Rok szkolny 2015/2016

16.06.2016 r. - SPOTKANIE Z ROBOTYKĄ I PROGRAMOWANIEM

16 czerwca nasi uczniowie z klas I - V mieli okazję zapoznać się wstępnie z tajnikami robotyki oraz programowania, które jak powszechnie wiadomo kształtują umiejętności techniczne, ale również rozbudzają kreatywność i logiczne myślenie.
Podczas spotkań dla poszczególnych klas, które odbywały się w auli w godz. 8.00 - 14.20, uczniowie dowiadywali się czym są roboty, w jakich dziedzinach życia oraz działalności człowieka są wykorzystywane, w jaki sposób mogą bawić, chronić, bronić, leczyć i zastępować ludzi. Podczas pogadanki ilustrowanej prezentacją ppt. uczniowie nieustannie zadawali prelegentowi różne pytania: o sposoby sterowania robotami, na czym polega ruch robotów oraz sztuczna inteligencja? Poznawali rolę sensorów i efektorów, ćwiczyli komendy wydawane robotom.
Najciekawszą częścią zajęć były zajęcia praktyczne z wykorzystaniem robotów wykonanych z klocków Lego Mindstorms EV3 lub RoboKids. Ta część polegała na wyścigach w precyzyjnym kierowaniu robotami, sterowaniu ich ruchem lub unikaniu sensora ruchu i wzroku robota. Prelekcję prowadził p. Maciej Janicki edukator TwojRobot.PL, koordynatorem projektu była p. Agnieszka Półchłopek.

więcej...

15.06.2016 r. Sukces uczniów SP nr 2

15 czerwca 2016 r. odbyło się uroczyste zakończenie powiatowego etapu XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „ W trosce o nasze bezpieczeństwo”, którego organizatorem jest Komendant Główny Straży Pożarnej. Przebieg eliminacji powiatowych koordynował Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania kryzysowego Starostwa Powiatowego w Poznaniu pod patronatem Przewodniczącego Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Starosty Poznańskiego, Pana Jana Grabowskiego.

Do finału zakwalifikowano 70 nadesłanych prac. Ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku były to prace Julii Wojtaszyk , która otrzymała I miejsce i Marii Galubińkiej, której praca zajęła drugie miejsce. Praca Pauliny Bukczyńskiej została nagrodzona honorowym wyróżnieniem. Dwie prace przeszły do etapu wojewódzkiego.

Laureaciwraz z opiekunami zostali zaproszeni do najstarszej siedziby straży pożarnej w Poznaniu, mieszczącej się przy ulicy Grunwaldzkiej. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Jacek Michalak i Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Poznaniu Paweł Kinosz oraz kpt. Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 2 Marek Kołdyk wręczyli autorom prac dyplomy i upominki.Po części uroczystej zostaliśmy oprowadzeni po budynku straży. Obejrzeliśmy wystawę miniatur najstarszych wozów strażackich i pojazdy używane w straży obecnie. Gospodarze zademonstrowali nam fałszywy alarm, podczas którego zobaczyliśmy w jaki sposób przygotowują się do wyjazdu, mając na ubranie się i dotarcie do wozu1min. My teżmogliśmy przymierzyć stroje strażackie, maski,hełmy, butle z tlenem. Jest co dźwigać!!!

Strażacy zaprezentowali również sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Opowiedzieli jak unikać niebezpiecznych sytuacji i co może się wydarzyć, gdy nie przestrzegamy podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Na koniec każdy z uczestników mógł sam ”ugasić pożar” strażackim wężem.

K. Warteresiewicz

więcej...

10.06.2016r. - Międzynarodowy Konkurs Języka Angielskiego „The Big Challenge”.

26 kwietnia 2016r. przeprowadzono w naszej szkole Międzynarodowy Konkurs Języka Angielskiego „The Big Challenge”. Był on skierowany do uczniów kl. V i VI. Konkurs odbywa się w kilku krajach w Europie. Konkurs sprawdza znajomość gramatyki, słownictwa, kultury jak i umiejętność rozumienia ze słuchu. Przystąpiło do niego 36 uczniów, którzy wcześniej szlifowali swoje umiejętności grając w gry językowe na stronie www.thebigchallengecom/pl. Konkurs przeprowadzany był online. 10.06 dotarły do szkoły wyniki i okazało się, że nasza szkoła wypadła bardzo dobrze i dla wszystkich uczniów przewidziano wspaniałe nagrody – oficjalne certyfikaty, kalendarze, ołówki, książeczki, flagi, plakaty a dla najlepszego puchar, koszulkę, selfie stick i słownik. Najlepszym okazał się IGOR GIERSZEWSKI, który zdobył I miejsce nie tylko w naszej szkole ale i w województwie wielkopolskim. Zaraz za nim uplasowała się SANDRA POTRAWIAK i WOJTEK BŁASZKOWIAK. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.

6 - 9.06.2016 r. Projekt „Zielone lekcje przyrody w Arboretum PAN” dla kl. IV-VI.

Celem projektu realizowanego w dniach 6 - 9 czerwca było pogłębienie wiedzy z zakresu botaniki i dendrologii, doskonalenie umiejętności rozpoznawania gatunków drzew na podstawie cech morfologicznych oraz kształtowanie postawy badawczej uczniów.
W trakcie zajęć uczestnicy: poznawali cechy morfologiczne drzew ułatwiające ich gatunkową identyfikację, opisywali budowę liści, określali rodzaje liści i typy owoców, poznawali korę i pokrój drzew.
Do tego celu młodzi przyrodnicy wykorzystywali wiedzę wyniesioną z lekcji przyrody, co było doskonałą formą jej powtórzenia i usystematyzowania. Korzystając z kart pracy uczniowie doskonaliliumiejętności rozpoznawania w tereniewybranych gatunków drzew po pokroju ich korony, pędach i owocach. Równocześnie rozwijali umiejętności obserwacyjne - oglądali liście, owoce, korę, dotykali pni i liści, często wąchali korę i igły, zbierali też materiał roślinny na kolejne zajęcia.Większość z nich dostrzegała zwierzęta: ptaki, owady, płazy, ssaki lub ślady ich obecności.
Na zakończenie zajęć dla klas szóstych odbywał się krótki konkurs rozpoznawanie gatunków drzew po fragmentach liści lub owoców. Uczniowie wykazywali się przy tym zarówno dużą wiedzą, jak i aktywnością, a swój udział w zajęciach wysoko ocenili.
W projekcie wzięło udział 126 uczniów.

Projekt zorganizowała i zrealizowała Agnieszka Półchłopek we współpracy z pracownikami Arboretum PAN w Kórniku - p. Katarzyną Broniewską i p. Danutą Giertych, które chwaliły naszych uczniów zawiedzę i duże umiejętności.więcej...

19.05.2016 r. Piosenka Anglojęzyczna w SP nr 2

Hasło ‘Learn and enjoy English’ (Ucz się języka angielskiego przez zabawę) przyświecało I edycji Gminnego Konkursu Piosenki Anglojęzycznej klas I-III, który odbył się 19 maja w Szkole Podstawowej w Bninie.

Piosenka jest dla najmłodszych uczniów atrakcyjną formą nauki języka obcego, efektywnym sposobem na zapamiętanie słownictwa i zwrotów, a przez to nieodłącznym elementem zajęć językowych. Właśnie dlatego na zawołanie „Dwójki”: ‘Let’s sing!’ (Zaśpiewajmy!) żywo zareagowały wszystkie szkoły podstawowe naszej gminy: Kórnik, Kamionki, Radzewo i Szczodrzykowo (pomoc w organizacji - p. Daria Pyła). Czternastu zwycięzców eliminacji szkolnych, pod opieką swoich nauczycieli języka angielskiego, zaśpiewało piosenki solo do podkładów muzycznych. Zachwyt pani dyrektor Zofii Talarczyk, komisji konkursowej oraz przybyłych licznie rodziców i gości wzbudziła wspaniała prezentacja utworów. Poprawności językowej towarzyszyła interpretacja tekstu, a dopełnieniem występów były stroje i choreografia. Podium wyśpiewała sobie szkoła z Kórnika: I miejsce zdobyła Maja Biernat, II - Kacper Bartkowiak, a III Veronika Chmura ex aequo z Zofią Gradkowską z Radzewa. Wyróżnienia zdobyły: Julia Kotowicz (Szczodrzykowo) i Monika Fiedorczyk (Radzewo).

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez organizatora. Najważniejszym jednak było zdobycie pierwszych doświadczeń scenicznych. Na razie na małej, szkolnej scenie…, ale kto wie, co pokaże przyszłość. W końcu „Dwójka” to Szkoła Odkrywców Talentów!

