Podręczniki, Wyprawki uczniów klas I-VIII i oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2019/20


Podręczniki dla klas 0 - III pobierz
Podręczniki dla klas I - III są darmowe i będą wydawane w szkole. Podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla oddziału przedszkolnego należy zakupić we własnym zakresie. Podręczniki do klas II - III do j. niemieckiego lub francuskiego należy zakupić we własnym zakresie. Podręczniki dla klas I - III z religii należy zakupić we własnym zakresie

Podręczniki dla klas IV - VIII pobierz
Podręczniki dla klas IV - VIII są darmowe i będą wydawane w szkole. Podręczniki w klasach IV - VI do j. niemieckiego lub francuskiego należy zakupić we własnym zakresie.Podręczniki do religii należy zakupić we własnym zakresie.

Wyprawka ucznia oddziału przedszkolnego w roku 2019/20 pobierz


Wyprawka ucznia klasy I w roku 2019/20  pobierz

Wyprawka ucznia klasy II w roku 2019/20 pobierz

Wyprawka ucznia klasy III w roku 2019/20 pobierz

Wyprawka ucznia klas IV - VIII w roku 2019/20 pobierz