List skierowany do rodziców z poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z Puszczykowa i filii w Kórniku

Szanowni Państwo

Praca z dziećmi i młodzieżą oraz ich wychowanie jest wyzwaniem, które stoi zarówno przed ich rodzicami jak i instytucjami, które się nimi zajmują na co dzień.

Wielokrotnie proces ten budzi w nas-dorosłych wiele wątpliwości i pytań, które stawiamy sobie, szczególnie wtedy, gdy widzimy, że mimo naszych dobrych intencji, nie wszystko przebiega po naszej myśli. W trosce o każde dziecko myślimy jak możemy wspierać jego prawidłowy rozwój.

W doskonaleniu warunków kształcenia dzieci i młodzieży, w przełamywaniu stereotypów związanych z wychowaniem i edukacją, w upowszechnianiu wiedzy o potrzebach i możliwościach dzieci, bardzo dużą rolę odgrywają poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Puszczykowie chce być postrzegana w środowisku jako miejsce, w którym udziela się wszechstronnej pomocy dzieciom i młodzieży oraz wszystkim osobom współuczestniczącym w procesie ich kształcenia i wychowywania.

Okres pandemii i wynikające z niego obostrzenia mogą wpływać niekorzystnie na funkcjonowanie emocjonalne oraz edukacyjne dzieci i uczniów. Taka sytuacja dostarcza zmartwień ich rodzicom, opiekunom i nauczycielom.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Puszczykowie wraz z filią w Kórnikusłuży Państwu szeroko rozumianą pomocą (nie tylko w okresie pandemii).

Oferujemy:

 • -Konsultacje w bezpośrednim kontakcie oraz telefoniczne
 • -Wsparcie psychologa w różnego rodzaju kryzysach
 • -Terapię psychologiczną
 • -Terapię pedagogiczną
 • -Terapię logopedyczną
 • -Diagnozę i terapię dzieci i uczniów słabosłyszących i niesłyszących
 • -Diagnozę małych dzieci
 • -Diagnozę problemów szkolnych i emocjonalnych
 • -Diagnozę integracji sensorycznej
 • -Porady zawodoznawcze (indywidualnie i grupowe na terenie szkoły)
 • -Superwizje koleżeńskie dla pedagogów, dyrektorów i nauczycieli
 • -Warsztaty dla dzieci i młodzieży na terenie szkoły (tematyka według potrzeby zgłaszanej przez szkołę)
 • -Warsztaty dla rodziców podnoszące kompetencje wychowawcze
 • -Systematyczne spotkania dla:
 • pedagogów i psychologów szkół z rejonu działania Poradni
 • terapeutów pedagogicznych szkół z rejonu działania Poradni
 • logopedów szkół i przedszkoli z rejonu działania Poradni
 • doradców zawodowych ze szkół i placówek z rejonu działania Poradni
 • nauczycieli przedszkoli z rejonu działania Poradni
 • -Możliwość obserwacji dziecka w środowisku przedszkolnym oraz w środowisku szkolnym
 • -Możliwość przeprowadzania diagnoz w środowisku domowym

Zapraszamy do kontaktu:

62-040 Puszczykowo, ul. Żupańskiego 2; telefon 61 22 45 168 mail: ppppuszczykowo@powiat.poznan.pl

62-035 Kórnik-Bnin, ul. Błażejewska 63, telefon797 523 252 mail: ppppuszczykowo.kornik@powiat.poznan.pl

Korzystając z okazji chcemy bardzo podziękować za dotychczasową współpracę oraz zaufanie jakim nas Państwo obdarzacie.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor i pracownicy PPP w Puszczykowie wraz z filią w Kórniku