ważny od 1.10.2015 r.

Regulamin ,,Mleko w szkole”

  1. Do szkoły codziennie dostarczane jest świeże mleko.
  2. W klasach I – III mleko rozdaje wychowawca klasy lub nauczyciel uczący dany oddział.
  3. Klasy IV – VI odbierają mleko indywidualnie po skończonych zajęciach.
  4. Po wypiciu mleka pusty kartonik należy zgnieść i wrzucić do niebieskiego kosza (na makulaturę).
  5. Uczeń ma prawo zabrać kartonik mleka do domu.
  6. W przypadku nieobecności ucznia, mleko może być odebrane przez kolegę, który dostarczy nieobecnemu do domu. Jeżeli nie ma takiej możliwości mleko pozostaje w lodówce - można je odebrać do trzech dni pozostawienia w szkole. Po trzech dniach mleko zostaje wylane.
  7. Kartoniki z koszy wyrzucane są codziennie przez służby porządkowe do kontenera szkolnego.