Pliki do pobrania

1)  Karta zapisu dziecka do szkoły (ważna od sierpnia 2022) pobierzKlauzula informacyjna dla rodziców - przyjęcie do szkoły pobierz

2) Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej (ważna od sierpnia 2022) pobierz

3) Wzory zgód na zajęcia, udział w programach i inne pobierz

4) Deklaracja korzystania z obiadów w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kórniku na rok szkolny  

5) Rezygnacja z udziału w zajęciach wdż - pobierz

6) Rezygnacja z udziału w lekcji religii - pobierz