ZASADY KULTURALNEJ ROZMOWY


Rozmowa to komunikacja za pomocą języka naturalnego czyli mowy. Jest to podstawowy sposób komunikacji międzyludzkiej.   Aby komunikacja werbalna mogła mieć miejsce, muszą istnieć osoby: mówiąca i słuchająca. Posługują się one kodem (językiem), który musi być znany obu osobom.

Praktyczne rady:

1. Gdy jedna osoba mówi reszta słucha.

2.  Nie przerywamy innym.

3.  Nie wyśmiewamy wypowiedzi innych osób.

4. Nie obrażamy innej osoby.

5. Rozmawiamy według ustalonej kolejności.

6. Używamy wiarygodnych argumentów.

7. Nie lekceważymy mówiącej osoby.

8. Odzywamy się kulturalnie.

9. Nie używamy wulgaryzmów.

10. Nie krzyczymy.

11. Nie śmiejemy się z wypowiedzi innych.

12. Wypowiadamy się wiarygodnie.

13. Nie denerwujemy się.

14. Rozmawiamy po kolei.

15. Nie mamy w ustach gumy, cukierków czy czegokolwiek  innego.

16. Kończymy rozmowę z uśmiechem.


ZAPAMIĘTAJ!

Mądre słowo przekaże najwięcej treści.

Opracowała: Izabela Biernacka