Rozliczenia Rady Rodziców

Rozliczenie Rady Rodziców za I okres roku 2021/22

Rozliczenie Rady Rodziców za rok 2019/20

Działalność Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/20 została przestawiona w prezentacji oraz w zakładce wydarzenia/galeria 2019/20

Rozliczenie Rady Rodziców za rok 2018/19

Rozliczenie Rady Rodziców za rok 2017/18

Rozliczenie Rady Rodziców za rok 2016/2017

Rozliczenie Rady Rodziców za rok 2015/2016

Rozliczenie Rady Rodziców za rok 2014/2015

Rok 2012/13:

1. Komisja Rewizyjna w składzie: Z. Litewka i M. Grześkowiak dokonała sprawdzenia działalności finansowej RR za rok 2012/2013. Przeliczono uzyskane przychody i poniesione koszty. Stan konta po rozliczeniu wyniósł 2030,24 zł. 
2. Szczegółowe rozliczenie:
Stan konta na dzień 1.09.2012 r. - 2797,79 zł

Przychody w roku szkolnym: 
- zabawa karnawałowa dla rodziców - 2490,80 zł
- festyn rodzinny - 541 zł
- drzwi otwarte (kawiarenka) - 513,50 zł
- składki na RR - 1365 zł
- woda (wpłaty od uczniów) - 1811,50 zł
                              razem  - 6721,80 zł

Wydatki w roku szkolnym:
- woda - 2630,91 zł
- organizacja imprez dla dzieci - 4858,44
                                  razem - 7489,35 zł 

Rok 2011/12:

Stan konta na dzień 1.09.2011 r. - 3678,12 zł

Dochód:
Zabawa karnawałowa - 3525 zł
Składki na RR - 1800 zł
Festyn rodzinny - 487,80 zł
Wpłata klas VIab - 428,18 zł
Razem: 9919,40 zł

Wydatki:
organizacja imprez (Mikołajki, zajączek, festyn, baliki karnawałowe dla dzieci, dzien dziecka) - 2909,40 zł
Kwiaty - 455 zł
Pomoc dla szkoły (malowanie zalanych sal) - 595,20 zł
Nagrody dla dzieci za udział w konkursach, zakup teczek absolwenta dla klas VIab - 556,60 zł
zakup wody niegazowanej w dystrybutorach - 2605,41 zł
Razem: 7121,61 zł

W kasie pozostało: 2797,79 zł