166) 03.08.2020 r. - W dniu dzisiejszym poprzez dziennik elektroniczny została wysłana wiadomość dotycząca zakładania konta w nowym dzienniku elektronicznym. Prosimy o zapoznania się z jej treścią.

165) 30.07.2020 r. - Od 1.09.2020 r. zmieniamy dziennik elektroniczny. Poprzedni właściciel (firma Progman) wycofał się z produktu ,,Idziennik". W związku z powyższym przechodzimy na idziennik Vulcana. Aby przekazać Państwu dostęp do nowego dziennika będziemy przesyłać zalecenia. Prosimy o stosowanie się do nich.

164) 29.07.2020 r. - Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w dniach 16, 17 i 18. czerwca 2020 r. można odebrać w sekretariacie szkoły 31.07.2020 r. od godziny 8:30. Zapraszamy zainteresowanych uczniów lub ich rodziców/opiekunów prawnych po odbiór zaświadczeń.

163) 23.07.2020 r. - Na dzień dzisiejszy nie zostały udostępnione wyniki egzaminów ósmoklasisty. Termin ich ogłoszenia to 31.07.2020 r. Już teraz można odebrać w sekretariacie szkoły kod dostępu do swoich wyników egzaminu. Może to uczynić rodzic bądź sam zainteresowany uczeń.

162) 7.07.2020 r. - Świadectwa szkolne i dyplomy ukończenia oddziału przedszkolnego można odbierać w sekretariacie szkoły w godzinach od 7:30 - 15:30.

160) 27.06.2020 r. - Propozycja wyjazdu na kolonie w czasie zbliżających się wakacji. Szczegóły w załączniku.

159) 25.06.2020 r. - Wprowadzono zmiany w ogłoszeniu nr 158.

158) 25.06.2020 r. - Podajemy harmonogram odbioru świadectw: 29.06 - klasy I, 30.06 - klasy II, 1.07 - klasa IV i klasy VII, 2.07 - klasy V, 3.07 - klasy VI. Świadectwa można odbierać w godzinach od 9:00 - 15:15. Do szkoły należy wchodzić od ul. Jeziornej. Świadectwa będą wydawane w łączniku szkoły.

157) 18.06.2020 r. - Przedłużamy czas odbioru podręczników. Podręczniki można przynosić w godzinach od 6:30 - 17:00.

156) 17.06.2020 r. - Oficjalne zakończenie roku szkolnego odbędzie się 26.06.2020 r. - tylko dla klas VIII i III. Klasy VIIIab - 8:00; IIIa - 10:30, IIIb - 12:00; IIIc - 13:30. Wszystkie zakończenia odbędą się w auli szkoły. Pozostali uczniowie (lub ich rodzice) będą mogli odebrać świadectwa w sekretariacie szkoły. Harmonogram odbioru podamy w osobnym ogłoszeniu.

155) 17.06.2020 r. - W godz. od 6:30 - 15:30 można zwracać podręczniki. szczegółowe procedury

154) 15.06.2020 r. - XXV Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu zaprasza naszych przyszłych absolwentów. pobierz

153) 3.06.2020 r. - Dni: 16,17,18.06.2020 r.są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. W tych dniach przeprowadzone będą egzaminy klas VIII. Zapisy telefoniczne na dyżur w świetlicy szkolnej przyjmuje sekretariat do dnia 9.06.2020 r.

152) 3.06.2020 r. - Zaplanowane na dzień 16.06.2020 r. zebranie z rodzicami przyszłych klas I ze względów pandemii nie odbędzie się. prosimy o śledzenie ogłoszeń na naszej stronie internetowej.

151) 3.06.2020 r. - Do 10.06.2020 r. nauczyciele wystawią w dzienniku oceny proponowane za rok szkolny 2019/20.

150) 3.06.2020 r. - Dzień 12.06.2020 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Zapisy telefoniczne na dyżur w świetlicy szkolnej przyjmuje sekretariat szkoły do dnia 9.06.2020 r.

149) 31.05.2020 r. - 4.06.2020 r. od godz. 17:00 zapraszamy na dyżur nauczycielski - indywidualny kontakt z nauczycielami uczącymi dzieci poszczególnych przedmiotów.  Są to ostatnie konsultacje w tym roku szkolnym. Już trafiły do rodziców zagrożenia oceną niedostateczną za rok szkolny (tylko do niektórych rodziców). 10 czerwca pojawią się w dzienniku oceny proponowane za rok szkolny.
Chęć udziału w konsultacjach prosimy zgłaszać poprzez dziennik elektroniczny na adres mailowy dyrektora  w terminie do 2.06. Po zgłoszeniu rodzice otrzymają godzinę konsultacji z nauczycielem.

148)26.05.2020 r. - Zachęcamy do udziału w szkolnym konkursie matematyczno-technicznym "Witraż matematyczny". Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII. Witraż w dowolnej technice w formacie A4 należy przesłać do 1 czerwca 2020 roku na adres ewelina.cholewa@sp2kornik.onmicrosoft.com Szczegóły w regulaminie.

147)24.05.2020 r. - Od 24.05.2020 r. zostają zawieszone ,,Zasady zapewnienia opieki dzieciom oddziałów przedszkolnych" obowiązujące od dnia 18.05.2020 r. oraz ,,Zasady zapewnienia opieki dzieciom z klas I - III" obowiązujące od dnia 25.05.2020 r. Od 24.05.2020 r. rodzic, który chce zapisać dziecko na zajęcia opiekuńcze stosuje ,,Zasady pobytu w szkole na zajęciach opiekuńczych klas 0 - III"

146)24.05.2020 r. -  Informujemy, że od 25.05.2020 r. można oddawać książki wypożyczone z biblioteki szkolnej (oprócz podręczników). Włożone w foliową, cienką torbę jednorazową wraz z kartką (imię, nazwisko, klasa) można przynieść do szkoły. Ze względu na prowadzony remont biblioteki nie ma możliwości bezpośredniego wypożyczania książek. Książki można zamawiać u bibliotekarza na platformie ,,Oficce 365" w zespole ,,Biblioteka" lub przesyłając zamówienie na adres szkolanr2@o2.pl. O terminie odbioru książki uczeń zostanie powiadomiony.

145)19.05.2020 r. - Zapraszamy do udziału w projekcie edukacyjnym ,,Szkoła z Gigantami" , skierowanym do uczniów od 9 roku życia. W programie przewidziano 5 bezpłatnych warsztatów, które rozpoczynają się 25.05.2020 r. Chętni uczniowie zapisują się indywidualnie. W ramach programu zaproponowano również bezpłatne szkolenie dla rodziców. Zapraszamy. szczegóły

144)18.05.2020 r. - Od 25.05.2020 r. realizujemy w szkole zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I - III. Zajęcia dydaktyczne nadal będą odbywały się w systemie zdalnym na platformie ,,Office 365". Szczegóły organizacji w zakładce regulaminy i procedury/regulaminy na czas trwania epidemii Corwid-19.

143)18.05.2020 r. - Od 19.05 zaczynamy zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci z gminy Kórnik (pedagog specjalny, psycholog, fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, logopeda (tylko p. W. Gromada). O terminie zajęć rodzice zostaną poinformowani przez pedagoga specjalnego.

142)15.05.2020 r. - Serdecznie zapraszamy chętnych uczniów klas IV - VI do wzięcia udziału w konkursie wiedzy o krajach anglojęzycznych. Konkurs odbędzie się 22 maja i zostanie przeprowadzony online - na platformie MS Teams (w formie 10-minutowego testu). Zakres obejmuje wiedzę o historii, geografii, kulturze i życiu codziennym krajów anglojęzycznych. Zgłoszenia przyjmują nauczycielki języka angielskiego - Dorota Melnytska i Anna Robińska - Richter - za pośrednictwem platformy MS Teams lub poprzez dziennik elektroniczny. Termin zgłaszania chęci uczestnictwa w konkursie: 21.05 godz. 20.00. Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału. Szczegóły - regulamin konkursu, zakres materiału.

141)14.05.2020 r. - Gmina Kórnik otwiera przedszkola i oddziały przedszkolne od 18.05.2020 r. W związku z powyższym prosimy zainteresowanych rodziców oddziałów przedszkolnych o wypełnienie i przesłanie oświadczenia na adres: dyrektor@sp2kornik.pl - jak najwcześniej, najdalej do 16.05.2020 r."  Decyzję o przyjęciu dziecka na wskazany czas prześlemy do dnia 17.05.2020 r.".

