Indywidualny kontakt z nauczycielem możliwy jest po uzgodnieniu terminu z danym nauczycielem poprzez dziennik elektroniczny. Kontakt odbywa się na platformie Teams.