aktualizacja 2.12.2014 r.

O nas

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kórniku jest szkołą publiczną. W 2002 r. nadano jej imię Teofili z Działyńskich Szołdrskiej – Potulickiej, jednej z właścicielek Kórnika. 

W skład placówki wchodzą dwa budynki: główny (wybudowany w 1903 roku) i sala gimnastyczna (od 1999 r.).
W listopadzie 2012 r. oddano do użytku wyremontowany i zmodernizowany główny budynek szkoły, a w styczniu 2013 nową dobudowaną część szkoły. W głównym budynku szkoły znajduje się 7 sal lekcyjnych, biblioteka, stołówka szkolna i zaplecze kuchenne oraz szatnia. W nowej części szkoły umieszczono salę dla klas I, salę j. obcych, dwie sale lekcyjne, gabinet higienistki, gabinet logopedyczny, świetlicę z sześcioma stanowiskami komputerowymi, pokój nauczycielski i pomieszczenia administracyjne: sekretariat, gabinety dyrektorów. W budynku sali gimnastycznej znajduje się sala gimnastyczna, pracownia komputerowa wyposażona w 25 stanowisk komputerowych (zmodernizowana w listopadzie 2014 r.), sala do zajęć wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, trzy sale lekcyjne, aula szkoły . Między budynkami znajduje się małe boisko sportowe, wyłożone pozbrukiem, z wytyczonym torem do nauki jazdy rowerem. Przy boisku zlokaliozowane są dwa ogródki: zabaw dla dzieci z klas 0 - II i rekreacyjny dla uczniów klas III - VI. 
Do szkoły w chwili obecnej (rok 2014/15) uczęszcza 338 dzieci. Po raz pierwszy mamy cztery oddziały klas pierwszych. Pozostałe oddziały, oprócz pojedyńczego oddziału klas VI, są podwójne.
Rada Pedagogiczna składa się z 28 osób.                    
W szkole pracują bardzo dobrze wykształceni nauczyciele: 2 posiada prawo do nauczania trzech przedmiotów, 10 - do dwóch, 3 ma ukończone trzy studia podyplomowe, 3 – dwa, a 9 jedne. Szkoła jest dobrze wyposażona w potrzebne środki dydaktyczne i audiowizualne - we wszystkich salach lekcyjnych posiadamy tablice interaktywne (14). We wszystkich salach posiadamy nowe lub zmodernizowane meble. Poprzez nieustanne remonty baza szkoły jest w bardzo dobrym stanie. Od grudnia 2007 roku mamy nowe okna w budynku szkoły, od lipca 2008 - nowy dach nad budynkiem szkoły, a od grudnia nad budynkiem sali gimnastycznej. Aula szkoły została zmodernizowana latem w 2013 r. 
Od 1 września 2009 roku dla dzieci z oddziałów przedszkolnych otwarto nowy plac zabaw, a od 1 września 2010 r. - plac rekreacyjny dla wszystkich uczniów. Latem 2011 r. wyremontowano schody do budynku sali gimnastycznej. 9 stycznia 2012 r. rozpoczęła się rozbudowa szkoły, a ukończono ją 30 stycznia 2013 r. Latem 2013 r. wystawiono wiatę do rowerów uczniowskich, wyremontowano aulę szkoły i jedną z sal w budynku sali gimnastycznej.
Do najważniejszych imprez szkolnych należą: Dzień PatronaMikołajki, tematyczny bal karnawałowy (szlachecki, bajkowy), Dzień Wiosny, rekolekcje (organizowane corocznie pod wybranym hasłem), Dzień Babci i Dziadka, Dzień Nauczyciela, Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny. Wszystko to umożliwia prezentację umiejętności artystycznych uczniów i organizatorskich rodziców. Imprezy odbywają się w auli szkoły, w której znajduje się scena. W roku 2010/11 po raz pierwszy odbyły się ,,Drzwi otwarte", podczas których uroczyście odsłonięto tablicę ,,Szkoły odkrywców talentów".

Edukacja regionalna i ekologiczna oparte są na autorskich programach nauczycieli.
Edukacja regionalna prowadzona jest od pierwszej klasy. Od kl. III uczniowie zwiedzają kolejno gminę, zaczynając od najbliższej okolicy. Działaniom regionalnym towarzyszą konkursy, powstają albumy o gminie i jej mieszkańcach, obrazy, wiersze. 

