Spotkania z rodzicami w roku 2020/21

(dopuszcza się spotkania online)

16, 17.09.2020 r.- Ogólne spotkania klasowe, spotkanie rodziców klas IV – wdż - spotkania stacjonarne

22.10. 2020 r.- Dyżur nauczycielski dla klas godz.17:00 -18:00

19.11.2020 r. - Dyżur nauczycielski dla klas godz.17:00 -18:00

26.11 - 22.12.2020 r.- Obowiązuje ,,Indywidualny dyżur nauczycielski podczas nauczania zdalnego" (zakładka ,,Kalendarz"). Kartki z zagrożeniami wysyłamy 23.12.2020 r.

2.02. 2021 r. - Ogólne spotkania klasowe (online)

18.03.2021 r. - Dyżur nauczycielski dla klas godz.17:00 -18:00

24.04.2021 r. - Dyżur nauczycielski dla klas godz.17:00 -18:00

20.05.2021 r. - Dyżur nauczycielski 17:00 – 18:00 (kartki z zagrożeniami wysyłamy 18.05.2021 r.) -