Spotkania z rodzicami w roku 2020/21

(dopuszcza się spotkania online)

16, 17.09.2020 r.- Ogólne spotkania klasowe, spotkanie rodziców klas IV – wdż - spotkania stacjonarne

22.10. 2020 r.- Dyżur nauczycielski dla klas godz.17:00 -18:00

19.11.2020 r. - Dyżur nauczycielski dla klas godz.17:00 -18:00

17.12.2020 r.- Dyżur nauczycielski 17:00 – 18:00 - klasy 0 - VIII (kartki z zagrożeniami dla klas I - VIII wysyłamy 15.12.2020 r.)

21.01.2021 r. - Ogólne spotkania klasowe

18.03.2021 r. - Dyżur nauczycielski dla klas godz.17:00 -18:00

24.04.2021 r. - Dyżur nauczycielski dla klas godz.17:00 -18:00

20.05.2021 r. - Dyżur nauczycielski 17:00 – 18:00 (kartki z zagrożeniami wysyłamy 18.05.2021 r.) -