Kalendarz roku szkolnego 2021/22


1.  Rozpoczęcie roku szkolnego


1.09.2021 r.

2.  Zimowa przerwa świąteczna

23.12 - 31.12.2021 r.

3. Rada klasyfikacyjna za I półrocze

11.01.2022 r.

4. Ferie zimowe1

17- 30.01.2022 r

5. Wiosenna przerwa świąteczna

14.04 - 19.04.2022 r.

6. Egzamin ósmoklasisty (24.05 - j. polski, 25.05 - matematyka, 26.05 - j. obcy)

24 - 26.05.2022 r.

7. Rada klasyfikacyjna za rok 2021/22

20.06.2022 r.

8. Zakończenie roku szkolnego

24.06.2022 r.


Rekolekcje Szkolne odbędą się 20, 21 i 22.04.2022 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
dla uczniów klas I - VIII w roku szkolnym 2021/22:

15.10.2021 r., 12.11.2021 r., 7.01.2022r., 2.05.2022r., 17.06.2022r.

Ze względu na egzaminy klas VIII dodatkowo dla klas I – VII od 24, 25, 26.05.2022. Dniem wolnym od zajęć dydaktycznych będzie też dzień DEN - 14.10.2021 r.

Dla oddziału przedszkolnego w wyznaczone poniżej dni organizowane są dyżury

W ciągu roku szkolnego szkoła organizuje dyżury, na które zgłoszenia przyjmuje sekretariat szkoły na pięć dni przed planowanym dyżurem. Przy zgłoszeniu dyżuru należy podać planowany czas pobytu dziecka w szkole

Oddział przedszkolny ma zajęcia w całym roku szkolnym. W wyznaczone poniżej dni organizowany jest dyżur lub zajęcia nie odbywają się. Dyżur dla oddziału przedszkolnego odbywa się w godz. 8:00 - 13:00

Termin dyżuru dla oddziału przedszkolnego ustalony został w dniach od 27.06 - 15.07.2022 r. Zapisy do dnia 13.06.2022 r. przyjmuje sekretariat szkoły

Terminy dyżurów w ciągu roku szkolnego:

Dyżury dla klas I - VIII


Dyżury dla oddziału przedszkolnego

14.10

Dyżur

12.11.2021 r.

Dyżur

15.10

Dyżur

23.12.2021 r.

Dyżur świąteczny

12.11

Dyżur

24.12.2021 r.

zajęcia ne odbywają się

7.01
Dyżur

27 - 30.12.2021 r.

Dyżur świąteczny

2.05
Dyżur  7.01.2022 r.

 Dyżur

17.06
Dyżur 24 - 28.01. 2022 r.

 


15.04.2022 r.
zajęcia nie odbywają się


19.04.2022 r.
dyżur


2.05.2022 r.
dyżur


17.06.2022 r.
dyżur