21) 21.09.2021 r. - Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Zintegrowanych Sprawności "Leon”. Szczegóły w zakładce Konkursy - ogłoszenie nr 2.

20) 18.09.2021 r. - RP na spotkaniu w dniu 14.09.2021 r. przyjęła średnią ocen uprawniającą do otrzymania stypendium naukowego w roku szkolnym 2021/22. Średnia ta wynosi co najmniej 5,3. Stypendium przyznawane jest za naukę w całym roku -  w czerwcu.

19) 17.09.2021 r. - 24 września Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu zaprasza na wyjątkową imprezę popularnonaukową ,,Noc Naukowców" pod hasłem "SOS dla Ziemi". Program wydarzenia można znaleźć na stronie:  http://www.poznan.nocnaukowcow.pl/
Program wydziałów geograficznych UAM znajduje się w załączniku. Serdecznie polecamy.

18) 8.09.2021 r. -  W sobotę 11.09.2021 r. serdecznie zapraszamy uczniów klas I – VIII na zajęcia organizowane w ramach Narodowego Dnia Sportu - szczegóły

17) 7.09.2021 r. - KOK serdecznie zaprasza uczniów szkół do zespołów Kórnickiego Ośrodka Kultury: Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Kórnickiej Władysie.

16) 6.09.2021 r. - Rodziców oddziału przedszkolnego zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 15.09.2021 r. o godzinie 17:00 w sali nr 23 (sala oddziału)

15) 6.09.2021 r. - W ogłoszeniu nr 14 zmieniono dziś plan zebrań z rodzicami: Ib będzie miała spotkanie 16.09, a Id - 15.09. W ogłoszeniu nr 14 powyższa zmiana jest już naniesiona.

14) 5.09.2021 r. - Zebrania rodziców odbędą się 15 i 16.09. 2021 r. o godz. 17:00: 15.09.2021 r. zapraszamy rodziców klas: Ia - sala 16, Id - s. 17, Ic - s. 12, IIb - s. 14, IId - s. 19, IIIb - s.15, IIId - s. 18, IVa - s. 9, IVb - s. 5, IVc - s. 11, Va - s. 4, Vc - s. 1, VI - s. 7, VIIb - s. s. 6, VIIc - s. 2, VIId - s 3, VIIIc - s. 10

16.09.2021 r. zapraszamy rodziców klas: Ib - s. 17, IIa - s. 14, IIc - s. 19, IIe - s. 16, IIIa - s. 15, IIIc - s. 18, Vb - s. 4, VIIa - s. 2, VIIe - s. 1, VIIIa - s. 9, VIIIb - s. 7, VIIId - s. 11

13) 5.09.2021 r. - Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym: ,,Pocztówka z wakacji” - szczegóły

12) 2.09.2021 r. - Wychowawca oddziału przedszkolnego i wychowawcy klas młodszych sporządzają listy dzieci, które będą dojeżdżały do szkoły komunikacją miejską KOMBUS pod opieką zatrudnionej przez KOMBUS opiekunki. Rodziców prosimy o składanie deklaracji dotyczącej dowozu i/lub odbioru dzieci ze szkoły przez opiekuna zatrudnionego przez firmę Kombus:  rodzic podpisuje ,,Zobowiązanie" (załącznik do Regulaminu przewozów szkolnych - koniec regulaminu) i przekazuje je wychowawcy lub składa w sekretariacie. Po otrzymaniu podpisanego zobowiązania, informacja o potrzebie opieki podczas dowozu dziecka, zostaje przekazana opiekunce - pracownikowi Kombusu.

11) 31.08.2021 r. - Od 7 czerwca rodzice mogą rejestrować na szczepienie dzieci, które ukończyły 12. rok życia. Aktualnie szczepienia odbywają się w punktach populacyjnych i powszechnych. W tych miejscach jest realizowany cały proces szczepienia, który obejmuje: zgodę rodzica, kwestionariusz, kwalifikację lekarza, szczepienie. 

Po zakończeniu wakacji szczepienia będą wykonane w dotychczasowych miejscach oraz w tymczasowych mobilnych punktach szczepień. Zorganizują je podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień. 

