Kultura w szkole i na ulicy


Kultura na ulicy

1. Nie tarasuj przejścia.

 2. Przestrzegaj zasad ruchu drogowego.

3. Pomagaj starszym w niesieniu zakupów lub w przechodzeniu przez jezdnię.

4. Nie niszcz trawników, nie łam gałęzi drzew i krzewów.

5. Odpadki wrzucaj do kosza.

6. Szanuj uszy przechodniów – nie krzycz, nie kalecz języka wulgaryzmami.

7. Nie chodź po ławkach i murkach– one nie do tego służą.

8. Bądź uprzejmy wobec wszystkich napotkanych osób.

Kultura w szkole

1. Wchodząc do szkoły lub klasy, przepuść osoby starsze.

2. Przepraszaj za swoje niewłaściwe zachowanie.

3. Podczas lekcji nie rozmawiaj, nie krzycz, nie baw się, nie ziewaj (ziewając, zasłaniaj usta ręką).

4. Starannie i sumiennie odrabiaj zadania domowe.

5. Aktywnie uczestnicz w każdej lekcji.

6. Dbaj o swoje zeszyty.

7. Okazuj szacunek nauczycielom i pracownikom szkoły.

8. Niepytany – nie mów; zapytany – odpowiedz grzecznie.

9. Nie spóźniaj się na lekcje.

10. Nie zaśmiecaj języka wulgaryzmami.

11. Nie wyśmiewaj się z innych, licz się z ich uczuciami.

12. Papierki i ogryzki wrzucaj do kosza – boisko to nie śmietnik.

13. Bądź koleżeński- pomagaj, pożyczaj, wspieraj!

14. Podczas przerwy bądź miły, serdeczny i wyrozumiały wobec kolegów.

opracowała: E. Nowaczyk