ważny od 14.09.2016 r.

Regulamin szatni w SP nr 2 w Kórniku

1. W szatni można pozostawiać odzież i buty. Oddane rzeczy muszą być podpisane. Buty przechowywane są w podpisanym materiałowym worku.

2. Uczniowie wchodzą tylko do przedsionka szatni – nie przekraczają lady szatni. W przedsionku szatni może znajdować się co najwyżej dziesięcioro uczniów, którzy chcą oddać lub odebrać swoje rzeczy.

3. Płaszcze i kurtki należy zakładać w holu szkoły, buty – można przysiąść na ławeczce w szatni.

4. Podczas przekazywania lub odbioru rzeczy uczniowie podają ustnie numer, pod którym są zapisani w dzienniku lekcyjnym.

5. Klasy I – III po zakończonych lekcjach lub podczas wyjścia na przerwę wchodzą do szatni zgodnie z numeracją w dzienniku lekcyjnym.

6. Rodzice lub inne osoby dorosłe nie wchodzą do szatni.

5. W czasie nieobecności osoby obsługującej szatnię należy zadzwonić trzykrotnie na dzwonek

znajdujący się przed szatnią i czekać.