Projekty i programy 2020/21

Europejski Ty-Dzień Języków Obcych 

Wzorem roku ubiegłego nasza szkoła włączyła się tej jesieni ponownie w akcję zainicjowaną przez Radę Europy Europejski Dzień Języków. Dla uświadomienia uczniom, iż różnorodność językowa stanowi narzędzie, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie większego wzajemnego zrozumienia pomiędzy rozmaitymi kulturami oraz dla zachęcenia ich do podejmowania nauki innych języków, zrealizowany został projekt " Europejski Ty-Dzień Języków Obcych". Efekty ponad tygodniowej pracy nauczycieli języków obcych oraz wszystkich uczniów naszej szkoły zaprezentowane zostały w wydarzeniach/galerii

Projekt „Mała Książka Wielki Człowiek” 26.11.2020 r.

W tym roku szkolnym ruszył trzeci etap kampanii „Mała książka – wielki człowiek”przygotowany z  myślą o dzieciach rozpoczynających edukację w szkole podstawowej i stawiających swoje pierwsze kroki w nauce czytania. Kampanii towarzyszy także szeroka promocja w mediach – m.in. działania w telewizji, radiu, Internecie oraz przestrzeni miejskiej. W ten sposób Instytut Książki zachęca do czytania oraz przypomina o roli książki w życiu dziecka. W najnowszej odsłonie kampanii zaprezentowana została ewolucja Małego Czytelnika. Zaczynając czytelniczą przygodę, sięgamy po książki małe – tak jak dziecko, później po coraz większe i trudniejsze, dlatego też hasło tegorocznej kampanii brzmi „Książka rośnie razem z dzieckiem”. W tym roku Instytut Książki promuje czytelnictwo wśród pierwszoklasistów. Akcję wspiera małżeństwo aktorów: Marta Żmuda Trzebiatowska i Kamil Kula. Prywatnie mają dwoje dzieci: 3-letniego syna oraz kilkumiesięczną córkę.

Wszyscy pierwszoklasiści zostali obdarowani przygotowanymi specjalnie dla nich Wyprawkami Czytelniczymi. W skład Wyprawek Czytelniczych wchodzą: książka „Pierwsze abecadło”(antologia tekstów najlepszych polskich autorów dziecięcych, m.in.: M. Musierowicz, A. Onichimowskiej, R. Kosika, A. Fredry, J. Twardowskiego, Terakowskiej i innych, w opracowaniu graficznym wybitnej ilustratorki Iwony Chmielewskiej). Motywem przewodnim książki „Pierwsze abecadło” stanowią kolejne litery alfabetu, które pomagają dzieciom w nauce ich rozpoznawania, a następnie składania w wyrazy i całe zdania. Za sprawą przygotowanej książki pierwszoklasiści zostali zaproszeni do odbycia niezwykłej przygody, jaką jest umiejętność rozpoznawania liter, składania ich w wyrazy i zdania, a w końcu przyjemność czerpana z lektury – tej czytanej przy wsparciu najbliższych, jak i tej odkrywanej samodzielnie.

Przekazano również broszurę informacyjną dla rodziców i opiekunów „Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem”. Broszura, która jest poradnikiem dla rodziców i opiekunów podpowiadającym, jak wspierać dziecko w nauce czytania, jak również zbiorem pomysłów na zabawy dla dzieci i aktywności związane z tekstami z książek) oraz plakat - kreatywny alfabet (plakat z literami do wycinania, który ma wspomóc naukę alfabetu i czytania). Drogą elektroniczną został również przekazany pakiet materiałów (pomoce dla nauczycieli).

Zarówno dla szkół, jak i uczniów udział w programie jest całkowicie bezpłatny. Instytut Książki pokrywa również koszty wysyłki wszystkich materiałów. Projekt „Mała książka – wielki człowiek” realizowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka.

W naszej szkolę realizatorem projektu jest nauczyciel bibliotekarz – Dagmara Horodecka, która przy współpracy z wychowawcami klas pierwszych realizuje projekt w którym zakłada:

1.Spotkanie informacyjne dla uczniów i wychowawców oraz przedstawienie idei projektu oraz uroczyste przekazanie książek.

2.Współpraca z wychowawcami klas pierwszych w ramach codziennego wykorzystywania tekstów zawartych w wyprawcę czytelniczej.

3.Podsumowanie czytelnictwa uczniów klas pierwszych - ranking wypożyczonych książek oraz konkurs „Najlepszy tekst Pierwszego Abecadła”.

Piosenka do projektu „Mała Książka Wielki Człowiek” M. Szcześniak -https://www.youtube.com/watch?v=rFxKrl1n550

Dagmara Horodecka - biblioteka szkolna

#SZKOŁA PAMIĘTA – akcja MEN - 30.10.2020 r.

Po raz drugi „bnińska dwójka” włącza się w akcję zainicjowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „SZKOŁA PAMIĘTA”. Celem tego przedsięwzięcia jest podjęcie przez szkoły działań upamiętniających pamięć przodków, szczególnie ważnych postaci w naszych małych ojczyznach.

