczność szkolną, a więc uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców, ale również partnerów zewnętrznych. Koordynatorem całego przedsięwzięcia została wicedyrektor Agnieszka Półchłopek.Wszyscy przystąpili do ciężkiej pracy, która przebiegała wielotorowo i obejmowała szeroko pojęte aspekty zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego sprowadzające się do czterech zasad: tworzenie odpowiednich nawyków żywieniowych, promocja aktywności fizycznej i rekreacji w ruchu, podnoszenie poziomu bezpieczeństwa oraz kształtowanie kultury zachowania i wiary we własne możliwości.
W ramach realizacji naszego planu uczestniczyliśmy w licznych programach zewnętrznych dotyczących zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej i zdrowia psychicznego, a nasi nauczyciele przygotowywali i realizowali własne autorskie projekty dedykowane tym właśnie aspektom zdrowia. Odbyły się dziesiątki konkursów wiedzy i plastycznych, wykładów dotyczących bezpieczeństwa komunikacyjnego i w sieci Internetu,spotkań tematycznych z dietetykiem oraz osobami pracującymi poza granicami naszego kraju na misjach edukacyjnych i medycznych, warsztatów kulinarnych, ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, pogadanek, zajęć rekreacyjnych, przeprowadzono wiele ankiet i badań wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły.
Wyniki i wnioski z tych badań dostarczyły nam realnej wiedzy na temat efektów naszej pracy, poziomu samopoczucia i zadowolenia ze szkoły oraz akceptacji dla idei Szkoły Promującej Zdrowie całej społeczności szkolnej.
Nasze działania i ich efekty w postaci wyników badań zostały zawarte w obszernym raporcie i prezentacji multimedialnej przekazanej Kuratorium Oświaty w Poznaniu, celem ich oceny i przyznania stosownego certyfikatu. Pewnym ewenementem jest to, że nam udało się zrealizować wszystkie zadania w ciągu zaledwie dwóch lat, bo zwykle praca nad tym programem trwa od trzech do pięciu lat.

Dnia 6 czerwca 2017 roku nadszedł czas na finał, który przybrał formę wizyty studyjnejz udziałem zacnych gości: pani Katarzyny Wardzińskiej - wizytatora Kuratorium Oświaty w Poznaniu, pani Beaty Rutkowskiej z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, pana Jerzego Lechnerowskiego - burmistrza naszej gminy, Rady Rodziców szkoły, radnych oraz reprezentantów lokalnej oświaty, sportu, pomocy psychologicznej i społecznej. W spotkaniu uczestniczyli też uczniowie klas IV-VInauczyciele, pracownicy i rodzice. Specjalnie na tę okazję zeszła z obrazu nasza patronka Teofila z Działyńskich Szołdrska–Potulicka, która na obiad zażyczyła sobie bażanta w czekoladzie z gruszkami. Kucharka, która kierowałasię zasadami zdrowego żywienia, przewidziała kłopoty i rzeczywiście naszą Białą Damę dopadłaciężka niestrawność. Zapadła w sen i przyśniła się jej piękna historia z księciem Witaminkiem w roli głównej, który był orędownikiem zdrowego stylu życia. Nasza Teofila, jako kobieta czynu, postanowiła wdrożyć w życie te zasady, w czym zapewnepomogła jej przygotowana przez nas prezentacja multimedialna obrazująca liczne dokonania szkoły w trakcie realizacji programu.Była ona zwieńczeniem zarówno dwuletniej pracy nad programem, jak i wizyty studyjnej.Wszyscy zgromadzeni byli pod wrażeniem ilości i różnorodności podjętych przez nas zadań oraz wyników licznie przeprowadzonych badań . Również nasza Teofila obejrzała wszystko z należytą uwagą, wysłuchała komentarza, po czym stwierdziła, że od nadmiaru wrażeń w głowie jej się kręci i wróciła na obraz, aby wszystko, co zobaczyła i usłyszała, spokojnieprzemyśleć. Gdy nasza patronka oddała się rozmyślaniom, wszyscy uczestnicy spotkania udali się na piknik ze zdrową żywnością. Stoły,jak za czasów Teofili, uginały się odsmacznego jadła – zdrowych sałatek i surówek (ich fundatorem był pan Marcin Grześkowiak), pełnoziarnistego chleba, marchewkowego i szpinakowego ciasta, podanych w fantazyjny sposób owoców. Nasze zmysły były zewsząd atakowane trudnymi do opisania zapachami, niezwykłymi smakami, a przepyszne przekąski czarowały nas feerią barw.

Ku radości wszystkich uczestników programu nasze starania zostały bardzo wysoko ocenione przez kuratoryjną komisję i otrzymaliśmy dokument stwierdzający przynależność SP nr 2 do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, a więc znaleźliśmy się w gronie 284 szkół w Wielkopolsce, które mogą poszczycić się takim certyfikatem. Dzięki temu programowi nasi uczniowie dokładnie znają piramidę zdrowego żywienia, wiedzą, jak komponować posiłki, doceniają znaczenie ruchu dla ogólnej kondycji organizmu, a także wiedzą, że równie ważne dla dobrego samopoczucia są wysoka kultura osobista i poczucie bezpieczeństwa.
Certyfikat ten, poza niewątpliwym zaszczytem, także zobowiązuje do dalszych działań na rzecz ochrony i pomnażania zdrowia, ciągłego budowania klimatu społecznego sprzyjającego osiąganiu przez wszystkich sukcesów i poczucia własnej wartości. W obliczu tej konkluzji należy stwierdzić, że nasza praca wcale się nie skończyła, ona dopiero otworzyła nas na pewne aspekty życia szkolnego. Tak więc jeszcze wszystko przed nami…

Ewa Nowaczyk
Agnieszka Półchłopek

więcej...

więcej zdjęć na: 

4.05. PTASIA STOŁÓWKA – projekt klasy 2d

„Ptasia stołówka” to projekt realizowany przez klasę 2D od stycznia 2017 r. Początkiem projektu była faza teoretyczna, podczas której uczniowie z pełnym zaangażowaniem uczyli się, w jaki sposób właściwie dokarmiać ptaki, aby następnie w sposób praktyczny wspierać małych, skrzydlatych przyjaciół.

Po zapoznaniu się z poradnikiem uczniowie rozpoczęli zbiórkę właściwych produktów. W ten sposób w klasie pojawiły się różne mieszanki nasion dla ptaków: czarny słonecznik, płatki owsiane itp. Jako mali przyrodnicy, uczniowie zdobyli świadomość wielkiej odpowiedzialności związanej z regularnością dokarmiania ptaków, które przyzwyczajają się do stałych miejsc znajdowania pokarmu. Raz w tygodniu uczniowie zaopatrzeni w produkty wędrowali do karmnika ustawionego na boisku szkolnym, aby dosypać karmy oraz sprawdzić jej poprzednio spożytą przez ptaki ilość. Ponadto, poszczególne rodzaje karmy były rozsypywane tak, aby sprawdzić preferowane/ulubione danie z „ptasiej stołówki”.

Początki projektu były trudne przede wszystkim ze względu na niewielką ilość spożywanej przez ptaki karmy, co spotkało się z dużym zaskoczeniem uczniów. Uczniowie wraz
z wychowawcą zastanawiali się, jaki może być powód tak małego zainteresowania ptaków „przygotowywanymi posiłkami”. Mali przyrodnicy doszli do wniosku, że boisko szkolne oraz związany z tym hałas nie zachęcał ptaków do odwiedzania karmnika. Zaobserwowano (po ilości ubywającego pokarmu), że w dni wolne od nauki szkolnej ptaki zdecydowanie chętniej przybywały do karmnika. Ponadto okazało się, że ptaki najczęściej pojawiały się (jak donosili uczniowie) przed rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu. To zachęcało uczniów do dalszej pracy. Najczęściej obserwowanymi gatunkami ptaków były wróble i kawki. Ptaki najchętniej żywiły się zimowymi kulami (połączenie tłuszczu, nasion oraz orzechów.Kula znajduje się
w siateczce, która umożliwia łatwy dostęp do pożywienia i zapobiega jej rozpadaniu).

Miłym akcentem naszego projektu była wspólna rodzinna wycieczka do Nadleśnictwa Pniewy – miejsca, gdzie prowadzi ścieżka przyrodniczo - edukacyjna „Szlak Kani Rudej”. Tam mieliśmy okazję spotkać się z panią leśnik i dopytać o interesujące nas kwestie.

Podsumowaniem projektu były prace uczniów, w których znaleźć można informacje pisemne oraz ilustracje ulubionych ptaków. Prace znalazły miejsce w naszej klasie obok stworzonej specjalnie do tego projektu gazetki klasowej. Projekt się okazał się doskonałą okazją do zaprzyjaźnienia się z ptakami oraz dał możliwość poszerzenia wiedzy na temat różnych gatunków ptaków. W związku ze sporymi zapasami karmy, nasi mali skrzydlaci przyjaciele mogą liczyć na dalsze wsparcie ze strony uczniów z klasy 2D.

wychowawca klasy 2D - Dagmara Horodecka

więcej...

28.04.2017 r. Projekt: „Ja i moja rodzina jemy owoce i warzywa”

28 kwietnia uczniowie klasy 1, 2b i 3a w ramach projektu„Ja i moja rodzina jemy owoce i warzywa” zorganizowanym przez Wielkopolską Gildię Rolno- Ogrodniczą, uczestniczyliw warsztatach poświęconych zdrowemu odżywianiu. W czasie zajęć uczniowie analizowali piramidę żywieniową, dyskutowali na temat produktów, które odgrywają ważną rolę w codziennej diecie oraz o tych, których powinni jeść w małych ilościach. Największe zdziwienie i jednocześnie przerażenieu dzieci wywołała analiza produktów (powszechnie spożywanych) pod względem ilości cukru. Kolejnym etapem zajęć była prezentacja ukazująca dzieciom ciekawe pomysły zastąpienianiezdrowej żywności czyli fast foodów zdrowymi przekąskami owocowo-warzywnymi. Owocowo-warzywne zwierzaki cudaki cieszyły się dużym zainteresowaniem. Dzieci wnikliwie analizowały przekąski rozpoznając i nazywając wszystkie występujące tam owoce i warzywa. Ciekawym elementem zajęć była też prezentacjaowoców egzotycznych tj.: miechunka peruwiańska, awokado, granat, melon, mango orazich wartości odżywczychi sposobówwykorzystania w codziennej diecie. Warsztaty zakończył się degustacją pysznych polskich jabłek oraz ogłoszeniem konkursu na temat znajomości owoców i warzyw.

27.04.2017 r. Wyróżnienie w Powiatowym Konkursie „Palić, nie palić oto jest pytanie” na rebus o tematyce antynikotynowej.
Rebus - to łamigłówka złożona z odpowiednio ułożonych rysunków, znaków, napisów. Celem konkursu dla piątoklasistów organizowanego przez PSSE w Poznaniu było:
- poszerzenie wiedzy o szkodliwości palenia i jego skutkach,
- promowanie niepalenia papierosów i e-papierosów,
- kształtowanie postaw asertywnych wobec palenia czynnego i biernego,
- zachęcanie do twórczej pracy.
Zgodnie z regulaminem szkoła mogła zgłosić 1- 2 prace do etapu powiatowego.
Komisja Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej otrzymała łącznie 50 prac
z 46 szkół powiatu poznańskiego.
W dniu 27 kwietnia na oficjalnym spotkaniu w siedzibie PSSE, z rąk pani Dyrektor Hanny Jankowskiej nagrodę i dyplom wyróżnienia za zajęcie IV miejsca otrzymała nasza uczennica Anna Galubińska z kl. Va. Jej piękny graficznie rebus przedstawiał hasło: Palisz papierosy? Niszczysz zdrowie dzieci i dorosłych! Ani serdecznie gratulujemy!

Organizator konkursu szkolnego: Agnieszka Półchłopek

22.04.2017 r. Dzień Ziemi.