140)12.05.2020 r. - Wychodząc naprzeciw potrzebom Młodzieży oraz Rodziców, którzy pomagają w podjęciu tej trudnej decyzji - Centrum Wsparcia rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu udostępnia Informatory Szkół Branżowych i Technicznych. W informatorach zamieszczone są wszystkie zawody, w których może kształcić się młodzież w swoim powiecie w poszczególnych szkołach. Informacje i wykaz szkółInformatory dostępne są na stronie internetowej CWRKDiZ w Poznaniu pod adresem: https://cwrkdiz.poznan.pl/materialy-informacyjne/

139)11.05.2020 r. - W związku z brakiem możliwości przeprowadzenia kolejnych zabiegów fluoryzacji na terenie szkoły u uczniów w klasach od I do VI przekazujemy wskazówki jak dbać o zęby. zobacz i zastosuj

138)10.05.2020 r. - Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie, gmina Brodnica zaprasza uczniów klas VIII do zapoznania się z ofertą tej szkoły ponadpodstawowej ulotka

137)9.05.2020 r. - Zapraszamy uczniów klas V-VIII do wzięcia udziału w konkursie „Powroty” popularyzującym wiedzę o historii pielgrzymek papieża Polaka Jana Pawła II do Ojczyzny!

Wykonaj plakat prezentujący jedną z pielgrzymek Jana Pawła II do Polski, kilka wybranych albo – skrótowo – historię wszystkich dziewięciu pielgrzymek! Więcej informacji w regulaminie.

136)7.05.2020 r. - Od 11.05.2020 r. prowadzimy rekrutację uzupełniającą do klasy pierwszej. Zapraszamy.

135)4.05.2020 r. - Rodzicom dzieci, które nie znalazły się na liście kandydatów przyjętych do klasy I naszej szkoły przypominamy o możliwości złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy, w terminie do 7.05.2020 r. szczegóły. Wniosek należy przesłać w formie elektronicznej na adres: szkolanr2@o2.pl

134)4.05.2020 r. - Z espół Szkół Ekonomicznych im. S. Staszica (Poznań, ul. Marszałkowska 40 zaprasza uczniów klas VIII do obejrzenia filmu informacyjno-edukacyjnego  o szkole. Film zawiera opisy zawodów (czynności, którymi zajmuje się osoba w tym zawodzie oraz potencjalne miejsca pracy). Film zamieszczony jest na szkolnym koncie You Tube: https://youtu.be/s7nFpm-Imp0

133)1.05.2020 r. - Edukacyjna Fundacja im. Prof. Romana Czerneckiego prowadzi rekrutację do programu stypendialnego Horyzonty Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego.  

Oferta jest skierowana do uczniów 8 klas, którzy chcieliby kontynuować naukę w liceum, bądź technikum, które są na liście placówek współpracujących z (10 miast wojewódzkich).

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie klasy ósmej, zamieszkali w miejscowości do 30 tysięcy mieszkańców, w których rodzina osiąga dochód nie wyższy niż 1000,00 zł w przeliczeniu na członka rodziny - nie wliczając w to wsparcia socjalnego, osiągający dobre wyniki w nauce (uczeń musi dostać się do wybranej szkoły). W ramach wsparcia finansowane są między innymi koszty zamieszkania w bursie/internacie, wyżywienie, komunikacji miejskiej, dodatkowa nauka języka, wyjazdy na ferie i wakacje. Informacje podstawowe, ulotka. Pytania należy kierować na adres ajablonska-buchla@efc.edu.pl lub telefonicznie: +48 696 649 303

132) 29.04.2020 r. - Men informuje, że poradnie psychologiczno-pedagogiczne wracają do pracy stacjonarnej. Poradnie będą jednak diagnozować dzieci i uczniów w celu wydania stosownych opinii i orzeczeń, ważnych dla przyszłości edukacyjnej i dalszych losów dzieci: orzeczenia w sprawie nauczania specjalnego, opinie w sprawie ścieżek zindywidualizowanych, orzeczenia w sprawę nauczania indywidualnego. Poradnia nie będzie prowadziła w chwili obecnej badań psychologiczno-pedagogicznych, wykona je tylko w przypadku przekazania rodzicowi przez szkołę specjalnego wniosku.

131) 29.04.2020 r. - 29 kwietnia MEN zapowiedziało, że od 6.05.2020 otwarte będą żłobki, przedszkola i oddziały przedszkolne. Decyzje dotyczące otwarcia oddziałów przedszkolnych zostaną podjęte na spotkaniu z organem prowadzącym 4.05.2020 r. Ustalenia zostaną opublikowane po godz. 17:00.

130) 28.04.2020 r. - Ze względu na przerwę w nauczaniu spowodowaną pandemią, dzień 30.04.2020 r. będzie dniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Lekcje odbywają się tego dnia zgodnie z planem

129) 24.04.2020 r. - Egzaminy ósmoklasisty odbędą się w terminie od 16 do 18 czerwca

128) 24.04.2020 r. - Działalność szkoły zostaje zawieszona do 24 maja.

127) 20.04.2020 r. - Zapraszamy do obejrzenia Webinaru przygotowanego przez wydawnictwo Nowa Era pt. "Jak w czasie pandemii przetrwać w domu z dziećmi i pracą? podajemy link: 


126) 20.04.2020 r. - Przedstawiamy informacje o koronawirusie pobierz

125) 20.04.2020 r. - II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu serdecznie zaprasza uczniów klas VIII do udziału w Zdalnie Otwartych Drzwiach Dwójki — inicjatywie e-drzwi otwartych, które pozwalają kandydatom do tej szkoły oraz ich rodzicom zapoznać się z tegoroczną ofertą proponowaną przez szkołę. Istnieje również możliwość zadania licealistom pytań dotyczących funkcjonowania całej placówki i poszczególnych klas. Odpowiedź na te pytania zostanie udzielona w formie materiałów audiowizualnych w wydarzeniu na Facebooku. Do tegoż wydarzenia wstawiane będą też wszystkie inne informacje dotyczące II Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu.

Podajemy link do wydarzenia:  https://www.facebook.com/events/509285316641576/

124) 15.04.2020 r. - Informujemy, że na stronie: www.wolnelektury.pl  znajdują się lektury szkolne

123) 14.04.2020 r. - W związku z kontynuacją nauczania na odległość, wprowadzamy dla wszystkich uczniów pakiet Office 365 firmy Microsoft dla edukacji. Za pomocą tej platformy będziemy prowadzić obowiązkowe nauczanie zdalne dla naszych wszystkich uczniów.

Uczniowie będą korzystać ze swojego konta do wykonywania zadań szkolnych tzn. komunikowania się z nauczycielami i nauki.

Każdy uczeń będzie miał własne konto do dnia ukończenia przez niego nauki w naszej szkole lub zmiany szkoły.

Dane dostępowe do konta przekażą rodzicom wychowawcy klasy na idziennik.

122) 14.04.2020 r. - Uczniom klas VIII przesyłamy propozycję ,,Zdalnych drzwi otwartych" jednej ze szkół ponadpodstawowych w Poznaniu - szczegóły

121) 13.04.2020 r. - Egzamin ósmoklasisty nie odbędzie się w przewidzianym terminie tzn. od 21 - 23.04.2020 r. Nowy termin zostanie ogłoszony na trzy tygodnie przed przeprowadzeniem egzaminów ósmoklasisty.

120) 13.04.2020 r. - Po wiosennej przerwie świątecznej od 15.04.2020 r. nadal obowiązuje nauczanie zdalne. Aktualnie przedłużono je do 24.04.2020 r.

119) 13.04.2020 r. - Do próbnego egzaminu ósmoklasisty z j. angielskiego przystąpiło łącznie 19 osób z klasy VIIIaib.

118) 8.04.2020 r. - Informujemy, że wszystkie dzieci zapisane do oddziału przedszkolnego naszej szkoły zostały do niego zakwalifikowane.

117) 1.04.2020 r. - Klasy 0 - III zapraszamy do udziału w konkursie ,,Skarpetkowy zajączek". Pobierz regulamin. Pytania można kierować do organizatorów konkursu (maile podajemy w regulaminie).

116) 31.03.2020 r. - Do próbnego egzaminu ósmoklasisty z j. polskiego przystąpiło 9 osób z klasy VIIIa i 5 osób z VIIIb.

115) 30.03.2020 r. - Jutro drugi dzień egzaminów próbnych - tym razem z matematyki. Pobieramy arkusze próbne ze strony CKE i od momentu, w którym uda się nam pobrać arkusz i zaczniemy go uzupełniać liczymy swój czas - 140 minut. Po wszystkim przesyłamy materiały do nauczycieli uczących matematyki. Nadal postępujemy zgodnie z instrukcją zamieszczoną w ogłoszeniu 111. Powodzenia!

114) 30.03.2020 r. - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Puszczykowie wraz z filią w Kórniku decyzją starosty Poznańskiego, z uwagi na zagrożenie koronawirusem, została zamknięta do odwołania więcej.

113) 30.03.2020 r. - Egzamin próbny z j. polskiego zaczął się bardzo nerwowo. Oczywiście łącza nie zadziałały. Po 20 minutach arkusze dotarły do wszystkich uczniów. Ważny jest czas przeznaczony na pisanie - 2 godziny (od rozpoczęcia do zakończenia) i oczywiście bądźmy dla siebie uczciwi - piszcie samodzielnie.

