12) 25.05.2022- "Dziedzictwo Białej Damy"

Regulamin

Organizator: Joanna Szelągiewicz

11) 07.12.2021 - "Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia zapraszamy uczniów klas IV – VIII do udziału w konkursie na „Matematyczną bombkę”. Konkurs polega na wykonaniu ozdoby choinkowej z papieru. Ozdoby mogą być dowolnymi bryłami. Inspirację do wykonania ozdób można zaczerpnąć z dowolnych stron internetowych. Matematyczna bombka powinna posiadać zawieszkę umożliwiającą zawieszenie jej na choince oraz karteczkę z imieniem, nazwiskiem i klasą. Gotowe ozdoby można przynosić do dnia 20 grudnia 2021roku do organizatorek: Pani Agnieszki Bartkowiak i Pani Eweliny Cholewy." Regulamin.

10) 24.11.2021- Zapraszamy uczniów klas I – III do udziału w Szkolnym konkursie grafiki komputerowej „Moja kartka bożonarodzeniowa”. Szczegółowe informacje zamieszczone są w regulaminie konkursu.  Regulamin. Organizatorzy: Izabela Biernacka, Irena Żyto.
9)19.11.2921r.-Wszystkich uczniów szkoły zachęcamy do udziału w III edycji konkursu pt.

Żywe obrazy. Zadanie konkursowe polega na wybraniu jednego dzieła

malarskiego i próbie jego rekonstrukcji na zdjęciu. Termin wysyłania

prac: 6.12.2021r. na adres konkurssp2kornik@gmail.com Szczegóły w Regulaminie oraz u organizatorów: Weroniki Janickiej i Danuty Turajskiej.   

8)19.11.2021 r. -Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w konkursie plastycznym "Familienbaum" dla klas 7-8 z j. niemieckiego. Konkurs polega na wykonaniu najpiękniejszego plakatu z drzewem genealogicznym. Konkurs rozpoczyna się 22 listopada i trwa do 3 grudnia. Pełen regulamin. Zapraszam do udziału !!!

nauczyciel j. niemieckiego

Paulina Tórz

7) 16.11.2021 r. - Serdecznie zapraszamy uczniów klas I – III do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Projekcie Stypendialnym „Stypendiada wczesnoszkolna”. Chęć udziału w konkursie należy zgłosić szkolnym organizatorom (p. Irena Żyto, p. Izabela Biernacka) przez dzieci lub wychowawcom do 5.11.2020 r. Szczegóły dotyczące konkursów znajdują się w załączniku.

6) 4.11.2021 r. - Zapraszamy do udziału w konkursie na ,,Kalendarz adwentowy": regulamin, plakat.

5) 8.10.2021 r. - Chętnych uczniów z klas I - III zapraszamy do udziału w Szkolnym Konkursie Recytatorskim. Tematem przewodnim konkursu jest piękno polskiej przyrody. Uczniów zainteresowanych konkursem prosimy o przekazanie stosownej informacji  wychowawcom lub bezpośrednio organizatorom etapu szkolnego paniom: Agnieszce Rzońca – Tomczak lub Izabeli Biernackiej do dnia 15 października. Konkurs odbędzie się 20 października. Szczegóły dotyczące konkursu zamieszczono w regulaminie.

4) 5.10.2021 r. - Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym "Jesień w obiektywie", którego głównym celem jest przygotowanie fotografii przedstawiającej walory jesiennej aury. Każdy uczeń może przekazać max dwa wydrukowane zdjęcia w dowolnym formacie i przekazać je organizatorom konkursu: Małgorzata Grzelczak (klasy I-III) Arkadiusz Dobosz (klasy IV-VIII) w terminie od 5.10 do 5.11 br.  Szczegóły dotyczące konkursu zamieszczono w regulaminie.

3) 23.09.2021 r. - Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas 1-3 do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym "Leon”. Celem jest sprawdzenie umiejętności ścisłych uczniów oraz zachęcenie do rozwijania pasji matematycznych i samodzielności, odkrywania ukrytych talentów oraz rozwinięcia nawyku twórczego i logicznego myślenia. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie ucznia do 5 października 2021 u organizatorów oraz uiszczenie opłaty w wysokości 10,50zł. Konkurs zostanie przeprowadzony między 20-22 października 2021r. Przykładowe testy oraz regulamin pod poniższym linkiem: https://www.leon-konkursy.pl/

Organizatorzy: Agnieszka Bartkowiak, Arleta Rauk.