Współpraca z instytucjami gminy pozwala na prowadzenie wielu działań ekologicznych: wyjazdów na ścieżki ekologiczne, do oczyszczalni ścieków, konkursów. Jesteśmy twórcamiGminnego Turnieju Ekologicznego. Corocznie uczniowie przedstawiają radnym wynikiZwiadu ekologicznego. Uczniowie segregują i sprzedają surowce wtórne takie jak makulatura i puszki. W roku 2009/10 zbieraliśmy etykiety od każdej jednorazowej herbaty Lipton. Obecnie zbieramy nakrętki od butelek plastikowych po napojach i wodach oraz baterie. W roku 2012/13 zaowocowała nasza współpraca z fundacją ,,Mam marzenie" - marzenie naszego ucznia zostało spełnione 3 listopada 2012 r.

Szkoła była również organizatorem autorskich konkursów o tematyce religijnej i zasięgu dekanatu.

Uczniowie szkoły osiągają sukcesy w konkursach gminnych, ale również wyróżnienia w ogólnokrajowych konkursach wiedzy takich jak Kangur  (2002, 2008, 2011 r.) czy Olimpus(2007, 2008,2011, 2012, 2013)W 2007 r. sukcesem zakończył się powiatowy konkurs recytatorski: I miejsce w kat. Kl. I – III oraz I w kat. kl. IV – VI. Od lat osiągamy sukcesy w konkursach piosenek. Tabele sukcesów znajdują się na naszej stronie interenetowej. W roku 2012 po raz pierwszy jeden z naszych uczniów zdobył tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z przyrody, a w 2013 r. sukces został powtórzony.
Szkoła osiąga również znaczne sukcesy sportowe. Do najważniejszych należą: II miejsce w gminnym współzawodnictwie sportowym 2006 i 2011 i I miejsce w 2007 r. oraz szóste w powiecie.

Swe umiejętności dzieci rozwijają na licznych kołach zainteresowań: artystyczne, matematyczne, ekologiczne, wokalne, regionalne, informatyczne, taneczne, tenisa stołowego, sportowe.

Szkoła nieustannie się rozwija również dzięki udziałowi w programach zewnętrznych. W 2004 r. przyznano jej tytuł Szkoły z klasą. W 2005 r. certyfikat za udział w rocznym projekcie edukacyjnym Raban – recykling, a nie bałagan stwierdzający, że w szkole uczy się myśleć i żyć ekologicznie. W 2008 uczestnictwo w programie Dobrze uczyć i oceniać w szkole samorządowej przyniosło kolejny tytuł, tym razem szkoły, w której ocenia się kształtująco. W roku 2010/11 przyznano nam tytuł ,,Szkoły odkrywców talentów".  Od 2012 r. jesteśmy ,,Cyfrową szkołą," dzięki temu programowi otrzymaliśmy 54 laptopy i dwie tablice interaktywne. Mamy swoją platformę e-learningową i zaczyny uczyć e-learningowo. 
Jako jedna z 50 szkół w Polsce otrzymaliśmy wyróżnienie za ,,Rozwijanie talentów najmłodszych uczniów w szkole". Certyfikat oficjalnie otrzymamy w Warszawie 8 listopada 2013 r. W tym roku szkolnym jako jedna z 40 szkół podstawowych w woj. wielkopolskim zostalismy zakwalifikowani do projektu ogólnopolskiego ,,Szkoła współpracy". Drugi ważny projekt tegoroczny to ,,E - Encyklopedia Wielkopolan".
Po raz pierwszy w historii szkoły w roku 2013, wynik sprawdzianu szóstoklasistów był wyższy od średniej krajowej, średniej okręgu, województwa, powiatu, gminy. 
W rankingu szkół gminnych byliśmy na pierszej pozycji. 

W 2007 roku dzięki inicjatywie nauczycieli i rodziców powstało przy szkole stowarzyszenieŻyczliwi dwójce, którego celem jest przede wszystkim organizacja wolnego czasu dla dzieci, udzielanie pomocy pedagogiczno-psychologicznej i rehabilitacyjnej. Stowarzyszenie organizuje wycieczki dla dzieci w wolne soboty. Uczestnicy pokrywają tylko koszty biletów wstępu.