112) 30.03.2020 r. - Tradycja wysyłania kartek świątecznych powoli zanika. Dlatego świetlica szkolna ogłasza konkurs na własnoręcznie wykonaną kartkę wielkanocną. Technika wykonania dowolna. Organizatorem konkursu jest świetlica szkolna. Prosimy chętnych uczniów o nadsyłanie zdjęć prac adres (rogalinska.aneta@gmail.com) do 3.04.2020r. Pracę należy podpisać - najlepiej zmieniając nazwę zdjęcia na np. Jan Kowalski kl. VIIa lub podpis umieścić na zdjęciu. 6.04.2020r. zostaną ogłoszone wyniki konkursu wraz ze zdjęciami prac laureatów. Regulamin konkursu.

111) 29.03.2020 r. - Informujemy, że w dniach od 30.03.2020 do 1.04.2020 odbędą się próbne egzaminy ósmoklasisty. Egzaminy te są dobrowolne i nie będą oceniane. instrukcja egzaminów próbnych

110) 26.03.2020 r. - Przedstawiamy sposoby skutecznego uczenia się w domu: Jak skutecznie uczyć się w domu.

109) 26.03.2020 r. - Informacja do ogłoszenia 107: Dokumentację do placówek przesyłamy na skrzynkę mailową szkolanr2@o2.pl, ePUAPem, w formie skanów lub nawet fotografii dokumentów, za pośrednictwem zwykłej poczty, wrzucając do skrzynki pocztowej umieszczonej przy głównym wejściu od szkoły przy ul . Armii Krajowej lub przynosząc osobiście - wejście od ul. Jeziornej przez boisko szkolne.

108) 22.03.2020 r. - Oddziały przedszkolne i uczniów klas I - III zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym. Podajemy regulamin konkursu.

107) 22.03.2020 r. - W związku z przeprowadzaną w Mieście i Gminie Kórnik rekrutacją do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych, zwracamy się
z uprzejmą prośbą o przesyłanie dokumentacji do placówek na skrzynkę mailową szkolanr2@o2.pl, ePUAPem, w formie skanów lub nawet fotografii dokumentów, za pośrednictwem zwykłej poczty lub wrzucając do skrzynki pocztowej umieszczonej przy głównym wejściu od szkoły przy ul . Armii Krajowej.

Działania takie, pozwolą na unikanie zbędnych kontaktów z innymi osobami i mają na celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażania się koronawirusem COVID19, a jednocześnie przyczynią się do sprawnego przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w placówkach
w ustalonych wcześniej terminach.

Wszystkie informacje są zamieszczone w systemie naboru elektronicznego. Podajemy link do logowania dla rodziców: (https://www2.kornik.pl/nauka/Rekrutacja_do_klas_I_szkol_podstawowych_2020_2021/)

Materiały i druki do pobrania: Ogólne zasady rekrutacji do klasy I,...Wniosek o przyjęcie ucznia do klasy I szkoły obwodowej,... Wniosek do klasy I dowolnej szkoły podstawowej w gminie Kórnik, ... Oświadczenia - kryteria gminne

106) 20.03.2020 r. - Zawieszamy koło ,,Zrób to sam".

105) 17.03.2020 r. - Zapraszamy do udziału w konkursie "TAK czytam" organizowanym przez szkolną bibliotekę. Szczegóły w regulaminie.

104) 16.03.2020 r. - Już mamy pierwsze prace wykonane w związku z propozycją świetlicy szkolnej. Czekamy na dalsze prace dzieci i zdjęcia z różnych rozwijanych umiejętności i sprawności np. zdjęcia z gimnastyki. Prace dzieci można obejrzeć w zakładce wydarzenia/galeria.

103) 16.03.2020 r. - Informujemy, że  rodzice/opiekunowie prawni mogą złożyć dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji do sekretariatu szkoły w godz. 7:30 - 15:30. Prosimy kierować się do furtki przy ul. Armii Krajowej - do domofonu.

102) 12.03.2020 r. - Informujemy, że od poniedziałku 16.03.2020 r. zaczynamy naukę przez internet. W niedzielę do godziny 17:00 zostaną wysłane dla uczniów zadania na poniedziałek 16.03. Prosimy śledzić dziennik elektroniczny, bo tam będą umieszczone szczegóły. Prosimy również śledzić stronę internetową szkoły, Urzędu Miasta i Gminy Kórnik i Głównego Inspektora Sanitarnego.

101) 11.03.2020 r. - Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik. pobierz

100) 11.03.2020 r. - Na prośbę rodziców podajemy wzór wniosku o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8. pobierz

99) 11.03.2020 r. - W dniu 12 i 13.03.2020 r. w szkole nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczne. W tych dniach dla dzieci, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki prowadzimy tylko zajęcia opiekuńcze. W dniach od 16 - 25.03.2020 r. szkoła będzie zamknięta. Rodzice mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego zgodnie z ustawą dotycząca szczególnych rozwiązań związanych z rozprzestrzenianiem się nowego koronawirusa, która weszła w życie w niedzielę (8 marca). Rodzice nie muszą iść do lekarza rodzinnego po zwolnienie lekarskie - wystarczy pobrać i wypełnić odpowiedni druk ze strony ZUS.

98) 11.03.2020 r. - Dyżur zaplanowany na dzień 12.03.2020 r. nie odbędzie się.

97) 9.03.2020 r. - W dniach 14 i 15 marca br. na hali sportowej w kórnickiej „Oazie” odbędzie się X Festiwal Tańca Towarzyskiego o puchar Burmistrza Gminy Kórnik i statuetkę „Białej Damy”. Sobotni Grand Prix Senior uświetni pokaz taneczny Mistrzów Świata Doroty i Sergiu Rusu. W rolę prowadzącej niedzielną galę wcieli się Iwona Pavlović. Organizatorzy zapraszają uczniów szkół Gminy Kórnik na widownię. Miejsca na trybunach dla zainteresowanych są darmowe. Warunkiem bezpłatnego wejścia jest okazanie ważnej legitymacji. szczegóły

96) 9.03.2020 r. - 12.03.2020 r. w godz. od 17:00 - 18:00 serdecznie zapraszamy rodziców na kolejny dyżur nauczycielski. Ze względu na zachorowania niektórzy nauczyciele będą nieobecni. plan dyżuru

95) 4.03.2020 r. - Konkurs Jem zdrowo i kolorowo! Termin: 2.03 -31.03.2020 r. Co zrobić? Wykonaj plakat promujący zasady zdrowego żywienia z hasłem reklamowym oraz zdjęciem swojego zdrowego posiłku.

Prace wykonujemy samodzielnie. Im bardziej kreatywny plakat, tym większe szanse na zwycięstwo. Plakaty dostarczamy do p. Arkadiusza Dobosza i p. Mateusza Nabzdyka do dnia 31.03.2020 roku. Zapraszamy do udziału.

94) 2.03.2020 r. - Wielkopolski Kurator Oświaty informuje o opublikowaniu na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu bazy danych o liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia województwa wielkopolskiego, do których prowadzony będzie nabór na rok szkolny 2020/2021. Zestawienie informacji dotyczących ww. szkół zostało opracowane na podstawie danych przesłanych przez dyrektorów tych szkół. Baza dostępna jest w serwisie w zakładce Szkoły i organy prowadzące - Rekrutacja oraz Rodzice i uczniowie - Rekrutacja https://rekrutacja.ko.poznan.pl/przegladanie

93) 2.03.2020 r. - Sprostowanie do komunikatu nr 91: Pierwsze spotkanie koła wokalnego dla klas I - III odbędzie się we wtorek o godz. 15:30 w sali nr 3. Zapraszamy.

92) 1.03.2020 r. - Odpłatność za obiady dla klas I - VIII w marcu wynosi 76 zł (bez rekolekcji) lub 88 zł (z rekolekcjami). Odpłatność dla oddziałów przedszkolnych to 88 zł. Wpłaty należy przekazać na konto lub uczniowie mogą ich dokonać bezpośrednio w sekretariacie do 6.03.2020 r.

91) 1.03.2020 r. - Od marca rozpoczyna działalność zespół wokalny dla klas I - III. Pierwsze spotkanie odbędzie się już w najbliższą środę. Zapraszamy na godz. 15:30 do sali nr 3.

90) 1.03.2020 r. - Ze względu na zagrożenie wynikające z dużej ilości zachorowań na grypę ,,Dzień Talentów i Drzwi Otwartych" odbędzie się w późniejszym terminie.