Światowy Dzień Ziemi (22 kwietnia) wprowadzono po to, by miliardy ludzi pochyliły się nad losem planety, na której żyją, a chwila ekologicznej zadumy skłaniała do uświadomienie sobie problemów związanych ze zmianami klimatu, przeludnieniem, wymieraniem gatunków czy brakiem wody.
Pomysłodawcą tego święta naszej planety był amerykański senator Gaylord Nelson.
Nasza szkoła od lat różnorodnymi działaniami włącza się w obchody tego wyjątkowego dla planety dnia.
Tegoroczne obchody (21 kwietnia) cała społeczność szkolna zaakcentowała zielonymi elementami ubioru, wystawą plakatów, które w ramach projektu wykonali uczniowie klas szóstych, prezentujących główne zagrożenia ekologiczne Ziemi - efekt cieplarniany, kwaśne opady, dziurę ozonową, wyczerpywanie zasobów nieodnawialnych, ze szczególnym uwzględnieniem problemu smogu. Ważnymi elementami wystawy były również prace plastyczne konkursu „Moja Ziemia – mój dom” przygotowane przez uczniów klas I-III oraz drzewa powstałe w efekcie warsztatów ekologicznych zorganizowanych przez szkolną świetlicę. W tej scenerii rozpoczęliśmy w „Dwójce” pełen ekologicznych akcentów dzień.
Uczniowie klas I-III uczestniczyli w przedstawieniu pt. „Królewna Śmieszka i Ekoludki” przygotowanym przez dzieci z klasy IIa pod kierunkiem pani Kingi Koperskiej. Spektakl poruszał tematy z zakresu ochrony lasów, segregacji odpadów, szkodliwości smogu, a bajkowa sceneria i znane piosenki o tematyce ekologicznej zachęcały widzów do dbania o naszą planetę. Uroczystość była również okazją do nagrodzenia zwycięzców konkursu plastycznego dla młodszych uczniów, zorganizowanego przez panią Agnieszkę Szary.
Uczniowie klas czwartych wzięli udział w warsztatach recyklingu odpadów, które przygotowała pani Renata Tarnawska. Bazując na prezentacji "Akademia odpadowa - co wiemy o odpadach?" uczestnicy przypomnieli sobie, czym są odpady, w jaki sposób je dzielimy oraz czego dotyczy zasada 3xR, czyli Redukcja, PowtóRne użycie, SegRegacja, pozwalająca zminimalizować ilość wytwarzanych śmieci. Na zakończenie warsztatówpraktycznie ćwiczyli segregację odpadów zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej gminie, wrzucając odpady do pojemników o odpowiednich kolorach.
Natomiast uczniowie klas V i VI brali udział w „Grywalizacji Smogowej” przygotowanej przez panie Agnieszkę Półchłopek i Alinę Adamczyk w ramach projektu „Edukacja Globalna”, realizowanego we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie.
Celem gry, połączonej z rywalizacją klasowych zespołów, było uświadomienie problemów związanych ze smogiem, a co za tym idzie pozostałymi zagrożeniami ekologicznymi Ziemi oraz ich skutkami dla człowieka i środowiska. W ramach zespołowych zadań, uczniowie po obejrzeniu wskazanych filmików zamieszczonych w Internecie, odpowiadali na pytania dotyczące przyczyn powstawania smogu, jego oddziaływania na zdrowie oraz nasilonego występowania na świecie i w Polsce. Drugim zadaniem była analiza jakości powietrza w okolicach Kórnika dokonana na podstawie wyników pomiarów pochodzących ze stacji w Borówcu. Uczniowie odczytywali zawartość ozonu, tlenków azotu i siarki, pyłów PM10 oraz benzenu i na podstawie norm określali jakość powietrza, którym oddychamy. Jak się okazało nasze powietrze jest dobrej jakości, choć poziom ozonu przygruntowego wzrastał w czasie.
Kolejnym z zadań było wybranie informacji zawartych w prezentacji oraz określenie cech smogu londyńskiego i typu Los Angeles. Czwarte zadanie związane było z opracowaniem metaplanu, w którym zawodnicy określali istniejące problemy związane z zanieczyszczeniem powietrza, zastanawiali się nad tym, jak powinno być oraz co należałoby zmienić, aby jakość wdychanego powietrza polepszyć.
Oczywiście, aby zrealizować te różnorodne zadania i wzajemnie sobie nie przeszkadzać w grywalizacji, uczestnicy wykorzystywali szkolne laptopy oraz swoje słuchawki. Każda z grup, która najlepiej wykonała zadanie w czasie 40 minut otrzymywała drobne nagrody.
Miejmy nadzieję, iż taka wielowymiarowa forma organizacji Dnia Ziemi pozwoliła na utrwalenie nie tylko wiedzy z zakresu ekologii, ale również przekonania, że każdy człowiek swoim działaniem ma wpływ na ograniczenie szkodliwych dla środowiska czynników i w ten sposób może pozytywnie oddziaływać na otaczający nas świat.

Agnieszka Półchłopek i Alina Adamczyk

więcej...

22.04.2017 r. Zielone warsztaty dla Ziemi.

Po raz pierwszy w naszej świetlicy odbyły się „Zielone warsztaty dla Ziemi”, które zgodnie z przypadającym na 22 kwietnia Światowym Dniem Ziemi zostały zorganizowane w czwartek 20 kwietnia w godzinach popołudniowych dla wszystkich chętnych uczniów – a ich nie brakowało! Każdy z wielkim zapałem zabrał się do pracy a tej nie było mało a co ważne nie było nam nudno! Z ekologicznych odpadów (nawiązując do warsztatów ekologicznej Marzanny) tym razem powstało drzewko. Nie brakowało przy tej pracy dużo śmiechu, burzy mózgów oraz kreatywnego myślenia. Bacznym okiem wspierała nas Pani Kasia Warteresiewicz – nasza plastyk, której wizja pomogła nam w powstaniu pięknego dzieła. Plakat zawisł w holu szkoły a wspaniałe wspomnienia uwiecznione zostały na zdjęciach. Ja ze swej strony dziękuję wszystkim za udział w warsztatach – Jesteście cudowni! RAZEM MOŻEMY WSZYSTKO! Organizator – Małgorzata Grzelczak

20.04.2017 r. Dzień Patrona

W czwartek 20 kwietnia uczniowie klas I-VI wzięli udział w uroczystym apelu zorganizowanym z okazji Dnia Patrona. Spotkaliśmy Białą Damę, która serdecznie nas przywitała i zaproponowała udział w specjalnym quizie - "Co wiecie o Białej Damie?". Zaprezentowany został również film, na którym mogliśmy obejrzeć Zamek Kórnicki z lotu ptaka. Wysłuchaliśmy też krótkiego koncertu szkolnego zespołu Tremolo przygotowanego specjalnie dla naszej Patronki. W apelu udział wzięli uczniowie klasy 4a i 4b, a został on przygotowany przez panie Agnieszkę Chmurę i Renatę Tarnawską.

11.04.2017 r. Kwiecień miesiącem zdrowia

Tego dnia w naszej świetlicy szkolnej odbyło się spotkanie z panią higienistką Marią Michalkiewicz. Uczniowie mieli okazję wysłuchać ciekawej pogadanki nt.: Jak ważne jest udzielanie pierwszej pomocy medycznej? Pani Majka przygotowała również ciekawe warsztaty praktyczne. Uczniowie otrzymali bandaże i uczyli się jak prawidłowo opatrywać rany a przy okazji zadawali mnóstwo pytań. Już teraz poradzimy sobie z drobnymi ranami. Spotkanie było bardzo ciekawe. Dziękujemy raz jeszcze p. Majce;

Organizator: Paulina Tórz

7 kwietnia 2017 r. - Konkurs plastyczny na "Najpiękniejszą kartkę wielkanocną " Konkurs plastyczny na "Najpiękniejszą kartkę wielkanocną "zorganizowany dla wszystkich uczniów naszej szkoły przez świetlicę szkolną został właśnie zakończony. Konkurs spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem !!! Uczniowie wykazali się dużą kreatywnością i pomysłowością. Jednak jury mogło wybrać tylko 6 najlepszych prac. Do grona laureatów należą: w przedziale kl.1-3 :Amelia Kossak (kl.3a) 1 miejsce, Igor Śliwiński (kl.2d) 2 m oraz Oliwia Litkowska (kl.3b) 3 m oraz w przedziale kl.4-6:Jakub Galiński (kl.4a) 1 m,Martyna Jurga (6b) 2 m oraz Julia Łagoda(kl.4a) 3 m. Zwycięzcom gratulujemy a wszystkim uczestnikom dziękujemy za wzięcie udziału.

Organizatorzy: Paulina Tórz i Małgorzata Grzelczak

7.04.2017 Konkurs na kartkę wielkanocną w j. niemieckim

Konkurs plastyczny "Osterkarte" dla klas 4-6 z j. niemieckiego na najpiękniejszą kartkę wielkanocnązostał właśnie zakończony. Konkurs spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem - łącznie zostało zgłoszonych aż 25 prac! Wszystkie kartki były bardzo ciekawe i oryginalne. Uczniowie wykazali się dużą kreatywnością i pomysłowością. Jednak można było wybrać tylko 3 najlepsze prace. Do grona zwycięzców należą: Martyna Jurga ( klasa 6b)1 miejsce, Paulina Bukczyńska 2 m oraz Zuzanna Nikonowicz 3 m. Zwycięzcom gratulujemy,a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie. Zapraszamy do kolejnych"polsko-niemieckich" konkursów.

Ps. Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych! Frohe und gesunde Ostern!

Organizator : Paulina Tórz

29.03.2017 - Szkolny konkurs recytatorski z j. niemieckiego

29.03.2017r. odbył się szkolny konkurs recytatorski z języka niemieckiego pt.: ,,Die Schüler tragen Texte vor''. Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem dzieci. Uczniowie klas 2-6 recytowali krótkie wiersze, słowa piosenek, które poznali  wcześniej na lekcjach języka niemieckiego. Wyniki konkursu ogłoszono tego samego dnia. Do grona laureautów należą: Zofia Kmiecik (2a) - 1miejsce, Weronika Szymańska (4b) - 2 miejsce, Mikołaj Mydlarz (2d) - 3 miejsce i 3 wyróżnienia - Antonina Karaszewska (3d), Zuzannna Urbańska(2e) i Jędrzej Krześ (2b). Laureaci otrzymali pamiątkowe słowniki  do nauki języka niemieckiego, oprócz tego każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom.

Agnieszka Strach

27 marca - wycieczka do Laboratorium Wyobraźni w Poznaniu

W poniedziałek 27 marca uczniowie klas IVa i IVb wyjechali wraz z opiekunami - pp. M. Iszkuło, A. Chmurą i R.Tarnawską do Poznania, aby zwiedzić Laboratorium Wyobraźni w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Podczas trzygodzinnych zajęć uczniowie: odwiedzili planetarium i obejrzeli projekcję pt. "O gwiazdce, której się udało", uczestniczyli w zajęciach z robotyki prowadzonych w oparciu o zestaw klocków oraz specjalistyczne oprogramowanie na licencji Lego oraz zwiedzali Eksperymentarium poznając zasady fizyki, a jednocześnie bawiąc się. Wszyscy wrócili zadowoleni obiecując, że jeszcze kiedyś przyjadą.

Renata Tarnawska

więcej zdjęć: https://goo.gl/photos/MvwYwvsk9Hw9FRyi8

21 marca 2017 r. Ekologiczna Marzanna w świetlicy szkolnej

Już po raz drugi odbyły się w naszej szkole wiosenne warsztaty, gdzie ich głównym celem było stworzenie ekologicznej Marzanny. Ze zebranych przez uczniów odpadów na początku przystąpiliśmy do ich selekcji, dzieląc na plastiki, papier itp. Chętni uczniowie z wielkim zapałem od razu zabrali się do pracy. Po godzinnym wysiłku powstała piękna ekologiczna – przestrzenna Marzanna. Nie zabrakło jej rąk z butelek, tułowia z kartonu, głowy z gazet, włosów z wełny, oczy i usta z nakrętek a resztę wypełniły ekologiczne dodatki. Wszystkim którzy przyłączyli się do jej powstania bardzo dziękuję! I do zobaczenia za rok.

Tekst: Małgorzata Grzelczak; Zdjęcia: Dagmara Horodecka

Marzec miesiącem matematyki

Już po raz trzeci w Polsce obchodzono w tym roku Dzień Matematyki. Świętujemy go 12 marca zaraz obok Dnia Liczby Pi, który przypada 14 marca. Jako jedna spośród 2000 szkół w Polsce również SP nr 2 w Kórniku wzięła udział w tym szczególnym świętowaniu.

Klasy IV-VI uczestniczyły w zespołowym turnieju matematycznym pod nazwą "Pieniądze to nie wszystko". Klasy II i III przygotowały piękne prace plastyczne obrazujące kolejne cyfry rozwinięcia dziesiętnego liczby Pi - posłużą one do przygotowania filmiku na temat liczby Pi.

Natomiast uczniowie klasy 3d zakodowali liczbę Pi używając kolorów i stworzyli ciekawe i kolorowe "miasta".

Zachęcamy do obejrzenia filmu pt. "Rozwinięcie dziesiętne liczby Pi w projekcie artystycznym klas 2 i 3 SP nr 2 w Kórniku".

11.03.2017 r. Udana akcja „Wiosennego Wietrzenia Szaf”

11.03.2017r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Kórniku odbyła się już druga edycja akcji „Wiosenne Wietrzenie Szaf”. Akcję zorganizowała Rada Rodziców i polegała ona na wymianie lub sprzedaży używanej odzieży damskiej, męskiej i dziecięcej, zabawek oraz rękodzieła w postaci wiklinowych koszy oraz biżuterii.

Impreza cieszyła się ogromnym powodzeniem zarówno ze strony wystawców jak i kupujących , była również niepowtarzalną okazją do nabycia unikalnych rzeczy i zabawek . Podczas zakupów wszyscy odwiedzający naszą imprezę mieli okazję do spotkań, rozmów i skosztowania pysznych wypieków przygotowanych przez rodziców naszych uczniów.

Serdecznie dziękujemy rodzicom, za przepyszne ciasta i pomoc w prowadzeniu kawiarenki, informujemy również, że dochód ze sprzedaży waszych wypieków zasilił konto RR i w całości zostanie przekazany na dzieci z SP 2

Rada Rodziców pragnie bardzo serdecznie podziękować wszystkim rodzicom, którzy upiekli ciasta do naszej kawiarenki, również mamom, które pomogły nam w jej prowadzeniu ( Magda Kozłowska, Kamila Andrzejewska, Karolina Naskręt, Maria Kuźma, Jola Jankowiak). Dziękujemy naszym sponsorom (Marcin Grześkowiak, Ewa Mazurkiewicz) oraz wszystkim pracownikom szkoły za pomoc w przygotowaniu imprezy.