2) 21.09.2021 r. - Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas 1-3 do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Zintegrowanych Sprawności "Leon”. Celem konkursu jest sprawdzenie umiejętności polonistycznych, przyrodniczych oraz matematycznych. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie ucznia do 5 października 2021 u jednej z pań:  A. Rauk lub A. Bartkowiak, albo u wychowawcy klasy oraz uiszczenie opłaty w wysokości 10,50zł. Konkurs zostanie przeprowadzony między 20-22 października 2021r. Przykładowe testy oraz regulamin znajdują się pod linkiem: https://www.leon-konkursy.pl/

Organizatorzy: Arleta Rauk, Agnieszka Bartkowiak.

1) 5.09.2021 r. - Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym: ,,Pocztówka z wakacji”
W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku od 6 do 13 lat.
Nadesłane prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: od 6 do 8 lat, od 9 do 11 lat, od 12 do 13 lat.
Zadanie konkursowe:
Ponownie wraz z Wami chcielibyśmy odbyć kolorową podróż do miejsc, w których mogliście spędzać wolny czas w okresie wakacji. Odwołując się do Waszej wyobraźni pragnęlibyśmy ożywić sceny, postaci, zabytki, które towarzyszyły Wam w podróżach. Chcielibyśmy, aby przygotowane przez Was pocztówki sugerowały nam, jakie miejsca odwiedzaliście podczas wakacyjnych wojaży.
Technika wykonania pracy dowolna plastyczna.
Format pracy nie większy niż A4
Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku

Koordynator SP nr 2 w Kórniku: Arleta Rauk

Termin oddania prac: 25 września 2021 roku. Klasy 0 – III przekazują prace wychowawcy klasy, klasy IV – VIII przekazują prace do sekretariatu szkoły.

Termin rozstrzygnięcia: do 31 października

Nagrody: rzeczowe / książki

Warunek oddania pracy:

Do każdej pracy konkursowej należy załączyć:
• metryczkę  – czytelnie wypełnioną pismem drukowanym, podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego oraz naklejoną na odwrocie pracy
konkursowej ( do pobrania w regulaminie)
• oświadczenia, podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników konkursu oraz ich rodziców / opiekunów prawnych ( do pobrania w regulaminie).

11) 07.12.2021 - "Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia zapraszamy uczniów klas IV – VIII do udziału w konkursie na „Matematyczną bombkę”. Konkurs polega na wykonaniu ozdoby choinkowej z papieru. Ozdoby mogą być dowolnymi bryłami. Inspirację do wykonania ozdób można zaczerpnąć z dowolnych stron internetowych. Matematyczna bombka powinna posiadać zawieszkę umożliwiającą zawieszenie jej na choince oraz karteczkę z imieniem, nazwiskiem i klasą. Gotowe ozdoby można przynosić do dnia 20 grudnia 2021roku do organizatorek: Pani Agnieszki Bartkowiak i Pani Eweliny Cholewy." Regulamin.

10) 24.11.2021- Zapraszamy uczniów klas I – III do udziału w Szkolnym konkursie grafiki komputerowej „Moja kartka bożonarodzeniowa”. Szczegółowe informacje zamieszczone są w regulaminie konkursu.  Regulamin. Organizatorzy: Izabela Biernacka, Irena Żyto.
9)19.11.2921r.-Wszystkich uczniów szkoły zachęcamy do udziału w III edycji konkursu pt.

Żywe obrazy. Zadanie konkursowe polega na wybraniu jednego dzieła

malarskiego i próbie jego rekonstrukcji na zdjęciu. Termin wysyłania

prac: 6.12.2021r. na adres konkurssp2kornik@gmail.com Szczegóły w Regulaminie oraz u organizatorów: Weroniki Janickiej i Danuty Turajskiej.   

8)19.11.2021 r. -Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w konkursie plastycznym "Familienbaum" dla klas 7-8 z j. niemieckiego. Konkurs polega na wykonaniu najpiękniejszego plakatu z drzewem genealogicznym. Konkurs rozpoczyna się 22 listopada i trwa do 3 grudnia. Pełen regulamin. Zapraszam do udziału !!!

nauczyciel j. niemieckiego

Paulina Tórz

7) 16.11.2021 r. - Serdecznie zapraszamy uczniów klas I – III do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Projekcie Stypendialnym „Stypendiada wczesnoszkolna”. Chęć udziału w konkursie należy zgłosić szkolnym organizatorom (p. Irena Żyto, p. Izabela Biernacka) przez dzieci lub wychowawcom do 5.11.2020 r. Szczegóły dotyczące konkursów znajdują się w załączniku.

