Pliki do pobrania

1)  Karta zapisu dziecka do szkoły pobierz

2) Wzory zgód na zajęcia, udział w programach i inne pobierz

3) Regulamin przewozów szkolnych pobierz

4) Udział ucznia w zajęciach religii oświadczenie

5) Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej pobierz

6) Oświadczenie rodzica dziecka uczęszczającego do oddziału przedszkolnego pobierz

7) Deklaracja korzystania z obiadów w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kórniku na rok szkolny   pobierz