Paulina Lubińska

więcej...

13.05.2016 r. Pasowanie na Czytelnika w klasie 1a

13 maja 2016r. uczniowie klasy 1a wybrali się do biblioteki szkolnej na uroczyste Pasowanie na Czytelnika. Uroczystość przygotowała pani bibliotekarka Jolanta Tarnawska. Na początku pierwszoklasiści zostali zapoznani z porządkiem ułożenia książek oraz regulaminem obowiązującym w bibliotece. Później samodzielnie odczytali „życzenia książki”, czyli zasady prawidłowego korzystania z książek. Następnie jedna z koleżanek, przy pomocy pani bibliotekarki, zaprezentowała jak należy wypożyczać oraz oddawać książki. W końcu nadszedł najważniejszy moment, każdy uczeń klasy pierwszej złożył oficjalną przysięgę oraz został mianowany Czytelnikiem Biblioteki Szkolnej - największą skarbnicą wiedzy – Encyklopedią. Na zakończenie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy, zakładki do książek oraz samodzielnie wypożyczyły wybraną przez siebie lekturę.

Kinga Koperska

6.05.2016 r. Warsztaty bębniarskie w Id

Dnia 6.05.2016 r. w klasie Id odbyły się warsztaty bębniarskie. Uczniowie wybrali się w muzyczną podróż do świata pierwotnych rytmów afrykańskich.  Każdy uczeń miał zapewniony swój własny, niepowtarzalny bęben. 
Warsztaty obejmowały naukę wydobywania dźwięków, gry rytmiczno - ruchowe, naukę kilku rytmów. Prowadząca warsztaty p. Ewa Wodzyńska zaprezentowała również oryginalne afrykańskie instrumenty perkusyjne (grzechotki, kołatki)jako charakterystyczny element kultury afrykańskiej. Podczas warsztatów uczestnicy bawili się doskonale, a afrykański klimat rozbrzmiewał w całej szkole.

D. Horodecka

29.04.2016 r. Lekcja historii w Łomnicy

29 kwietnia w Łomnicy odbyła się uroczystość przekazania pamiątkowych gwoździ ze sztandaru Towarzystwa Powstańców i Wojaków z Łomnicy.

Łomnicki sztandar niestety zaginął. Spośród czternastu gwoździ niespodziewanie na terenie zburzonego przez Niemców Zamku Kostrzyńskiego nad Odrą odnaleziono pięć.

Uroczystość odbyła się w Szkole Podstawowej im Powstańców Wielkopolskich w Łomnicy.

Na początku zaprezentowały się przybyłe sztandary. Wśród nich sztandar Gimnazjum z Robakowa. Jedną z największych atrakcji był sztandar powstańców z Bnina, który zaprezentował nasz poczet szkolny. Sztandar ten przechowywany jest obecnie na Zamku w Kórniku. Uczestnicy uroczystości patriotycznej usłyszeli krótką historię budowy i symboliki sztandaru, wysłuchali kilku pieśni powstańczych i byli świadkami przekazania przez przedstawicieli Muzeum Twierdzy Kostrzyn niesamowitego znaleziska – pięciu gwoździ sztandaru powstańczego z Łomnicy.

18 kwietnia 1926 r. w Łomnicy w obecności prezesa generalnego pułk. hr. M. Mielżyńskiego odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru Towarzystwa Powstańców i Wojaków, na której byli obecni przedstawiciele Towarzystwa Powstańców i Wojaków z Bnina. Historia lubi się powtarzać. Teraz na uroczystości przekazania gwoździ obecny był stary sztandar Bnińskiego Towarzystwa Powstańców i Wojaków, który nieśli nasi uczniowie. Niestety nie zachował się drzewiec tego sztandaru, ani gwoździe. Łomnica nie ma sztandaru, ale odnalazły się jego gwoździe.

Właśnie w tej szkole w Łomnicy podczas powstania stacjonowali wojacy z gminy Kórnik. Obecnie na jej murze od roku 2004 wisi tablica upamiętniająca poległych w tamtejszych walkach powstańczych mieszkańców naszej gminy. Byli to młodzi chłopcy w wieku od 18 – 22 lat.Przed szkołą ustawiono pomnik upamiętniający Powstanie Wielkopolskie

Z. Talarczyk

więcej...
 

22.04.2016 r. Przygotowania do Dnia Patrona

W świetlicy „Kraina przyjaźni” pamiętamy także o dniu patrona obchodzonym w tym roku 5.05. Z tej okazji przygotowaliśmy w formacie 3D postać naszej patronki Teofilii z Działyńskich Szołdrskiej – Potulickiej. Nawiązując do niedawnych warsztatów związanych z Dniem Ziemi, została wykonana z materiałów ekologicznych. Oczywiście nie zabrakło przy jej powstaniu dobrej zabawy. Stworzyliśmy także wierszyki. Jeden z nich brzmi:

Biała Dama to nasza patronka.

Pilnuje w szkole każdego dzwonka,

Dzwoni na lekcje i na przerwy.

Każdemu z nas dodaje werwy!

Małgorzata Grzelczak

22.04.2016 r. DZIEŃ ZIEMI W SP nr 2 w KÓRNIKU 

Coroczne święto Ziemi przypadające 22 kwietnia wiąże się z propagowaniem postaw proekologicznych, uświadamianiem naszej roli
i odpowiedzialności za stan naturalnego środowiska - powietrza, wody, gleby oraz całej biosfery.
Przy tej okazji nie tylko mówi się o globalnych zagrożeniach klimatu, kwaśnych deszczach, smogu, ale również czynnie działa dla poprawy jakości i walorów przyrodniczych środowiska.
Takie działania, już tradycyjnie, podjęto w naszej „dwójce” podczas tygodniowego projektu ekologicznego, w ramach którego młodzi przyrodnicy z klas IV - VI przyglądali się
i fotografowali cenne przyrodniczo zakątki naszej kórnickiej ziemi, uwieczniali ulotne piękno napotkanych zwierząt oraz kwitnących roślin. Plonem tych spotkań z naturą była wystawa fotograficzna prezentowana w holu szkoły, łącznie z instalacją przedstawiającą hasło tegorocznej edycji Dnia Ziemi „ Palący temat - Niska emisja”, które nierozerwalnie łączy się z problem odpadów. Niestety, nadal jeszcze w wielu domowych piecach odpady są spalane, emitując do atmosfery dymy, sadze i rakotwórcze substancje.
Aby uniknąć spalania i zminimalizować ilość odpadów trafiających na wysypiska należy prowadzić segregację i recykling, dzięki czemu chronimy lasy, wody, oszczędzamy energię
i zasoby naturalne.
Kolejnym projektowym działaniem adresowanym do uczniów wszystkich klas były „Warsztaty segregacji odpadów” prowadzone we współpracy z firmą „Środowisko-Online Patrick Kędzierski”, które odbywały się w dniach 20-22 kwietnia. Warsztaty przygotowano dla dwóch grup wiekowych. Uczniowie klas IV-VI oglądali film edukacyjny i odpowiadali na pytania związane z segregacją odpadów w naszej gminie, a następnie w grupach sortowali przygotowane śmieci. Wśród typowych odpadów znajdowały się również problematyczne - elektrośmieci, różne rodzaje tworzyw twardych i miękkich, opakowania wielowarstwowe. Pod koniec tego zadania następowała „chwila prawdy” i prowadzący wskazywał poprawnie wysegregowane śmieci oraz wyjaśniał drobne pomyłki. W zdecydowanej większości nasi uczniowie świetnie radzili sobie z tym zadaniem.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali magnetyczne ulotki utrwalające gminne zasady segregacji odpadów.
Uczniowie każdej z klas 0 - III uczestniczyli równieżw warsztatach, ale ich forma była zupełnie inna, dostosowana do percepcji młodszych odbiorców.
W szkolnej auli i scenerii Zamku Kórnickiego uczniowie w małych grupach układali puzzle z emblematami pojemników na odpady i wyjaśniali, jakie odpady powinny trafiać do worków białych, zielonych, żółtych, niebieskich i brązowych. Po takim wprowadzeniu uczestników zajęć witała Biała Dama - w jej postać wcieliła się p. Maria Piątek - która żaliła się dzieciom, iż pod Zamkiem leży tak wiele śmieci. Prosiła więc o pomoc „Potworka -Segregatorka” - w jego roli wystąpił p. Adrian Waszak – oraz naszych milusińskich. Sympatyczny „Potworek-Segregatorek” zachęcał dzieci do zbierania odpadów i wrzucania ich do worków o odpowiednim kolorze. Jeśli uczestnik wykonał zadanie poprawnie, otrzymywał brawa od Białej Damy i kolegów. Nauka poprzez zabawę trwała do czasu uprzątnięcia całego terenu. Jak wynikało z podsumowania zajęć, segregacja odpadów jest „potwooornie prosta!” i każdy może ją prowadzić. Na zakończenie wspólne klasowe zdjęcia z Białą Damą i Segregatorkiem utrwaliły dzieciom miłe wrażenia edukacyjne, a magnetyczne ulotki będą im o nich przypominały.
W edukacji ekologicznej ważna jest nie tylko wiedza, ale również emocje, które powinny towarzyszyć naszym świadomym działaniom i postawom zgodnym z zasadami poszanowania przyrody, której jesteśmy ważnym elementem, jednak musimy pamiętać, że „Przyroda może obejść się bez człowieka, więc to od niego zależy, jak długo utrzyma się jako jej element”.

