Regulaminy wewnątrzszkolne na czas trwania pandemii

W czasie trwania pandemii szkoła prowadzi nauczanie zdalne dla uczniów klas 0 - VIII, podczas którego realizowana jest podstawa programowa z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Na terenie szkoły prowadzone są zajęcia opiekuńcze dla oddziałów przedszkolnych i klas I - III, zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci z gminy Kórnik (wiek: od trzech miesięcy do ukończenia oddziału przedszkolnego), rewalidacja dla uczniów z orzeczeniami, konsultacje dla uczniów klas VIII oraz konsultacje dla uczniów klas I - VII. Zajęcia na terenie szkoły prowadzone są w oparciu o poniżej przedstawione zasady.