89) 01.03.2020 r. - Po raz pierwszy w naszej szkole! Konkurs "SYNAPSIK" dla uczniów klas I-III, którzy chcą sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności z edukacji polonistycznej, matematycznej i przyrodniczej. Zgłoszenia wraz z opłatą 10 zł do 6.03.2020 r. u wychowawców klas lub u p. E. Kubickiej i p. D. Turajskiej. ZAPRASZAMY!
Więcej informacji na stronie: https://www.wydawnictwo-synapsa.pl/synapsik-men

88) 20.02.2020 r. - Gorąco zachęcamy do udziału w Szkolnym Konkursie Piosenki Dziecięcej dla klas 0-3. Szczegóły w regulaminie.

87) 16.02.2020 r. - Jutro nie ma koła dla klas IV - VIII - ,,Zrób to sam" prowadzonego przez p. M. Nabzdyka.

86) 16.02.2020 r. - 7 marca 2020 r. w godz. 10:00 - 12:30 zapraszamy na ,,Dzień Talentów i Drzwi Otwartych".

85) 13.02.2020 r. - Wszystkich uczniów z klas 1-8, którzy są zainteresowani matematyką i nietypowymi zadaniami wymagającymi logicznego myślenia, zapraszamy do udziału w IV Memoriale Urszuli Marciniak - ogólnopolskich zawodach w rozwiązywaniu łamigłówek diagramowych. Zadania eliminacyjne to zagadki typu: piramidy, lampki, wielokropki, łamigłówki architekta, kakuro, sudoku (klasyczne lub zmodyfikowane). Eliminacje szkolne odbędą się 28 lutego. Do zawodów można się przygotować rozwiązując przykładowe zadania dostępne pod linkiem. Na zgłoszenia do 25 lutego czekają organizatorzy: pp. Ewelina Cholewa i Renata Tarnawska. Szczegóły w regulaminie organizatora.

84) 13.02.2020 r. - Biblioteka szkolna zaprasza na akcję „Randka (w ciemno) z książką”. Dnia 14 lutego zapraszamy uczniów klas IV – VIII do wzięcia udziału w zabawie. Odważ się, zaryzykuj i spotkaj się z niespodzianką! Zapraszamy do biblioteki!

83) 11.02.2020 r. - Zapraszamy do udziału w akcji "Misyjna Walentynka", która odbędzie się w naszej szkole w piątek 14 lutego. W tym dniu chętni uczniowie i nauczyciele będą mogli zakupić lizaki w cenie 50 groszy, a zebrane środki przekażemy na pomoc szkołom w Dolinie Bakaa. Wolontariuszki z naszej szkoły dotrą do każdej klasy podczas zajęć lekcyjnych. Będziemy BARDZO WDZIĘCZNI za włączenie się w akcję, w której zebrane środki będą materialnym wsparciem dzieła „Pomoc Kościołowi w potrzebie”. Szczegóły w regulaminie i na plakacie.

82) 10.02.2020 r. - Z okazji przypadającego jutro Dnia Bezpiecznego Internetu zapraszamy wszystkich chętnych uczniów klas 4 - 8 do udziału w konkursie internetowym na temat bezpieczeństwa w sieci. W celu wzięcia udziału należy zapoznać się z prezentacją oraz rozwiązać quiz dostępny pod adresem joinmyquiz.com Kod dostępu do gry to 558845. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy! Organizatorzy: pp. Ewelina Cholewa i Renata Tarnawska.

81) 7.02.2020 r. - Odpłatność za obiady w lutym wynosi 60 zł. Wpłaty przyjmuje sekretariat szkoły do 14.02.2020 r.

80) 28.01.2020 - Zapraszamy chętne dzieci z kl. I-III do udziału w ogólnopolskim konkursie „Zuch semestralny”. Konkurs polega na sprawdzeniu swoich wiadomości i umiejętności z edukacji polonistycznej, społ.- przyrodniczej i matematycznej. „Zuch semestralny” odbędzie się 25.02.2020 r. Zapisy na konkurs proszę składać przez dziennik elektroniczny do 11.02.20. Koszt udziału w konkursie wynosi 9,50 zł. Organizatorzy: A. Rzońca-Tomczak, E. Kubicka.

79) 24.01.2020 - Zapraszamy uczniów klas 1 – 3 do udziału w konkursie na hasło reklamowe lub rymowankę dotyczącą bezpiecznego korzystania z Internetu. Aby wziąć udział w konkursie wystarczy wykazać się swoją kreatywnością. Wasze hasła lub rymowanki powinny zapadać w pamięć, być niepowtarzalne i oryginalne. Regulamin konkursu w załączniku.

78) 13.01.2020 r. - 16.01.2020 r. zapraszamy rodziców na spotkania z wychowawcą. plan spotkań

77) 7.01.2020 r. - Jutro nie ma koła szachowego.

76) 27.12.2019 r. - Rada Rodziców serdecznie zaprasza rodziców i gości na zabawę karnawałową, która odbędzie się 25.01.2020 r. w restauracji ,,Wielkopolanka" koło Środy Wlkp. Szczegóły na plakacie. Bilety można nabyć również w sekretariacie szkoły.

75) 27.12.2019 r. - Koszt obiadów w styczniu będzie wynosił 64 zł. kwoty można wpłacać na konto po 1.01.2020 r. lub w sekretariacie szkoły do 9.01.2020 r.

74) 23.12.2019 r. - Odpłatność za obiady w styczniu przyjmuje sekretariat szkoły od 2.01.2020 r. Prosimy nie wpłacać pieniędzy na konto szkoły przed 1.01.2020 r.

73) 17.12.2019 r. - Zapraszamy na dyżur nauczycielski, który odbędzie się w godz. 17:00 do 18:00. Wpis na kartce (na drzwiach sali) jest gwarancją przyjęcia przez nauczyciela.

72) 11.12.2019 r. - 18 grudnia firma Mawi będzie wykonywała zdjęcia. Szczegółowe informacje dzieci przyniosą do domu.

71) 11.12.2019 r. - Szanowni Rodzice, już w ten weekend, na rynku w Kórniku, odbędzie się Jarmark Świąteczny. Rada Rodziców naszej szkoły będzie obecna ze swoim stoiskiem, na którym znajdziecie Państwo udekorowane przez swoje dzieci pierniki oraz rękodzieło wykonane przez uczniów i rodziców z naszej szkoły. Na stoisku, w czasie trwania Jarmarku, dostępne będą również bilety na Bal Karnawałowy, który Rada Rodziców organizuje corocznie. Bal odbędzie się w 25.01.2020 r. w Restauracji "Wielkopolanka".

70) 11.12.2019 r. - Rada Rodziców bardzo prosi o upieczenie placków na Jasełka szkolne , które odbędą się 15.12.2019 r. (niedziela) o godz. 16.00 w auli szkoły. Podczas tej imprezy dostępna będzie kawiarenka. Ciasta można dostarczać w niedzielę od godz. 15.00 do auli. Bardzo prosimy aby ciasta były już pokrojone.

69) 10.12.2019 r. - Zachęcamy uczniów kl. IV- VIII do udziału w konkursie na Świąteczną Kartkę w Języku Obcym. Kartki prosimy oddawać p. Tomczak w j.francuskim, p. Tórz w j. niemieckim i p. Chmurze w j. angielskim. Termin do 16 grudnia 2019.
Zachęcamy również do udziału w akcji - Marzycielska Poczta - polega ona na wysyłaniu tradycyjnych kartek lub listów do chorych dzieci w Polsce. Ich profile oraz adresy można znaleźć na stronie internetowej marzycielskapoczta.pl . Kartki lub listy można przynosić p. Chmurze do 16 grudnia.

68) 6.12.2019 r. - Serdecznie zapraszamy w niedzielę 15 grudnia 2019 r. o godzinie 16.00 na jasełka przygotowane przez klasy 6. Przedstawienie odbędzie się w auli szkoły. plakat

67) 5.12.2019 r. - Klasy 0 - VIII zapraszamy do udziału w Gwiazdkowym Turnieju Warcabowym. Zapisy przyjmuje sekretariat szkoły. pobierz szczegóły.

66) 4.12.2019 r. - Zebranie Rady Rodziców odbędzie się w najbliższy wtorek tj. 10.12.2019 r. o godz. 18:00 w budynku sali gimnastycznej.

65) 3.12.2019 r. - "Świąteczny KonQRs" - zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie na interaktywny plakat : „Świąteczna, obcojęzyczna piosenka”. W jego ramach uczniowie przygotowują plakat z kodami QR, w których ukryją linki do obcojęzycznych piosenek o tematyce świątecznej. Prace należy dostarczyć do 10 grudnia do p. Chmury. Wygra najbardziej oryginalny plakat. Piosenek będzie można słuchać na przerwach od 17 do 20 grudnia. Szczegóły w załączniku.