Autor projektu:Agnieszka Półchłopek


więcej...

21.04.2016 r. dzień Ziemi w świetlicy szkolnej.

W świetlicy „Kraina Przyjaźni” pamiętamy o Światowym Dniu Ziemi. Z tej okazji przygotowaliśmy plakat obrazujący, jak należy segregować nasze odpady i tym samym dbać o środowisko. Nie zabrakło również pogadanek na temat odpadów, recyklingu i ochrony środowiska. Chętnych do dyskusji nie brakowało, a każdy miał coś ciekawego do powiedzenia. Ku dużej radości dzieci przygotowaliśmy także piosenkę (hip-hop) w nawiązaniu do Dnia Ziemi.
Jej tekst brzmi:

Szkło bezbarwne

Wrzuć do białego

A kolorowe do zielonego

Plastik, metal hop do żółtego

Makulatura do niebieskiego.

Mamy nadzieję, że zajęcia zostaną na długo wpamięci dzieci i każdy będzie pamiętał, nie tylko w Dniu Ziemi - 22 kwietnia, że należy dbać o środowisko cały rok.

Małgorzata Grzelczak, Paulina Kaźmierczak

więcej...

9.04.2016 r. - Sukces Tosi

Tosia powtórzyła sukces sprzed dwóch lat (w zeszłym roku nie brała udziału z powodu choroby) i zajęła 2 miejsce w kategorii klas 4-6 w 34 Konkursie Poezji i Prozy Francuskiej, który odbywał się w gmachu VIII Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. W języku francuskim recytowała wiersz Maurice Careme oraz fragment prozy Colas Gutman. Dzieci i młodzież występujące w tym konkursie są w szkołach, w których język francuski jest jednym z przedmiotów. Tosia przygotowywała się głównie z rodzicami i robiła to w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Gratulujemy Tosi i jej Rodzicom. Czekamy na jej recytację na scenie szkolnej. Mamy nadzieję, że już w przyszłym roku szkolnym chętne dzieci będą się mogły uczyć tego języka w naszej szkole.

więcej...

8.04.2016 r. - Podsumowanie konkursu ,,Chrzest Polski 966 - 2016"

8 kwietnia 2016r. odbyło się uroczyste zakończenie konkursu „Chrzest Polski 966-2016”. Organizator konkursu, Poznańskie Stowarzyszenie Patriotyczne wraz z Dowódcą 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego gen. bryg. pil. Dariuszem Malinowskim zaprosił wszystkich laureatów z opiekunami na teren lotniska wojskowego 31.Bazy Lotnictwa Taktycznego w Kiekrzu.

W konkursie plastycznym i literackim wzięły udział szkoły: podstawowe, gimnazjalne i średnie z całego województwa poznańskiego. Ogółem do oceny finałowej wpłynęło 148 prac, z czego zakwalifikowano do oceny końcowej 128 prac. Do konkursu zgłosiło się 61 szkół. Konkurs został ogłoszony w kwietniu 2015 r. i odbył się w dwóch etapach. Pierwszy etap szkoły przeprowadzały wśród swoich uczniów i wybierały dwie najlepsze prace, które przesyłały do organizatora konkursu. W szkołach podstawowych były to prace malarsko- graficzne pt. „Przedstaw graficznie jak według Ciebie mogła wyglądać uroczystość przyjęcia chrztu przez Księcia Mieszka I oraz jego otoczenie w czasie wielkanocnej soboty 14 kwietnia 966roku”. Dla szkół gimnazjalnych były to prace reportażowe, a dla szkół średnich opracowania pisemne. Z naszej szkoły zostały przyjęte trzy prace: Wiktorii Werner, Weroniki Piaseckiej i Pauliny Bukczyńskiej. Wszyscy autorzy nadesłanych prac zostali finalistami- laureatami konkursu. Każdy z laureatów otrzymał dyplom i upominek.

Najpierw przewieziono nas autokaramina lotnisko, gdzie mogliśmy obejrzeć niemal wszystkie samoloty wojskowe, które były lub są w wyposażeniu polskiego lotnictwa, od tych najstarszych, m.in. MIG 19,do najnowszego samolotu wielozadaniowego F-16 Flighting Falcon. Samolot ten jest użytkowany przez siły powietrzne 25 krajów. Obok wszystkich samolotów stali żołnierze obsługi lotniska, którzy ciekawie opowiadali o samolotach i sprzęcie lotniczym i odpowiadalina nasze pytania.Na koniec mogliśmy zobaczyć krótki pokaz możliwości technicznychF-16 i lotników podczas startu, lotu i lądowania, ponieważ obok nas znajdował się pas startowy. Na wszystkich największe wrażenie zrobiła prędkość z jaką te niewielkie maszyny odrywały się od ziemi w kilka sekund po starcie. Następnie przewieziono nas do kasyna- klubu wojskowego w Krzesinach. Zanim weszliśmy do środka, na stopniach zrobiono nam wspólne zdjęcie. Wewnątrz klubu znajdowała się galeria ponad dziewięćdziesięciu prac plastycznych laureatów i wystawa prac pisemnych. Na początku wystawy znajdowały się prace nagrodzone, a wśród nich obraz Wiktorii! W auli przywitali nas organizatorzy. Uroczystość rozpoczęło wejście dwóch pocztów sztandarowych i wspólnie odśpiewany Hymn Polski. Kulminacyjną częścią było wręczenie nagród i wyróżnień. W każdej kategorii szkół Komisja Konkursowa wybrała osiem najlepszych prac. Ponadto wyróżnienia otrzymali uczniowie od: Dowódcy 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego gen. bryg. pil. Dariusza Malinowskiego, Dowódcy 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego płk. pil. mgr inż. Grzegorza Ślusarza, zespołu pilotów 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego biorących udział w pokazie lotniczym oraz Prezesa Poznańskiego Stowarzyszenia Patriotycznego Jerzego Kaczmarka.

Pierwsze miejsce zajęła praca Wiktorii Werner. W skład jury wchodził m.in. prof. UAP Andrzej Zdanowicz. Główną nagrodą była drukarka HP. Wiktoria udzieliła lokalnej telewizji swojego pierwszego wywiadu (https://youtu.be/bC7DtFAbqnI). Zmęczeni ale szczęśliwi i pełni wrażeń wróciliśmy do Bnina.

Wystawę pokonkursową prac laureatów będzie można obejrzeć w holu gmachu NBP Oddział w Poznaniu przy ul Marcinkowskiego, w holu głównym gmachu Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Niepodległości oraz w holu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Poznaniu na Osiedlu Władysława Łokietka w Poznaniu.

Bardzo dziękujemy tacie Weroniki za wspólną podróż.

Koordynator konkursu: Katarzyna Warteresiewicz

więcej...

23.03.2016 r. - Wizyta oddziału przedszkolnego w Bibliotece Publicznej w Bninie

W klimacie zbliżającej się Wielkanocy 23 marca dzieci z oddziału przedszkolnego odwiedziły Bibliotekę Publiczną, w której p. Klaudyna Przybylska-Pawłowska przygotowała interesujące zajęcia dotyczące zwyczajów oraz świątecznych przygotowań. Dzieci obejrzały bardzo ciekawą prezentację multimedialną, wysłuchały świątecznej bajki, która ujawniła niezwykły talent artystyczny kierownika biblioteki oraz w atrakcyjny sposób wykonały wielkanocne pisanki z kolorowego papieru. Nie zabrakło wspólnych zabaw ze śpiewem, dzieci próbowały nawet upiec świąteczne ciasto stosując się do wskazówek prowadzącej podczas jednej z zabaw ruchowych. Spotkanie upłynęło w radosnej atmosferze oczekiwania na Święta Wielkiej Nocy. Ogromne podziękowania kierujemy w stronę kierownika biblioteki, która z wielkim zaangażowaniem wprowadziła nas w świąteczny nastrój, dziękując jednocześnie za kolejne zaproszenie na zajęcia biblioteczne, które odbędą się w kwietniu.