Szczepienia będą odbywały się według następującego harmonogramu: 

 • I tydzień września (1.09-5.09) – tydzień informacyjny – lekcje wychowawcze i spotkania z rodzicami o charakterze informacyjno-edukacyjnym, 
 • II tydzień września (6.09-12.09) – tydzień przygotowania do szczepienia – zbieranie przez wychowawców zgód od rodziców i opiekunów prawnych na szczepienie dzieci,
 • III tydzień września (13.09-19.09) – tydzień szczepień.
 • Rekomendacje dla rodziców

10) 31.08.2021 r. - Serdecznie zapraszamy naszych uczniów na rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22. Godziny rozpoczęcia uroczystości zostały podane w ogłoszeniu nr 4. W razie opadów deszczu uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego o godz. 10:00 i 11:30 nie odbędzie się. dzieci spotkają się w tych samych godzinach z wychowawcą klasy. Podajemy numery sal, w których odbędą się spotkania z wychowawcą:

godz. 10:00

IIa - s. 14, IIb – s. 12, IIc – s.2, IId - s. 19, IIe - s. 16, IIIa - s. 15, IIIb – s. 1, IIIc – s. 18, IIId – s. 17, IVa – s.7, IVb – s. 4, IV c – s.5

godz. 11:30

Va – s.5, Vb – s. 4, Vc – s. 1, VI – s. 7, VIIa – s. 20, VIIb – s. 6, VIIc – s. 2, VIId – s. 3, VIIe – s. 9, VIIIa – s. 8, VIIIb – stołówka, VIIIc – s. 10, VIIId – s.11

W salach na uczniów czekają już podręczniki i ćwiczenia. prosimy o zabranie toreb do spakowania.

9) 29.08.2021 r. - Katecheci naszej szkoły przekazali informację o rozpoczęciu roku katechetycznego dla uczniów. 1.09.2021 r. klasy I wraz z rodzicami proszeni są na nabożeństwo poświęcenia tornistrów szkolnych do kościoła pw. Św. Wojciecha w Bninie:
klasa 1a i 1b - o godz. 16.30,
klasa 1c i 1d - o godz. 17.00.

W niedzielę 5 września, na rozpoczęcie roku katechetycznego do kościoła na Mszę Św. zaproszone sa pozostałe klasy:
- o godz. 9.30 - klasy 2 - 4,
- o godz. 11.15 - klas 5 - 8

8) 29.08.2021 r. - Informujemy, że w roku 2021/22 planujemy niżej wymienione zajęcia pozalekcyjne rozwijające dla uczniów. Prosimy o pobranie zgód i przekazanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia lub wychowawcy klasy - zaraz w pierwszych dniach września. Koła rozpoczną się 6 września.

W klasach I – III:

 • koło wokalne I – III – 1 godz. – M. Nabzdyk
 • koło programowania dla klas kl. II – 1, III - 1 – I. Biernacka
 • koło teatralne I – III – 1 godz. - W. Janicka
 • koło j. niemieckiego dla klas III – 2 grupy – P. Tórz,
 • koło j. francuskiego dla klas III – 1 – A. Rzońca-Tomczak,
 • koło plastyczne I – III – 2 grupy – J. Szelągiewicz
 • koło sportowe I – III – 1 – O. Stankowiak
 • koło sportowe I – III – 1 – F. Soboń
 • koło bezwzrokowego pisania I – III – 1 – E. Kubicka
 • koło j. angielskiego III – 1 – W. Wasielak
 • koło rozwijające w zakresie n. zintegrowanego,,Chcę wiedzieć więcej” II – 1 – A. Rzońca-Tomczak

W klasach IV – VIII:

 • koło wokalne IV – VIII – 1 godz. M. Nabzdyk
 • olimpijskie koło chemiczne – dla klas VIII – 1 – A. Półchłopek
 • koło plastyczne IV – VIII – 1 godz. – J. Szelągiewicz
 • koło j. francuskiego – kl. IV, V, VI – 1, kl. VII – 1 - A. Tomczak
 • koło tenisa sportowego IV – VIII – 1– F. Soboń
 • koło j. niemieckiego kl. IV – 1, kl. V – 1, kl. VI – 1 - P. Tórz
 • koło bezwzrokowego pisania IV – VIII – 1 – E. Kubicka
 • zespół instrumentalny IV – VIII – 2 – M. Nabzdyk
 • olimpijskie koło j. angielskiego kl. VII, VIII – 1 – A. Chmura
 • olimpijskie koło biologiczne VII, VIII – 1 - A. Dobosz
 • olimpijskie koło j. polskiego VII, VIII – 1 – M. Grzybek
 • koło matematyczne dla klas IV – V – 1 - A. Dobosz
 • zespół instrumentalny IV – VIII – 1 - M. Nabzdyk

