Grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku w roku szkolnym 2020/2021.    

                                                                                        stan na 1.09.2020 r.

LP.

Nazwisko i imię nauczyciela

Wychowawstwo

Przydział zajęć edukacyjnych

1.

Zofia Talarczyk

Dyrektor

matematyka

2.

Agnieszka Półchłopek

wicedyrektor

chemia

3.

Marta Deierling

0a

wychowanie przedszkolne

4.

Arleta Rauk

1a

nauczanie zintegrowane

5.

Agnieszka Bartkowiak

1b

nauczanie zintegrowane

6.

Agnieszka Rzońca-Tomczak

1c

nauczanie zintegrowane

7.

Marika Płóciniczak-Grobelna

1d

nauczanie zintegrowane

8.

Marzena Kołacka

1e

nauczanie zintegrowane

9.

Agnieszka Szary

2a

nauczanie zintegrowane

10.

Weronika Janicka

2b

nauczanie zintegrowane

11.

Danuta Turajska

2c

nauczanie zintegrowane

12.

Weronika Borowska

2d

nauczanie zintegrowane

13.

Izabela Biernacka

3a

nauczanie zintegrowane, informatyka

14.

Irena Żyto

3b

nauczanie zintegrowane, wychowanie do życia w rodzinie

15.

Małgorzata Grzelczak

3c

nauczanie zintegrowane 

16.

Małgorzata Iszkuło

4a

wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna

17.

Arkadiusz Dobosz

4b

przyroda, biologia

18.

Alina Adamczyk

4c

język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

19.

Ewelina Cholewa

5a

matematyka, technika, informatyka

20.

Dorota Melnytska

6a

język angielski

21.

Danuta Koszarek-Szternel

6b

matematyka, informatyka

22.

Anna Robińska-Richter

6c

język angielski

23.

Mateusz Nabzdyk

6d

muzyka, plastyka, technika, edukacja dla bezpieczeństwa

24.

Magdalena Grzybek

6e

język polski

25.

Anna Szlacheta

7a

j. polski

26.

Katarzyna Abramczyk-Świerczyńska

7b

matematyka

27.

Monika Czubanowska

7c

religia

28.

Paulina Tórz

7d

j. niemiecki

29.

Agnieszka Chmura

8a

j. angielski

30.

Renata Tarnawska

8b

matematyka, informatyka, fizyka

31.

Agnieszka Ludwiszewska

plastyka

32.

Anna Stelmach

religia

33.

ks. Łukasz Wegner

religia

34.

Gerard Moliński

świetlica

35.

Oskar Stankowiak

wychowanie fizyczne

36.

Filip Soboń

wychowanie fizyczne

37.

Dagmara Horodecka

bibliotekarz, socjoterapeuta

38.

Paulina Malinowska
język angielski

39.

Joanna Kuzikowska logopeda, wczesne wspomaganie rozwoju

40.

Natasza Noskowiak pedagog

41.

Merta Anna

psycholog

42.

Jakub Robaszkiewicz
historia

43.

Beata Janczak-Kostecka
geografia

44.

Aleksandra Piątkiewicz
nauczyciel wspomagający

45.

Aneta Rogalińska
wychowawca świetlicy
46. Kaja Wojtucka
integracja sensoryczna
47. Arleta Kardasz
nauczyciel wspomagający
48. Bożena Ciesiółka
nauczyciel wspomagający
49. Weronika Ciania
nauczyciel wspomagający
50. Katarzyna Sobik
nauczyciel wspomagający
51. Małgorzata Piorunowska
nauczyciel wspomagający
52. Marta Gorczyca
nauczyciel wspomagający
53. Dorota Jagiełło
świetlica
54. Patrycja Mila
świetlica
55. Iwona Kamińska
świetlica
56. Anna Dudek
j. polski
57. Rafał Kuchno

nauczyciel wspomagający