Żaneta Grewling

więcej...

23.03.2016 r. Zajączek Wielkanocny

Pierwszy Dzień Wiosny już za nami. Wiosny jednak nie widać. Próbujemy zmienić zimowe płaszcze na wiosenne, ale nie bardzo jest to możliwe. Ranne przymrozki nie chcą ustąpić. W dzień nadal brakuje słońca. Jednak już za chwile będziemy obchodzić Święta Wielkanocne. Jak co roku Rada Rodziców przygotowała dla wszystkich uczniów ,,Zajączka”. Każda klasa przygotowała pięknie ozdobione koszyczki. ,,Zając” jednak zaskoczył wszystkich, bo w tym roku przygotował słodkie paczuszki, które nie mieściły się do przygotowanego koszyczka. Dzieci dostały dużego i małego zajączka czekoladowego, oraz jajeczka czekoladowe. Przewodniczący klas z radością odbierali kosze z prezentami. Nie ma nic lepszego jak uśmiechnięte i zadowolone buzie zwłaszcza tych najmłodszych uczniów. Maluchy jednak bardzo żałowały, że ,,Zając” przyszedł bardzo wcześnie rano i nie mogli go zobaczyć. Nie pomagały tłumaczenia, że musi zajść do wszystkich dzieci. W przyszłym roku jego wizytę trzeba będzie zaplanować później (tak jak Mikołajów i Śnieżynek).

Tradycyjnie również na apelu przedświątecznym rozdano dyplomy i nagrody uczniom, którzy w konkursach uzyskali I , II lub III miejsca. Za udział we wszystkich czterech kategoriach konkursu ogólnopolskiego ,,Stypedndiada” Aleksandra Gnyś z kl. IIIb otrzymała od organizatorów łyżworolki regulowane. Ola zdobyła najwyższą średnią spośród wszystkich uczestników ,,Stypendiady”. Nasi uczestnicy tego konkursu w kategorii ,,Główne Grand Prix” uplasowali się w skali kraju na V miejscu. W nagrodę szkole przyznano ,,Puchar finalisty”. Gratulujemy wszystkim uczniom zdobytych miejsc. Radzie Rodziców dziękujemy za ten radosny dzień i prezenty od ,,Zajączka” oraz za sponsorowanie nagród w konkursach. O sukcesach dzieci można przeczytać na stronie głównej w zakładce ,,nasze sukcesy”.

A teraz czekamy na upragnioną przerwę świąteczną.

                                                                   Opracowała: Z. Talarczyk

więcej...

21.03.2016 r. Id poszukuje zwiastunów Wiosny

Dnia 21 marca 2016 r. kl. Id wybrała się na spacer w poszukiwaniu zwiastunów wiosny. W radosnych nastrojach z kolorowymi wstążkami radośnie ruszyli korowodem na spotkanie z wiosną. Uczniowie byli uważnymi obserwatorami zmieniającej się przyrody. Podczas spaceru uczniowie usłyszeli wesoły śpiew ptaków. To Pani Wiosna radośnie wzywała dzieci do siebie. Na promenadzie spotkali piękną kolorową Wiosenkę. Uczniowie radośnie powitali kwiecistą Panią piosenką "Pachnąca wiosna" - "Przyszłą wiosna, piękna Pani, co bukiety kwiatów niesie...". Pani Wiosna obdarowała, każdego ucznia tulipanem. Spędziliśmy miłe chwilę na świeżym powietrzu, obserwując piękno budzącej się do życia przyrody.
Dziękujemy serdecznie uczennicom klasy Va za pomoc.
Dagmara Horodecka

21.03.2016 r. Pożegnanie Zimy przez Ie i oddział przedszkolny

Dnia 21 marca 2016r. klasa 1e wraz z oddziałem przedszkolnym pożegnały zimę. Na znak nadchodzącej wiosny do Jeziora Kórnickiego została wrzucona Marzanna. Wykonana została z ekologicznych materiałów tj. gałęzie, kora, liczne trawy występujące w otoczeniu jeziora. Dzieci pożegnały zimę z uśmiechem, niektóre z nich miały przy sobie własnoręcznie wykonane instrumenty, grzechotki. Uczniowie obu klas mieli z tej okazji na twarzach wiosenne rysunki. Dzieci podczas spaceru kórnicką promenadą wypatrywały pierwszych zwiastunów nadchodzącej wiosny. Gdy wszyscy jednym głosem krzyknęli: „żegnaj Zimo!” Marzanna zanurzyła się w wodzie. Witaj Wiosno!

Olga Kudła

więcej...

21.03.2016 r. Relacja z warsztatów wiosennych w świetlicy Kraina Przyjaźni

21 marca zgodnie z kalendarzowym pierwszym Dniem Wiosny w świetlicy „Kraina Przyjaźni” odbyły się warsztaty o tematyce w wiosennej. Głównym celem spotkania było zrobienie ekologicznej Marzanny. Chętnych do zabawy nie brakowało! Z plastikowych butelek, kubeczków po jogurcie, wytłaczance po jajkach i wielu innych produktach stworzyliśmy naszą świetlicową Marzannę. Uśmiech na twarzy dzieci był oznaką, że warsztaty można uznać za udane. A ja ze swej strony bardzo chciałam podziękować wszystkim chętnym, którzy przyczynili się do stworzenia Pani Wiosny. Mam nadzieję, że miłe wspomnienia z tych warsztatów długo pozostaną w naszej pamięci a wiosna przyniesie radość i uśmiech w sercu oczywiście z dużą ilością promyczków słońca.

Małgorzata Grzelczak
więcej...

18.03.2016 r. Wielkanoc w Oćwiece.

Wielkanoc to jedno z najważniejszych świąt w ciągu roku, święto wielkiej radości i pojednania, zatem w świątecznych nastrojach klasa 1a z panią Kingą Koperską i klasa 1b z panią Agnieszką Szary wybrały się 18.03.2016r. na wycieczkę do Oćwieki na warsztaty wielkanocne.

Na miejscu czekała na wszystkich cała moc świątecznych atrakcji. W pięknie przybranej sali, przy świetle i cieple kominka dzieci przysłuchiwały się rymowanym opowieścią gospodarza na temat dawnych tradycji, zwyczajów i obrzędów wielkanocnych. Po tej części odbyły się niezwykle ciekawe i twórcze warsztaty, podczas których dzieci samodzielnie wykonywały mazurki wielkanocne, które po upieczeniu ozdabiali lukrem, kolorowymi posypkami, kokosem, orzechami i rodzinkami. Czasu na nudę nie było i już po chwili wszyscy musieli stawić czoła przy ubijaniu masła z gęstej śmietanki. Oczywiście dzieci wykorzystały je zaraz do wykonania baranków z masła, które to później kosztowali przy stołach wielkanocnym. Nie ma jednak świąt bez jajek i pisanek, które również mieliśmy okazję wykonać przy użyciu mnóstwa kolorowych materiałów i umieszczenia ich w własnoręcznie wykonanych stroikach. To jednak nie był koniec, bo emocji wszystkim dostarczył zajączek z który zrobiliśmy sobie wesołe zdjęcia. Zmęczeni, ale szczęśliwi zasiedliśmy do wielkanocnego stołu – było pysznie! Na koniec jeszcze raz zwiedziliśmy zagrody ze zwierzętami, a podczas zabaw na placu dla dzieci, nawdychaliśmy się świeżego powietrza przed dość długą podróżą do domu.

Podczas tej wycieczki wszystkim towarzyszył uśmiech na twarzy oraz dobra zabawa! Był to czas spędzony kreatywnie, wesoło i przede wszystkim świątecznie!

Agnieszka Szary
więcej...

8.03.2016 r. Konkurs recytatorski w oddziale przedszkolnym

8 marca w auli szkoły odbył się konkurs recytatorski dla dzieci z oddziału przedszkolnego. Do rywalizacji przystąpiło czterech małych uczniów: Klara Paczkowska, Kajetan Olszewski, Aleksandra Skotarczak oraz Pola Rutkowska. Występ na scenie wymagał odwagi, dlatego każdy z uczestników otrzymał dyplom oraz słodki upominek. W kolejnym etapie swój talent recytatorski zaprezentuje Pola Rutkowska, która z wierszem pt. Światowa krowa wystąpi podczas XIII Gminnego Festiwalu Poezji Dziecięcej Wierszowisko w Przedszkolu nr 2 Cztery Pory Roku w Kórniku.

