1. Informacje dla ucznia przystępującego do egzaminu ósmoklasisty w 2021 r. Instrukcja dla ucznia

2. Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów ósmoklasisty w 2020 r. pobierz