Kalendarz roku szkolnego 2020/21


1.  Rozpoczęcie roku szkolnego


1.09.2020 r.

2.  Zimowa przerwa świąteczna

23.12 - 31.12.2020 r.

3. Ferie zimowe

4 - 17.01.2021 r.

4. Rada klasyfikacyjna za I półrocze

29.01.2021 r.

5. Wiosenna przerwa świąteczna

1.04 - 6.04.2021 r.

6. Egzamin ósmoklasisty (25.05 - j. polski, 26.05 - matematyka, 27.05 - j. obcy)

25 - 27.05.2021 r.

7. Rada klasyfikacyjna za rok 2020/21

18.06.2021 r.

8. Zakończenie roku szkolnego

25.06.2021 r.


Rekolekcje Szkolne zaplanowane w dniach 9 - 11.12.2020 r. nie odbędą się

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
dla uczniów klas I - VIII w roku szkolnym 2020/21:

14.10.2020 r., 30.10.2020 r., 2.11.2020 r., 30.04.2021 r., 4.06.2021 r., 24.06.2021r.

Ze względu na egzaminy klas VIII dodatkowo dla klas I – VII od 25 - 27.05.2021 r.

Dyżur letni dla oddziału przedszkolnego odbędzie się w terminach: 1 - 30 lipca 2021 i 16 - 31.08.2021 r.

Zgłoszenia na dyżury w ciągu roku szkolnego przyjmujemy na pięć dni przed planowanym dyżurem, a na dyżur letni dla klas 0 w terminie od 18 - 28 maja 2021 r.

W ciągu roku szkolnego 2020/21 szkoła organizuje dyżury w dni:

Dyżury dla klas I - VIII


Dyżury dla oddziału przedszkolnego

14.10

Dyżur

30.10.2020 r.

Dyżur

30.10

Dyżur

28, 29 i 30.12.2020 r.
(23.12.2020 - zajęcia zgodnie z planem, 24.12.2020 - nie ma zajęć i dyżuru)

Dyżur świąteczny

2.11

Dyżur

4.01 - 15.01.2021 r.

Dyżur feryjny

30.04
Dyżur

1.04 i 6.04.2021 r.

Dyżur świąteczny

22.04
Dyżur  30.04.2021 r.

 Dyżur

4.06
Dyżur
 
24.06
Dyżur