Żaneta Grewling

więcej...

5.03.2016 r. Drzwi Otwarte w SP 2 z talentami w tle…

Są takie dni w roku, kiedy drzwi Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku są szczególnie szeroko otwarte dla wszystkich chętnych ją odwiedzić. Tak było i w tym roku 5 marca. Tegoroczne Drzwi Otwarte były jednocześnie Świętem Talentów, które wyzierały nieomal z każdego kąta szkoły, ale po kolei…

Przy wejściu do szkoły nasi goście byli serdecznie witani przez Białą Damę i towarzyszącego jej dżentelmena. Na dobry początek każdy został obdarowany folderem zawierającym najważniejsze informacje o szkole i jej atutach. A potem rozpoczynała się podróż przez bajecznie barwną szkołę, która wystroiła się w swoje najlepsze szaty. Nasi goście przechodzili z klasy do klasy, niektórzy z łezką w oku wspominali swoją „siermiężną” podstawówkę, inni przyprowadzili już swoje pociechy, aby pokazać im przyszłą szkołę i trochę „oswoić” malucha z tym miejscem. W salach czekali nauczyciele chętni do zaprezentowania programów nauczania, metod pracy, multibooków, tablic interaktywnych, pomocy dydaktycznych, strony internetowej strony…słowem – całej bogatej bazy i oferty szkoły. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się konsultacje z nauczycielami oddziału przedszkolnego w związku z decyzjami, które muszą podjąć rodzice w sprawie wysłania do szkoły dziecka sześcio czy siedmioletniego. Swoje punkty konsultacyjne mieli również: psycholog, logopeda, wychowawcy świetlicy, socjoterapeutka, szkolny pedagog, kierownik Filii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kórniku, dietetyk i higienistka szkolna.

Podróż przez szkolne korytarze była też okazją do obejrzenia galerii prac plastycznych wykonanych w różnych technikach na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych w klasach IV-VI.

Kto dotarł na drugie piętro na pewno zapoznał się z ofertą biblioteki szkolnej – zarówno tą tradycyjną, jaki i multimedialną, a ponadto mógł przeczytać biogramy, które zostały opracowane przez uczniów naszej szkoły w ramach projektu Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan”.

W tym czasie, kiedy rodzice oglądali szkołę i rozmawiali z nauczycielami odbywały się pokazy doświadczeń chemicznych „Pan Azot w roli głównej” oraz warsztaty chemiczne, podczas których uczniowie poznali cechy sympatycznego atramentu, chemicznego ogrodu czy chromatografii. Zajęcia, prowadzone przez instruktorów „Małego Inżyniera”, na pewno przyczyniły się do rozwijania zainteresowań i uzdolnień chemicznych. Zainteresowaniem cieszyły się warsztaty przyrodnicze, podczas których goście, pod kierunkiem uczniów-asystentów, wykonywali preparaty mikroskopowe, obserwowali komórki i liczne eksponaty oraz badali odczyny roztworów, otrzymywali dwutlenek węgla lub „super piankę”.

Szlak naszej wędrówki zawiódł do szkolnej auli, gdzie odbywały się prezentacje talentów artystycznych- muzycznych i aktorskich. Na szkolnej scenie pojawili się uczniowie z zespołu teatralnego „Kleksik”, którzy przedstawili inscenizację „Żeby zdrowym być …” będącą promocją zdrowego stylu życia, a koło teatralne klas IV- VI wystąpiło z humorystycznym programem „Kto to jest Kobieta”. Po teatralnych doznaniach na scenę wtargnęły rozśpiewane dzieciaki z zespołu wokalnego „Tremolo” i „Załogi św. Wojciecha”, które swoją dobrą energią podzieliły się z widzami. W trakcie wędrówki przez szkołę można się było natknąć na zajęcia rekreacyjno – sportowe z wykorzystaniem ergometrów wioślarskich w sali gimnastycznej, można było skorzystać z nauki gry w szachy i warcaby oraz poćwiczyć na fantomach udzielanie pierwszej pomocy pod okiem ratownika medycznego, który wyjaśniał zasady resuscytacji oddechowo-krążeniowej.

Po tak absorbującej wędrówce można było przysiąść i odpocząć w kawiarence prowadzonej przez Radę Rodziców, w której, śmiało to można stwierdzić, swoje talenty w sztuce cukierniczej prezentowały mamy, a może i tatusiowie… Na pewno nie będzie nadużyciem stwierdzenie, że oferta naszej kawiarenki przewyższała ofertę niejednej renomowanej cukierni. A kto się dobrze rozejrzał, na pewno dostrzegł w kąciku pod schodami bufecik z pysznymi, a przede wszystkim zdrowymi, kanapkami, które zostały wykonane dzięki artystycznym talentom pań kucharek.

Talent – jak podają słowniki- „to wybitne uzdolnienie w jakimś kierunku”, które trzeba w sobie odkryć lub pozwolić, aby zrobili to inni. Szkoła jest właśnie takim miejscem, w którym talenty się objawiają, a ile radości przynosi odkrycie utalentowanego dziecka, wie tylko ten, kto tego doświadczył. Niech więc tych objawionych talentów będzie jak najwięcej, abyśmy mieli się czym pochwalić w przyszłym roku podczas kolejnych Drzwi Otwartych w Szkole Podstawowej nr 2 w Kórniku, które stają się na naszych oczach lokalną tradycją.

Ewa Nowaczyk

Dyrekcja szkoły składa serdeczne podziękowanie wszystkim Rodzicom, którzy upiekli na ten specjalny dzień pyszne ciasta. Dochód ze sprzedaży ciast zasilił konto Rady Rodziców, która wszystkie pieniądze przeznacza na organizacje imprez oraz zakup nagród dla dzieci.

Serdecznie dziękujemy Paniom i Panom, którzy upiekli ciasta. Bardzo cieszymy się, że cista były z każdej klasy.

Oto lista sponsorów:

Oddział przedszkolny – Magdalena Olszewska, Kinga Mocek, Joanna Antkowiak-Mizera, p. Grodzicka, p. Niemier

Ia – Małgorzata Sobkowiak-Niemier, Magdalena Bąkowska, Ewa Zydorczak

Ib – Karina Żytkowiak, Agnieszka Kujawa, Aldona Gurtat

Ic – Ewa Woźniak, Mariola Niemier, Iwona Krawczyk

Id – Anna Andrzejewska, Jagoda Bartkowiak, Angelika Grygiel, Hanna Żelazna

Ie – Marta Konarkowska, Maciej Świrgiel, Karolina Koperska, Olga Kudła

IIa – Renata Jankowska, Iwona Krawczyk, Renata Mikołajczyk, Wiktoria Kantanista

IIb – Anna Nowicka, Paulina Basalak, Małgorzata Przewoźna, Wioleta Marcinkowska, Ewa Mielcarzewicz, Monika Morszner

IIc – Hanna Kurczewska, Barbara Koprucka, p. Linke

IId – Ewa Sobkowiak, Genowefa Wachowiak, Iwona Lamprecht

IIIa – Mariola Niemier, Marcin Grześkowiak, Agnieszka Kuligowska, Maria Hładyszewska, Anna Kuźma, Monika Lasek

IIIb – Magdalena Szymaniak, Monika Wrzeszcz, Justyna Michalak, Katarzyna Wlazła, Kinga Biegańska

IV a- p. Bartkowiak, Renata Grzembowska, p. Stępa, p. Przychodzka, p. Zakrzewska, p. Galubińska, p. Szolz, p. Michałowska, P. Grzembowska

IV b – p. Skrzypczak, p. Strugarek, p. Wojtaszyk, p. Armatys, p. Jakubowska

Va – Beata Kaźmierowska, Małgorzata Stypczyńska, Ewa Sobkowiak

Vb – Ewa Zydorczak, Agnieszka Frączek, Agata Owczarczak, Katarzyna Galubińska, Joanna Różańska

VIa – p. Dzirba, p. Piasecka, p. Tylińska, p. Maślanka, p. Potrawiak

VIb – Bogumiła Gramsz, Agnieszka Kujawa, Renata Grzembowska, p. Juźwiak

więcej...

17.02.2016 r. - Szkolny Konkurs Piosenki Dziecięcej

Dnia 17 lutego 2016 r. odbył się Konkurs Piosenki Dziecięcej. Na scenie zaprezentowało się 21 wykonawców, uczniów z klas pierwszych, drugich i trzecich. Dzieci zaśpiewały utwory o bardzo różnej tematyce. Wysłuchano piosenek o miłości i przyjaźni do ludzi i zwierząt, było o upływającym czasie, o nowym roku i porach roku. Nie zapomniano o zabawkach i przyborach szkolnych.

