Grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku w roku szkolnym 2019/2020.    

                                                                                        stan na 1.03.2020 r.

LP.

Nazwisko i imię nauczyciela

Wychowawstwo

Przydział zajęć edukacyjnych

1.

Zofia Talarczyk

Dyrektor

matematyka

2.

Agnieszka Półchłopek

wicedyrektor

przyroda, chemia, biologia

3.

Arleta Rauk

0a

wychowanie przedszkolne

4.

Agnieszka Bartkowiak

0b

wychowanie przedszkolne

5.

Agnieszka Szary

1a

nauczanie zintegrowane

6.

Weronika Janicka

1b

nauczanie zintegrowane

7.

Danuta Turajska

1c

nauczanie zintegrowane

8.

Żaneta Tórz

1d

nauczanie zintegrowane, język niemiecki

9.

Izabela Biernacka

2a

nauczanie zintegrowane, informatyka

10.

Irena Żyto

2b

nauczanie zintegrowane, wychowanie do życia w rodzinie

11.

Urszula Kniat

2c

nauczanie zintegrowane 

12.

Agnieszka Rzońca-Tomczak

3a

nauczanie zintegrowane, j. francuski

13.

Małgorzata Grzelczak

3b

nauczanie zintegrowane

14.

Elżbieta Kubicka

3c

nauczanie zintegrowane

15.

Ewa Pawłowska

4a

matematyka, technika, informatyka, nauczyciel wspomagający

16.

Dorota Melnytska

5a

język angielski

17.

Danuta Koszarek-Szternel

5b

matematyka, informatyka

18.

Anna Robińska-Richter

5c

język angielski

19.

Joanna Hreczycho

5d

j. polski

20.

Magdalena Grzybek

5e

język polski

21.

Anna Szlacheta

6a

j. polski

22.

Katarzyna Abramczyk-Świerczyńska

6b

matematyka

23.

Monika Czubanowska

6c

religia

24.

Paulina Tórz

6d

j. niemiecki

25.

Agnieszka Chmura

7a

j. angielski

26.

Renata Tarnawska

7b

matematyka, informatyka, fizyka

27.

Alina Adamczyk

8a

j. polski, historia, wos

28.

Ewelina Cholewa

8b

matematyka, informatyka

29.

Katarzyna Warteresiewicz

plastyka

30.

Anna Stelmach

religia, świetlica

31.

ks. Szymon Nowicki

religia

32.

Gerard Moliński

wychowanie fizyczne

33.

Oskar Stankowiak

wychowanie fizyczne

34.

Filip Soboń

wychowanie fizyczne

35.

Dagmara Horodecka

bibliotekarz, socjoterapeuta

36.

Anna Bulanda-Kuźma

wczesne wspomaganie rozwoju, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

37.

Mateusz Nabzdyk

muzyka, technika, edukacja dla bezpieczeństwa

38.

Paulina Lubińska
język angielski

39.

Joanna Kuzikowska logopeda, wczesne wspomaganie rozwoju

40.

Sylwia Kadzewska nauczyciel wspomagający, nauczanie zintegrowane

41.

Natasza Noskowiak pedagog

42.

Arleta Kardasz
nauczyciel wspomagający

43.

Arkadiusz Dobosz
przyroda, biologia

44.

Jakub Robaszkiewicz
historia

45.

Zuzanna Frąckowiak

j. polski

46.

Agata Andrałojć-Kliks
język polski

47.

Beata Janczak-Kostecka
geografia

48.

Magdalena Ratajczak-Szczerba
geografia

49.

Lidia Korasiak
nauczyciel wspomagający, nauczanie zintegrowane

50.

Monika Wachowiak
nauczyciel wspomagający, nauczanie zintegrowane

51.

Adrianna Mielcarek

psycholog szkolny

52.

Aleksandra Piątkiewicz
nauczyciel wspomagający w oddziale przedszkolnym

53.

Wiktoria Gromada
logopeda

54.

Anna Dunaj
-Czyżewska

psycholog wwr

55.

Aneta Rogalińska
wychowawca świetlicy

56.

Danuta Chmielewska

j. niemiecki