Rada Rodziców SP nr 2 w Kórniku

Lista sponsorów ciasta znajduje się w zakładce ,,Nasi sponsorzy". Dziękujemy!

11.03.2017 r. Dzień Talentów i Drzwi Otwarte w SP nr 2
Od samego rana w SP nr 2 wielki ruch i rwetes. Niby nie ma w tej informacji nic niezwykłego, bo przecież tak się dzieje każdego ranka w szkole, ale tym razem jest to rzeczywiście wiadomość nietypowa, bo chodzi o wolną sobotę. Któż więc tego dnia przyszedł do szkoły i w jakim celu? Ano przyszli rodzice szukający szkoły dla swoich dzieci rozpoczynających naukę, przyszli także rodzice , których życiowe losy przygnały do Kórnika i wybierają szkołę dla kontynuacji dziecięcej nauki, przyszli również rodzice naszych uczniów przyglądający się rozwojowi talentów swoich dzieci, w murach szkoły gościliśmy też kandydatów na zerówkowiczów, pierwszoklasistów, a także naszych uczniów i absolwentów. Jaka okazja zgromadziła ich wszystkich w szkole w słoneczny sobotni poranek 11 marca? Otóż tego dnia w Szkole Podstawowej nr 2 w Kórniku odbywał się Dzień Talentów i Drzwi Otwarte Szkoły.
Szkoła przygotowała się do tego dnia w szczególny sposób, przybrawszy odświętny wystrój witała miłych gości kolorowymi, wesołymi dekoracjami i wystawami prac uczniowskich. Po szkolnych korytarzach dyskretnie snuła się nasza patronka, Teofila z Działyńskich Szołdrska–Potulicka, która ofiarowywała przybyłym folder zawierający najważniejsze informacje o szkole, będący jej swoistą wizytówką.

Zapraszamy do odbycia z nami wędrówki przez szkołę, trasą, jaką przebyli nasi goście.

Udajmy się więc ich śladem…Najpierw wszystkich zebranych bardzo serdecznie powitała w szkolnej aulipani dyrektor Zofia Talarczyk i zaprosiła do obejrzenia występu teatralnego pt. „Z wizytą u Białej Damy” przygotowanego przez zespół „Kleksik” i koło teatralne klas IV-VI. Potem sympatycy doświadczeń chemicznych mieli okazję uczestniczyćw pokazach „Chemia w roli głównej”, prowadzonych przez instruktorów „Małego Inżyniera", dzięki którym takie pojęcia jak: pasta dla słonia, sok z gumijagód, chemiczna ciuchcia czy sztuczna krew i ogniowe kule przestały być czarami alchemików, a stały się chemicznymi reakcjami . Mieszczące się obok auli sale oddziałów przedszkolnych były dosłownie oblegane przez rodziców ze swymi pociechami. Wychowawcy „zerówek” w swoich kolorowych salach przedstawiali program rozwijania dzieci sześcioletnich nagrodzony przez Ministra Edukacji Narodowej w 2013 r. Idąc tropem naszych gości opuszczamy aulę i udajemy się do sali gimnastycznej, gdzie natrafiamy na zajęcia rekreacyjno – sportowe i ćwiczenia na ergometrach wioślarskich oraz pokazy, jak udzielać pierwszej pomocy w ramach programu WOŚP „Ratujemy i uczymy ratować”. Po drodze na korytarzu przy sali gimnastycznej odbywa się prezentacja zasad gry w szachy i warcaby oraz rozgrywki szachowe. Po ominięciu szachowego przystanku znajdujemy się w sali informatycznej, w której odbywają się zajęcia kodowania, warsztaty bezwzrokowego pisania na klawiaturze komputera oraz warsztaty matematyczno – informatyczne z wykorzystaniem platformy Learning Apps. To dopiero półmetek naszej wędrówki przez szkołę, bo dopiero teraz udajemy się do budynku głównego. A tam na gości w każdej sali lekcyjnej czekają nauczyciele gotowi do rozmów, konsultacji, prezentacji programów, systemu oceniania, warsztatu pracy, tablicy interaktywnej, multibooków, strony internetowej szkoły. Dla najmłodszych – obecnych i przyszłych uczniów - nauczyciele przygotowali różne warsztaty plastyczne (papierowe drzewa, malowanie kolorową solą, origami) i językowe (polonistyczne zagadki, quizy, memoryi inne układankipo niemiecku, angielsku i francusku). Po wejściu na piętro trafiamy na warsztaty chemiczne, podczas których uczniowie produkowali chemiczny żel, robili kolorowe drinki i malowali na mleku. Ciekawi odkrywania dalszych praw natury trafiali na warsztaty przyrodnicze, gdzie produkowano mydło, badano pH roztworów, wykonywano i obserwowano barwionepreparaty mikroskopowe, poznawano tajemnice magnetyzmu, elektryzowania i przepływu prądu. Najwytrwalsi uczestnicy naszej wędrówki przez szkołę dotarli zapewne na II piętro do szkolnej biblioteki, gdzie mogli zapoznać się z zasobami biblioteki multimedialnej, biogramami sławnych Wielkopolan oraz stołówką. W drodze powrotnej zahaczyli zapewne o dolny hol, gdzie mieli swoje punkty konsultacyjne szkolny pedagog i logopeda, którzy prezentowali założenia programu wczesnego wspomagania rozwoju, a także wychowawcy świetlicy i dietetyk. Po odbyciu spaceru na przełaj przez szkołę nadszedł czas odpoczynku przy kawie i słodkich smakołykach upieczonych przez mamy i babcie naszych uczniów.Czas przy kawce umilały występy rozśpiewanej „Załogi św. Wojciecha”, laureatów Konkursu Piosenki Dziecięcej oraz zespołu wokalnego „Tremolo”, który przygotował dowcipny program słowno – muzyczny nawiązujący do Dnia Kobiet.
No i wreszcie czas na podsumowanie. Dzięki otwartym szeroko drzwiom odwiedziło nassporo gości, którzy mówili, co zobaczyli, co przeżyli, czego doświadczyli - na bieżąco relacjonowali nam swoje opinie i trzeba przyznać, może nieskromnie, że wszyscy nas bardzo chwalili. Miejscowi z łezką w oku wspominaliswoją starą podstawówkę, jeszcze przed przebudową, inni zachwycali się dzisiejszym architektonicznym cackiem, w którym tak dobrze współgrajązupełnie nowoczesne elementy ze starymi. To połączenie przekłada się na symboliczny wymiar naszej szkoły, w której potrafimy łączyć nowoczesną edukację z walorami kultury i tradycji, a nawet wybiegamy w przyszłość realizując programy z zakresu programowania, astronomii, chemii, matematyki, ekologii i promocji zdrowia, aby w jak najpełniejszy sposób przygotować naszych absolwentów do funkcjonowania w zmieniającym się świecie.
I właśnie dlatego wszyscy tak bardzo kochamy naszą szkołę, szkołę ze 114letnią historią. Nie ma takiej drugiej w naszej gminie! Jeśli dodamy, że w tym pięknym budynku, którego ceglane ściany pamiętają odległe czasy, na każdym kroku dziś odkrywamy talenty naszych uczniów – sportowe, aktorskie, wokalne, plastyczne, językowe, naukowe i jesteśmy świadkami ich intensywnego rozwoju, dojrzewania, kształtowania się osobowości – to dopełnimy obrazu miejsca, które jest naszym wspólnym drugim domem.

Ewa Nowaczyk

więcej...

6.03.2017 r. KONKURS „RADIOWY GŁOS”

6 marca w auli naszej szkoły odbył się konkurs dla klas II i III pod nazwą „Radiowy Głos’. Chętnych nie brakowało. Do konkursu zgłosiło się łącznie 20 osób. Konkurs został podzielony na dwa etapy. Pod bacznym okiem jury w składzie: Małgorzata Grzelczak (przewodniczący), Jolanta Tarnawska i Klaudia Kościelniak zadaniem uczniów było płynne przeczytanie wcześniej otrzymanego tekstu. Uczniowie dzielnie zmagali się z „łamańcami językowymi. Jury brało pod uwagę w ocenie: wyrazistość czytania, intonację, tempo oraz ładnie brzmiący głos. Wszyscy byli bardzo miło zaskoczeni wspaniałym przygotowaniem zgłoszonych dzieci. I tak po naradach jury do II etapu zakwalifikowali się; Zuzanna Urbańska II e, Marianna Basalak – Cała III b, Antonina Karaszewska III d, Marta Lamprecht III d, Dawid Rauk II d. Drugi poziom konkursu był trudniejszy, ponieważ tekst zawierał wiele słów gdzie łatwo było o tzw. „połamanie języka”. Uczniowie dzielnie walczyli. W rezultacie I miejsce uzyskała Zuzanna Urbańska, II miejsce - Marta Lamprecht a na III miejscu uplasował się Dawid Rauk. Wyróżnienie otrzymały oczywiście Antonina oraz Marianna, którym zabrakło tak niewiele. Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za udział, za odwagę. Dla nas nauczycieli jest to wielki sukces, że uczniowie podjęli się wyzwania. Być może wśród chętnych osób, ktoś w przyszłości spełni swoje marzenie i rozpocznie swoją radiową przygodę z mikrofonem. Mamy nadzieję, że będzie wówczas pamiętać, że to właśnie tu… w Szkole Podstawowej nr 2 w Kórniku był ich początek wielkiej kariery.

Organizatorzy

Dagmara Horodecka

Małgorzata Grzelczak

15.02.2017 r. Balik karnawałowy klas IIabde i I

Zabawa karnawałowa zorganizowana przez wychowawców klas I-II odbyła się 15 lutego 2017r. W przygotowaniach dzieciom pomagali rodzicie, którzy często własnoręcznie tworzyli fantazyjne stroje. Było to ważne wydarzenie i choć dla zdecydowanej większości to już druga odsłona karnawału w szkole, to jednak emocje okazały się ogromne!

Tegoroczny Bal Karnawałowy nie miał motywu przewodniego, co zaowocowało w jeszcze większą kreatywnością i ilością cudownych strojów i postaci zarówno z bajek, filmów jak i książek. Na wspólnym parkiecie bawili się więc super-bohaterowie, księżniczki, rozmaite zwierzęta, a nawet wróżki.

Dzieci miały czas na zabawy swobodne i tańce przy ulubionych utworach, jednak prawdziwym wyzwaniem okazały się konkursy i zawody toczone w reprezentacjach klasowych. Uczestnicy mieli do pokonania takie konkurencje jak zgadywanie tytułów bajek, czy wykonywanie poleceń na czas (liczył się refleks i spostrzegawczość). Konkursy niosły za sobą nagrody dla całego zespołu, co jeszcze bardziej podkręciło atmosferę zdrowej i serdecznej rywalizacji. Animatorką zabaw w tegorocznej edycji Balu Karnawałowego była Hanna Langner – mama jednego z uczniów naszej szkoły. Prowadzone przez panią Hannę konkurencje spotkały się z bardzo ciepłym przyjęciem uczniów. Dzieci chętnie brały udział w zorganizowanych zabawach. Faworytem okazała się lodowa bitwa na „śnieżki” wprost z „Krainy lodu”. Dzieci bawiły się do godziny 18.00, gdy nadeszła chwila wyciszenia i powrotu do domu. Wszyscy uczestnicy bardzo dobrze wspominali ten wspólnie spędzony czas, nie mogąc już doczekać się kolejnej tak wspaniałej zabawy.

Radzie Rodziców, która była sponsorem tegorocznego Balu Karnawałowego, w imieniu wszystkich dzieci, serdeczne podziękowania składają wychowawczynie oddziału przedszkolnego, klas pierwszych, drugich i trzecich.

Tekst: Olga Kudła

Zdjęcia: Kinga Koperska

więcej...

27 - 31.01.2017 r. Uczniowie „Dwójki” kolejny raz na EuroWeek-u…

Już po raz ósmy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Teofili z Działyńskich Szołdrskiej – Potulickiej w Kórniku – Bninie uczestniczyli w pięciodniowym obozie EuroWeek – Szkoła Liderów organizowanym przez Fundację EUROWEEK.

Za wielki sukces osób inicjujących wyjazdy na EuroWeek w 2013 roku należy uznać niesłabnące zainteresowanie dzieci Szkołą Liderów.

Tym razem, w terminie od 27.01.2017 r. do 31.01.2017 r., w Długopolu Zdrój, w Ośrodku Aleksander, przebywała tylko 17 – osobowa grupa uczniów w wieku od 10 do 13 lat pod opieką nauczycielek p. Izabeli Biernackiej, p. Eweliny Cholewy i p. Ireny Żyto.

Opiekunowie poświęcili swój wolny czas i bezinteresownie pracowali w czasie ferii, by uczniowie naszej szkoły mogli doskonalić nie tylko kompetencje językowe, ale też relacje międzyludzkie oraz świetnie bawiąc się, integrować z innymi ludźmi.

Program EuroWeek jest obozem edukacyjnym pozwalającym jego uczestnikom aktywnie włączać się w życie demokratycznego społeczeństwa dzisiejszej Europy.