64) 3.12.2019 r. - Zachęcamy uczniów do wzięcia udziału w „ Christmas challenge” - na gazetce szkolnej na korytarzu na I piętrze wisi kalendarz z wyzwaniami z j. angielskiego na każdy dzień grudnia. Mamy nadzieję, że wykonywanie zadań i wyzwań przyniesie Wam dużo przedświątecznej radości. Wszelkie pytania proszę kierować do p. Agnieszki Chmury.

63) 3.12.2019 r. - Jutro nie ma koła szachowego dla klas I - III.

62) 3.12.2019 r. - Klasy I - VIII zaczynają przerwę świąteczną 23.12.19 r. Dla oddziałów przedszkolnych jest to normalny dzień zajęć.

61) 3.12.2019 r. - Odpłatność za obiady w grudniu dla klas I - VIII wynosi 60 zł, a dla oddziałów przedszkolnych 64 zł. Nie uiszczenie wpłaty w odpowiednim terminie będzie skutkowało nie wydaniem obiadu od 16.12.2019 r.

60) 2.12.2019 r. - Zapraszamy do wzięcia udziału w akcji: „Podziel się przed świętami”. Czekamy na dary, z których przygotujemy świąteczne paczki dla najbardziej potrzebujących rodzin z terenu Bnina i okolic. Prosimy o żywność z długim terminem ważności. Zbieramy: kaszę, makarony, ryż, mąkę, cukier, suszone owoce, mak, kakao, kokos, słodycze itp. Akcja trwa do 13.12.2019 r.

59) 29.11.2019 r. - Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na najpiękniejszą ozdobę choinkową. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I-III. Zadaniem uczestnika jest samodzielne wykonanie ozdoby na choinkę techniką dowolną. Ozdoby mogą być wykonywane z różnych materiałów. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą imię, nazwisko, klasę i wiek autora. Prace należy przynieść do szkoły do 9.12. 2019 r. i przekazać wychowawcom lub organizatorowi p. Lidii Korasiak. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 11.12. 2019r. Szczegóły w regulaminie.

58) 28.11.2019 r. - Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w  "Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym ALCHEMIK" dla uczniów klas VII - VIII. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie oraz na stronie www.alchemik.suwikr.pl Zgłoszenia przyjmuje p. Agnieszka Półchłopek do 4 grudnia.

57) 27.11.2019 r. - W dniu dzisiejszym (27.11.2019 r.) nie ma zajęć prowadzonych przez psychologa p. Justynę Kuehn

56) 27.11.2019 r. - Zachęcamy uczniów klas 7 - 8 do udziału w konkursie na Chemiczną Bombkę. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy przestrzennej – bombki do zawieszenia. Koniecznie należy uwzględnić wyraźne elementy związane z chemią! Prace należy dostarczyć do 10. grudnia do pani Agnieszki Półchłopek. Szczegóły w regulaminie konkursu.

55) 27.11.2019 r. - EUROWEEK 4 – 8 lutego 2020 r.

W czasie ferii zimowych można wyjechać do Kotliny Kłodzkiej na obóz szkoleniowy Euroweek. Szczegółowych informacji udziela i zapisy przyjmuje p. Irena Żyto.

54) 24.11.2019 r. - Gorąco zachęcamy uczniów klas I-III do udziału w ogólnopolskiej zimowej sesji olimpiady OLIMPUSEK, która polega na rozwiązaniu przez uczniów zintegrowanego sprawdzianu poruszającego zagadnienia edukacji polonistycznej, przyrodniczej i matematycznej oraz olimpiady z j. angielskiego. Koszt udziału w jednej olimpiadzie wynosi 9,50 zł. Zapisy przyjmują wychowawcy klas oraz organizatorzy: p. Izabela Biernacka i p. Żaneta Tórz oraz p. P. Lubińska (j. angielski) do dn. 29 listopada. Szczegóły dotyczące olimpiady znajdują się na stronie: https://www.olimpus.edu.pl/olimpusek/sesja-zimowa.

53) 20.11.2019 r. - W imieniu Rady Rodziców chciałabym serdecznie podziękować rodzicom, którzy na "Jesienne Wietrzenie Szaf" wsparli naszą kawiarenkę przepysznymi ciastami własnego wypieku. Ciasta rozeszły się jak przysłowiowe "świeże bułeczki". Dziękujemy Państwu przede wszystkim za zaangażowanie i chęci, bo tylko dzięki nim jesteśmy w stanie razem osiągnąć wiele. Rada Rodziców przy okazji wspomnianej imprezy zarobiła 916 zł (ciasta + opłata wystawiennicza). Kwota ta w całości zostanie przeznaczona na zakup słodkich upominków na Mikołajki.

Przy okazji gorąco zapraszam Państwa do uczestniczenia w imprezach organizowanych przez Radę Rodziców, bo bez Państwa obecności i zaangażowania nie osiągniemy zamierzonych celów. Przypomnę, iż wszystkie pieniądze zebrane ze składek oraz te "zarobione" przez Radę Rodziców w całości przeznaczane są na rzecz dzieci i działań naszej szkoły.

Dominika Walecka - przewodnicząca Rady Rodziców..

52) 18.11.2019 r. - Zachęcamy do udziału w ogólnopolskim konkursie matematyczno-plastycznym "Matematyczny wszechświat". Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VIII. Prace plastyczne w dowolnej technice na płaszczyźnie (format A4 lub A3) należy dostarczyć do wychowawcy (kl.1-3) lub nauczyciela matematyki do 10 grudnia. regulamin

51) 17.11.2019 r. - Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów z klas IV-VIII do udziału w konkursie plastycznym Pobudka! To ostatni dzwonek dla klimatu! organizowanym w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej. Celem konkursu jest podjęcie działań mających na celu zahamowanie zmian klimatycznych i przeciwdziałanie ich skutkom. szczegóły

50) 13.11.2019 r. - Zapraszamy rodziców na dyżur nauczycielski w dniu 14.11.2019 r. w godz. od 17:00 - 18:00. plan spotkań

49) 13.11.2019 r. - Rada Rodziców naszej szkoły włącza się w Kiermasz Bożonarodzeniowy organizowany przez gminę Kórnik na rynku w Kórniku. Jednym z produktów na szkolnym stoisku mają być pierniki. W chwili obecnej jeden z rodziców wyraził chęć upieczenia pierników. Pozostałych Państwa i naszych uczniów prosimy o dostarczenie produktów umieszczonych tutaj – prosimy o przyniesienie choćby jednego produktu z listy. Pierniki będą malowane w szkole – o terminie powiadomimy w oddzielnym komunikacie.

Rada Rodziców uprzejmie prosi o szykowanie ozdób świątecznych, kartek i innych gadżetów, prezentów które zostaną sprzedane na kiermaszu w Kórniku. Kiermasz odbywał się będzie w dniach od 14 – 16.12.2019 r. O terminie zbiórki ozdób i innych gadżetów poinformujemy w oddzielnym komunikacie.

48) 13.11.2019 r. - W najbliższą sobotę tj. 16.11.2019 r. Rada Rodziców organizuje ,,Jesienne wietrzenie szaf”. Przy okazji działać też będzie kawiarenka Rady Rodziców. Serdecznie prosimy rodziców o upieczenie dowolnego ciasta. Przewodniczących klasy prosimy o zainteresowanie, tak aby z każdej klasy były dwa placki. Rodziców prosimy o zgłaszanie się do przewodniczącego klasy i wychowawcy. Informację wystarczy przesłać elektronicznie. Serdecznie dziękujemy za udział w akcji. Uzyskane pieniążki trafią na konto Rady Rodziców, która przeznaczy je w różnej formie dla naszych dzieci.

47) 13.11.2019 r. - Zapraszamy chętnych rodziców na ,,Jesienne wietrzenie szaf". szczegóły

46) 5.11.2019 r. - Olimpus z j. angielskiego dla klas IV - VIII odbędzie się jutro tj. 6.11.2019 r. o godz. 10:00 w sali nr 3. Zapraszamy zapisane dzieci. Zgody nie są potrzebne

45) 5.11.2019 r. - 8 listopada w szkole obchodzimy Święto Niepodległości. Prosimy o strój galowy z przypiętą rozetką niepodległościową.

44) 5.11.2019 r. - Rodziców zapraszamy na dyżur nauczycielski w dniu 14.11.2019 r. w godz. od 17:00 - 18:00.

43) 4.11.2019 r. - Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas 1-3 oraz 4-8 do udziału w konkursie fotograficznym "Jesień w obiektywie". Celem konkursu jest uchwycenie na fotografii piękna jesiennej aury. Format pracy jest dowolny. Zdjęcia mogą być również wydrukowane. Konkurs trwa od 17.10 do 22.11. Ogłoszenie wyników odbędzie się 25 listopada. Każdy uczeń może oddać maksymalnie dwie fotografie. Zdjęcia przekazujemy organizatorom konkursu: Małgorzacie Grzelczak (klasy 1-3) Arkadiuszowi Doboszowi (klasy 4-8).

