Skład członków Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/20

obowiązuje od 17.09.2019 r.

Prezydium RR:        
Przewodniczący: Dominika Walecka VIc                       
Zastępca: Michał Kokot - IIIc          
Skarbnik: Zuzanna Niemier VIIa                       

Sekretarz: Żelazna Jolanta  Vd

Członkowie: 

Przemysław Zbytniewski - 0a

Marek Grobelny - 0 b

Renata Grzembowska - Ia

Maria Kuźma - Ib

Anna Jambor - Ic

Ilona Potocka - IIa

Michał Marciniak - IIb

Paulina Koprucka - IIc

Anna Ptaszyńska - IIIa

Izabela Szafoni - IIIb

Idalia Kubiaczyk - Vb

Michalski Leszek - Vc

Katarzyna Gutkiewicz - Ve

Marcin Wróblewski - VIa

Radosław Dering - VIb

Iwona Lamprecht - VId

Małgorzata Tomkiewicz - VIIb

Małgorzata Rachuta - VIIIa

Aneta Armatys - VIIIb         

Komisja rewizyjna:   

W pozostałych klasach nie wybrano przedstawiciela