Podawanie dziecku leków w szkole

ważne od 3.01.2011 r.

Dnia 29 listopada 2010 r. na stronie internetowej MEN pojawiło się stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie podawania leków dzieciom przez nauczycieli w szkole i przedszkolu.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Zdrowia w sprawie możliwości podawania leków dzieciom w szkole dotyczy następujących sytuacji:

  • podawanie leków dziecku z chorobą przewlekłą;
  • sytuacje nagłe;
  • inne problemy zdrowotne.

1) Choroba przewlekła

  Jeśli występuje konieczność stałego podawania leków dziecku, które cierpi na chorobę przewlekłą, rodzice przed przyjęciem go do szkoły powinni przedstawić dyrektorowi informację:

  • na jaką chorobę dziecko cierpi,
  • jakie leki zażywa na zlecenie lekarza, w tym nazwa leku i sposób dawkowania

oraz złożyć:

  • lekarskie zlecenia na podanie leku,
  • pisemne upoważnienia dla pielęgniarki do podawania leku.

Jeśli pielęgniarka jest nieobecna w szkole, a stan zdrowia dziecka wymaga podania leku lub innych czynności (np. podania leku drogą wziewną dziecku choremu na astmę, kontroli poziomu cukru u dziecka chorego na cukrzycę), czynności te mogą wykonać także inne osoby (samo dziecko, nauczyciel, rodzic), jeśli zostały poinstruowane w tym zakresie.

UWAGA! Nauczyciel, przyjmując zadanie podania leku, musi wyrazić na to zgodę.

2) Nagła sytuacja

  W sytuacjach, gdy stan zdrowia dziecka wymaga nagłej, szybkiej interwencji lekarskiej, dyrektor szkoły, pielęgniarka lub nauczyciel podejmują działania pomocy przedmedycznej wraz z wezwaniem karetki pogotowia ratunkowego. Obowiązkowo w takiej sytuacji powiadamia się rodziców chorego dziecka.

3) Inne problemy zdrowotne

 Gdy dziecko zgłasza dolegliwości (np. bólowe), pielęgniarka po rozmowie z nim, zawiadamia rodziców z zaleceniem odbycia konsultacji lekarskiej. Jeśli pielęgniarka jest nieobecna, czynności te wykonuje dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba (np. wychowawca).