Zbliżają się dni, w których zazwyczaj w szczególny sposób pamiętamy o zmarłych. Porządkujemy groby i zapalamy znicze. Wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej, a także lokalnej. W tym czasie wspominamy często nauczycieli, bohaterów, którzy oddali życie za wolność ojczyzny, a także osoby zasłużone dla historii, regionu i społeczności lokalnej.

Ten rok ze względu na panującą pandemię jest inny. Zaleca się unikanie skupisk ludzkich, dlatego z uczniami naszej szkoły w tym roku nie odwiedzimy bnińskiego cmentarza, nie zapalimy światełek na grobach zasługujących na naszą pamięć. Proponujemy jednak wspomnienie o tych, których imion nikt już nie pamięta, którzy żyli na terenie gminy Kórnik przed wiekami, którzy kształtowali nasze dziedzictwo, którzy byli naszymi przodkami. Ich ziemskie szczątki składano na wieczny spoczynek w różnych miejscach naszej gminy, o których mało kto wie.

W ostatnim numerze KÓRNICZANINA ukazał się artykuł p. Łukasza Grzegorowskiego, w którym autor przybliża nam zwyczaje i miejsca pochówku naszych przodków.

https://www2.kornik.pl/Image/files/2020/k_18_2020.pdfPoniżej tekst wspomnianego artykułu:

Dawne cmentarze – „…i w proch się obrócisz”

Początek listopada, ze względu na wspomnienie Wszystkich Świętych, kojarzy nam się z przemijaniem.

Odwiedzamy cmentarze i pielęgnujemy pamięć o przodkach. Nie zapominajmy, że poza czynnymi cmentarzami, na terenie naszej gminy istnieją dawne, nie wykorzystywane już, miejsca pochówków. Prochy przodków odnajdujemy też czasami tam, gdzie się ich nie spodziewamy i mijamy bezwiednie podczas codziennych spacerów.

Tysiące lat temu

Na półwyspie „Szyja” wcinającym się w Jezioro Bnińskie, jak wiemy dzięki badaniom archeologicznym z lat 60tych XX wieku, przez około trzy stulecia istniała osada ludności kultury łużyckiej. Mieszkający tam od VIII do V wieku przed naszą erą ludzie uprawiali rolę, hodowali zwierzęta, trudnili się rzemiosłem i polowali. Gdzie grzebali swoich zmarłych? W tamtych odległych czasach często zdarzało się, że nekropolie od osad oddzielała woda. Być może chodziło o magiczną barierę? W przypadku osady na bnińskiej „Szyi” cmentarzysko istniało także za wodą. Nieopodal zbiegu dzisiejszych ulic Dębieckiej i Wiatrakowej w Biernatkach archeolodzy odnaleźli ślady cmentarzyska ludności kultury łużyckiej. Z ponad hektarowego terenu przebadano dokładniej około 10%. Udokumentowano 87 grobów całopalnych, tzw. popielicowych czyli takich, w których prochy deponowano w glinianych naczyniach. Cmentarzysko to funkcjonowało równolegle z osadą kultury łużyckiej. Szacuje się, że przez 10 – 12 pokoleń pochowano tu kilka tysięcy osób. Jest to jedno z największych cmentarzysk z przełomu epoki brązu i żelaza w Wielkopolsce.

Czasy piastowskie

Podczas prac budowlanych prowadzonych na działce w okolicach Koninka odnaleziono ludzkie kości. Wezwani na miejsce archeolodzy odkopali 16 grobów, które datowali na przełom XI i XII wieku naszej ery. Pochowanych tu ludzi cechował większy od ówczesnej średni wzrost. Odnaleziono przy nich ciekawe ozdoby i przedmioty codziennego użytku. Szczególne zainteresowanie badaczy wzbudził zdeponowany w jednym z grobów miecz z obosieczną głownią siodełkowatym zakończeniem rękojeści (głowicą). Zarówno wyposażenie mogił jak i cechy anatomiczne wskazują, że pochowani tu zostali ludzie należący do ówczesnej elity. Być może byli członkami świty panującego władcy, który swą siedzibę miał przecież niespełna 11 kilometrów od Koninka, na Ostrowie Tumskim w Poznaniu.

Wokół świątyń

W późniejszych wiekach, wraz z rozwojem chrześcijaństwa, grzebanie zmarłych odbywało się najczęściej w murach lub w otoczeniu kościoła. Stąd między innymi niemieckie słowo określające cmentarz – kirchhof, pochodzące od kirche – kościół i hof – otoczenie, teren przy budynku. Przez kilkaset lat cmentarze ograniczały się więc u nas głównie do terenów przy świątyniach.

Przy dawnym kościele w Bninie, jak upamiętniają nagrobki, pochowano między innymi powstańca styczniowego, osoby duchowne i członków zasłużonego rodu Celichowskich. Ale pod powierzchnią ziemi znajdują się szczątki tysięcy bnińskich parafian.