42) 2.11.2019 r. - Pomóż bibliotece szkolnej zdobyć 1000 książek! Wystarczy oddać swój głos: szczegóły . Więcej w zakładce: biblioteka szkolna.

41) 2.11.2019 r. - Zapraszamy do udziału w turnieju szachowym lub warcabowym regulamin.

41) 2.11.2019 r. - Odpłatność za obiady w listopadzie wynosi 76 zł. Wpłaty przyjmuje sekretariat szkoły do 8.11.2019 r.

40) 30.10.2019 r. - Proponujemy  chętnym  uczniom z klas V-VIII wyjazd na mecz LECH POZNAŃ – KORONA KIELCE dnia 10 listopada 2019 r. Jest to kolejna edycja w ramach akcji „Kibicuj z Klasą”! Uczniowie pokrywają tylko koszt przejazdu w wysokości 15,00 zł.Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia z wpłatą u p. Ireny Żyto i ks. Szymona Nowickiego max. do 4 listopada b.r. Zgoda i regulamin w załączniku.

39) 28.10.2019 r. - Zapraszamy uczniów kl. I-III do udziału w szkolnym konkursie Piosenki Angielskiej. Konkurs odbędzie się 13.11.19 (środa) o godz. 14:35-15:20 w sali 11. Uczestnik śpiewa piosenkę do podkładu muzycznego. Zapisy u nauczyciela języka angielskiego.Więcej informacji w regulaminie konkursu.

38) 28.10.2019 r. - Zapraszamy uczniów z klas I - III do udziału w Ogólnopolskim Projekcie Stypendialnym STYPENDIADA WCZESNOSZKOLNA. szczegóły

37) 28.10.2019 r. - Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym "Familienbaum" dla klas 4-8 z j. niemieckiego. Konkurs polega na wykonaniu plakatu z drzewem genealogicznym. Konkurs rozpoczyna się 31 października i trwa do 15 listopada. pobierz regulamin

36) 23.10.2019 r. - Wszystkich rodziców lub prawnych opiekunów zapraszamy na pierwszy dyżur nauczycielski w czwartek 24.10.2019 r. w godzinach 17.00 - 18.00. Szczegółowy wykaz miejsc spotkań będzie wywieszony na szkolnych korytarzach.

35) 22.10.2019 r. - 31.10.2019 r. serdecznie zapraszamy na Bal Wszystkich Świętych. Szczegóły w regulaminie i na plakacie.

34) 10.10.2019 r. - Zapraszamy chętnych uczniów klas I-III do udziału w XIX Powiatowym Konkursie Recytatorskim:

„Wpisani w historię” z okazji Święta Niepodległości. Temat tegorocznej

edycji konkursu brzmi: „Miłość niejedno ma imię”. Recytatorzy

przygotowują recytację wiersza, która nie może przekroczyć pięciu minut. Uczniów zainteresowanych konkursem proszę o przekazanie stosownej informacji wychowawcom lub bezpośrednio organizatorom etapu szkolnego paniom:Agnieszce Rzońca – Tomczak lub Izabeli Biernackiej do dnia 15października. Etap szkolny odbędzie się około 22 października (zainteresowanych poinformujemy po 16.10.2019r.) Etap powiatowy będzie

miał miejsce 5.11.2019 r. Laureaci etapu powiatowego zaprezentują swoją

recytację podczas Koncertu Finałowego dnia 11.11.2019 r. w Zamku

Kórnickim.

regulamin

33) 7.10.2019 r. - W październiku przewidziano trzy dni wolne od zajęć dydaktycznych, na które zaplanowano dyżury nauczycielskie dla klas I - VIII: 11.10; 14.10 i 31.10. Dla oddziałów przedszkolnych dyżur odbędzie się tylko 31.10.2019 r. Zgłoszenia na dyżury przyjmuje sekretariat szkoły na pięć dni przed planowanym dyżurem.

32) 29.09.2019 r. - W imieniu organizatorów zapraszamy młodzież i rodziców na ,,Noc Zawodowców 2019. szczegóły

31) 27.09.2019 r. - Odpłatność za obiady w październiku wynosi dla oddziałów przedszkolnych 88 zł, a dla klas I - VIII - 80 zł. Wpłaty przyjmuje sekretariat szkoły do 8.10.2019 r.

30) 25.09.2019 r. - W zakładce ,,Rodzice" umieszczono materiał ,,Bezpieczeństwo dzieci w sieci - kompendium wiedzy dla rodziców". Polecamy lekturę.

29) 25.09.2019 r. - Jutro tj. 26.09 klasa Vd zamiast historii będzie miała j. polski.

28) 25.09.2019 r. - Nauczyciele j. angielskiego serdecznie zapraszają wszystkich chętnych uczniów z klas IV - VIII do wzięcia udziału w olimpiadzie ,,Olimpus" z j. angielskiego! Zgłoszenia przyjmują nauczyciele języka angielskiego do dnia 4.10.19 r. szczegóły

27) 18.09.2019 r. - Kuratorium Oświaty w Poznaniu informuje, że na terenie województwa wielkopolskiego w roku szkolnym 2019/2020 planowane jest przeprowadzenie konkursów przedmiotowych z następujących przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język polski, matematyka. Terminy konkursów zostaną ogłoszone do końca września. Zdobycie tytułu laureata zwalnia ucznia z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu.

26) 18.09.2019 r. - Od 19 - 21.09.2019 r. nasi uczniowie biorą udział w Kórnickich Dniach Nauki. program i regulamin

25) 18.09.2019 r. - Wczoraj odbyło się pierwsze spotkanie Rady Rodziców. Ustalono, że składka na RR wynosi od 20 zł, a na wodę niegazowaną 1,50/miesiąc

24) 18.09.2019 r. - Serdeczne zapraszamy na Festyn Ekologiczny organizowany w najbliższą sobotę na płycie rynku kórnickiego. Na wszystkich czeka mnóstwo atrakcji. program festynu

23) 18.09.2019 r. - Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału (po raz trzeci) w akcji charytatywnej pt. „ Kup Pan szczotkę ”. Wraz z fundacją pomocy humanitarnej REDEMPTORIS MISSIO chcemy wesprzeć afrykańskie dzieci i uzbierać dla nich szczoteczki i pasty do zębów, które wolontariusze zabiorą ze sobą do Afryki.

Dary prosimy o zostawienie w skrzyni pod plakatem. Akcja trwa od 18 do 25 września. Z góry wszystkim darczyńcom DZIĘKUJEMY!

Koordynatorzy akcji : A. Tomczak, P. Tórz, ks. Sz. Nowicki

22) 16.09.2019 r. - 17.09.2019 r. na godz. 18:00 do budynku sali gimnastycznej zapraszamy na pierwsze spotkanie rodziców, którzy zostali przedstawicielami klasy do rady Rodziców.

21) 13.09.2019 r. - Informujemy, że na Koło robotyki i programowania (projekt Liga-eSzkoła) dla kl. IIa brak jest wolnych miejsc.

20) 11.09.2019 r. - Zgodnie z ogłoszeniem nr 19 zapraszamy rodziców na spotkania z wychowawcą szczegóły.

19) 7.09.2019 r. - Wszystkich rodziców lub prawnych opiekunów zapraszamy na pierwsze spotkania z wychowawcą w dniu 12.09.2019 r. Na godz. 17:00 zapraszamy rodziców klas 0 - III, a na 18:30 - rodziców klas IV - VIII. Szczegółowy wykaz miejsc spotkań przekażemy w terminie późniejszym.

18) 7.09.2019 r. - W dniu 13.09.2019 r. (najbliższy piątek) od godz.8:00 główne drzwi szkoły od ul. Armii Krajowej będą zamknięte. Do budynku szkoły można wejść od ul. Jeziornej (przez boisko) lub od ul. Armii Krajowej furtką z prawej strony szkoły (po użyciu domofonu).

17) 7.09.2019 r. - Szanowni Państwo. Informacja dotyczy tylko rodziców i uczniów klas Vab, VId i VIIIb.
W poniedziałek ze względu na nieobecność nauczyciela nastąpi na ten dzień zmiana planu:
1) Va - nie ma biologii - po muzyce do domu
2) Vb - nie ma biologii - po technice do domu
3) VId - zamiast biologii - wdż
4) VIIIb - zamiast biologii - j. polski.
Jeśli do uczniów klasy Vab nie dotrze ta wiadomość - dzieci mogą (bez zapisu) pozostać w świetlicy.

