Regulaminy i procedury - pliki do pobrania

1)  Karta zapisu dziecka do szkoły pobierz

2) Wzory zgód na wycieczkę, imprezę, zawody sportowe pobierz

3) Wzory zgód na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wyrównawcze, logopedyczne, gimnastyki korekcyjnej,  pływalnię dla klas  III, odbiór dziecka ze szkoły (które nie ukończyło siódmego roku życia) pobierz

4) Regulamin przewozów szkolnych pobierz

5) Wypożyczanie podręczników i ćwiczeń

ZARZĄDZENIE nr 6/2015 Dyrektora SP nr 2 w Kórniku z dnia 7.08.2015 r. w sprawie określenia szczegółowych  warunków korzystania przez uczniów z  bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych  pobierz

6). Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej pobierz

7). Oświadczenie rodzica dziecka uczęszczającego do oddziału przedszkolnego pobierz

8) Deklaracja korzystania z obiadów w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kórniku na rok szkolny pobierz

9) Inspektor Ochrony Danych Osobowych -  Kontakt