Podobnie jest w Kórniku. Możnych chowano w kryptach pod kaplicami. Mogiły mniej znaczących umiejscawiano wokół kolegiaty – także na placu przy głównym wejściu. Przed rokiem 1830 świątyniaotoczona była przecież ceglanym murem także z przodu. Cały teren przykościelny aż do tego muru wykorzystywany był od wieków jako nekropolia. Dopiero Tytus Działyński remontując świątynię po pożarze zadecydował o rozebraniu zdobnej bramy i frontowego ogrodzenia. Idąc dziś z rynku w kierunku ul. Średzkiej mamy pod stopami prochy naszych przodków. Podczas prac związanych z remontem placu Niepodległości, gdy budowano instalacje podziemne przy kolegiacie, w wykopach widoczne były warstwy kolejnych pochówków a archeolodzy zabezpieczali je przez kilka dni. Na murze kościoła pozostało kilka płyt nagrobnych z XIX wieku.

Nie wszyscy wiedzą, że do XVIII wieku w Kórniku funkcjonował drewniany kościół św. Ducha, który mieścił się w okolicach dzisiejszego Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Także wokół niego przez kilkaset lat, przynajmniej do roku1739, funkcjonował cmentarz. Dziś o świątyni i nekropoliprzypomina krzyż na budynku LO, a prochy naszych przodków spoczywają pod powierzchnią gruntu.

Bardzo możliwe, że groby znajdują się także na terenie, gdzie stały dawne świątynie w Radzewie czy Pierzchnie.

Kiedy powstały obecne cmentarze w Kórniku i Bninie? W drugiej połowie XVIII wieku we Francji zaczęto, z powodów sanitarnych, przenosić cmentarze na obrzeża miast. Być może w tym czasie utworzono także nowy cmentarz w Kórniku. W dokumentach z 1789 roku czytamy o ulicy „przy cmentarzu farnym” – jak pisze dr Wanda Karkucińska w swoim opracowaniu o czasach staropolskich w monografii „Z dziejów Kórnika i Bnina”, „być może był to już obecny cmentarz”.

Ewangelicy i żydzi

Nie zapominajmy jednak, że w naszej okolicy żyli również mieszkańcy innych wyznań niż katolicy. Protestanci swoje cmentarze sytuowali niedaleko miejsc, w których się osiedlali. Mamy więc na naszym terenie, często zapomniane i zaniedbane, cmentarze ewangelickie w Czołowie, Czmońcu, Biernatkach, Błażejewku, Bninie, Borówcu, Kamionkach i Radzewie.

Ten bniński, który powstał w 1789 roku, przed kilku laty uporządkowano, o co zabiegał Bogdan Wesołek i koło seniorów przy PKPS. O stworzenie lapidarium w miejscu cmentarza w Borówcu zabiegała grupa tamtejszych mieszkańców. Projektu nie udało się zrealizować, a teren cmentarza wpisano niedawno do rejestru zabytków. W Kamionkach nekropolię uporządkowano, a komitet społeczny Kamionki – Steindorf planuje upamiętnić to miejsce monumentem. W Błażejewku mieszkańcy też chcieliby uporządkować teren dawnego cmentarza, ale muszą czekać na przejęcie tego terenu przez gminę. W Radzewie i Czołowie pozostała tylko charakterystyczna roślinność i kilka kamieni. Najlepiej zachował się cmentarz w Czmońcu, na którego terenie funkcjonuje dziś katolicka kaplica. Tradycja chrześcijańska pozwala na naruszenie grobu i na dokonanie nowego pochówku po określonym czasie. Cmentarz nieużywany przez długi czas może być pod pewnymi warunkami zlikwidowany. Niewielu dziś wie, że na terenie zajmowanym dziś przez Międzynarodowe Targi Poznańskie mieściły się, czynne jeszcze na początku XX wieku trzy cmentarze. Dziś nie ma już po nich śladu.

Mieliśmy w Kórniku także cmentarz żydowski. W jednym z opracowań przeczytałem, że być może początkowo usytuowany był przy synagodze. Dobrze udokumentowane jest jednak Kierkowo, czyli teren cmentarza żydowskiego na terenie administrowanym obecnie przez Instytut Dendrologii PAN, niedaleko ul. Średzkiej. To właśnie tam mieścił się dom pogrzebowy z sześcioramienną gwiazdą na elewacji i nekropolia starozakonnych.

Według zasad judaizmu, każdy nagrobek i cały cmentarz jest nienaruszalny, tak długo, jak znana jest jego lokalizacja. Niestety podczas okupacji Niemcy nie tylko wymordowali kórnickich Żydów, ale próbowali też usunąć wszystkie ślady ich kultu i tradycji. Rozebrano synagogę. Z nagrobków wywleczonych z cmentarza robiono krawężniki, wzmacniano nimi rowy i niszczono. Czterdzieści lat temu członkowie Kórnickiego Towarzystwa Kulturalnego odnaleźli wiele takich macew i stworzyli lapidarium „Ucho igielne” przy kórnickim rynku. Prochy pozostały na Kierkowie.

Cmentarze powstawały tez w nadzwyczajnych sytuacjach. W Czołowie, mniej więcej tam, gdzie stoi dziś pomnik Marcina Kasprzaka, chowano niegdyś ofiary epidemii. Pochowano tam też niemieckiego lotnika, który zginął po zestrzeleniu samolotu zwiadowczego we wrześniu 1939 roku.

