W roku 2018/19 dzieci ubezpiecza firma AXA TUiR SA. Ubezpieczenie jest dobrowolne.

Suma ubezpieczenia  19.000 zł

Składka 42 zł ( rocznie )

warunki ubezpieczenia + tabela świdczeń

wariant ubezpieczenia

informacje o produkcie ubezpieczenia

informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

wniosek o wypłatę

Procedury zgłasza szkód podane są na stronach:

https://bezpieczny.pl/szkoda

https://bezpieczny.pl/szkoda-nnw-szkolne