16) 6.09.2019 r. - Szkoła Podstawowa nr 2 w Kórniku organizuje i zaprasza chętnych uczniów z klas V - VIII na wycieczkę „Śladami rodu Zamoyskich oraz związków Kórnika z Podhalem” . szczegóły

15) 5.09.2019 r. - Zapraszamy chętne dzieci z klas I-III do udziału w konkursie plastycznymna plakat„ Eko-kompostownik”- (promujący przydomowe kompostowniki). Organizatorem konkursu jest wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Kórnik. Plakat ma być wykonany w kolorze,techniką –collage na papierze/kartonie o wymiarach A4 lub A3. Swój udział należy zgłosić wychowawcy do poniedziałku 09.09.19, a plakat oddać do 12.09.19r. – p. Agnieszce Rzońcy-Tomczak. Do plakatu musi być dołączona kartka z imieniem i nazwiskiem dziecka, wiek dziecka, klasa i nazwa szkoły,adres zamieszkania i telefon kontaktowy oraz klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych( podpisana przez rodzica bądź pełnoprawnego opiekuna). Każdy uczestnik taką klauzulę otrzyma od wychowawcy.

14)1.09.2019 r. - Jutro podręczniki szkolne będą wydawane w bibliotece szkolnej od 9:15 - 14:00. Zapraszamy tych uczniów, którzy jeszcze ich nie odebrali.

13) 30.08.2019 r. - W ogłoszeniu nr 12 wkradł się błąd. Rozpoczęcie roku szkolnego odbywa se w godz.: 8:30; 10:00 i 11:30 - patrz ogłoszenie 186. Za omyłkę przepraszamy.

12) 30.08.2019 r. - Rozpoczęcie nowego roku szkolnego o godz. 8:30 i 10:00 odbędzie się na boisku szkolnym, a o godz. 11:30 w auli szkoły. Zapraszamy!

11) 29.08.2019 r. - Oddziały przedszkolne rozpoczynają zajęcia w poniedziałek 2.09.2019 r. od godz. 8:00 - 13:00. Obiad dla dzieci zapisanych wydawany jest od 13:00 - 13:30. Świetlica dla dzieci czynna jest w tym dniu od godz. 6:30 - 8:00 i od 13:30 - 15:30.

10) 25.08.2019 r. - Prosimy rodziców dzieci oddziałów przedszkolnych i klas młodszych, które będą dojeżdżały do szkoły komunikacją miejską KOMBUS pod opieką zatrudnionej przez KOMBUS opiekunki, o zgłoszenie dzieci w sekretariacie szkoły do dnia 30.08.2019 r.

9) 23.08.2019 r. - Uczniowie, którzy nie odbiorą podręczników w wyznaczonym terminie, mogą je odebrać w pierwszym tygodniu września.

8) 23.08.2019 r. - Odpłatność za obiady we wrześniu wynosi: dla oddziałów przedszkolnych - 84 zł (od 2.09), dla klas I - VIII - 80 zł (od 3.09). Zapisy przyjmuje sekretariat szkoły od 26.08.2019, a wpłaty  do 6.09.2019 r. Nie uiszczenie wpłaty w odpowiednim terminie będzie skutkowało nie wydaniem obiadu od 9.09.2019 r. Ze względu na trudną sytuację rodziny możliwe jest finansowanie obiadów przez OPS w Kórniku. Zgłoszenia przyjmuje sekretariat szkoły.

7) 22.08.2019 r. - Zapraszamy po odbiór podręczników i ćwiczeń na nowy rok szkolny:

1) w poniedziałek - 26.08.2019 r. - w godz. od 9:30 - 14:00 - klasy II i IV

2) w środę - 28.08.2019 r. - w godz. od 11:00 - 14:00 - klasy III i V

3) w czwartek - 29.08.2019 r. - w godz. od 10:00 - 15:00 - klasy I, VI, VII, VIII.

Podręczniki wypożyczane są tylko na jeden rok szkolny. Prosimy o dbałość o ich stan i podpisanie.

Osobom, które nie oddały podręczników z poprzedniej klasy nowe podręczniki zostaną przekazane po oddaniu starych.

6) 22.08.2019 r. - Zapraszamy na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2019/20 w dniu 2.09.2019 r.: klasy Vab, VIabcd, VIIab, VIIIab - 8:30; klasy IIabc, IIIabc, IV, Vcde - 10:00; klasy Iabcd - 11:30. Miejsce uroczystości podamy w terminie późniejszym.

5) 22.08.2019 r. - Zaproszenie do udziału w Wielkopolskim Okrągłym Stole Edukacyjnym – 4 września 2019

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, Nauczyciele,
Rodzice, Uczniowie, przedstawiciele organów prowadzących

Wojewoda Wielkopolski i Wielkopolski Kurator Oświaty serdecznie zapraszają do udziału w Wielkopolskim Okrągłym Stole Edukacyjnym w dniu 4 września 2019 r. w godzinach od 12.00 do 15.30, w siedzibie Polskiej Akademii Nauk Oddział w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 17/19.

Celem debaty będzie wypracowanie przez uczestników konstruktywnych wniosków, które mogą posłużyć decydentom w doskonaleniu systemu edukacji. Przypominamy, że  organizacja Wojewódzkich Okrągłych Stołów Edukacyjnych jest jednym z postulatów zgłoszonych podczas obrad Ogólnopolskiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego i poparta przez Prezesa Rady Ministrów Pana Premiera Mateusza Morawieckiego. Ważnym elementem tego przedsięwzięcia jest udział przedstawicieli rodziców, uczniów, nauczycieli, samorządów terytorialnych, organów prowadzących, stowarzyszeń oraz  innych instytucji związanych z oświatą.

Ze względu na ograniczenia czasowe debaty, planowana liczba uczestników 50-60 osób. Tematyka obrad będzie koncentrowała się wokół następujących aspektów edukacji:

  • Nauczyciel w systemie edukacji,
  • Jakość w systemie edukacji,
  • Nowoczesna szkoła,
  • Uczeń w systemie edukacji,
  • Rodzice w systemie edukacji.

Prosimy o merytoryczne przygotowanie się do udziału w dyskusji i przedstawienia propozycji wniosków.

Spośród kandydatów zostaną losowo wybrani uczestnicy obrad Wielkopolskiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego, których powiadomimy, drogą e- mailową lub telefonicznie (zgodnie ze wskazanym adresem). W spotkaniu wezmą również udział przedstawiciele lokalnych mediów.

4) 15.08.2019 r. - Szanowni Państwo - Rodzice klas ósmoklasistów (od 1.09). Prosimy o zapoznanie się z treścią informacji przesłanej Państwu przez e-dziennik, a dotyczącej zakładania szkolnego ogródka w dniu 22 sierpnia, w godz. 9.00 - 13.00.
Prosimy o informację zwrotną, kto z uczniów włączy się w realizację tego ekologicznego projektu.
Informację można przesłać przez e-dziennik lub powiadomić telefonicznie sekretariat szkoły.

3) 31.07.2019 r. - Uczniowie klas IV, którzy zdali egzaminy na kartę rowerową, mogą odbierać Karty rowerowe w sekretariacie szkoły.

2) 15.07.2019 r. - Tegoroczni absolwenci naszej szkoły mogą odbierać zdjęcie grupowe klas VIII w sekretariacie szkoły.

1) 15.07.2019 r. - Absolwenci klas VIII mogą odbierać ,,Karty zdrowia ucznia" w sekretariacie szkoły.

114) 25.02.2019 r. - 27 lutego 2019 r. (środa) uczniowie biorący udział w Ogólnopolskim konkursie „ZUCH” zbierają się o godz. 9:30 w dolnym holu (przy szatni klas I-III). Następnie z nauczycielem (p. A. Tomczak) udają się  do sali nr 23. Pisanie testu trwa od godz. 9:40-11:00.Wszyscy uczniowie przynoszą długopisy z czarnym tuszem lub granatowym.

113) 25.02.2019 r. - Proponujemy dla chętnych uczniów wyjazd na mecz LECH POZNAŃ – ARKA GDYNIA dnia 3 marca 2019r. Wstęp na mecz bezpłatny, uczniowie pokrywają koszty przejazdu w kwocie 15,00 zł od osoby. Opiekę w czasie przejazdu sprawować będą nauczyciele. Zapisy do 27 lutego 2019 r. regulamin i zgoda

112) 22.02.2019 r. - W poniedziałek nie ma koła programowania prowadzonego przez p. R. Tarnawską.

111) 21.02.2019 r. - 21.02.2019 w godz. 17:30-19:30 odbędzie się dyskoteka karnawałowa dla kl. IV VIII. Regulamin dyskoteki

110) 20.02.2019 r. - W dniach 4-8.02.2019 została przeprowadzona zbiórka pieniędzy dla Państwa Pawlaków z Czołowa, którzy stracili swój dobytek w pożarze. Dziękujemy wszystkim za dar serca. Udało nam się zebrać 3534 zł i 20 gr oraz 10 centów. Pieniądze w całości zostaną przekazane poszkodowanym. Jeszcze raz dziękujemy za włączenie się w akcję pomocy.

109) 18.02.2019 r. - Do końca tygodnia nie będzie zajęć logopedycznych prowadzonych przez p. J. Kuzikowską.