6) 4.11.2021 r. - Zapraszamy do udziału w konkursie na ,,Kalendarz adwentowy": regulamin, plakat.

5) 8.10.2021 r. - Chętnych uczniów z klas I - III zapraszamy do udziału w Szkolnym Konkursie Recytatorskim. Tematem przewodnim konkursu jest piękno polskiej przyrody. Uczniów zainteresowanych konkursem prosimy o przekazanie stosownej informacji  wychowawcom lub bezpośrednio organizatorom etapu szkolnego paniom: Agnieszce Rzońca – Tomczak lub Izabeli Biernackiej do dnia 15 października. Konkurs odbędzie się 20 października. Szczegóły dotyczące konkursu zamieszczono w regulaminie.

4) 5.10.2021 r. - Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym "Jesień w obiektywie", którego głównym celem jest przygotowanie fotografii przedstawiającej walory jesiennej aury. Każdy uczeń może przekazać max dwa wydrukowane zdjęcia w dowolnym formacie i przekazać je organizatorom konkursu: Małgorzata Grzelczak (klasy I-III) Arkadiusz Dobosz (klasy IV-VIII) w terminie od 5.10 do 5.11 br.  Szczegóły dotyczące konkursu zamieszczono w regulaminie.

3) 23.09.2021 r. - Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas 1-3 do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym "Leon”. Celem jest sprawdzenie umiejętności ścisłych uczniów oraz zachęcenie do rozwijania pasji matematycznych i samodzielności, odkrywania ukrytych talentów oraz rozwinięcia nawyku twórczego i logicznego myślenia. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie ucznia do 5 października 2021 u organizatorów oraz uiszczenie opłaty w wysokości 10,50zł. Konkurs zostanie przeprowadzony między 20-22 października 2021r. Przykładowe testy oraz regulamin pod poniższym linkiem: https://www.leon-konkursy.pl/

Organizatorzy: Agnieszka Bartkowiak, Arleta Rauk.

2) 21.09.2021 r. - Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas 1-3 do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Zintegrowanych Sprawności "Leon”. Celem konkursu jest sprawdzenie umiejętności polonistycznych, przyrodniczych oraz matematycznych. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie ucznia do 5 października 2021 u jednej z pań:  A. Rauk lub A. Bartkowiak, albo u wychowawcy klasy oraz uiszczenie opłaty w wysokości 10,50zł. Konkurs zostanie przeprowadzony między 20-22 października 2021r. Przykładowe testy oraz regulamin znajdują się pod linkiem: https://www.leon-konkursy.pl/

Organizatorzy: Arleta Rauk, Agnieszka Bartkowiak.

1) 5.09.2021 r. - Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym: ,,Pocztówka z wakacji”
W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku od 6 do 13 lat.
Nadesłane prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: od 6 do 8 lat, od 9 do 11 lat, od 12 do 13 lat.
Zadanie konkursowe:
Ponownie wraz z Wami chcielibyśmy odbyć kolorową podróż do miejsc, w których mogliście spędzać wolny czas w okresie wakacji. Odwołując się do Waszej wyobraźni pragnęlibyśmy ożywić sceny, postaci, zabytki, które towarzyszyły Wam w podróżach. Chcielibyśmy, aby przygotowane przez Was pocztówki sugerowały nam, jakie miejsca odwiedzaliście podczas wakacyjnych wojaży.
Technika wykonania pracy dowolna plastyczna.
Format pracy nie większy niż A4
Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku

Koordynator SP nr 2 w Kórniku: Arleta Rauk

Termin oddania prac: 25 września 2021 roku. Klasy 0 – III przekazują prace wychowawcy klasy, klasy IV – VIII przekazują prace do sekretariatu szkoły.

Termin rozstrzygnięcia: do 31 października

Nagrody: rzeczowe / książki

Warunek oddania pracy:

Do każdej pracy konkursowej należy załączyć:
• metryczkę  – czytelnie wypełnioną pismem drukowanym, podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego oraz naklejoną na odwrocie pracy
konkursowej ( do pobrania w regulaminie)
• oświadczenia, podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników konkursu oraz ich rodziców / opiekunów prawnych ( do pobrania w regulaminie).