7) 27.08.2021 r. - Odpłatność za obiady we wrześniu dla dzieci z oddziału przedszkolnego wynosi 110 zł, a dla klas I -- VIII - 105 zł. O wpłaty prosimy do 9.09.2021 r. Jeśli dziecko nie będzie miało zapłaconych obiadów do wskazanego czasu , obiad nie zostanie wydany. Pieniądze wpłacamy na konto szkoły: 629076 0008 2001 0012 1587 0002

6) 27.08.2021 r. - Oddział przedszkolny rozpoczyna zajęcia 1.09.2021 r. i ma zajęcia od 8:00 - 13:00. Nie ma uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego.

5) 27.08.2021 r. - Szkoła Podstawowa nr 2 w Kórniku zatrudni nauczyciela fizyki - etat, zatrudnienie na czas nieokreślony. Zapraszamy do składania ofert. Emerytowani nauczyciele mile widziani.

4) 24.08.2021 r. - Serdecznie zapraszamy uczniów naszej szkoły na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22. Klasy Iabcd zapraszamy na godz. 8:00 do auli szkoły - dzieci przychodzą z jednym rodzicem na godz. 7:50. Klasy II, III i IV zapraszamy na 10:00 na boisko szkolne, a klasy V, VI, VII i VIII na 11:30 na boisko szkolne. Na boisku szkolnym zostaną utworzone strefy dla rodziców. Podczas spotkania z wychowawcą dzieci otrzymają pakiet podręczników i materiałów ćwiczeniowych - prosimy o zabranie toreb do spakowania.

3) 24.08.2021 r. - KOK w Kórniku ogłasza nabór do Kórnickiej Orkiestry Dętej im. Ks. Józefa Poniatowskiego. 

Zapisy do orkiestry - na lekcje gry na instrumentach oraz do grupy choreograficznej - zespołu buławistek – paradnie ubranych dziewczyn prezentujących choreograficzne układy taneczno – musztrowe do muzyki orkiestry dętej - odbywać będą się w Kórnickim Ośrodku Kultury ul. Prowent 6 w Kórniku w wyznaczonych terminach. Można zgłaszać się już od teraz do końca września. Nie oznacza to, że w październiku będziemy zamknięci. Przyjmujemy taką zasadę: „chcesz grać – przyjdź, porozmawiamy , doradzimy, jesteśmy otwarci”.

Terminy:

- buławistki

niedziela 12,00-13,00 (zapisy)

poniedziałki,godz. 16,00 – 18,00 (zapisy)

wtorki, godz. 16,00-18,00(zapisy)

- instrumenty dęte blaszane

niedziele, godz. 12,00-13,00 (zapisy)

poniedziałki , godz. 16,00-18,00(zapisy , zajęcia)

wtorki, godz. 14,00-17,00 (zapisy , zajęcia)

- instrumenty perkusyjne – wtorki, godz. 17,00-19,00 ( zapisy, zajęcia )

Ponieważ grupa choreograficzna dopiero się tworzy termin zajęć ustalony będzie później.

Wiek dzieci:

10-13 lat,(4 – 7 klasy)

Jeśli ktoś już gra na jakimś instrumencie, a chce kontynuować przygodę z muzyką również zapraszamy.

Kadra:

Jacek Kortylewicz – dyrygent, instrumenty dęte tel. 606 725 76, info@poznanbrass.pl

Marek Galubiński – instruktor, instrumenty dęte tel. 601 80 82 71, mgalubinski@wp.pl

Bartłomiej Krawczak – instruktor, instrumenty perkusyjne tel. 535 175 801

Bardzo prosimy o kontakt przed planowanym spotkaniem

W/w plan nie powinien zostać zmieniony, ale w sytuacjach niezależnych od nas zastrzegamy sobie prawo do ewentualnej jego zmiany.

Zapraszamy

http://www.kornickiosrodekkultury.pl/w-kok/metafor.

2) 23.08.2021 r. - W sekretariacie szkoły prosimy o składanie ,,Deklaracji korzystania z obiadów" oraz ,,Karty zapisu dziecka do świetlicy" na rok 2021/22. Dokumenty znajdują się na stronie w zakładkach: świetlica szkolna i regulaminy i procedury/pliki do pobrania.

1) 23.08.2021 r. - Przydział dzieci do klas I został wywieszony w łączniku szkoły.