Grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku w roku szkolnym 2021/2022.    

                                                                                        stan na 31.01.2022 r.

LP.

Nazwisko i imię nauczyciela

Wychowawstwo

Przydział zajęć edukacyjnych

1.

Zofia Talarczyk

Dyrektor

matematyka

2.

Agnieszka Półchłopek

wicedyrektor

chemia

3.

Karolina Majchrzak

0a

wychowanie przedszkolne

4.

Małgorzata Urbaniak

1a

nauczanie zintegrowane

5.

Irena Żyto

1b

nauczanie zintegrowane, wychowanie do życia w rodzinie

6.

Izabela Mądra-Szermelek

1c

nauczanie zintegrowane

7.

Izabela Biernacka

1d

nauczanie zintegrowane, informatyka

8.

Arleta Rauk

2a

nauczanie zintegrowane

9.

Agnieszka Bartkowiak

2b

nauczanie zintegrowane

10.

Agnieszka Rzońca-Tomczak

2c

nauczanie zintegrowane

11.

Elżbieta Kubicka

2d

nauczanie zintegrowane

12.

Marzena Kołacka

2e

nauczanie zintegrowane

13.

Agnieszka Szary

3a

nauczanie zintegrowane, doradztwo zawodowe

14.

Weronika Janicka

3b

nauczanie zintegrowane

15.

Danuta Turajska

3c

nauczanie zintegrowane 

16.

Małgorzata Grzelczak

3d

nauczanie zintegrowane, doradztwo zawodowe

17.

Weronika Chwedczuk-Ponitka

4a

j. polski

18.

Martyna Berger

4b

j. polski

19.

Agnieszka Chmura

4c

j. angielski

20.

Aleksandra Bączkowska-Dydyna

5a

geografia, chemia

21.

Arkadiusz Dobosz

5b

przyroda, biologia

22.

Alina Adamczyk

5c

język polski, historia

23.

Ewelina Cholewa

6

matematyka, technika, informatyka

24.

Dorota Melnytska

7a

język angielski

25.

Danuta Koszarek-Szternel

7b

matematyka

26.

Anna Robińska-Richter

7c

język angielski

27.

Mateusz Nabzdyk

7d

muzyka, plastyka, technika, edukacja dla bezpieczeństwa

28.

Magdalena Grzybek

7e

język polski

29.

Anna Szlacheta

8a

j. polski

30.

Katarzyna Abramczyk-Świerczyńska

8b

matematyka

31.

Monika Czubanowska

8c

religia

32.

Paulina Tórz

8d

j. niemiecki

33.

Wiesława Wasielak

j. angielski, biblioteka

34.

Anna Stelmach

religia

35.

Oskar Stankowiak

wychowanie fizyczne

36.

Filip Soboń

wychowanie fizyczne

37.

Małgorzata Iszkuło

wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna

38.

Jakub Robaszkiewicz
historia

39.

Joanna Szelągiewicz

plastyka

40.

Remigiusz Niezgódka
informatyka

41.

Michał Góralczyk

fizyka

42.

Dagmara Horodecka
biblioteka, socjoterapia

43.

Agnieszka Matuszewska

biblioteka

44. 45.

Kaja Wojtucka
Nowak Joanna

integracja sensoryczna
integracja sensoryczna

46.

Natasza Noskowiak
pedagog
47. Anna Merta
psycholog
48. Wiktoria Gromada


logopeda

49. Gabriela Wojtucka 
pedagog specjalny wczesnego wspomagania rozwoju
50. Joanna Kuzikowska


logopeda, wczesne wspomaganie rozwoju
51. Bożena Ciesiółka
nauczyciel wspłórganizujący
52. Aleksandra Piątkiewicz
nauczyciel wspłórganizujący
53. Marta Gorczyca
nauczyciel wspłórganizujący
54. Arleta Kardasz


nauczyciel wspłórganizujący
55. Kinga Dobrzyńska

nauczyciel wspłórganizujący
56. Lidia Krzywińska-Lipiec

nauczyciel wspłórganizujący
57. Dorota Kiełczewska

nauczyciel wspłórganizujący
58. Błażej Schnotale

biblioteka
59.
60.
Rafał Kuchno
Jan Borczyk

nauczyciel wspłórganizujący
nauczyciel wspłórganizujący
61. Artur Sosnowski

wiedza o społeczeństwie
62.
63.
64.
Dorota Jagiełło
Iwona Kamińska
Patrycja Mila

świetlica
świetlica
świetlica
65. Natalia Jankiewicz

świetlica
66. Gerard Moliński
świetlica