Kalendarz roku szkolnego 2019/20


1.  Rozpoczęcie roku szkolnego


2.09.2019 r.

2.  Zimowa przerwa świąteczna

23.12 - 31.12.2019 r.

3. Rada klasyfikacyjna za I półrocze

14.01. 2020 r.

4.  Ferie zimowe

27.01 - 9.02.2020 r.

5. Wiosenna przerwa świąteczna

9.04 - 14.04.2020 r.

6. Egzamin ósmoklasisty (21.04 - j. polski, 22.04 - matematyka, 23.04 - j. obcy)

21 - 23.04.2020 r.

7. Rada klasyfikacyjna za rok 2019/20

18.06.2020 r.

8. Zakończenie roku szkolnego

26.06.2020 r.


Rekolekcje Szkolne odbędą się w dniach 25-27.03.2020 r.


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
dla uczniów klas I - VIII w roku szkolnym 2019/20:

11.10.2019 r., 31.10.2019 r., 12.06.2020 r., 25.06.2020 r.

Ze względu na egzaminy klas VIII dodatkowo dla klas I – VII od 16 - 18.06.2020 r.

Zgłoszenia na dyżury w ciągu roku szkolnego przyjmujemy na pięć dni przed planowanym dyżurem, a na dyżur letni dla klas 0 w terminie od 18 - 28 maja 2020 r.

W ciągu roku szkolnego 2019/20 szkoła organizuje dyżury w dni:

Dyżury dla klas I - VIII


Dyżury dla oddziału przedszkolnego

11.10

Dyżur

31.10.2019 r.

Dyżur

14.10

Dyżur

27 i 30.12.2019 r.

Dyżur świąteczny

31.10

Dyżur

27.01 - 7.02.2020 r.

Dyżur feryjny

21.04
Dyżur

9.04 i 14.04.2020 r.

Dyżur świąteczny

22.04
Dyżur  30.04.2020 r.

 Dyżur

23.04
Dyżur 29.06 - 10.07.2020
  Dyżur
12.06
Dyżur
23.12. - zajęcia zgodnie z planem, 24,12 - nie ma zajęć i dyżuru

25.06
Dyżur