Naturalny cykl narodzin i śmierci wpisany jest w historię ludzkości. Gdy 1 listopada wspominać będziemy naszych najbliższych zmarłych, pamiętajmy także o tych, których prochy spoczywają w ziemi w tak różnych miejscach. Szanujmy relikty dziejów naszej małej ojczyzny.

Łukasz Grzegorowski

Źródło: Kórniczanin nr 18/202023 października 2020 r.

Po zapoznaniu się z tym opracowaniem, mamy nadzieję, że uczniowie naszej szkoły podzielą się zdobytą wiedzą z członkami swoich rodzin.

Dla zainteresowanych omawianą w artykule tematyką:

- zdjęcia z prac wykopaliskowych na cmentarzysku w Biernatkach

http://www.old2.muzarp.poznan.pl/en/museum/prof-lech-krzyzaniak-en/gallery/biernatki-distr-of-srem/#jp-carousel-9656

- groby w Koninku

http://pracownia-archeologiczna.com.pl/oferta.html

http://amm.sanok.pl/wp-content/uploads/2017/06/X.6_St%C4%99pnik-i-inni.pdf

Pamiętając, że wszystko przemija, pielęgnujmy pamięć o naszej historii i o naszych przodkach.

Opracowała: Irena Żyto

Europejski Dzień Języków Obcych - 25.09.2020 r.

W ramach  obchodów  do 446 milionów Europejczyków z 47 państw, które w Radzie Europy reprezentowane są przez swoich  przedstawicieli,  kierowany jest apel o podejmowanie nauki większej liczby języków  i to niezależnie od wieku uczących się oraz formy kształcenia – szkolnej czy pozaszkolnej. Rada Europy w przekonaniu, że różnorodność językowa stanowi narzędzie, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie większego wzajemnego zrozumienia pomiędzy poszczególnymi kulturami, oraz  że różnorodność językowa stanowi kluczowy czynnik  bogatego dziedzictwa kulturowego naszego kontynentu, podejmuje starania mające na celu promowanie wielojęzyczności na terenie całej Europy. Europejski Dzień Języków obchodzony jest 26 września każdego roku od 2001 r. z inicjatywy Rady Europy i we współpracy z Komisją Europejską.

W naszej szkole do tego dnia przygotowywaliśmy się cały tydzień. Efekty naszej pracy znajdują się w wydarzeniach/galerii - 25.09.2020 r.

Piosenka ,,Panie Janie" przygotowana w kilku językach obcych przez chór ,,Tremolo" . zobacz i posłuchaj


Projekty i programy 2019/20

Projekt„Myślę pozytywnie”

Ogólne założenia

Projekt realizowany jest we współpracy z Fundacją „Instytut Edukacji Pozytywnej”. Fundacja zajmuje się prowadzeniem projektu certyfikacji szkół realizowanego w ramach zadania
z zakresu zdrowia publicznego pn. ”Profilaktyka zdrowia psychicznego w szkole – myślimy pozytywnie. Koordynatorem ze trony szkoły jest pani Dagmara Horodecka – prowadząca dla uczniów zajęcia z zakresu rozwijania kompetencjiemocjonalno– społecznych. Na potrzeby projektu został powołany zespół wspierający realizację zadań.

Głównym celem programu jest:

Promocja i profilaktyka zdrowia psychicznego w placówce w sposób dopasowany do potrzeb odbiorców i możliwości infrastrukturalnych instytucji, zgodne z podejściem angażowania całej społeczności szkolnej.

Cele szczegółowe:

 • Wzrost kompetencji interpersonalnych dzieci, w szczególności umiejętności komunikacyjnych, kreatywności i asertywności.
 • Wzrost kompetencji interpersonalnych dzieci, w szczególności samoakceptacji, budowanie własnej wartości, umiejętności regulacji emocji.
 • Wzrost świadomości i wiedzy dzieci na temat korzystania z nowym technologii komunikacyjnych w taki sposób, by utrzymywać zdrowie psychiczne.
 • Wzrost wiedzy i umiejętności dzieci na temat radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
 • Wzrost odporności psychicznej dzieci na działanie czynników ryzyka poprzez wzmacnianie czynników ochronnych.
 • Zmniejszenie liczby zachowań ryzykownych dla zdrowia psychicznego, w tym związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.
 • Wzrost wiedzy dzieci na temat negatywnych zachowań, których mogą być odbiorcami, a które zagrażają ich dobrostanowi i zdrowiu psychicznemu (przemoc domowa, agresja rówieśnicza, przemoc seksualna)
 • Wzrost świadomości dzieci na temat przejawów seksualizacji oraz sposobów ochrony przed dotknięciem seksualizacją.
 • Wzrost świadomości społeczności szkolnej na temat znaczenia zdrowia psychicznego.
 • Stworzenie w ramach danej społeczności szkolnej klimatu wspierającego zdrowie psychiczne dzieci.
 • Wzrost wiedzy wszystkich członków społeczności szkolnej na temat możliwości zadbania o swoje zdrowie psychiczne
 • Wzrost świadomości instytucjonalnej placówki oświatowej na temat zagrożeń i problemów zdrowia psychicznego doświadczanych przez uczniów oraz ich środowisko rodzinne.
 • Zapewnienie dzieciom możliwości uzyskania profesjonalnego wsparcia.

