Skład członków Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/22


Prezydium RR:        

Przewodnicząca - Anna Andrzejewska - VIId
Zastępca Przewodniczącej - Paulina Gramsz - IId
Skarbnik - Magdalena Bąkowska - VIIa
Sekretarz - Ilona Potocka - IVa


Członkowie: 

Andrzej Dec – oddział przedszkolny

Justyna Kroll/Marta Kędzia - Ia

Tomasz Konieczny - Ib

Anna Nowak - Ic

Katarzyna Parysek/Kinga Rotter - Id

Magdalena Zbytniewska - IIa

Joanna Szczecińska - IIb

Piotr Święch - IIc

Marta Konieczna - IIe

Danuta Biniakowska - IIIa

Paulina Koprucka - IIIb

Rafał Węglarz - IIIc

Katarzyna Ogrodowska - IIId

Marta Krawczyk - IVc

Radosław Paczkowski - Va

Katarzyna Zięta - Vb

Agata Rozkres - VIIa

Leszek Michalski - VIIc

Kinga Zgarda - VIIIb

Komisja rewizyjna:  

Przewodnicząca - Dominika Walecka - VIIIc
Członkowie - Michał Kokot - Vc
                      Katarzyna Gutkiewicz - VIIe

W pozostałych klasach nie wybrano przedstawiciela