Jury w składzie: p. Izabela Biernacka, p. Agnieszka Szary i p. Irena Żyto po wysłuchaniu wszystkich prezentacji małych solistów i duetu, po burzliwej naradzie, ogłosiło werdykt.

Pierwsze miejsce, otrzymując najwyższe noty, wyśpiewała Aleksandra Rybka, uczennica klasy II a, prezentując mistrzowskie wykonanie piosenki pt. „Kropka”.

Przyznano dwa równorzędne drugie miejsca. Zajęli je: Oliwia Kotaś z klasy I c, która wykonała utwór pt. „Jak nie kochać psa?” oraz Mikołaj Dudek, uczeń klasy II d, który zaśpiewał piosenkę „Zegary”.

Trzecie miejsce utworem „Marzenia się spełniają” zajęła Zofia Grześkowiak z klasy III a.

Jury przyznało dwa wyróżnienia. Doceniono Oliwię Trojanowicz z klasy II d za piosenkę

pt. „Laleczka z saskiej porcelany” oraz Dominika Bzymka z I a, który zaśpiewał utwór

pt. „A ja wolę moją mamę”.

Zwycięzcy i pozostali uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy. Nagrody, zdobywcom czołowych miejsc, wręczy Pani Dyrektor Zofia Talarczyk na najbliższym apelu szkolnym.

Laureaci będą reprezentować naszą szkołę na zewnętrznych konkursach. Życzymy im sukcesów, a uczniów klas I – III zapraszamy na kolejny konkurs piosenki dziecięcej, który odbędzie się w nowym roku szkolnym 2016/2017.

Organizatorzy konkursu:

Izabela Biernacka i Irena Żyto

więcej...

5 lutego 2016 r. - Dyskoteka karnawałowa klas IV - VI

5 lutego 2016r. od 16:30do 19:00 odbyła się  w naszej szkole dyskoteka karnawałowa dla kl. IV-VI. Uczniowie świetnie się bawili w rytm muzyki prezentowanej przez DJ-a Piotra. W trakcie baliku dzieci chętnie brały udział w różnorodnych konkursach z nagrodami. Wszyscy miło spędzili czas na wspólnej zabawie. Dziękujemy Radzie Rodziców za opłacenie DJ-a i zakup słodyczy dla uczestników dyskoteki.

4 lutego 2016 r. - Balik karnawałowy „W ŚWIECIE BAJEK”

4 lutego b.r. na pierwszym w swoim życiu balu karnawałowym, w murach naszej szkoły, bawili się milusińscy z oddziału przedszkolnego i klas pierwszych. Po nich balowa sala należała do uczniów klas drugich i trzecich.

Tegoroczny bal został zatytułowany „W świecie bajek”, co też było powodem przybycia do auli szkoły przeróżnych bajkowych postaci…

Marzenia dzieci spełnili rodzice, którzy zorganizowali, czy też własnoręcznie wykonali prześliczne i bardzo pomysłowe kostiumy.

Na balowej sali pojawiły się kotki, myszki, pająki, królewny, wróżki, rycerze, piraci, piłkarze i wielu innych, ulubionych bohaterów przeróżnych bajek…. Nie zabrakło też przedstawicieli służb dbających o ład i porządek oraz ratujących życie tj. policjantów, strażaków, lekarzy, pielęgniarek itp.

DJ Jacek powitał serdecznie przeróżne postaci bajkowe, które po prezentacji strojów udały się zaczarowanym pociągiem do krainy bajek na bal. Po wypiciu magicznej mikstury (oczywiście w wyobraźni) nasi milusińscy podróżowali przez krainę uśmiechu, tupiących nóżek, tygryska, aż dotarli na Madagaskar. A tam? Tam już tylko „wyginam śmiało ciało…” W krainie lodu dzieci wzięły udział w klasowym konkursie zbierania płatków śniegu. Nie był to jedyny konkurs na tegorocznym balu; odgadywano też z jakiej bajki pochodzą postaci prezentowane przez DJ Jacka. Uczestnicy konkursów w nagrodę otrzymali słodką niespodziankę.

Zabawa była szampańska, czas uciekał i nikt nie spodziewał się, że koniec balu nastąpi tak szybko. Na swoje pociechy czekali rodzice, a na bal klas drugich i trzecich zaczęli przybywać pierwsi goście.

Bal drugo i trzecioklasistów również udał się wspaniale. DJ Jacek proponując przeróżne animacje znanych przebojów porwał do tańca wszystkich uczestników balu. Radości i prośbom o ulubione utwory nie było końca…

I aż chciało by się dodać, że wszystko co dobre zbyt szybko się kończy. Następny bal już za rok…

Radzie Rodziców, która była sponsorem DJ, w imieniu wszystkich dzieci, serdeczne podziękowania składają wychowawczynie oddziału przedszkolnego, klas pierwszych, drugich i trzecich.

Tekst: Olga Kudła, zdjęcia: Irena Żyto

więcej...

Kolejny raz na EuroWeek-u… 17 - 21.01.2016 r.

Już po raz siódmy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Teofili z Działyńskich Szołdrskiej – Potulickiej w Kórniku – Bninie uczestniczyli w pięciodniowym obozie językowym EuroWeek – Szkoła Liderów organizowanym przez Europejskie Forum Młodzieży.

Za wielki sukces osób inicjujących wyjazdy na EuroWeek w 2013 roku należy uznać niesłabnące zainteresowanie dzieci Szkołą Liderów.

Cieszymy się, że inni poszli w nasze ślady… Nie jesteśmy już jedynymi w naszej gminie, którzy uczestniczą w tym projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską.

Tym razem, w terminie od 17.01.2016 r. do 21.01.2016 r., w Długopolu Zdrój, w Ośrodku Aleksander, przebywała 40 – osobowa grupa uczniów w wieku od 10 do 13 lat pod opieką nauczycielek p. Eweliny Cholewy i p. Ireny Żyto oraz młodych wolontariuszek p. Pauliny Węglarz i p. Magdaleny Żyto.

Opiekunowie poświęcili swój wolny czas i bezinteresownie pracowali w czasie ferii, by uczniowie naszej szkoły mogli doskonalić nie tylko kompetencje językowe, ale też relacje międzyludzkie oraz świetnie bawiąc się, integrować z innymi ludźmi.

Program EuroWeek jest obozem edukacyjnym pozwalającym jego uczestnikom aktywnie włączać się w życie demokratycznego społeczeństwa dzisiejszej Europy.

Projekt ten ma na celu dotarcie do najzdolniejszej i najaktywniejszej młodzieży i rozwijanie najbardziej cenionych w obecnej rzeczywistości kompetencji społecznych tj. przewodzenia, autoprezentacji oraz pracy zespołowej.

Zajęcia są prowadzone w formie interaktywnych warsztatów, gier symulacyjnych i praktycznych ćwiczeń przez szkoleniowców Europejskiego Forum Młodzieży – stowarzyszenia, które posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności edukacyjnej dzieci i młodzieży.

Na certyfikatach, które otrzymali nasi uczniowie – uczestnicy specjalistycznego obozu językowego „EuroWeek – Szkoła Liderów” widnieje następujący zakres zajęć: konferencja prasowa, leadership, poznaj Unię Europejską, praca i motywacja w grupie, program „Erasmus +”, poznawanie kultur świata, prowadzenie prezentacji/autoprezentacji, debata oksfordzka, wolontariat i szok kulturowy.

A dlaczego warto uczestniczyć w EuroWeek-u? Co pozostaje w pamięci uczestników? Czy warto przyjechać tutaj po raz kolejny? Na te pytania najlepiej odpowiedzą nasi uczniowie. Prezentujemy wybrane wypowiedzi.

Igor z kl. VI: I really enjoyed euroweek. Itʹs the best trip ever. I could learn English and play at the same time. Everything was cool!!!

Tosia z kl. V: Podobali mi się wolontariusze, miejsce zakwaterowania, ciekawie prowadzone zajęcia, długie spacery i smaczne jedzenie. Wszystko bardzo mi się podobało!

Wiktoria z kl. V: Na Euroweek(-u) bardzo, ale to bardzo mi się podobało! Wolontariusze byli super! Najbardziej polubiłam Prima i Marinę. Nauczyłam się bardzo dużo nowych słówek po angielsku. Nawet nauczyciele byli fajni. Uczestnicy też! Podobały mi się prace w grupach. Prezentacje były niesamowite. Nic bym w organizacji Euroweek nie zmieniała. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie tak samo!