Zadania programu obejmować będą:

I Wdrożenie i przygotowanie placówki

II Diagnozę potrzeb. Stan obecny (czyli jak jest? Z czym się mierzymy?)

Rozpoznanie potrzeb rozwojowych uczniów z punktu widzenia nauczycieli i wychowawców. Poznanie potrzeb rozwojowych uczniów z ich punktu widzenia i z punktu widzenia rodziców. Rozpoznanie czynników chroniących, czynników ryzyka, motywatorów i demotywatorów.

III Społeczność szkolna- profilaktyka i promocja zdrowia psychicznego dla wszystkich

IV Tworzenie schematu Pracy Partnerstw wspierających ucznia z problemem.

V Dostarczanie nauczycielom materiałów do realizacji zadania z zakresu wspierania uczniów.

VI Tworzenie Klubów Liderów Myślenia Pozytywnego.

VII Pozyskiwanie środków finansowych na cel profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży (fundraising)

VIII Ewaluacja

Ponadto projekt przewiduje wsparcie dla nauczycieli wedle zasady „Profilaktyka zdrowia psychicznego zaczyna się od nas samych”.

Od połowy stycznia nasza szkoła rozpoczęła realizację projektu czytelniczego ReadOn, którego celem jest rozwinięcie kompetencji czytelniczych uczniów zgodnie z ich aktualnym poziomem znajomości języka angielskiego. Chodzi o wyrobienie nawyku czytania w języku angielskim, gdyż taka forma jest drugą pod względem skuteczności (pierwszą jest przebywanie w środowisku anglojęzycznym) metodą nabywania kompetencji językowych.

Jak dowodzą liczne badania, systematyczne czytanie w języku obcym daje znakomite efekty w postaci lepszego przyswajania słownictwa i struktur gramatycznych oraz wykształcenia efektywnych strategii rozumienia treści - co przekłada się na poprawę ogólnej umiejętności czytania ze zrozumieniem i podniesienia wiary w poradzenie sobie z dłuższymi tekstami. Ma także ogromny wpływ na płynność mówienia oraz rozwój umiejętności rozumienia ze słuchu i pisania tekstów w języku obcym. Dodatkowo podnosi autonomię / niezależność uczenia się.

Uczniowie mają do dyspozycji biblioteczkę wydawnictwa Oxford University Press, zakupiona przez sponsora, w skład której wchodzi 70 poziomowanych lektur w języku angielskim o różnorodnej tematyce: młodzieżowej, przygodowej, przyrodniczej, sportowej, historycznej, detektywistycznej, ciekawostki na temat krajów anglojęzycznych, adaptacje baśni i literatury klasycznej.

Wzięcie udziału w projekcie jest dobrowolne. Każdy uczeń decyduje sam, jakie książki i w jakim tempie zechce czytać, samodzielnie dobierając lektury o tematyce oraz poziomie trudności dostosowanym do jego indywidualnych zainteresowań i możliwości. Gwarancją sukcesu jest czytanie systematyczne ("20 minut codziennie"). Uczniowie mają za zadanie przeczytać jak najwięcej książek oraz podzielić się swoimi wrażeniami i opiniami na ich temat na lekcjach języka angielskiego - by zachęcić do czytania innych. W ramach projektu odbędą się także szkolne konkursy na prezentację książki. Na koniec roku szkolnego najaktywniejsi czytelnicy zostaną wyróżnieni specjalnymi nagrodami.

Zachęcamy uczniów, aby jak najczęściej odwiedzali szkolną bibliotekę i wypożyczali książki w j. angielskim, łącząc przyjemne z pożytecznym. Bo - z jednej strony „Czytanie jest dla umysłu tym, czym gimnastyka dla ciała" (Richard Steele), a jednocześnie „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, którą sobie ludzkość wymyśliła”(Wisława Szymborska).

Realizatorkami projektu są nauczycielki języka angielskiego: A. Robińska-Richter, A. Chmura, D. Menlytska

Z końcem września 2019 roku w naszej szkole rozpoczął się pilotaż programu „Grajmy w szkole”. Program jest realizowany przez Instytut Muzyki i Tańca oraz Polską Radę Muzyczną i finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W związku z tym w naszej szkole powstała pracownia, w której odbywają się zajęcia zespołowej gry na instrumentach. Każdy uczeń może uczestniczyć w zajęciach. W ramach pilotażu zostały zakupione nowe instrumenty, które spotkały się z dużym zainteresowaniem uczniów.

W całej Polsce powstało zaledwie 12 takich pracowni. Na bazie naszych doświadczeń ma powstać program, którego celem będzie utworzenie w polskich szkołach aż 1000 pracowni muzycznych do 2029.

Dzięki programowi powstał zespół, który w tym krótkim czasie zdążył już zagrać 5 koncertów, zdobywając doświadczenie oraz uznanie. Przede wszystkim jednak zespół, który cieszy się wspólnym muzykowaniem.

Finał programu odbył się 14 grudnia w Warszawie, gdzie odbyła się konferencja podsumowująca pilotaż oraz wraz z innymi zespołami zagraliśmy krótki koncert – było to niezwykle radosne i wzruszające wydarzenie.

