Ważny od 1.09.2020 r.

Regulamin na czas trwania epidemii COVID-19 - zasady ogólne podczas organizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

1. Regulamin obowiązuje na czas trwania epidemii COVID-19.

2. Uczestnictwo w zajęciach wwrd na terenie szkoły zależy od decyzji rodziców.

3. Na terenie szkoły organizuje się zajęcia z pedagogiem specjalnym, psychologiem, rehabilitantem, logopedą i terapeutą integracji sensorycznej. Zajęcia na terenie szkoły organizowane są w trybie indywidualnym lub w parach w wyznaczonym dniu i czasie. Dokładny termin przekazuje rodzicom mailowo lub telefonicznie zainteresowany nauczyciel.

4. W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci i rodzice chorzy lub objęci kwarantanną.

5. Dziecko zostaje wpuszczone do budynku szkoły tylko w przypadku gdy jest zdrowe – bez objawów chorobowych. Dziecko przychodzi w świeżej, założonej rano odzieży wierzchniej (bluzka, spódnica, spodnie, rajstopy, skarpetki itd.) oraz bieliźnie. Dziecko wchodzi na teren szkoły w maseczce osłaniającej usta i nos. Nauczyciel decyduje o zdjęciu maseczki.

6. Rodzic (jeden) zostaje wpuszczony do budynku szkoły tylko w przypadku gdy jest zdrowy – bez objawów chorobowych. Na teren szkoły nie zostaje wpuszczony rodzic, który nie bierze udziału z dzieckiem w zajęciach (nie ma możliwości czekania na dziecko w budynku szkoły na korytarzu). Rodzic uczestniczący w zajęciach razem z dzieckiem przychodzi w świeżej, założonej odzieży wierzchniej (bluzka, spódnica, spodnie, rajstopy, skarpetki itd.) oraz bieliźnie. Rodzic podczas zajęć ma maseczkę osłaniającą usta i nos.

7. Na zajęcia wwrd dziecko nie przynosi niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.

Zasady po przyjęciu na zajęcia:

1. Dziecko i rodzic uczestniczący w zajęciach obowiązkowo dezynfekuje ręce korzystając z dystrybutora umieszczonego przy wejściu.

2. Dziecko:

- nie podaje nikomu ręki,

- unika dotykania oczu, nosa i ust,

- zasłaniania usta i nos przy kichaniu czy kasłaniu.

3. Dziecko może korzystać z własnej butelkowanej wody niegazowanej. Nie należy wnosić na teren szkoły żadnych przekąsek.

4. Zasady bhp w budynku szkoły

1. Dzieci kierują się na zajęcia do wskazanych w planie sal lekcyjnych (24 – fizjoterapeuta, 22 – integracja sensoryczna, 26 - psycholog, 28 – pedagog specjalny, 29 - logopeda).

2. Po każdych indywidualnych zajęciach blaty stołów, poręcze krzeseł, pomoce dydaktyczne, przyrządy i inne przedmioty, klamki w sali są dezynfekowane. W sali nie ma przedmiotów, których nie można dezynfekować np. pluszowych zabawek.

3. W salach okna otwarte są w ciągu całego dnia (uchylone). W przypadku złej pogody po każdych zajęciach na 15 minut.

4. Nie uruchamia się dystrybutorów wody.