Spotkania z rodzicami w roku 2019/20

12.09.2019 r.- Ogólne spotkania klasowe, spotkanie rodziców klas IV – wdż,

21.10. 2019 r.- Zajęcia otwarte dla oddziałów przedszkolnych

22.10.2019 r. - Zajęcia otwarte dla klas I

23.10.2019 r. zajęcia otwarte dla rodziców klas II zorganizowane w formie warsztatów z udziałem dzieci godz. 17:00

24.10.2019 r. - Dyżur nauczycielski dla klas III - VIII godz.17:00 -18:00

14.11.2019 r.- Dyżur nauczycielski dla klas 0 - VIII: godz. 17:00 - 18:00

17.12. 2019 r.- Dyżur nauczycielski 17:00 – 18:00 - klasy 0 - VIII (kartki z zagrożeniami dla klas iI - VIII wysyłamy 13.12.2019 r.)

16.01.2020 r.- Ogólne spotkania klasowe – 17:00 i 18:30