Wiele wskazuje na to, że od stycznia 2020 program będzie kontynuowany. Zapraszamy do pracowni. 

Grajmywszkole!!!

Koordynator projektu: Mateusz Nabzdyk

Pielęgnujemy pamięć o naszej historii, w ramach akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „SZKOŁA PAMIĘTA”

Zbliżają się dni, w których w szczególny sposób pamiętamy o zmarłych. Porządkujemy groby i zapalamy znicze. Wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej, a także lokalnej. Pamięć o nich jest wyrazem szacunku dla ich życia i dokonań – te słowa czytamy w liście zachęcającym nauczycieli i uczniów do włączenia się w ogólnopolską akcję „Szkoła pamięta”.  

W 2019 roku obchodzimy 80-ta rocznicę wybuchu II wojny światowej. Nie ma na polskiej ziemi wsi ani miasteczka, gdzie nie została przelana krew niewinnych ludzi w tych tragicznych dla narodu polskiego czasach.

Warto zakorzeniać w dzieciach i młodzieży potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.

W Szkole Podstawowej nr 2 w Kórniku pamięć o naszych przodkach jest bardzo ważna. Po raz kolejny społeczność szkolna podejmuje liczne działania.

MEN zaproponowało, aby kulminację tych aktywności zaplanować na 25 października 2019 roku.

W związku z tym podjęliśmy następujące działania:

- w holu szkoły pojawiła się okolicznościowa wystawa upamiętniająca ważne dla naszej społeczności wydarzenie tj. rozstrzelanie obywateli Kórnika i okolic przez nazistów 20 października 1939 roku pt. „POZNAJEMY MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ I ZGŁĘBIAMY ICH HISTORIĘ” oraz wspomnienie nie żyjących nauczycieli spoczywających na bnińskim cmentarzu „ŻYLI WŚRÓD NAS, UCZYLI W TEJ SZKOLE, PAMIĘTAMY O NICH”

- zainicjowano zbiórkę zniczy oraz uporządkowanie opuszczonych grobów

- zapalono znicze na grobach osób zasłużonych i cenionych na lokalnym cmentarzu, w tym na Grobie Powstańców Wielkopolskich

- odwiedzono groby zmarłych nauczycieli naszej szkoły spoczywających na bnińskim cmentarzu.

Wiemy, że nasi uczniowie i ich rodzice dbają o groby zasłużonych przez cały rok, dlatego możemy być z nich dumni.

Irena Żyto

Projekty i programy 2018/19

Projekt DRZEWO FRANCISZKA wrzesień - grudzień 2018/19 prezentacja

Celem projektu połączonego z konkursem była promocja wiedzy ekologicznej i przyrodniczej, uświadamianie roli i potrzeby ochrony drzewostanu, zachęcanie do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska oraz promowanie postaw proekologicznych. W projekcie wzięło udział 120 zespołów z 43 szkół powiatu poznańskiego. Z naszej szkoły w konkursowym projekcie uczestniczyły dwa zespoły z kl. VIa i VIIIb. Głównym zadaniem zespołów było posadzenie drzewa – klonu jesionolistnego – oraz udział w działaniach propagujących idee projektu.
Klasa VIa w trakcie trwania projektu uczestniczyła w zajęciach zielonej szkoły w Łysym Młynie, a razem z zespołem klasy VIIIb w akcji Sprzątania Świata, podczas której zbierali stare telefony komórkowe, uczestniczyli w biciu rekordu w jednoczesnym zebraniu się osób propagujących selektywną zbiórkę odpadów, warsztatach ekologicznych. Pozyskaną wiedzę przekładali na swoje działania w domu i okolicy oraz edukację domowników i rówieśników. Promocji projektu służył również prezentowany w Kórniczaninieartykuł o zajęciach w Łysym Młynie.
Podczas gali finałowej projektu, która odbyła się 14 grudnia w Pałacu Działyńskich w Poznaniu, zespół uczniów z kl. VIa w składzie: Zosia Grześkwiak, Nina Wasiluk, Paweł Hładyszewski i Michał Niemier, za przygotowaną prezentację proekologicznych działań zdobyłpierwsze miejsce w swojej kategorii.
Projekt realizowały panie: Agnieszka Półchłopek, Paulina Przybylska i Aleksandra Bączkowska

Szkoła Promująca Zdrowie pobierz

Edukacja przez szachy w szkole - drugi rok realizacji programu

Już w 2012 roku Parlament Unii Europejskiej zarekomendował krajom unijnym wdrażanie szachów do systemów oświaty. W oświadczeniu, podpisanym przez europosłów, zaznaczono, że bez względu na wiek dziecka szachy mogą poprawić jego koncentrację, zwiększyć cierpliwość i wytrwałość, a także rozwinąć zmysł twórczy, intuicję, pamięć oraz umiejętności analitycznego myślenia i podejmowania decyzji.

Ta gra uczy też determinacji, motywacji i sportowego zachowania. Polscy europosłowie niemal w komplecie poparli wprowadzenie programu do systemów edukacji i jego wsparcie ze strony Unii Europejskiej.