Projekt ten ma na celu dotarcie do najzdolniejszej i najaktywniejszej młodzieży i rozwijanie najbardziej cenionych w obecnej rzeczywistości kompetencji społecznych tj. przewodzenia, autoprezentacji oraz pracy zespołowej.

Zajęcia są prowadzone w formie interaktywnych warsztatów, gier symulacyjnych i praktycznych ćwiczeń przez szkoleniowców Europejskiego Forum Młodzieży – stowarzyszenia, które posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności edukacyjnej dzieci i młodzieży.

Na certyfikatach, które otrzymali nasi uczniowie – uczestnicy specjalistycznego obozu „EuroWeek – Szkoła Liderów” widnieje następujący zakres zajęć: konferencjaprasowa, leadership, poznaj Unię Europejską, praca i motywacja w grupie, program „Erasmus +”, poznawanie kultur świata, prowadzenie prezentacji/autoprezentacji, debata oksfordzka, wolontariat i szok kulturowy.

Cieszymy się bardzo, że nasi uczniowie cenią sobie udział w tych zajęciach. Przykro nam, że mogliśmy zabrać tak mało liczną grupę uczestników. Niestety organizator zaproponował nam tylko tyle miejsc. Świadczy to o tym, że EuroWeek cieszy się dużą popularnością i coraz więcej szkół z różnych regionów Polski bierze w nim udział. Pozostali uczestnicy tej edycji Szkoły Liderów pochodzili z Kluczy i ze Świecia. Między dzieciakami nawiązały się przyjaźnie, które dzięki współczesnym możliwościom komunikowania się na pewno będą kontynuowane.

Irena Żyto

więcej...

27.01.2017 r. - Bal karnawałowy oddziałów przedszkolnych

27 stycznia odbyła się zabawa karnawałowa klas 0 zorganizowana przez wychowawców. Uczestnicy zabawy zachwycali kolorowymi i pomysłowymi przebraniami! Wśród licznej gromady księżniczek, pszczółek, kotów i piłkarzy można było dostrzec prawdziwego rycerza, a także zbiegłego więźnia, za którym dzielnie podążał policjant dzierżący w dłoni kajdanki.

Uczniowie klas 0 brali udział w zabawie tanecznej przy dźwiękach ulubionych utworów, zabawach muzyczno-ruchowych animowanych przez wychowawców, a także wklasowych zawodach sportowych, gdzie jedną z konkurencji był rzut do celu.

Wszystkie dzieci chętnie brały udział w aktywnościach proponowanych przez wychowawców. Zabawę karnawałową zakończono przy dźwiękach utworu „Jadę, jadę”, dzięki któremu dzieci dotarły bezpiecznie do swoich klas.                                                   Klaudia Regulska

24.01.2017 Dzień Bezpiecznego Internetu

We wtorek 24 stycznia uczniowie klas 4-6 wzięli udział w apelu zorganizowanym z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu - organizowanego w Polsce już po raz 13. Hasło tegorocznej edycji "Razem zmieniamy Internet na lepsze" podkreśla rolę każdego użytkownika sieci w budowaniu bezpiecznego i przyjaznego środowiska online. Uczniowie dowiedzieli się czym jest zjawisko hejtu w sieci, dowiedzieli się jak można reagować na przejawy tego zjawiska i poznali 10 antyhejtowych zasad.

Na zakończenie Pani Dyrektor Zofia Talarczyk przypomniała o zasadach bezpieczeństwa podczas ferii oraz wręczyła nagrody uczniom, którzy w ostatnich tygodniach zwyciężali w różnorodnych konkursach.

Więcej zdjęć: https://goo.gl/photos/aCwf2jnVM8hYgeq4A

Renata Tarnawska


23.01.2017 Bezpieczne ferie w oddziałach przedszkolnych

Dnia 23 stycznia 2017r w auli naszej szkoły odbyło się spotkanie z funkcjonariuszami policji i uczniów klas "zero". Pani sierżant Julia Marszałek z Komisariatu Policji w Kórniku przeprowadziła z uczniami ciekawą pogadankę pt." Bezpieczne ferie zimowe". Dzieci chętnie słuchały, odpowiadały na zadane pytania i oglądały slajdy na projektorze multimedialnym. Wszystkim się podobało. Uczniowie wręczyli Pani Julii laurkę oraz kwiatki a sami otrzymaliopaski-odblaski . Dziękujemy raz jeszcze za przybycie i życzymy wszystkim udanych i przede wszystkim bezpiecznych ferii.

Paulina Tórz

21.01.2017 r. Zabawa karnawałowa dla rodziców

Tego wieczoru w restauracji Wielkopolanka wspaniale bawili się rodzice, goście i przyjaciele szkoły. Przy wspaniałej muzyce zespołu ,,Aplauz", dobrym jedzeniu restauracji ,,Wielkopolanka", niespodziankach przygotowanych przez Radę Rodziców, wszyscy bawili się wspaniale do godz. 4:00. Dziękujemy organizatorom zabawy i wszystkim sponsorom. Cały dochód zostanie wydany na organizacje imprez dla dzieci, na nagrody i inne atrakcje. Dziękujemy Radzie Rodziców!!!

A jak się bawiono można zobaczyć tutaj: https://1drv.ms/f/s!AlyX_YTcq4KYrWRJgxwkdZS-NzH6

20.01.2017 r. "Dwójka" programuje...

Technologieinformacyjne są obecne we wszystkich płaszczyznach współczesnego świata. Codziennością jest to, że dzieci posiadają i użytkują komputery lub urządzenia przenośne. Najpierw mają z nimi kontakt w domu, a następnie w szkole, gdzie zdobywają pierwsze ważne umiejętności komputerowe wykraczające poza korzystanie z gier czy Internetu.

Do tej pory dużą uwagę w nauczaniu informatyki przykładano do biegłości w korzystaniu z aplikacji komputerowych oraz zasobów sieci. Obecnie oczekiwania w stosunku do uczniów rosną i poszerzają się o tzw. myślenie komputacyjne. Chcemy, żeby potrafili formułować problemy i ich rozwiązania tak, by możliwa była ich efektywna realizacja z wykorzystaniem komputera.

Mając na uwadze powyższe aspekty w Szkole Podstawowej nr 2 w Kórniku, jako jednej ze 170 szkół w Wielkopolsce, we wrześniu 2016 roku została wdrożona innowacja pedagogiczna w zakresie programowania pod nazwą „Dwójka programuje”, która obejmie uczniów całego etapu edukacyjnego, począwszy od klasy czwartej.

W tym roku szkolnym innowacja jest realizowana w klasie czwartej, w ramach godzin zajęć komputerowych oraz zajęć pozalekcyjnych przy użyciu platformy Moodle, e-podręcznika, dostępnego oprogramowania – Logomocja i Scratch. Podczas zajęć lekcyjnych wszyscy uczniowie poznają środowisko Scratch. Pogłębione kształcenie informatycznych kompetencjirealizowane jest w czasie zajęć dodatkowych dla zainteresowanej grupy 12-15 uczniów z klas III-IV, którzy przygotowują się do udziału w konkursach i projektach programistycznych. Swoimi projektami uczestnicy zajęć dzielą się z internetową społecznością użytkowników Scratcha. Grupa wzięła też udział w akcji „Godzina kodowania” organizowanej w ramach Tygodnia Edukacji Informatycznej.
Program „Dwójka programuje” ma równieżna celu doskonalenie myślenia algorytmicznego, logicznego i strategicznego, rozwijanie wyobraźni, zdolności planowania i wnioskowania, umiejętności pracy zespołowej i projektowej.

Z naszych obserwacji wynika, że zajęcia lekcyjne jak i dodatkowe spotkania dostarczają uczniom wiele satysfakcji z samodzielnych odkryć, ukazują im nowehoryzonty i ścieżki myślenia oraz uświadamiają, że komputer nie jeststerowany myszką czy klawiaturą, lecz ich umysłem.

Renata Tarnawska

więcej...

10.01.20174 r. Konkurs plastyczny "Familienbaum"

Od 1 wrzesnia 2016 r. chętne dzieci uczą się w naszej szkole dodatkowo j. niemieckiego. Dla klas 4-6 zorganizowano konkurs na najpiękniejszy plakat z drzewem genealogicznym. Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem dzieci. Wszystkie prace były bardzo ciekawe i oryginalne. Uczniowie wykazali się dużą kreatywnością i pomysłowością. Jednak można było wybrać tylko 3 najlepsze prace. Wyniki konkursu ogłoszono 10.01.2017 r. Do grona laureatów należą: Paulina Bukczyńska ( klasa 6b) 1 miejsce, Julia Łagoda (kl.4a) 2 m-ce oraz Jan Szofer (kl.4a) 3 m-ce. Zwycięzcom gratulujemy a wszystkim uczestnikom dziękujemy za wzięcie udziału i zapraszamy do kolejnych"polsko-niemieckich" konkursów. Prace laureatów zostały wystawione w holu szkoły.

Paulina Tórz 

17.12.2016 r. Jasełka i Kiermasz Bożonarodzeniowy

W sobotę, 17 grudnia, odbył się świąteczny kiermasz zorganizowany przez Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kórniku. Oprócz serwowanych słodkich wypieków i pysznej kawy uczestnicy wydarzenia mieli okazję obejrzeć przedstawienie jasełkowe w wykonaniu klasy IIIb oraz wspólnie kolędować z Załogą Świętego Wojciecha. Uczniowie przybliżyli widzom historię Bożego Narodzenia na wesoło – nie zabrakło uśmiechniętych aniołów, energicznych pasterzy, zmęczonych drogą trzech króli oraz szczęśliwych dzieci zmierzających do szopki, by powitać Jezusa, Maryję i Józefa. Nad całością i kolejnością zdarzeń dzielnie czuwali narratorzy przedstawienia. W organizację jasełek zaangażowali się szkolni katecheci – s. Judyta, pani Iwona i ks. Adrian. W nagrodę za wysiłek włożony w przygotowania mali aktorzy otrzymali cukierki od radnej p. K. Janickiej. Świąteczny klimat tego spotkania podkreśliła przystrojona choinka, zapach sianka i kolorowa iluminacja. Dla wszystkich uczestników było to przepiękne wprowadzenie w okres świętowania oraz doskonała okazja, by rodzinnie spędzić czas.

Iwona Gadzińska

Rada Rodziców, gorąco dziękuje wszystkim osobom, które przygotowały wspaniałe ozdoby, stroiki, pierniczki na Kiermasz Bożonarodzeniowy, rodzicom za pyszne wypieki (lista na stronie szkoły), a aktorom Jasełek oraz Załodze Świętego Wojciecha za wspaniały występ.

więcej...

14.12.2016 r. Maluchy z „Dwójki” nagrodzone!

Uczniowie obecnej klasy II c otrzymali wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie: Europejska Nagroda Młodzieżowa organizowanym przez Konigstein in Taunus – partnerską gminę Kórnika. Plakat na temat „Wspólnie w Europie – różnorodność kultur” dzieci wykonały pod opieką swojej wychowawczyni Ireny Żyto na początku marca br. Czyli jako uczniowie klasy I. W środę 14 grudnia delegacja klasy została zaproszona po odbiór nagrody do Urzędu Miasta i Gminy Kórnik. Z rąk pana burmistrza Jerzego Lechnerowskiego dzieci otrzymały 100 euro, które trafiło na konto klasowe. Pieniądze zostaną przeznaczone na dofinansowanie wycieczki klasowej.

13.12.2016 r. Boże Narodzenie tuż, tuż… Klasa II c w Bibliotece Publicznej w Bninie.

13 grudnia b.r. klasa II c udała się na zajęcia do Biblioteki Publicznej w Bninie. Tematem spotkania były „Zwyczaje i tradycje bożonarodzeniowe”. Dzieci obejrzały bardzo ciekawą prezentację i wysłuchały interesującej prelekcji.

Nie można mówić o Bożym Narodzeniu bez omówienia tematyki związanej z adwentem. I od tego okresu w roku liturgicznym oraz od jego znaczenia rozpoczęła się opowieść. Dzieci przypomniały sobie także,jakie obowiązki czekają domowników przed świętami.

Aby dobrze przygotować się do wigilii warto pamiętać o tradycjach naszych przodków. A więc: choinkę ubieramy w wigilię, a zwyczaj ten przywędrował do nas z Niemiec; wcześniej ubierano podłaźniczkę. Potrawy na stole wigilijnym powinny pochodzić z czterech ekosystemów tj. lasu, pola, ogrodu oraz jeziora. Aby zaznać szczęścia w Nowym Roku wszystkich należy spróbować! Wieczerzę można rozpocząć dopiero, gdy na niebie błyśnie pierwsza gwiazda. Dla kogo stawiamy dodatkowe nakrycie? Co kładziemy pod obrus? Co czytamy z Pisma Świętego? Dlaczego dzielimy się opłatkiem? Od kiedy śpiewamy kolędy? Czy wszystkie dzieci na całym świecie zawsze dostawały prezenty? Skąd się wziął Mikołaj? Jak jest w innych krajach? Kto to taki La Befana? Kiedy do naszych drzwi mogą zapukać kolędnicy?

Po prezentacji wiedza maluchów została sprawdzona. Dzieciaki odgadywały zagadki i rozwiązywały rebusy. Nie obyło się też bez śpiewu piosenki o Mikołaju.

