Zasady obowiązujące przy stole:


♦ Mycie rąk przed jedzeniem.
♦ Wszyscy domownicy powinni rozpoczynać posiłek wspólnie, życząc sobie nawzajem „Smacznego”.
♦ Dziecko powinno siedzieć wyprostowane i spokojne (nie wolno się garbić, wiercić i bawić zabawkami, a nawet czytać).
♦ Nie wolno wstawać od stołu bez pozwolenia.
♦ Nie należy dzwonić łyżeczką, mieszając napoje.
♦ Nie pozostawiać resztek jedzenia na stole, np. okruchów chleba.
♦ Po skończonym posiłku należy podziękować i zapytać czy można odejść od stołu.


Czego nie robimy przy stole?
Należy w tym miejscu pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Mianowicie:
♦ nie mówimy z pełnymi ustami
♦ nie korzystamy z telefonu komórkowego
♦ nie zapełniamy całej jamy ustnej jedzeniem
♦ nie rozpieramy się łokciami, ani nie unosimy ich wysoko ponad stołem
♦ nie rozpoczynamy jedzenia, dopóki wszystkim biesiadnikom nie podano jeszcze dania

♦ nie pochylamy się nad talerzem
♦ nie siorbiemy
♦ nie mlaskamy
♦ nie cmokamy
♦ nie bekamy
♦ nie żujemy gumy

Sztućce, czyli nie taki diabeł straszny:
♦ Podczas jedzenia nóż trzymamy w prawej dłoni, a widelec w lewej.

♦ Palec wskazujący nie powinien dotykać ani ostrza noża, ani wybrzuszenia widelca.
♦ Raz użytych sztućców nie wolno położyć z powrotem na obrusie. Nie należy także opierać ich o brzeg talerza.

♦ Noża nigdy nie wkładamy do ust. Podobnie jak łyżeczki do kawy.
♦ Pamiętamy, że należy wziąć ze stołu sztućce leżące po zewnętrznej stronie nakrycia. Wraz z kolejnym daniami bierzemy też kolejne sztućce, posuwając się ku talerzowi.

Symbolika sztućców:
♦ Jeśli akurat mamy przerwę w jedzeniu, to należy skierować sztućce ku sobie mniej więcej na środku talerza.
♦ Jeśli talerz jest pusty, ale jeszcze nie skończyliśmy jeść, to sztućce powinno się skrzyżować ze sobą na talerzu.
♦ Sztućce ułożone równolegle względem siebie, trzonkami skierowane w lewą stronę oznaczają, że skończyliśmy już jedzenie i można zabrać talerz.

Opracowała: E. Cholewa