Skład członków Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/21

obowiązuje od 16.09.2020 r.

Prezydium RR:        
Przewodniczący: Dominika Walecka - VIIc          
Zastępca: Paulina Gramsz - Id   
Skarbnik: Zuzanna Niemier VIIIa                       

Sekretarz: Marta Elsner
- 0

Członkowie: 

Iwona Wiczyńska - Ie

Danuta Biniakowska - IIa

Natalia Kozica - IId

Marta Krawczyk - IIIc

Maria Kuźma - IVb

Anna Rutkowska - V

Michalski Leszek - VIc

Katarzyna Gutkiewicz - VIe

Łukasz Kantanista - VIIa

Iwona Pewińska - VIIb

Małgorzata Tomkiewicz - VIIIb

Komisja rewizyjna:  

Przewodniczący: Michał Kokot - IVc 

Członkowie: Piotr Święch - Ic

                    Przemysław Zbytniewski - I a

W pozostałych klasach nie wybrano przedstawiciela