2) 21.09.2021 r. - Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas 1-3 do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Zintegrowanych Sprawności "Leon”. Celem konkursu jest sprawdzenie umiejętności polonistycznych, przyrodniczych oraz matematycznych. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie ucznia do 5 października 2021 u jednej z pań:  A. Rauk lub A. Bartkowiak, albo u wychowawcy klasy oraz uiszczenie opłaty w wysokości 10,50zł. Konkurs zostanie przeprowadzony między 20-22 października 2021r. Przykładowe testy oraz regulamin znajdują się pod linkiem: https://www.leon-konkursy.pl/

Organizatorzy: Arleta Rauk, Agnieszka Bartkowiak.

1) 5.09.2021 r. - Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym: ,,Pocztówka z wakacji”
W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku od 6 do 13 lat.
Nadesłane prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: od 6 do 8 lat, od 9 do 11 lat, od 12 do 13 lat.
Zadanie konkursowe:
Ponownie wraz z Wami chcielibyśmy odbyć kolorową podróż do miejsc, w których mogliście spędzać wolny czas w okresie wakacji. Odwołując się do Waszej wyobraźni pragnęlibyśmy ożywić sceny, postaci, zabytki, które towarzyszyły Wam w podróżach. Chcielibyśmy, aby przygotowane przez Was pocztówki sugerowały nam, jakie miejsca odwiedzaliście podczas wakacyjnych wojaży.
Technika wykonania pracy dowolna plastyczna.
Format pracy nie większy niż A4
Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku

Koordynator SP nr 2 w Kórniku: Arleta Rauk

Termin oddania prac: 25 września 2021 roku. Klasy 0 – III przekazują prace wychowawcy klasy, klasy IV – VIII przekazują prace do sekretariatu szkoły.

Termin rozstrzygnięcia: do 31 października

Nagrody: rzeczowe / książki

Warunek oddania pracy:

Do każdej pracy konkursowej należy załączyć:
• metryczkę  – czytelnie wypełnioną pismem drukowanym, podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego oraz naklejoną na odwrocie pracy
konkursowej ( do pobrania w regulaminie)
• oświadczenia, podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników konkursu oraz ich rodziców / opiekunów prawnych ( do pobrania w regulaminie).