Podręczniki, Wyprawki uczniów klas I - VIII i oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2022/23


Podręczniki dla klas 0 - III 2022/23 pobierz
Podręczniki dla klas I - III są darmowe i będą wydawane w szkole. Podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla oddziału przedszkolnego należy zakupić we własnym zakresie. Podręczniki dla klas I - III z religii należy zakupić we własnym zakresie

Podręczniki dla klas IV - VIII 2022/23 pobierz
Podręczniki dla klas IV - VIII są darmowe i będą wydawane w szkole. Podręczniki do religii należy zakupić we własnym zakresie.

Wykaz podręczników i ćwiczeń, które uczeń przynosi do szkoły, pozostawia w szkole lub w domu w roku szkolnym 2021/2022. pobierz

Wyprawka ucznia oddziału przedszkolnego w roku 2022/23 pobierz


Wyprawka ucznia klasy I w roku 2022/23  pobierz

Wyprawka ucznia klasy II w roku 2022/23 pobierz

Wyprawka ucznia klasy III w roku 2022/23 pobierz

Wyprawka ucznia klas IV - VIII w roku 2022/23 pobierz