Na w/w i wiele innych pytań drugoklasiści uzyskali odpowiedzi w czasie pierwszej części wizyty w bibliotece.

W drugiej części spotkania maluchy zabrały się za „prace ręczne”. Każde dziecko wykonało renifera, by na pewno Gwiazdor z prezentami do nich dotarł…

Nie obyło się też bez czytania opowieści o przygotowaniach do świąt w świecie zwierząt.

Półtorej godziny w bibliotece minęło bardzo szybko. Dzieciaki zafascynowane spotkaniem umówiły się już na kolejny raz w styczniu. A co będzie tematem spotkania? Zobaczymy! Zapewne będzie równie ciekawie, a może bardziej?

Za zaproszenie do biblioteki drugoklasiści wraz z wychowawczynią bardzo serdecznie dziękują pani Annie Kamińskiej oraz pani Klaudynie Przybylskiej – Pawłowskiej.

Irena Żyto, wychowawca kl. II c

więcej...

12.12.2016 r. - Sukces Nadziei. 

Kilkunastu uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku wzięło udział w konkursie plastycznym pt. „Owady w lesie”. Organizatorem tego konkursu były Lasy Państwowe(Nadleśnictwo Babki). Należało przedstawić owady żyjące w polskich lasach, uchwycić cechy charakterystyczne dla wybranego gatunku. Trzecie miejsce otrzymała praca Nadziei Pawłowskiej z klasy VI. Organizator wydał kalendarz z najciekawszymi pomysłami laureatów, w którym rysunek Nadziei znalazł się na pierwszej stronie.Wyróżniona została również praca Mateusza Krawczyka.

Gratulujemy

Katarzyna Warteresiewicz

5.12.2016 r. Na ten dzień wszystkie dzieci czekają z niecierpliwością każdego roku…

W naszej szkole św. Mikołaj zawitał dość nietypowo, bo już 5 grudnia. Ulubiony przez wszystkie dzieci święty przybył w towarzystwie Śnieżynek wyposażony we wszystkie niezbędne „akcesoria”, ale przede wszystkim z workiem pełnym słodkości. Nasz gość odwiedził wszystkie klasy, odbył dyscyplinujące rozmowy, udając groźnego, a potem Śnieżynki wręczały uczniom czekolady. Wielką atrakcję stanowi coroczne wysyłanie listów do św. Mikołaja. My mamy na to niezawodny sposób. Listy z prośbami dzieci przyczepione do balonów szybują w niebo…Teraz wypada tylko czekać na spełnienie dziecięcych marzeń.

Serdecznie dziękujemy naszej Radzie Rodziców za słodkości i pełnienie jakże ważnych ról.

Wesołych Świąt!

3.12.2016 r. PIERNIKOWE SPOTKANIE w Szkole Podstawowej nr 2 w Kórniku

Sobotnie przedpołudnie 3 grudnia 2016 r. dzieciaki z „Dwójki” spędziły w szkole uczestnicząc w piernikowym spotkaniu z uczestniczkami 5 edycji największego na świecie kulinarnego show MASTERCHEF.

Zaproszenie do szkoły przyjęła pani Marta Ignasiak – Kciuk, doktor chemii, obecnie post – doc. Uniwersytet kopenhaski ( biomedycyna), mieszkanka Błażejewa. Pani Marta kocha swoją pracę biochemika, a kulinarnie najlepiej czuje się przygotowując ciasta i wszelkiego rodzaju słodkości.

Na spotkanie przyjechała także p. Sylwia Ładyga mieszkająca w Brzegach pod Krakowem, która publikuje swe przepisy w magazynach kobiecych. Oprócz gotowania jej pasje to: taniec, tatuaż, fotografia. Skończyła studium kosmetyczne, kursy wizażu i barmański. Lubi podróże, podczas, których poznaje piękne zakątki świata i próbuje regionalne smaki, które potem stara się przemycać do swoich dań. Pani Sylwia prowadzi bloga kulinarnego „Ostra na słodko”. Warto zajrzeć!

W „Piernikowych spotkaniach”, które zorganizowano w dwóch grupach uczestniczyło 120 dzieci. Panie Marta i Sylwia bardzo szybko nawiązały wspaniały kontakt z uczniami „Dwójki”. Opowiedziały dzieciom o pochodzeniu pierników, ich walorach zdrowotnych i smakowych, po czym przygotowano wspólnymi siłami ciasto, wałkowano, wykrawano, a po upieczeniu, ozdabiano. Uczestnicy spotkania są już ekspertami nie tylko w pieczeniu pierników, ale również posiadają wiedzę na temat lukru. Najlepiej wychodził im „lukier królewski”.

Nie obyło się też bez pytań na temat programu MASTERCHEF. Panie podzieliły się z dziećmi pozakulisowymi tajnikami udziału w telewizyjnym show, zachęcały do realizowania swoich marzeń, bo „bardzo chcieć, to móc”.

Umówieni na kolejne spotkanie, po wykonaniu niezliczonej ilości zdjęć, z prześlicznie ozdobionymi słodkościami, piernikowi „specjaliści” udali się do domów. A tam (taką nadzieję mają organizatorzy spotkania) nastąpił ciąg dalszy „piernikowego szaleństwa”.

Na zbliżający się świąteczny czas wszystkim czytelnikom Kórniczanina życzymy smacznych pierników, a przede wszystkim czasu spędzonego z bliskimi w miłej, rodzinnej atmosferze. przepis na pierniki

Irena Żyto

więcej...

3.12.2016 r. Wyróżnienie dla Pauliny za udział w konkursie ,,Żłóbek Wielkopolski 2016".

3 grudnia 2016w Muzeum Etnograficznym w Poznaniu odbyło się otwarcie pokonkursowej wystawy„Żłóbek Wielkopolski 2016”. Podczas uroczystego wernisażuzostały ogłoszone wyniki oraz wręczone nagrody i wyróżnienia.

Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 1998 roku. Organizatorami konkursu są: Muzeum Narodowe i Muzeum Etnograficzne w Poznaniu, Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania, Targi Poznańskie oraz Gimnazjum w Robakowie. Celem Konkursu jestrozbudzanie zainteresowań polskimi tradycjami okresu Świąt Bożego Narodzenia oraz popularyzacja folkloru, zabytków architektury, piękna i historii Wielkopolski.

W tym roku wpłynęło 125 prac. Wśród nich znalazł się żłóbek wykonany przez uczennicę SP 2,Paulinę Bukczyńską, za któryotrzymała wyróżnienie.Paulina w ciekawy sposób odwołała się do elementów krajobrazu kulturowego Wielkopolski i Poznania w postaci trykających się poznańskich koziołków umieszczonych obok żłóbka i trzech mędrców, którzy przynoszą w darzerogale świętomarcińskie.

Wystawa będzie trwać do 29 stycznia 2017.

więcej...

29.11.2016r. Balik andrzejkowy „Czary Mary”

29 listopada uczniowie naszej szkoły z klas 1-3 mieli możliwość udziału w baliku andrzejkowym „Czary Mary”. W rytmie przebojów dyskotekowych(jak np. ”Jedzie pociąg…” albo „Makarena”) bawiliśmy się z panią Danusią, Agnieszką, Małgosią i Pauliną, a także panią dyrektor. Całość naszej imprezy rozpoczęliśmy od wyjaśnienia tradycji związanej z dniem św. Andrzeja oraz powitania uczestników andrzejek przez p. Dyrektor. Później przeszliśmy do wróżb, (jak np. : „cyganka przyszłość ci powie” czy „magiczna szkatułka”) quizu andrzejkowego oraz konkursów i zabaw tanecznych. Wszyscy chętnie tańczyli synchronizowany taniec przy muzyce i obrazie wyświetlanym z projektora. Dodatkową atrakcją było malowanie twarzy, za co dziękujemy pani Asi. Na koniec każdy uczestnik baliku otrzymał dyplom. Cieszymy się, że wszystkim dopisywały świetne humory J Dziękujemy raz jeszcze i zapraszamy za rok!

więcej...

25.11.2016r. Dyskoteka andrzejkowo - katarzynkowa

25 listopada uczniowie klas IV - VI mieli możliwość bawienia się na dyskotece andrzejkowo-katarzynkowej przy rytmach znanych piosenek. W tym czasie brali też udział w znanych wróżbach andrzejkowych, przygotowanych przez opiekunów. Nawet chłopcy z szóstej klasy ( aż trzech!) ustawiali buty, walcząc o pierwszeństwo w znalezieniu wybranki życia. Większość uczestników tańczyła na parkiecie, naśladując choreografię pokazywaną na ekranie. Nad całością zabawy czuwały panie: Agnieszka Strach, Ewelina Cholewa i Paulina Lubińska. Po prawie trzygodzinnej zabawie wszyscy rozeszli się do swoich domów, w dobrych nastojach na weekend.

21 - 22.11.2016 r. Warsztaty muzyczne „Załogi Świętego Wojciecha”.

Z okazji wspomnienia świętej Cecylii, patronki śpiewu i śpiewających, znaczna część„Załogi Świętego Wojciecha” wzięła udział w wyjazdowych warsztatach muzycznych w Czmońcu. Poniedziałkowy wieczór spędziłyśmy na poszukiwaniu skarbu, wg scenariusza przygotowanego przez dziewczęta z liceum Kórnickiego, absolwentki Załogi. Dzień zakończyłyśmy obejrzeniem teatrzyku kukiełkowego „Trzy świnki”, również w wykonaniu starszych dziewcząt. Kolejny dzień od rana wypełniony był pracą warsztatową. Ćwiczyłyśmy śpiewy na nadchodzący czas Adwentu i kolędy (w niewielkim stopniu). Po obiedzie, korzystając ze wspaniałej słonecznej aury (był to pierwszy i jedyny taki ciepły i słoneczny dzień od długiego czasu) wyruszyłyśmy na długi spacer nad Wartę, czmonieckim „szlakiem bobrowym”. Po powrocie krótki odpoczynek, pakowanie i już przyjechali rodzice na Eucharystię kończącą piękny, choć pracowity, pobyt w Czmońcu. Czekamy na kolejne wyjazdy, może wiosną lub dopiero na wakacje.

18.11.2016 r. - Szkolne Dni Nauki - Chemia
W ramach ostatniego dnia projektu 18 listopada zorganizowano zajęcia laboratoryjne i pokazy chemiczne dla wszystkich uczniów kl. IV-VI naszej szkoły. Warsztaty były zróżnicowane zależnie od poziomu klasy i dostosowane do podstawy programowej nauczania przyrody. Czwartoklasiści eksperymentowali w parach z reakcjami endotermicznymi i egzotermicznymi, wytwarzali dwutlenek węgla,wodór i miedź. Uczniowie klas piątych badali właściwości powietrza, wytwarzali tlen i wodór oraz badali ich palność. Szóstoklasiści natomiast zajmowali się poznawaniem rodzajów mieszanin i ich rozdzielaniem. Szczególnie do gustu przypadła im destylacja podczas, której rozdzielali atrament od alkoholu. Całość zajęć zakończyły wspólne efektowne chemiczne pokazy pełne ognia i wystrzałów chemicznych związków.
Zajęcia prowadzili panowie Łukasz Sporny i Piotr Wróblewski z Centrum Chemii w Małej Skali działającego przy Pracowni Dydaktyki Chemii Wydziału Chemii UMK w Toruniu. Warto nadmienić, że Centrum jako Miejsce Odkrywania Talentów współpracuje z naszą szkołą od dwóch lat, a zajęcia dla uczniów odbyły się dzięki grantowi Wydziału Ochrony Środowiska Gminy Kórnik.
Choć tygodniowe Szkolne Dni Nauki należą już do przeszłości to zapewne ich efekty edukacyjne na bardzo długo pozostaną w pamięci i emocjach naszych uczniów.
Organizator: Agnieszka Półchłopek

Relacja filmowa: Szkolne Dni Nauki

15 - 17.11.2016 r. Szkolne Dni Nauki ! Szkoła pod gwiazdami, czyli spotkanie w planetarium nieba północnego.

W ramach projektu Szkolnych Dni Nauki w dniach 15 - 17 listopada gościliśmy najstarsze przenośne planetarium w Polsce. Celem projektu, w których uczestniczyli uczniowie kl.0 - VI, było popularyzowanie wiedzy astronomicznej, zachęcanie do prowadzenia obserwacji nieba oraz zgłębiania tajemnic Wszechświata. Wizyta pod kopułą planetarium, podrozgwieżdżonym niebem w otoczeniu planet, przelatujących komet i meteorów, była okazją do rozbudzania zainteresowań oraz uruchamiania naukowej wyobraźni. Prezentowane programy edukacyjne były zróżnicowane tematycznie, dostosowane do poszczególnych grup wiekowych i zgodne z podstawą programową, zaś sama forma prezentacji (system projektorów i rzutników, pokazy multimedialne, efekty specjalne wizualne i dźwiękowe) okazała się wielką atrakcją oraz fantastyczną pomocą dydaktyczną.
Pod dmuchaną wielką kopułą najmłodsi uczniowie wybrali się w podróż na Statku kosmicznym planeta Ziemia, uczniowie klas IV-V zgłębiali tajemnice powstawania galaktyk, gwiazd i planet Układu Słonecznego w programie Od gwiezdnego pyłu do planet, a szóstoklasiści, tuż po przerobieniu treści astronomicznych na zajęciach lekcyjnych, byli ekspertami od spraw Wszechświata wokół nas.
Miejmy nadzieję, że takie projekty, szkolne wystawy, konkursy, lekcje astronomii oraz wykłady i zajęcia w Centrum Badań Kosmicznych w Borówcu, w których uczestniczyli niedawno nasi uczniowie, zaowocują zwiększonym zainteresowaniem tą dynamicznie rozwijającą się dziedziną nauki.

