Spotkania z rodzicami w roku 2021/22

15,16.09.2021 r.- Ogólne spotkania klasowe, spotkanie rodziców klas IV – wdż - spotkania stacjonarne- 18:00

19.10. 2021 r.- Dyżur nauczycielski dla klas godz.17:00 -18:00 (online)

23.11.2021 r. - Dyżur nauczycielski dla klas godz.17:00 -18:00 (online)

16.12.2021 r. - Dyżur nauczycielski 17:00 – 18:00 - klasy 0 - VIII (online), (kartki z zagrożeniami dla klas I - VIII wysyłamy 10.12.2021 r.)

13.01. 2022 r. - Ogólne spotkania klasowe (online)

17.03.2022 r. - Dyżur nauczycielski dla klas godz.17:00 -18:00 (online)

21.04.2022 r. - Dyżur nauczycielski dla klas godz.17:00 -18:00 (online)

24.05.2022 r. - Dyżur nauczycielski 17:00 – 18:00 (online), (kartki z zagrożeniami wysyłamy 20.05.2022 r.)