Pliki do pobrania

1)  Karta zapisu dziecka do szkoły pobierz

2) Wzory zgód na zajęcia, udział w programach i inne pobierz

3) Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej pobierz

4) Oświadczenie rodzica dziecka uczęszczającego do oddziału przedszkolnego pobierz

5) Deklaracja korzystania z obiadów w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kórniku na rok szkolny   pobierz

6) Rezygnacja z udziału w zajęciach wdż - pobierz

7) Rezygnacja z udziału w lekcji religii - pobierz