Autor projektu: Agnieszka Półchłopek

więcej...

15.11.2016 r. Henrykowi Sienkiewiczowi, laureatowi Nagrody Nobla, w 100 rocznicę śmierci poświęcamy.

Stowarzyszenie „Życzliwi Dwójce” przy Szkole Podstawowej nr 2

w Kórniku, w Roku Henryka Sienkiewicza, podjęło działaniamające na celu przybliżenie dzieciom tego pisarza.Którz z nas nie czytał dzieł Sienkiewicza, czy nie oglądał ekranizacji jego utworów, który pisał dla wszystkich Polaków, ku pokrzepieniu serc.

15 listopada 2016 r. odbył się wieczór poświęcony laureatowi Nagrody Nobla i jego twórczości, w czasie którego zebrani obejrzeli prezentację multimedialną o życiu i twórczości Noblisty. Wysłuchano wywiadu z pisarzem w wykonaniu uczniów klasy V SP nr 2. W rolę Henryka Sienkiewicza wcielił się Norbert Przychodzki, a dziennikarki Anna Galubińska. Warto dodać,

że uczniowie naszej szkoły wywiad ten prezentowali 11 listopada b.r. w Zamku w Kórniku w czasie Koncertu Laureatów XVI Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Wpisani w historię” organizowanego przez Związek Harcerstwa Polskiego w Kórniku.

W ramach realizacjizadania w podstawówkach naszej gminy odbyły się etapy szkolne konkursów, których zwycięzcy reprezentowali swoje placówki. Ogłoszono dla uczniówklas IV – VI Gminny Konkurs Recytatorski prozy Sienkiewicza, który odbył się 7.11.2016 r. Laureatami konkursu zostali:

I m-ce Aleksandra Ossowska SP nr 1 Kórnik, II m-ce Julia Pelczyńska SP Szczodrzykowo i Emilia Guziana SP nr 1, III m-ce Kornelia Kozłowska

i Marianna Kraszewska SP Szczodrzykowo.

Przeprowadzono również gminne konkursy plastyczne. Uczniowie klas starszych reklamowali twórczość naszego Noblisty poprzez wykonane plakaty. W tej grupie nagrodzono: Julię Dzilińską, Gretę Anafasewicz, Izabelę Majer, Martynę Indę, Annę Pelczyńską, Sandrę Guzik, Wiktorię Stefaniak i Pawła Maciejewskiego.

Uczniowie klas I – III przygotowali prace ilustrującedzieła pisarza. Nagrodzone prace wykonali: Natalia Łopińska, Martyna Maćkowiak, Joanna Bartkowiak, Marta Lamprecht, Nadia Jańczak, Klaudia Rumińska i Stanisław Bartkowiak. Nagrodzone prace podziwiać można na wystawie w auli szkoły.

Istotnym elementem tego wieczoru było ogłoszenie wyników konkursów

i wręczenie nagród. Laureaci przedstawili wybrane fragmenty prozy. Dzieci najchętniej sięgały po „W pustyni i w puszczy”. Recytacje przeplatane były pieśniami pochodzącymi z filmów nakręconych na motywach powieści Sienkiewicza, które wykonał chór szkolny.

Przybyłym na spotkanie gościom dziękujemy za poświęcony czas,

a wszystkich czytelników Kórniczanina zachęcamy do sięgania po dzieła Sienkiewicza.

Zadanie ,,Henrykowi Sienkiewiczowi, laureatowi Nagrody Nobla,

w 100 rocznicę śmierci poświęcamy” zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie „Życzliwi Dwójce” dzięki dofinansowaniu Gminy Kórnik.

Irena Żyto

14 - 18.11.2016 r.Tydzień Edukacji Globalnej

Edukacja globalna ma na celu podnoszenie wiedzy społeczeństwa na temat procesów
i wyzwań globalnych we współczesnym świecie.

Projekt Tydzień Edukacji Globalnej został poprzedzony przeprowadzeniem cyklu lekcji tematycznie związanych z wyjaśnieniem globalnych współzależności i przyczyn światowych problemów. Wynikiem pracy były wykonanie przez uczniów plakaty związane z hasłem tegorocznego tygodnia - Razem dla pokoju. Dzięki pracy uczniów i nauczycieli powstała tematyczna wystawa mówiąca o tym, w jaki sposób różne dziedziny nauki, sport, religia, edukacja i komunikacja w języku angielskim współdziałają na rzecz pokoju oraz łączą ludzi z różnych krajów, kultur i kontynentów. Uczniowie wypowiadali się również przez sztukę, uczestnicząc w konkursie Jak wyobrażam sobie kraje rozwijające się po 2030 r ?

W ramach projektowych działań zostały zorganizowane dwa spotkania z wolontariuszkami, które przedstawiły w swoich prezentacjach sytuację krajów afrykańskich. Pani Ewelina Walkowiak ukazała sytuację dotyczącą życia, dostępu do edukacji i opieki zdrowotnej w Etiopii i Kenii, przedstawiła położenie krajów, rys historyczny, wpływ kolonializmu, klimat, omówiła akcje pomocowe przeprowadzone w krajach afrykańskich (Kup Pan szczotkę! Opatrunek na ratunek, Puszka dla Maluszka, Chata Medyka). Natomiast pani Marta Anglart zapoznała uczniów z życiem mieszkańców Sudanu Południowego, ukazując ich kulturę, problemy w dostępie do wody, edukacji i ochrony zdrowia. Uczniowie z zaciekawieniem oglądali zdjęcia, filmiki i przywiezione przez panią Martę Anglart rzeczy używane i wykonywane przez miejscową ludność, np. klapki, spodnie.

Wszystkie działania podjęte w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej przybliżyły uczniom problemy współczesnego świata oraz uświadomiły konieczność pokojowego współistnienia opartego na zrozumieniu i solidarności.
Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Za zaangażowanie i udział w projekcie uczniom i nauczycielom dziękują organizatorki.
Agnieszka Półchłopek i Alina Adamczyk

więcej...

28.10.2016 r. Wizyta w Innowacyjnym Centrum Bezpieczeństwa SKODY.

W piątek, 28 października, klasy IIIa i IIIb wybrały się do Poznania, by zwiedzić Innowacyjne Centrum Bezpieczeństwa SKODY. Uczestniczyliśmy w zajęciach, które pomogły nam uświadomić, jak ważne są między innymi: zapinanie pasów, ustawienie zagłówka fotela czy głębokość bieżnika opony w aucie. Powtórzyliśmy sobie także zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach, dowiedzieliśmy się, jak działa silnik i wzięliśmy udział w projekcji trzech krótkich filmów w specjalnie przygotowanym mini-kinie. W czasie wolnym mieliśmy do dyspozycji symulatory, na których ćwiczyliśmy bezpieczną jazdę oraz nasz czas reakcji na bodźce. Panie opiekunki natomiast mogły przekonać się jak to jest, kiedy auto dachuje lub zderza się przy niewielkiej prędkości. Nasz wyjazd okazał się wyjątkowo udany, a w autobusie już każdy z nas pamiętał, by zapiąć pas.

Iwona Gadzińska

27.10.2016 r. ,,Niech żyje bal!”

27 października uczniowie naszej szkoły mieli okazję uczestniczyć w Balu Wszystkich Świętych „HOLY WINS”. W rytmie piosenek ze świętymi i z Jezusem w tle (ale nie tylko, bo także chętnie zatańczyliśmy Macarenę i Kaczuszki) bawiliśmy się z Siostrą Judytą, panią Iwoną i księdzem Adrianem. Całość naszej imprezy rozpoczął tradycyjny polonez – choć większość tańczyła go pierwszy raz, wyszedł nadzwyczaj pięknie. Kiedy zmęczeni tańcem siadaliśmy, mieliśmy okazję zdobywać nagrody rozwiązując zagadki o świętych oraz przedstawiać się, za jakiego świętego się przebraliśmy. Większość z nas jednak przypominała aniołów przez ubranie się na biało. Uczestniczyliśmy także w konkurencji drużynowej pod nazwą „Wycieczka do ZOO”, w której wcielaliśmy się w postacie poszczególnych osób z rodziny, a nawet w słonia czy w Azora – było dużo śmiechu i zdrowej rywalizacji! Prawdziwym hitem okazała się piosenka „Tak, tak, Panie”, w czasie której naszym podskokom nie było końca! Nad całością zabawy czuwały także panie z Rady Rodziców, które nie przestawały nagradzać nas cukierkami za dobre odpowiedzi w zagadkach i wspaniały taniec. Imprezę zakończyliśmy wspólną wieczorną modlitwą, a ksiądz Adrian nam pobłogosławił. Nie możemy się doczekać kolejnego balu już za rok!

24.10.2016 r. Wycieczka do Rogalowego Muzeum Poznania

Uczniowie klasy I oraz IIe wraz z opiekunami wybrali się na wycieczkę do Rogalowego Muzeum Poznania. Podczas warsztatów dzieci poznały sekret wyrobu jedynych w swoim rodzaju świętomarcińskich rogali, których wypiek należy do tradycji już od ponad 150 lat. Dodatkowo, uczestnicy pokazu poznali wiele charakterystycznych określeń wywodzących się z poznańskiej gwary ludowej oraz obejrzeli animację mającą na celu przybliżenie dzieciom Rogalowej Historii Poznania. Na poniższych zdjęciach zobaczycie upypłane od mąki pazury swoich gzubów (u niektórych nawet kalafy), które przygotowały całkiem fifne rogale. Te, którymi częstował je Rogalowy Mistrz – futrowały, że aż miło!

20-21.X.2016 r. Zielona Szkoła w Nadleśnictwie Łopuchówko

Projekt bnińskiej Zielonej Szkoły realizowany od pięciu lat w Ośrodku Edukacji Leśnej Łysy Młyn to dla wielu uczniów i absolwentów naszej szkoły sprawdzona tradycja praktycznej edukacji przyrodniczej. Dzięki wieloletniej współpracy z edukatorem ośrodka p. Karoliną Prange, wspólnemu prowadzeniu zajęć i tworzeniu wielu materiałów dydaktycznych, uczniowie realizują różnorodne treści znajdujące się w podstawie programowej przyrody.
Podczas pięciogodzinnych intensywnych zajęć doskonalą umiejętności: komunikacji, współpracy w grupie i zdrowej rywalizacji, prowadzenia obserwacji i wykonywania preparatów mikroskopowych ze skórki cebuli oraz ziaren skrobi, wykrywania substancji pokarmowych, badania odczynów pH oraz badania jakości wód przy pomocy zestawów do szybkiej analizy Aquanal , rozpoznawania drzew i krzewów oraz zwierząt chronionych związanych ze środowiskiem lądowym i wodnym, wskazywania związków budowy i przystosowań ptaków do lotu, oceny ilości zasobów wodnych, ich roli i zasad ochrony,
poznają też rolę martwego drewna oraz grzybów w ekosystemie lasu.
Ponadto rozwijają kompetencje międzyprzedmiotowe - w nowym środowisku wykorzystują wiedzę w praktyce oraz doskonalą rozumowanie, wnioskowanie i analizę diagramów.
Cennym walorem tych zajęć jest samo miejsce - ciekawie zaaranżowane wnętrze młynawyposażone w nowoczesne pomoce naukowe, okazy roślin i zwierząt.
W drugiej terenowej części zielonych zajęć uczestnicy poznają specyfikę ścieżki edukacyjnej wokół ośrodka - fragment olsu, żeremia i tamy bobrowe, gatunki rosnących tam drzew i krzewów. Pogłębiają wiedzę o chronionych gatunkach owadów, ryb, płazów, gadów oraz systematyzują wiedzę na temat roli wody w przyrodzie i gospodarce człowieka, wykonując zadania przygotowane na kartach pracy. Całość zajęć prowadzona jest w grupach z wykorzystaniem zdrowej rywalizacji, co w naturalny sposób wymaga współpracy i odpowiedzialności zespołu za końcowy efekt pracy.
W naukach przyrodniczych oraz edukacji ekologicznej bezpośrednie obserwacje i działania są najważniejszymi metodami poznawczymi. Wymagają pomysłowości, samodzielności i kreatywności, czyli pełnej aktywizacji uczącego się.
Wspólnym edukacyjnym zmaganiom zawsze towarzyszą wielkie emocje i radość z każdego zdobytego punktu. Dlatego na zakończenie zajęć Zielonej Szkoły najlepsza grupa otrzymuje od prowadzącego zajęcia nauczyciela słodkie upominki i celujące oceny, zaś każdy uczestnik otrzymuje nagrodę zakupioną przez Nadleśnictwo Łopuchówko.
O przydatności i wielkiej atrakcyjności tych zajęć świadczą również anonimowe ankiety ewaluacyjne wypełniane przez uczniów na zakończenie projektu.
Natomiast dla nauczyciela widok „swoich szóstoklasistów”, którzy wiele wiedzą i potrafią, rozwiązując przygotowanedla nich trudne zadania, jest bezcenny - cieszy i napawa dumą.
Oby tak dalej!
Agnieszka Półchłopek
organizator projektu
Zielonej Szkoły


Film z pierwszego dnia zajęć: Łysy Młyn cz. 1

Film z drugiego dnia zajęć: Łysy Młyn cz. 2

Więcej zdjęć: https://goo.gl/photos/6hC8eVBGDU9SpDyX7

10.10.2016 r. Odblaskowe pierwszaki

Tego dnia delegacja uczniów z klasy pierwszej wraz z opiekunami pojechała do SP w Kamionkach, aby uczestniczyć w wydarzeniu pod hasłem: Odblaskowe pierwszaki – bądź widoczny na drodze! W ramach akcji uczestnicy spotkania wysłuchali dobrych rad dotyczących bezpiecznego poruszania się po drodze z ust samej pani policjantki, obejrzeli bardzo ciekawy i dynamiczny występ przygotowany przez gospodarzy oraz otrzymali zestaw kamizelek odblaskowych, które z całą pewnością wykorzystamy podczas wspólnych spacerów oraz wycieczek!

