Dobre obyczaje telefoniczne


Przy rozmowie przez telefon należy:

- przywitać się z rozmówcą,

- przedstawić się,

- jasno przedstawić sprawę, w której dzwonimy,

- pożegnać się.

Zawsze używamy zwrotów grzecznościowych.

 

Gdy włączy się automatyczna sekretarka:

1. Witamy się.

1. Przedstawiamy się.

2. Przekazujemy krótko sprawę, w której dzwonimy.

3. Mówimy wolno i wyraźnie.

4. Nie używamy zwrotów obraźliwych.

5. Używamy zwrotów grzecznościowych.

6. Żegnamy się.


Oprac. uczniowie kl. IV a z wychowawcą