Od września 2017 r. nasza szkoła przystąpiła do realizacji  tego programu. Program ten wprowadzony został w  klasach I. Obecnie prowadzony jest dla klas I i II. Realizowany je st przez jedną godzinę tygodniowo dla każdej z wymienionych powyżej klas.

Szachy to gra królewska, która rozwija pamięć  i ćwiczy wyobraźnię przestrzenną dziecka, poprawną koordynację ruchów, uczy określania odległości między przedmiotami, stron świata, kierunków lewo – prawo itd. Gra w szachy to żywa lekcja geometrii, która w sposób często przez ucznia niewidoczny, pomoże mu w matematyce, fizyce, nawet technice i geografii.

Jeszcze ważniejszy jest wpływ szachów  na psychikę dzieci. Gry strategiczne uczą nie poddawania się nawet w najtrudniejszej sytuacji, odpowiedzialności, ponoszenia konsekwencji własnych decyzji. Grając w szachy dziecko uczy się radzić sobie ze stresem i porażką. Rozwija opanowanie, koncentrację, determinację, cierpliwość, wytrwałość, odwagę. Dziecko nabiera szacunku do przeciwnika, gdyż żadnego przeciwnika nie można zlekceważyć. Gra w szachy przygotowuje do zdrowej rywalizacji i postępowania według zasad fair play. Szachy są grą, rozrywką, świetną zabawą i mogą stać się pasją na całe życie.

Projekty i programy 2017/18

Insta.Ling. Już czwarty rok realizujemy program Insta.Ling. Jest to już X edycja programu, w którym uczestniczą klasy II i III oraz IV - VII.

Edukacja przez szachy w szkole. Od września 2017 r. nasza szkoła przystąpiła do realizacji  tego programu. Program ten wprowadzony został w  klasach I. Realizowany je st przez jedną godzinę tygodniowo dla każdej klasy pierwszej w ramach jednej godziny w-f.


Projekty i programy 2016/17

Projekt: Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju”.
Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

więcej informacji


Projekty/programy 2015/2016, 2016/2017

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program Insta.Ling - drugi rok realizacji (2015/16, 2016/17)

Od początku roku szkolnego szkoła przystąpiła do programu Insta.Ling. Aplikacja Insta.Ling powstała jako odpowiedź na potrzebę efektywnej i bezwysiłkowej nauki słówek z języka angielskiego. Jej podstawowym założeniem jest skłonienie uczniów do krótkiej, kilku- bądź kilkunastominutowej, ale systematycznej codziennej pracy.

Nauka odbywa się w ciekawej i nienużącą formie quizu, który indywidualnie dobiera poziom trudności do aktualnych umiejętności ucznia, dzięki czemu dziecko nie jest ani przytłoczone nadmiarem nowego materiału, ani nie traci czasu na powtórki słówek, które już świetnie zna.

Aplikacja jest bardzo prosta w obsłudze i bez wątpienia poradzi sobie z nią każde dziecko. Nie wymaga również instalacji żadnego oprogramowania – jest dostępna on-line za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Dzięki temu można jej używać nie tylko w domu, lecz również na wyjeździe. Nie tylko na komputerach stacjonarnych, lecz również na tabletach i telefonach komórkowych.

Podajemy link do strony Insta.Ling:  https://instaling.pl/ 


Szkoła Promująca Zdrowie 2015/2017 r. 
prezentacja

Projekty/programy 2013/2014


Program Szkolnych Kas Oszczędności od 2012 r.
                                                                      
Od roku 2012 realizujemy program Szkolnych Kas Oszczędności.  Ten największy i najstarszy w Polsce program edukacji finansowej został przygotowany z myślą o potrzebach najmłodszych i wygodzie współczesnych rodziców.Program realizujemy nadal.SKO, czyli Szkolne Kasy Oszczędności, to oferta dedykowana uczniom w wieku 6-13 lat umożliwiająca poznanie zasad działania usług finansowych w praktyce poprzez obsługę pierwszego własnego konta w atrakcyjnym graficznie, zrozumiałym i bezpiecznym dla dzieci serwisie bankowości internetowej  - SKO.pkopb.pl.
W ramach  programu  SKO dla dzieci przygotowano SKO Konto dla Ucznia, które jest nowoczesnym i wygodnym rozwiązaniem uczącym praktycznych umiejętności oszczędzania i korzystania z konta.  

SKO Konto dla Ucznia jest :

 •  bez opłat  za założenie i prowadzenie konta  
 •  bezpieczne , środki są wypłacane z konta za pośrednictwem nauczyciela lub przez rodzica,
 • bardzo dobrze oprocentowane – 5% do 2 500 zł i 2% od nadwyżki ponad 2500 zł - w skali roku*,
 • bezkonkurencyjne, umożliwia dostęp do najnowocześniejszego serwisu tego rodzaju w Polsce,
 •  Pozostałe informacje o produkcie, w tym Taryfa prowizji i opłat bankowych, dostępne są w placówkach PKO Banku Polskiego.


  Zysk podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%.