10.10.2016 r. My też pamiętamy o Wisławie Szymborskiej.

W Szkole Podstawowej nr 2 w Kórniku nie zapomniano o 20 rocznicy przyznania Wisławie Szymborskiej Literackiej Nagrody Nobla. W związku z tą rocznicą odbył się apel poświęcony naszej Rodaczce. Uczniowie poznali ciekawostki z życia poetki, jej zainteresowania i pasje, np. zbieranie różnych niepotrzebnych przedmiotów czy bardzo kolorowych widokówek. Jedną z ciekawostek były spotkania Pani Wisławy („Wisełki”) z gronem znajomych, podczas których goście sami losowali prezentyprzywiezione przez pisarkę z licznych podróży. I tak np. Czesław Miłosz wylosował kropidło.Z twórczością Szymborskiej uczniowie mieli okazję zapoznać się czytając wiersze, które zamieszczone zostały w holach szkoły oraz na ścianach klatki schodowej.


2 - 8.10.2016 r. Wizyta uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku w Brzegach

Już za kilka dni, 18 listopada, obchodzić będziemy 5-tą rocznicę zawarcia umowy o partnerstwie gmin Kórnik i Bukowina Tatrzańska. W 2011 r. w Schronisku nad Morskim Okiem odbyło się podpisanie stosownego dokumentu o współpracy obydwóch gmin.

Jak to się stało, że z 2478 polskich gmin wybrano właśnie Bukowinę Tatrzańską? Odpowiedź na to pytanie związana jest z rodziną hrabiów Zamoyskich w osobach: Władysława, jego matki – Jadwigi i siostry – Marii, przybyłych do Zakopanego w 1889 r. Rodzina Zamoyskich „wyrzucona” z Kórnika w 1885 r. w ramach tzw. „rugów pruskich” nabyła dobra „Zakopane – Kościelisko”. W ich skład wchodziły tereny Brzegów, Białki, Bukowiny Tatrzańskiej i inne. W Tatrach do dóbr tychnależały najpiękniejsze ich części tj. regle zakopiańskie, Dolina Kościeliska, okolice Giewontu, Gęsiej Szyi i Morskiego Oka. Morskie Oko po długiej walce, dzięki hrabiemu Zamoyskiemu pozostało w granicach państwa polskiego.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kórniku wraz ze Stowarzyszeniem „Życzliwi Dwójce” czynnie włącza się w działania rozwijające współpracę między w/w gminami partnerskimi. Ostatnio: w 2014 roku zorganizowano wyjazd Zespołu Pieśni i Tańca, który działał w SP nr 2, do szkół w Brzegach i Bukowinie Tatrzańskiej. W październiku 2015 roku gościliśmy grupę uczniów wraz z opiekunami i panem dyrektorem Piotrem Boczkiem ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Zamoyskiego w Brzegach.

W trwającą już wiele lat współpracę wpisał się również wyjazd 40 osobowej grupy uczniów z panią dyrektor, a zarazem prezes stowarzyszenia, Zofią Talarczyk, nauczycielami oraz rodzicami, który odbył się w dniach od 2 do 8 października b.r.

Głównym celem wyjazdu była rewizyta naszych uczniów w gminie Bukowina Tatrzańska, ale przede wszystkimszczególnie mocno zależało nam na spotkaniu z naszymi przyjaciółmi ze szkoły w Brzegach.

W pierwszym dniu na trasie siedmiodniowego wyjazdu znalazły się Wadowice. W niedzielę uczestniczyliśmy we mszy św. w bazylice wadowickiej oraz odwiedziliśmy niezwykle interesujące, interaktywne Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II.

Będąc na południu Polski, grzechem byłoby pominąć Kraków. Tam spędziliśmy poniedziałek, drugi dzień naszej wyprawy. Z przewodniczką spotkaliśmy się na Placu Jana Matejki. Idąc w kierunku rynku podziwialiśmy Pomnik Grunwaldzki, Akademię Sztuk Pięknych, Barbakan, dawne mury miejskie, Bramę Floriańską, dom Jana Matejki. Na Rynku Głównym poznaliśmy historię Sukiennic, Wieży Ratuszowej, Kościoła Mariackiego, a w nim podziwialiśmy jedyny w swoim rodzaju ołtarz Wita Stwosza. Kolejnym punktem programu było, działające od 2010 roku, Muzeum Podziemia Rynku Głównegoznajdujące się pod wschodnią częścią płyty Rynku Głównego. Na teren muzeum przenieśliśmy się przez ekran z pary wodnej. Zwiedziliśmy stałą ekspozycję, zatytułowaną „Śladem europejskiej tożsamości Krakowa”. Uczestniczyliśmy w multimedialnym widowisku - podróży w czasie, poczuliśmy atmosferę panującą na średniowiecznym rynku. Towarzyszyły nam odgłosy gwaru targu albo też płonących zabudowań. W muzeum tym wykorzystano nowoczesne techniki multimedialne, np. urządzenia holograficzne do prezentacji rekonstrukcji budynków, tworzące atmosferę pozwalającą wczuć się w klimat Krakowa sprzed siedmiuset lat. Oprócz historii miasta, poznaliśmy jego związki z Hanzą oraz ośrodkami handlowymi i kulturalnymi średniowiecznej Europy. Muzeum warte polecenia, jeżeli będziecie w Krakowie, zajrzyjcie tam koniecznie. Kolejnym etapem poznawania Krakowa była Dzielnica Uniwersytecka. Podążając na Wawelskie Wzgórze nie mogliśmy ominąć słynnego okna papieskiego w Pałacu Biskupim. W Katedrze Wawelskiej zagłębiliśmy się w historię Polski, weszliśmy na wieżę i tam przy Dzwonie Zygmunta zadumaliśmy się nad naszymi marzeniami. Potarcie serca dzwonu zapewnia ich spełnienie. Później udaliśmy się do krypt, by pochylić głowy nad grobami królewskimi oraz zasłużonych dla naszej Ojczyzny Polaków. Spacer po Bulwarach Wiślanych i dłuższe spotkanie ze Smokiem Wawelskim uniemożliwił nam padający tego dnia deszcz.

W strugach deszczu wtorkowe przedpołudnie spędziliśmy w Zakopanem poznając historię zimowej stolicy Tatr. Zwróciliśmy uwagę na „ślady Władysława hr. Zamoyskiego” w tym mieście. Nie obyło się bez zakupów na Krupówkach. Pokłoniliśmy się także Matce Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach. Cechystylu zakopiańskiego podziwialiśmy też w świątyni na Bachledówce.

Kolejne, niezapomniane trzy dni spędziliśmy razem z naszymi przyjaciółmi z Brzegów. To oni zorganizowali nam niesłychanie interesujący program z licznymi atrakcjami.

W środę udaliśmy się do Muzeum Przyrodniczego TPN. W Centrum Edukacji Przyrodniczej obejrzeliśmy projekcję filmów ukazujących florę i faunę Tatr. Podziwialiśmy wystawę, w skład której wchodziły m.in. wypchane zwierzęta zamieszkujące Tatry. Pochyliliśmy się nad największą w Polsce makietą Tatr. Jednak ogromne wrażenie zrobiła na nas, otwarta w czerwcu tego roku, Kraina Odkryć Dziecięcych Tatrzańskiego Parku Narodowego z licznymi grami i zabawami edukacyjnymi.

Kolejnym punktem programu był spacer szlakiem Zamoyskiego do Kuźnic.Po drodze widzieliśmy Księżówkę, dawniej Adasiówkę oraz „kórnickie” ujęcie wody. Zwiedziliśmy ekspozycję w spichlerzu dworskim prezentującą założenia Domowej Pracy Kobiet Jadwigi Zamoyskiej. W wozowni zapoznaliśmy się z wystawą przyrodnika i preparatora Antoniego Kocjana.

Warunki pogodowe uniemożliwiły nam wjazd na Kasprowy Wierch. Jednak wiele radości sprawił nam padający tego dnia śnieg. W zaspach dobrnęliśmy do schroniska na Kalatówkach 1198 m n.p.m.. Drogą Brata Alberta zeszliśmy do jego Pustelni, tam zapoznaliśmy się z dziejami i zasługami tego wielkiego Polaka. W drodze powrotnej śnieżki przelatywały nad naszymi głowami bezustannie… .

Czwartek spędziliśmy w Bukowinie Tatrzańskiej i w Brzegach. W Bukowińskim Centrum Kultury „Dom Ludowy” ulegliśmy czarowi opowieści pana dyrektora Bartka Koszarka, który przedstawił tajniki życia górali w ujęciu historycznym i współczesnym. W barwnej opowieści pojawił się także nasz hrabia Władysław Zamoyski. Kolejnym punktem programu w Szkole Ginących Zawodów, Folkloru i Sztuki Ludowej, były warsztaty - malowanie na szkle, sponsorowane przez pana Wójta Stanisława Łukaszczyka, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Nasi uczniowie wykazali się ogromnym zaangażowaniem i inwencją twórczą, a „dzieła sztuki” przywiezione zostały do Kórnika.

W Brzegach złożyliśmy hołd Władysławowi hr. Zamoyskiemu składając kwiaty pod tablicą przy szkole. Popołudnie spędziliśmy w przemiłej atmosferze w Remizie OSP w Brzegach. Nasi gospodarze przedstawili program artystyczny, w którym ukazali nam lokalny folklor. Śpiewom, wspólnym zabawom, salwom śmiechu nie było końca.

W piątek mieliśmy zaplanowaną wyprawę nad Morskie Oko, ale tego dnia warunki atmosferyczne i operatywność gospodarzy, pozwoliły nam na wjazd na Kasprowy Wierch - szczyt w Tatrach Zachodnich o wysokości 1987 m.n.p.m.. Widoczność na szczycie niestety była przede wszystkim na prószący śnieg, ale widoków z kolejki nie zapomnimy nigdy. Tatry w zimowej aurze wyglądają przepięknie.

Nie udało nam się dotrzeć nad Morskie Oko, ale mamy już jeden pewny punkt programu w czasie kolejnej naszej wizyty na Podhalu.

Ostatnie wspólne popołudnie spędziliśmy na wieczorku pożegnalnym w Brzegach. Nasi uczniowie przedstawili program artystyczny, były wspólne śpiewy, zabawy i tańce. Czas mijał nam przy suto zastawionych stołach dzięki zaradności Rady Rodziców za co bardzo dziękujemy, zważywszy, że do szkoły w Brzegach uczęszcza około pięćdziesięcioro uczniów. Wszystko co dobre szybko się kończy. Nadszedł czas podziękowań i pożegnań. Bardzo serdecznie dziękujemy gospodarzom - Szkole Podstawowej w Brzegach tj. panu dyrektorowi Piotrowi Boczkowi, paniom nauczycielkom: Małgorzacie Piszczek, Magdalenie Gombos oraz pozostałym nauczycielom i rodzicom, którzy zaangażowali się w organizację naszego pobytu. Trudno się rozstać, ale nasi uczniowie zobowiązali nas do złożenia obietnic, że jeszcze się będą mogli spotkać w tak miłym gronie.

W sobotę, w drodze powrotnej do domu zwiedziliśmy trasę turystyczną w Kopalni Soli w Wieliczce. Późnym wieczorem, niesłychanie zmęczeni wróciliśmy do naszych domów. Zmęczenie minie, a wspomnienia z tej wycieczki i przyjaźnie pozostaną na zawsze.

Wyjazd został przygotowany dzięki pracy i zaangażowaniu wielu osób. Dziękujemy za dofinansowanie zadania Urzędowi Miasta i Gminy Kórnik oraz Gminie Bukowina Tatrzańska. Nie byłoby wyjazdu gdyby nie zielone światło od pani dyrektor SP nr 2 Zofii Talarczyk, która również uczestniczyła w wycieczce. Trudy organizacyjne i opiekę nad dziećmi w czasie wyjazdu na swoich barkach dźwigały panie Izabela Biernacka, Ewelina Cholewa i Irena Żyto. Opiekę medyczną nad uczestnikami sprawowała pani Agnieszka Kaźmierczak za co bardzo dziękujemy.

Tekst: Irena Żyto, Foto: Ewelina Cholewa

więcej...

7.10.2016 r. PODAJ ŁAPĘ PRZYJACIELU !

