Wydawanie duplikatów

Duplikaty wydawane są przez szkołę po spełnieniu określonych poniżej warunków:

I. Świadectwo szkolne

1) złożenie pisemnego wniosku do dyrektora szkoły,

2) uiszczenie opłaty 26 zł na konto 89 9076 0008 2001 0012 1587 0001

II. Legitymacja szkolna

1) złożenie pisemnego wniosku do dyrektora szkoły,

2) uiszczenie opłaty 9 zł na konto 89 9076 0008 2001 0012 1587 0001 

III. Karta rowerowa

1) złożenie pisemnego wniosku do dyrektora szkoły,

2) uiszczenie opłaty 26 zł na konto 89 9076 0008 2001 0012 1587 0001

IV. Świadectwo pracy

Złożenie pisemnego wniosku do dyrektora szkoły (bez opłaty).