W załączniku umieszczono ,,Plan indywidualnych dyżurów nauczycielskich" obowiązujący podczas nauczania zdalnego. Prosimy o przekazanie nauczycielowi informacji o potrzebie kontaktu, a nauczyciel wskaże, kiedy będzie taka możliwość i połączy się z rodzicem na koncie dziecka w Teams na czacie.