Stało się już tradycją SP nr 2 w Kórniku, że na przełomie września i października każdego roku odbywa się impreza wpisująca się w Światowy Dzień Zwierząt oraz Tydzień Opieki nad Zwierzętami. W połowie września uczniowie rozpoczęli realizację projektu „Podaj łapę przyjacielu”, którego celem była nie tylko zbiórka karmy i wszelkich innych darów dla zwierząt niechcianych i zapomnianych przez właścicieli, ale również podniesienie naszej świadomości odpowiedzialności za los czworonogów, które są w naszych domach.

Niejeden z naszych uczniów jest „dobrym panem” dla swego psa, kota czy chomika… Wiemy jednak, że oprócz tych kochanych czworonogów są jednak i takie, o których właściciele zapomnieli lub je wyrzucili z domów. Dla takich właśnie zwierząt tworzy się schroniska. Na finałową imprezę będącą uwieńczeniem naszego projektu przybyli goście ze Schroniska dla Zwierząt w Gaju, z którym od lat utrzymujemy ścisły kontakt. Na nasze zaproszenie przybyli p. Paulina Grabowska i p. Grzegorz Kałużny, który ze swadą i wielkim zaangażowaniem opowiedział nam o pracy w schronisku, o zasadach adopcji zwierzaków oraz pomocy i wsparciu dla mieszkających tam czworonogów. Wprowadzeniem do opowieści o zwierzętach potrzebujących pomocy był wzruszający fabularyzowany film przedstawiający smutną, i wstydliwą dla człowieka, historię porzuconego psa.
Z wystąpienia pana Kałużnego dowiedzieliśmy się, że naczelna idea, która przyświeca pracy w schronisku sprowadza się do stwierdzenia: „pies jest wrażliwym, czującym stworzeniem- szanuj go”. Nasz gość omówił też i zaprezentował zasady zachowania wobec przypadkowo spotkanego, nieznanego nam, błąkającego się psa. Prawdziwym urozmaiceniem i atrakcją imprezy byli czworonożni goście – trzy psy, które przyjechały do nas wraz ze swymi opiekunami i bardzo życzliwie odnosiły się do chcących im okazać sympatię uczniów.

Najważniejszym z punktów imprezy było przekazanie naszym gościom listy 101 darczyńców oraz ich darów dla schroniska – karmy, kocyków, ręczników, misek i zabawek. Miłą niespodzianką było losowanie prezentów dla tych, którzy okazali wielkie serce dla zwierząt.
W ramach omawianego projektu zorganizowany został również konkurs plastyczny na portret psiaka. Napłynęło 55 prac w kategorii kl.I-III i IV-VI, autorzy najlepszych otrzymali nagrody.
Na koniec tego obfitującego w liczne atrakcje spotkania wystąpiła pani sierżant Monika Żwirko z Komendy Policji w Kórniku, która przekazała uczniom informacje o różnorodnych formach wykorzystania psich cech. Jak wiadomo pies, który pochodzi od wilka szarego został udomowiony 12 – 17 tys. lat temu. Od tego czasu powstało wiele psich ras, które w różny sposób służą człowiekowi – ciągną sanie, ratują ludzi z wody, spod śniegu i gruzu, leczą (np. dogoterapia), są przewodnikami osób niewidomych, ale również bronią i chronią ludzi na bardzo wiele sposobów.
Z takimi właśnie wyjątkowymi psami - psią elitą, pracują policjanci.
Psy –funkcjonariusze po odbyciu odpowiedniego szkolenia biorą udział w poszukiwaniu osób zaginionych, tropią przestępców oraz szukają narkotyków.
Czas spędzony w szkolnej auli był ważny, na nowo odżyły idee św. Franciszka z Asyżu, wyjątkowego miłośnika przyrody i wszystkich stworzeń, który w swoim dekalogu głosił: „Odnoś się z miłością i czcią do wszystkich istot stworzonych”.

Siłą sprawczą całego przedsięwzięcia, koordynatorem projektu oraz prowadzącą jego finał była pani wicedyrektor Agnieszka Półchłopek.

Wiemy, że miarą wartości człowieka jest jego stosunek do zwierząt. W przypadku naszych uczniów, mamy taką nadzieję, nie są to puste słowa.

Ewa Nowaczyk

więcej...

5.10.2016 r. Klasa III c w Bibliotece Publicznej.

5 października 2016r. klasa IIIc odwiedziła Bibliotekę Publiczną w Bninie. Pani Bibliotekarka przygotowała bardzo atrakcyjne zajęcia pt. ,,Życie na wsi 100 lat temu". Najpierw uczniowie obejrzeli prezentację z krótkimi filmikami. Zobaczyli, gdzie ludzie mieszkali, w jakich warunkach żyli, jakie prace wykonywali dorośli, a jakie dzieci, jak wyglądało ich życie codzienne. Przekonali się, że życie w tamtych czasach nie było łatwe. Później Pani Klaudyna zaprezentowała pranie na tarze. Zaproponowała, aby każde dziecko spróbowało uprać ściereczkę. Dzieci chętnie wykonały tę czynność. Na końcu zajęć uczniowie uczyli się śpiewać i tańczyć tak, jak 100 lat temu. pobierz zdjęcia

29.09 - 1.10.2016r. Kórnickie Dni Nauki w SP2
W dniach 29.09 - 1.10. 2016 r. odbyła się popularnonaukowa impreza, której celem było poszerzanie wiedzy z zakresu biologii, ekologii, astronomii i historii oraz popularyzowanie działalności placówek naukowo-badawczych Polskiej Akademii Nauk wśród młodzieży szkolnej naszej gminy.
Pierwszego dnia KDN-u z możliwości uczestnictwa w tegorocznych wykładach, skorzystali wszyscy nasi uczniowie klas IV-VI.
Szóstoklasiści poznali „Tajemnice „czarnych dziur” i gwiazd - od narodzin do śmierci” dzięki fantastycznemu wykładowi i niesamowitym animacjom w trakcie zajęć pana dr. Pawła Lejby z CBK w Borówcu. Poznali również „Pozytywną i negatywną rolę grzybów w przyrodzie i gospodarce człowieka” podczas wykładu prowadzonego przez panią dr Lidię Trochę z IDPAN, natomiast tajemnice „Transportu wody i soli mineralnych w roślinach” przybliżył im w bardzo sugestywny i praktyczny sposób pan dr Daniel Chmura również z IDPAN w Kórniku.
Piątoklasiści uczestniczyli natomiast w dwóch wykładach. Jeden z nich dotyczył znaczenia roślin leczniczych i trujących w naszym otoczeniu. Prowadziła go pani
dr Teresa Hazubska-Przybył z IDPAN, która prezentowała rośliny zarówno na slajdach jak i pokazywała ich okazy zielnikowe, suszone owoce i nasiona. Drugi wykład dotyczący dziejów właścicieli Zamku - od Górków po Zamoyskich- poprowadziła pani dr Magdalena Biniaś-Szkopek z Biblioteki Kórnickiej PAN, która we wspaniały sposób potrafiła oczarować naszych uczniów historią wielkich kórnickich rodów. Uczniowie klas czwartych również mieli okazję zetknąć się ze światem nauki podczas wykładu pani mgr Moniki Małeckiej z Biblioteki Kórnickiej PAN pt.: „Życie codzienne mieszkańców Zamku”. Prowadząca zabrała nas w podróż po zamkowych komnatach ujawniając fakty i ciekawostki, których nikt podczas zwiedzania nie jest w stanie zobaczyć. To jednak nie był koniec spotkania ze światem nauki.
W kolejnym dniu to placówki naukowe gościły grupy uczniów u siebie na fantastycznych zajęciach warsztatowych, laboratoryjnych i terenowych.
Nasi uczniowie z klas V i VI pod opieką p. Agnieszki Półchłopek pojechali do Centrum Badań Kosmicznych w Borówcu, aby tam dowiedzieć się od p. dr. Pawła Lejby, jak wygląda codzienne życie astronautów na Stacji Kosmicznej ISS, jak docierają na miejsce, co jedzą, jak pracują i wypoczywają, jakimi badaniami i obserwacjami się zajmują? W czasie zajęć uczniowie w rzeczywistym czasie mieli okazję obserwować lot ISS, określali też położenie stacji. Na zakończenie zadawali mnóstwo ciekawych pytań, a najaktywniejsi otrzymali koszulki z logo KDN.
Również Instytut Dendrologii PAN otworzył przed nami drzwi laboratorium, gdzie uczniowie mieli okazję zgłębiać tajemnice budowy komórki roślinnej - poznali jej podstawowe organelle, ich funkcje i położenie. Wykonywali preparaty mikroskopowe z liści moczarki i skórki cebuli oraz obserwowali pod mikroskopami poznane struktury. Na zakończenie rozpoznawali omawiane elementy na zdjęciach mikroskopowych i odpowiadali bezbłędnie na pytania prowadzącej zajęcia
pani dr hab. Marzenny Guzickiej.
Natomiast uczniowie klasy IVa pod opieką p. Renaty Tarnawskiej pojechali do Kórnickich Szkółek w Dziećmierowie, gdzie dowiedzieli się jak produkujemy roślinę, w jaki sposób możemy ją rozmnażać, ciąć i formować, jakich terminów zabiegów ochronnych należy dotrzymywać.
W sobotnie przedpołudnie grupa naszych uczniów pod opieką pań: Agnieszki Półchłopek, Katarzyny Warteresiewicz i Małgorzaty Grzelczak uczestniczyła w Festynie Ekologicznym, gdzie korzystała z różnorodnych atrakcji edukacyjnych i rekreacyjnych oraz oglądała wystawę „Eko-Zwierzak” złożoną z konkursowych prac plastycznych wykonanych przez uczniów kórnickich szkół. Kilkoro naszych uczniów odebrało też nagrody w konkursie plastycznym Oazy.
Natomiast wieczorem spora grupa uczniów i rodziców pojechała do Borówca, gdzie wspólnie mogli oglądać pokazy laserowe i mierzenie odległości do satelitów.
Tak zakończyły się kolejne Kórnickie Dni Nauki pełne naukowych atrakcji, dociekliwych pytań i spotkań ze światem wiedzy, który dzięki organizatorom tej imprezy, naukowcom z CBK w Borówcu, IDPAN w Kórniku i Biblioteki Kórnickiej PAN oraz pracownikom Szkółek Kórnickich jest bliżej nas, naszych uczniów i szkoły.
Serdecznie dziękujemy!
Agnieszka Półchłopek

więcej...
19.09.2016 r.Spotkanie z autorem Ł. Wierzbickim. Dnia 19 września uczniowie klas I, IIb, IId, IIe oraz III a i III b uczestniczyli w spotkaniach z pisarzem Łukaszem Wierzbickim. Pan Łukasz w ciekawy sposób opowiedział uczniom o tym jak rozpoczął pisanie. Opowiedział o wielkiej sile wyobraźni i kreatywności, która objawiała się już w wieku szkolnym. Tematem spotkania była jedna z książek autora: „Afryka Kazika”. Książka inspirowana opowieścią dziadka pana Łukasza o Kazimierzu Nowaku. Był to podróżnik, który jako pierwszy na świecie przemierzył Afrykę rowerem. Pan Łukasz w sposób bardzo obrazowy opowiadał o przygodach podróżnika. O nieustraszonych wędrówkach i niesamowitych spotkaniach z ludźmi i zwierzętami. Pan Wierzbicki opowiadał o tym, że podróże to nie tylko wielka przygoda, ale również szansa na zdobywanie wiedzy i gromadzenie pięknych wspomnień. Spotkanie rozbudziło ciekawość poznawczą uczniów oraz zainteresowanie czytelnictwem. Książka „Afryka Kazika” dostępna jest również

w zasobach szkolnej biblioteki. Zachęcamy wszystkich do ciekawej lektury.

Dagmara Horodecka


18.09.2016 Wolontariat podczas TRIATHLONU

18 września 2016 r. uczennice naszej szkoły brały udział w wolontariacie z okazji odbywających się po raz drugi w naszym miasteczku, zawodów sportowych TRIATHLON KÓRNIK. Po odebraniu pakietów, dziewczęta otrzymały zadanie w strefie medalowej, gdzie wręczały zawodnikom medale, startującym kobietom kwiaty i odpowiadały za pobieranie czipów. Były pierwszymi, które miały okazję gratulować zawodnikom po ukończonym starcie. Szczególnie duże emocje pojawiły się w momencie, kiedy na metę zaczęli docierać najmłodsi zawodnicy. Zainteresowanie „maluchami” było tak duże, że w tłumie rodziców i kibiców czasami trudno było odnaleźć startujące dziecko i udekorować je medalem. W wolnej chwili kibicowałyśmy startującym w jeziorze oraz w strefie zmian, gdzie po pływaniu zawodnicy przesiadali się na rower. Na koniec skorzystałyśmy z zaproszenia organizatora i zakończyłyśmy naszą „sportową przygodę” na lodach.

16.09. 2016

Uczniowie klasy IVB uczestniczyli w akcji "Sprzątanie świata". Podczas zajęć w Kórnickim Arboretum (w Instytucie Dendrologii) dzielnie zbierali najpiękniejsze szyszki, które zostaną wykorzystane jako pamiątki dla odwiedzających to miejsce. W nagrodę każdy mógł zabrać do domu wybraną przez siebie szyszkę.