  Nowe SKO to:
  •  komplet materiałów edukacyjnych dla dziecka,
  • legitymacja SKO dla dziecka na wzór karty płatniczej,
  • serwis bankowości internetowej - zrozumiały i bezpieczny dla dzieci,
  • zdobywanie odznak, które mobilizują dzieci do efektywnego oszczędzania,
  • wirtualne skarbonki, które pomagają w zrozumieniu celowego oszczędzania,
  • wygoda wpłat bezgotówkowych - rodzice mogą przekazywać sami środki na konto dziecka.

   Ponadto, przystępując do programu SKO dziecko może uczestniczyć w wielu konkursach z atrakcyjnymi nagrodami dla szkoły i uczniów! Informacje na temat warunków organizowanych konkursów,  jak i przyznanych nagród dostępne na stronie www.sko.edu.pl

  Aby otworzyć SKO Konta dla Ucznia niezbędna jest zgoda rodziców na przystąpienie dziecka do programu SKO poprzez podpisanie a następnie przekazanie Oświadczenia nauczycielowi opiekującemu się SKO w szkole dziecka. 
  Zapraszamy do uczestnictwa w Programie SKO! Więcej informacji: www.pkobp.pl/sko.

   Szkolnym koordynatorem i opiekunem programu jest p. Irena Żyto


  Program „ Mleko w szkole" 

  Od 1 października 2013 r. szkoła realizuje program ,,Mleko w szkole". Do dyspozycji dzieci są: mleko zwykłe 2% tłuszczu - bezpłatne, mleko smakowe 2% tłuszczu - za dopłatą, jogurt smakowy do 1,8% tłuszczu - za dopłatą. Udział w programie jest dobrowolny. Program obsługuje Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ,,Konstans" Jarosław Doliński. Program prowadzimy w roku szkolnym od października do końca kwietnia r.

  Program „ Owoce w szkole"

  Od 1 października 2013 r. szkoła realizuje program ,,Owoce w szkole". Program skierowany jest do uczniów klas I - III. Dwa razy w tygodniu dzieci  otrzymują owoce lub warzywa - w pojemnikach jednorazowych. Udział w programie jest dobrowolny. Program obsługuje Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ,,Konstans" Jarosław Doliński.Program prowadzimy w roku szkolnym od października do 31 maja r.


  Projekt MEN „ Szkoła współpracy. Rodzice i uczniowie kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”- zakończony w czerwcu 2015 r.
  Projekt jest nowatorskim przedsięwzięciem MEN, którego jednym z najważniejszych celów jest wprowadzenie w 1034 szkołach i przedszkolach z całej Polski nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły. Zadaniem projektu jest również mobilizowanie zasobów, tworzenie przyjaznej atmosfery, wspomaganie wychowania i uczenia w szkole, wzmacnianie społeczności lokalnej. Do projektu w Wielkopolsce zostało zakwalifikowanych tylko 40 szkół podstawowych. Projekt, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, potrwa do lutego 2015r.
  We wstępnej kwalifikacji nasza szkoła otrzymała dużą liczbę punktów i zakwalifikowano nas do projektu. 
  Projekt jest realizowany przy współpracy z ORE (Ośrodek Rozwoju Edukacji. 
  Program współpracy SP nr 2 w Kórniku
  Projekt „eSzkoła Wielkopolska– Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan” - zakończony w czerwcu 2015 r.
  Projekt jest realizowany przy współpracy ODN (Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli) w Poznaniu.
  Projekt jest realizowany przy współpracy ODN (Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli) w Poznaniu.
  Celem projektu jest wdrożenie w 226 szkołach podstawowych Wielkopolski (po jednej szkole z każdej gminy województwa) programów rozwojowych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), budowanie lokalnej i regionalnej tożsamości, poprzez ukazanie dobrych wzorców i przykładów, że „bohaterowie są wśród nas” oraz wyrównanie szans uczniów poprzez naukę.
  Podczas zajęć pozalekcyjnych pięcioosobowe zespoły zrealizują projekty edukacyjne, których celem jest odnalezienie najciekawszych i najwybitniejszych mieszkańców gminy, żyjących i nieżyjących. Zadaniem każdego zespołu jest stworzenie autorskiego wpisu multimedialnego popartego badaniami, poszukiwaniem źródeł informacji oraz wywiadami.
  W encyklopedii więc pojawią się noty biograficzne, zdjęcia, filmy i wywiady opisujące łącznie ponad 1800 najwybitniejszych Wielkopolan.
  W ramach tworzenia wpisów do encyklopedii uczniowie będą pracować z wykorzystaniem nowoczesnych metod kształcenia, jak strategia wyprzedzająca, metoda projektu, indywidualna praca z wykorzystaniem nowoczesnych technologii – Internetu i platform edukacyjnych.
  Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2013 do końca roku 2014. 
  W gminie Kórnik nasza szkoła zakwalifikowana została do projektu. Szczęście nas nie opuszcza.
  W szkole przygotujemy materiały dotyczące dwóch postaci w każdym roku trwania projektu. Jedną postacią w pierwszym roku zajmie p. J. Tarnawska wraz z grupą uczniów, drugą p. K. Warteresiewicz wraz z grupą uczniów. W drugim roku pracę podejmą pp. K. Warteresiewicz i E. Cholewa.