Sylwia z kl. IV: Euroweek bardzo mi się podoba, ponieważ jest dużo zabawy i mili opiekunowie. Są bardzo ciekawe zajęcia, które dużo uczą. Wolontariusze są bardzo fajni. Mamy bardzo ładne i czyste pokoje. Mam nadzieję, że w przyszłym roku też będzie tak super!

Ola z kl. VI: Podobało mi się, że wolontariusze byli bardzo pozytywnie nastawieni do wszystkich zabaw. Zmieniłabym tylko długość turnusu z 5 na 7 dni.

Gabi z kl. V: Najbardziej podobały mi się prezentacje o Filipinach i Indiach. Prezentacja o Filipinach była prowadzona przez Lisette, która była bardzo zabawna i śmieszna. Prezentację o Indiach przedstawił Prim, którego najbardziej lubię ze wszystkich wolontariuszy. Mam nadzieję, że oboje będą na następnym Euroweeku.

Joanna z kl. V: Najbardziej podobało mi się to, że sobie mogliśmy wybierać z kim chcemy być w pokoju. Byli cudowni wolontariusze, a jeden z wolontariuszy mówił po polsku. Były ciekawe prezentacje, fajne zabawy, spacery i dyskoteki!!! Nie podobało mi się to, że były krótkie przerwy i nie było gdzie kupić pamiątek. Ale i tak było super!

Matylda z kl. IV: Najbardziej podobały mi się zabawy na zajęciach. Bardzo polubiłam wszystkich wolontariuszy. Na pewno będę za nimi tęsknić. Trochę mi zabrakło więcej wolnego czasu. Spacery były super. A obiady? Bardzo smaczne!

Marysia z kl. V: Podobali mi się wszyscy wolontariusze, byli mili i ogólnie fajni. Jedzenie bardzo mi smakowało. Były też fajne zabawy, dobre zakwaterowanie (i lepsze pokoje niż rok temu). Fajne dyskoteki. Podobało mi się wszystko oprócz zabierania telefonów na noc i niemiłych kłótni.

Ola z kl. IV: Euroweek bardzo mi się podobał, bo byli mili wolontariusze. Były fajne zajęcia i zabawy. Bardzo też podobały mi się spacery. Będę na pewno za nimi bardzo tęsknić i płakać! Bardzo smakowały mi posiłki. EUROWEEK TO NAJLEPSZY MÓJ WYJAZD!

Zuzanna z kl. V: Podobało mi się: cudowni wolontariusze, wybieranie sobie osób do pokoju, fajne zabawy, spacery, ciekawe prezentacje. Nie podobało mi się: zachowanie niektórych koleżanek, krótkie przerwy. Tak, czy siak było bardzo fajnie!!!

Amelia z kl. IV: Euroweek bardzo mi się podobał, ponieważ było dużo gier i zabaw. Euroweek jest bardzo fajnym kursem nauki języka angielskiego. Wolontariusze byli bardzo mili. Zajęcia i zabawy z wolontariuszami były bardzo fajne. Był świetnie zorganizowany czas i miła atmosfera. Bardzo polubiłam Euroweek i wszystkich wolontariuszy.

Cieszymy się bardzo, że nasi uczniowie cenią sobie udział w tych zajęciach. Zdajemy sobie sprawę, że niedogodnością dla wielu jest „noc spędzona bez telefonu na poduszce obok głowy”, ale uważamy, że „odwyk” trwający trzy noce niektórym się przyda. Mamy także świadomość, że dla części uczniów i ich rodziców, zainteresowanych udziałem w Euroweek-u, barierą nie do pokonania była opłata, którą należało ponieść za ten wyjazd. Poczyniono starania, aby to „Euroweek” przybył do naszej szkoły. Ze strony Europejskiego Forum Młodzieży uzyskano pozytywną odpowiedź. A w sprawie szczegółów realizacji tego projektu pytania prosimy kierować do nauczycieli języka angielskiego.

Irena Żyto

więcej...

V NOC BIOLOGÓW POD HASŁEM „KLIMATYCZNIE” 

Wieczorem 15 stycznia grupa naszych młodych przyrodników z klas IV-VI wzięła udział w imprezie popularyzującej nauki biologiczne, zorganizowanej na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W ramach imprezy, która zgromadziła tłumy młodzieży ze wszystkich typów szkół Wielkopolski, organizatorzy przygotowali liczne biologiczne atrakcje w formie różnorodnych warsztatów, wykładów, pokazów, wystaw i konkursów.
Nasza grupa uczestniczyła w wykładzie, trzech godzinnych warsztatach oraz konkursach.
Pierwszym punktem programu były warsztaty herpetologiczne „30-stu wspaniałych”, których celem było poszerzenie wiedzy o polskich płazach i gadach, ich budowie, zwyczajach, występowaniu i rozwoju. Na koniec zajęć odbył się konkurs wiedzy herpetologicznej, który bezapelacyjnie wygrał nasz uczeń - Olek Wasiluk, uzyskując 12 punktów, kolejne miejsca zajęli uczniowie LO z Gniezna.
Kolejne warsztaty pt.: „Władcy marionetek” poświęcone były niesamowitym właściwościom niektórych pasożytów, które wnikając do organizmów swoich żywicieli atakują ich układy nerwowe diametralnie zmieniając zachowania, a czasem modyfikując ich budowę i kolorystykę, w celu ułatwienia własnego pasożytniczego rozwoju.
Po wykładzie ilustrowanym filmikami uczniowie wykonywali preparaty mikroskopowe
i obserwowali pasożyty zewnętrzne, układali rozsypanki z ich cyklami rozwojowymi oraz odpowiadali na pytania z zakresu treści zajęć. Również podczas tych warsztatów wykazali się dużą wiedzą i zdobyli liczne drobne upominki.
Trzecie warsztaty pt.: „Pokój Małych Neurobiologów” dotyczył pogłębienia wiedzy o budowie i roli układu nerwowego ze szczególnym uwzględnieniem tajemnic mózgu.
Po ciekawej prelekcji ilustrowanej slajdami nasi uczniowie mogli w małych grupkach zagłębiać tajniki tworzenia złudzeń optycznych oraz modelowania mózgu. Po zajęciach każdy z uczestników posiadał własnoręcznie zrobiony model mózgu, potrafił nazwać części mózgowia oraz wskazywać główne płaty mózgu.
Na zakończenie programu uczniowie wzięli aktywny udział w wykładzie poświęconym roślinom modyfikowanym genetycznie - poznali metody tworzenia roślin GMO i ich przykłady, argumenty zwolenników i przeciwników tych roślin, dowiedzieli się gdzie znajdują one zastosowanie, żywo i merytorycznie uczestniczyli w dyskusji na ten temat.
Ostatnim punktem imprezy było rozstrzygnięcie konkursu plastycznego z zakresu ekologii i zagrożeń klimatu Ziemi. Ku naszej ogromnej radości I miejsce zajęła praca Michała Wojtaszyka z kl. VIb, a drugie Pauliny Bukczyńskiejz kl. Vb. Wyróżnienia otrzymały prace Oli Gierszewskiej z kl. IVa oraz Mieszka Zięty z kl. VIb. Również w ocenie organizatorów jako szkoła zajęliśmy pierwsze miejsce w klasyfikacji szkół podstawowych. Wszyscy nagrodzeni otrzymali dyplomy i upominki z rąk Dziekana Wydziału Biologii.
Zakończenie spotkania z naukami biologicznymi odbyło się w sali, gdzie zgromadzono kolekcję różnorodnych owadów, ślimaków i gadów, gdzie każdy odważny uczeń mógł je bez problemu dotykać i rozpoznawać. Choć spotkanie skończyło się późną nocą uczniowie wrócili bardzo zadowoleni i już zgłosili chęć udziału w kolejnej imprezie.
Organizatorem zajęć i wyjazdu na Noc Biologów była p. Agnieszka Półchłopek

http://www.nocbiologow.pl/php/galerie/poznan/018_Zdj.jpg

więcej...

15.01. WOJEWÓDZKI KONKURS PRZYRODNICZY - ETAP REJONOWY

W dniu 15 stycznia odbył się etap rejonowy, najważniejszego dla młodychprzyrodników, konkursu organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
W etapie uczestniczyło 61 uczniów z powiatów: poznańskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, szamotulskiego oraz dzielnicy Wilda w Poznaniu.
Do udziału w tym etapie zakwalifikowało się 61 uczniów, w tym dwoje z naszej szkoły - Olek Wasiluk oraz Sandra Potrawiak z klasy VIa.
Eliminacje odbyły się w Szkole Podstawowej nr 21 w Poznaniu. Po 60 minutach zmagań z trudnymi zadaniami z zakresu biologii, geografii, chemii i fizyki uczestnicy w napięciu oczekiwali 3 dni na wyniki konkursu. W ostatecznej klasyfikacji do finału wojewódzkiego mogli wejść uczniowie, którzy uzyskali 32 punkty na 40 możliwych.
W klasyfikacji łącznej Olek Wasiluk zajął IV miejsce z ilością 31punktów, a do finału przeszło zaledwie czterech uczestników. Ta niewielka liczba uczniów - finalistów - wyraźnie wskazuje na wysoką trudność tego konkursu.
Olkowi Wasilukowi zatem gratulujemy bardzo dobrego wyniku.

Agnieszka Półchłopek

więcej...

14.01.2016 r. Apel – 10 rocznica śmierci ks. J. Twardowskiego 

18 stycznia 2016 r. przypada 10 rocznica śmierci ks. Jana Twardowskiego. W naszej szkole uczczono pamięć tej wspaniałej osobowości apelem słowno-poetyckim, podczas którego przedstawiono życiorys ks. Jana, w który były wkomponowane wiersze i osobiste wspomnienia nie tylko księdza Twardowskiego jako osoby duchownej ale przede wszystkim jako człowieka.

Posługiwał się on językiem prostym, odwoływał do naszych codziennych, zwykłych doświadczeń i potrafił ukazać je w nowym, metafizycznym wymiarze. Pisał zarówno dla osób dorosłych jak i dla dzieci. Dlatego też ponad 50 szkół w Polsce wybrało ks. Jana na swego patrona.

Ks. Twardowski powiedział: „Człowiek umiera dwa razy: raz, kiedy sam umiera, drugi, kiedy umierają jego przyjaciele. Kto go wtedy wspomni?” Warto pamiętać o takiej osobie, która dalej może być nauczycielem, przewodnikiem, budzącym wiarę, nadzieję, i miłość w świecie, któremu stale trzeba o ich znaczeniu przypominać.

A to kilka cytatów ks. Jana:

- Nie płacz w liście, nie pisz że los ciebie kopnął,nie ma sy­tuac­ji na ziemi bez wyjścia
kiedy Bóg drzwi za­myka - to ot­wiera okno. 

- Jeżeli kochasz, czas zaw­sze od­naj­dziesz, nie mając na­wet ani jed­nej chwili. 

-Śpie­szmy się kochać ludzi, tak szyb­ko odchodzą. 

-Uśmiech jest naj­praw­dziw­szym, kiedy jed­nocześnie uśmie­chają się oczy. 

-Dusza nie wychodzi na fotografii. 

-W życiu mu­si być dob­rze i niedobrze.
Bo jak jest tyl­ko dob­rze, to jest niedobrze. 

-Nie bądź pew­ny, że masz czas bo pew­ność niepewna. 

-By­liby dos­ko­nali, lecz wad im zabrakło. 

-Kochać dru­giego człowieka oz­nacza wielką pracę nad sobą. 

-Można odejść na zaw­sze, by sta­le być blisko. 

-Czy wiesz, że łzy się śmieją, kiedy są za duże? -Można mil­czeć i mil­cze­niem ko­goś ranić. 

-Wie­rzyć to znaczy ufać, kiedy cudów nie ma. 

-Kocha się nie za co­kol­wiek, ale po­mimo wszys­tko kocha się za nic. 

-Jeśli ktoś się mod­li, Pan Bóg w nim oddycha. 

-Wszys­tko jest wte­dy, kiedy nic dla siebie. 

-Naszą ludzką siłą jest świado­mość naszej słabości. 

-Nadzieja to czas bez pożegnań. 

-Cza­su się nie mie­rzy, czas się waży. 

-Młodości Bóg fol­gu­je, sta­rych błędy karze za­raz, bo mieli czas nau­czyć się. 

-Gdy­by każdy miał to sa­mo, nikt ni­komu nie byłby potrzebny

                                           opracowała- Jolanta Tarnawska

więcej...

Jasełka klasy Ia

21.12.2015r. uczniowie z klasy 1a wprowadzili swoich rodziców, rodzeństwo w atmosferę świąt Bożego Narodzenia przedstawieniem pt. „Dzisiaj w Betlejem”. Na spektakl przybyli zaproszeni goście: Pani Dyrektor oraz całe rodziny. Piękna scenografia wprowadziła zgromadzoną publiczność w świąteczny nastrój. Za sprawą naszych małych aktorów na chwilę wszyscy przenieśliśmy się do Betlejem, gdzie właśnie narodził się maleńki Jezus. Dziewczynki zamieniły się w piękne anioły, a chłopcy w dobrych pasterzy, byli też Trzej Królowie oraz oczywiście Józef i Maryja. Całość przedstawienia przeplatana była kolędami i pastorałkami. Dzieci wiernie odgrywały swoje role, wprawiając widzów we wzruszenie. Śpiewając, tańcząc i recytując wiersze wykazały się dużą odwagą i zaangażowaniem.

Po przedstawieniu dzieci wręczyły przybyłym gościom wykonane własnoręcznie kartki świąteczne oraz gipsowe ozdoby choinkowe, które przygotowały podczas zajęć, a Pani dyrektor złożyła wszystkim serdeczne życzenia.

Następnego dnia tj. 22.12.2015r. uczniowie z klasy 1a mieli zaszczyt zaprezentować swoje umiejętności aktorskie kolegom i koleżankom z klas I-III. Widzowie chętnie włączyli się do wspólnego kolędowania co sprawiło, że spotkanie upłynęło w miłej i ciepłej atmosferze.

Kinga Koperska

więcej...

18.12.2015 r. Jasełka oddziału przedszkolnego i klasy Ie

18 grudnia dzieci z oddziału przedszkolnego oraz klasy 1e zaprezentowały się w przedstawieniu jasełkowym pt. Wyśpiewajmy razem święta klasom pierwszym z porannej zmiany. Następnego dnia dzieci wystąpiły przed swoimi bliskimi. Mali aktorzy na scenie czuli się wspaniale.

Po sobotnim przedstawieniu goście mieli możliwość zabrania do domu odrobiny scenografii – żywego drzewka. Na rodziców czekała również niespodzianka przygotowana przez dzieci – świąteczne dzwoneczki. Serdeczne podziękowania składamy wszystkim osobom, które przyczyniły się do realizacji naszego pierwszego scenicznego przedsięwzięcia!

Żaneta Grewling

więcej...

15.12. 2015 r. Grudniowe warsztaty w Koszutach

15 grudnia oddział przedszkolny wraz z klasą 1 c wybrał się na wycieczkę do Muzeum Ziemi Średzkiej – Dworu w Koszutach. Na dzieci czekało mnóstwo atrakcji: zwiedzanie muzeum śladem pradawnej szlachty pod okiem przewodnika, uzdolniony gwiazdor, który przygrywał na fortepianie dzieciom śpiewającym kolędy oraz warsztat pracy, który pozwolił małym artystom wyprodukować własne świąteczne ozdoby :-)

                                                                                                        Żaneta Grewling

więcej...

4.12.2015 r. Mikołaje w naszej szkole

Już od początku grudnia dzieci czekały na Mikołaja. W klasach przygotowywały swoje krótkie listy. Razem z wychowawcą każda klasa zawiązała swoje listy na jednej wstążeczce. W ten sposób powstało 17 wstążek, które zostały przywiązane do balonów. Rada Rodziców 4.12 już od rana szykowała balony. Każdy balon nadmuchano helem, tak, aby łatwo cały pęk balonów wraz z listami mógł wznieść się do góry. Mikołaje też miały pełne ręce pracy. Pojawiły się w szkole z samego rana i razem ze Śnieżynkami odwiedzali dzieci w klasach, wręczając każdemu pyszną czekoladę. Po trzeciej lekcji wszystkie dzieci ustawiły się na boisku. Klasy II przygotowały dla naszych Mikołajów i Śnieżynek piosenkę. Gromkim śpiewem przywołały na boisko naszych niecodziennych gości. Mikołaje i Śnieżynki prezentowali się wspaniale. Główny Mikołaj powiedział dzieciom, że postara się spełnić ich wszystkie życzenia. Muszą jednak grzecznie zaczekać do Gwiazdki, a wtedy zapuka do każdych drzwi i przyniesie prezenty. Przy okrzyku dzieci Mikołaj puścił pęk balonów, które natychmiast uniosły się w górę i dokładnie poleciały na północ w kierunku Laponii.

Klasa IVa następnego dnia szkolnego wrzuciła swoje listy do skrzynki pocztowej – adres to oczywiście Laponia.

Dziękujemy Radzie Rodziców za zorganizowanie tego mikołajkowego dnia oraz za czekolady.

Z. Talarczyk

więcej...