108) 18.02.2019 r. - W dniu 18 i 19.02.2019 r. nie będzie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych prowadzonych przez p. N. Noskowiak

107) 17.02.2019 r. - Informujemy, że w roku 2019/20 będą w szkole otwarte oddziały przedszkolne.

106) 17.02.2019 r. - Informujemy, że Szkolny Konkurs Piosenki dla dzieci z klas I - III odbędzie się 20 lutego o godzinie 9.00 w szkolnej auli.

105) 14.02.2019 r. - Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym na znaczek. Szczegóły na plakacie

104) 12.02.2019 r. - W dniach 12 i 13.02.2019 r. nie ma zajęć socjoterapeutycznych. Biblioteka będzie również nieczynna.

103) 12.02.2019 r. - Zapraszamy na Dzień Talentów i Drzwi Otwartych. szczegóły

102) 5.02.2019 r. - Z okazji przypadającego dziś Dnia Bezpiecznego Internetu zachęcamy uczniów klas 3-8 do zapoznania się z prezentacją na ten temat oraz do wzięcia udziału w konkursie internetowym. Szczegóły w załączniku. Zapraszamy! Renata Tarnawska i Izabela Biernacka

101) 4.02.2019 r. - Zapraszamy uczniów klas 0 – III do udziału w Szkolnym Konkursie Piosenki Dziecięcej. Każdy wykonawca prezentuje podczas konkursu jedną piosenkę dziecięcą w języku polskim. Czas trwania jednej prezentacji nie może przekroczyć 5 minut. Zgłoszenia dzieci przyjmują wychowawcy klas do dnia 13 lutego br. Konkurs odbędzie się 20 lutego 2019 roku. Zapraszamy do udziału. Izabela Biernacka, Kinga Koperska. Regulamin

100) 4.02.2019 r. - Biblioteka szkolna zaprasza w czwartek/piątek na warsztaty szczegóły

99) 4.02.2019 r. - W dniu dzisiejszym nie ma zajęć korekcyjno-kompensacyjnych prowadzonych przez p. N. Noskowiak.

98) 1.02.2019 r. - Informujemy, że w tym roku szkolnym nie będziemy zbierać makulatury. Dawny odbiorca chciał nam zapłacić za cały kontener 1 gr. Były chętne firmy, ale odbiór byłby darmowy. W tej sytuacji nie będziemy kontenerem ograniczać powierzchni boiska.
97) 1.02.2019 r. - Rodzina Pawlaków z Czołowa w ubiegłą sobotę straciła wszystko w pożarze domu. Samorząd uczniowski naszej szkoły organizuje w dniach 4-8 lutego zbiórkę pieniężną, aby ich wspomóc. Pomóżmy tym, którzy stracili wszystko. Liczymy na Państwa wsparcie. Dziękuję, koordynator akcji - Agnieszka Chmura.

96) 29.01.2019 r. - Informujemy, że zmieniono adres mailowy do dyrektora szkoły: dyrektor@sp2kornik.pl. Prosimy rodziców, aby kontaktowali się z dyrektorem poprzez dziennik elektroniczny.

95) 29.01.2019 r. - Zachęcamy Państwa do wpłacenia 1% podatku na naszą szkołę. szczegóły

94) 27.01.2019 r. - 27.01.2019 r. dzieci z klas 0 - III rozpoczynają naukę w nowej części szkoły. Ta część dostępna jest tylko dla uczniów z klas 0 - III i nauczycieli.Od tego dnia kuchnia i stołówka rozpoczynają pracę w nowej części szkoły. Do stołówki mogą wchodzić tylko uczniowie, którzy piją ciepłą herbatę lub spożywają obiad. Jeśli ktoś nie zapisał się na herbatę czy obiad to nie ma prawa tam przebywać.

93) 27.01.2019 r. - Koła zainteresowań zostają uruchomione od wtorku 29.01.2019 r. Plan podamy na stronie internetowej i w holu szkoły.

92) 27.01.2019 r. - Odpłatność za obiady w lutym wynosi 80 zł. Wpłaty przyjmuje sekretariat szkoły do dnia 7.02.2019 r. Brak wpłaty po tym terminie jest jednoznaczny z nie wydaniem obiadu .

91) 9.01.2019 r. - W czasie ferii zapraszamy dzieci na zajęcia sportowe: 21.01, 23.01, 25.01 - w godz. 10:00 - 12:00.

90) 9.01.2019 r. - Rada Rodziców serdecznie zaprasza na bal karnawałowy, który odbędzie się 23.02.2019 r. w restauracji Wielkopolanka. Bilety do nabycia również w sekretariacie szkoły. szczegółowe informacje

89) 9.01.2019 r. - W czwartek nie będzie spotkania rodziców klasy Va z wychowawcą. Zebranie odbędzie się po feriach.

88) 9.01.2019 r. - Od dzisiaj do piątku nie będzie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych prowadzonych przez p. A. Bulandę. W czwartek 10.01 i piątek 11.01.2019 r. nie będzie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych prowadzonych przez p. A. Bulandę.

87) 8.01.2019 r. - Już w naszej szkole trwa zbiórka na WOŚP - orkiestra zagra w najbliższą niedzielę. W tym roku zbieramy na wyposażenie szpitali w sprzęt dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.W tym roku WOŚP gra podhasłem: GRAMY DLA DZIECI MAŁYCH I BEZ FOCHA.

86) 8.01.2019 r. - 9.01.2019 r. o godz. 8:55 w auli szkoły odbędzie się konkurs ,,Olimpus" z j. angielskiego dla klas IV - VIII. Zapraszamy wszystkie zapisane dzieci.

85) 7.01.2019 r. - Ogólnopolski konkurs ,,Olimpus" dla klas IV - VIII, z matematyki odbędzie się 8.01.2019 r. o godz. 8:55 w sali nr 20. Zapraszamy. 

84) 7.01.2019 r. - Szanowni Rodzice, podczas balu karnawałowego 23 lutego2019r. organizowanego przez Radę Rodziców odbędzie się loteria fantowa, która zawsze znakomicie urozmaica imprezę karnawałową, zwracamy się zatem do Państwa z prośbą o podarowanie nam różnorodnych: przedmiotów, voucherów, nietrafionych prezentów, rękodzieła które mogą stanowić fanty. Dochód z ich sprzedaży zasili konto Rady Rodziców a wszystkim uczestnikom fanty dostarczą wielkiej frajdy. Z góry dziękujemy za przekazane przedmioty - Rada Rodziców. Wszystkie fanty można przynosić do szkoły, do pomieszczenia sekretariatu.

83) 6.01.2019 r. - W poniedziałek klasa Va nie ma j. angielskiego - idzie do domu godz. wcześniej. Klasa Vbc nie będą miały zajęć wyrównawczych z j. polskiego. Klasa VIb nie ma j. polskiego, po religii dzieci, które nie chodzą na zajęcia wyrównawcze z matematyki - idą do domu, reszta czeka w świetlicy lub bibliotece.

82) 6.01.2018 r. - Zapraszamy na spotkania z wychowawcą w dniu 10.01.2019 r. plan spotkań

81) 1.01.2018 r. - Odpłatność za obiady w styczniu wynosi 48 zł. Wpłaty przyjmuje sekretariat szkoły do 8.01.2019 r. Brak wpłaty po tym terminie jest jednoznaczny z nie wydaniem obiadu.

80) 26.12.2018 r. - Szanowni rodzice. Przewidywane oceny za pierwszy semestr zostały już wystawione w e-dzienniku.

79) 26.12.2018 r. - Odpłatność za obiady styczniowe przyjmowana będzie dopiero od 2.01.2019 r. Prosimy o nie wcześniejsze wpłacanie pieniędzy za obiady na konto.

78) 13.12.2018 r. - W piątek w ramach solidarności w działaniach na rzecz klimatu można założyć niebieską koszulkę, bluzę itp. szczegóły akcji

77) 12.12.2018 r. - Uczniów klas I - VIII zapraszamy do udziału w konkursie Kolęd i Pastorałek. regulamin

76) 9.12.2018 r. - 16.12.2018 r. o godz. 16:00 wszystkich rodziców, ich rodzinę i znajomych zapraszamy na Jasełka. Rada Rodziców organizuje w tym samym czasie kiermasz świąteczny i urządza kawiarenkę. Uprzejmie prosimy o upieczenie ciasta i zapisanie się na listę u wychowawcy klasy (poprzez dziennik elektroniczny). Prosimy też o zmobilizowanie dzieci, aby wykonały ozdoby świąteczne, stroiki, upiekły pierniczki itp. na kiermasz świąteczny. Placki przynosimy bezpośrednio na kiermasz lub dzień wcześniej do portierni szkoły, a ozdoby dzieci przynoszą do sekretariatu szkoły.

75) 9.12.2018 r. - Zapraszamy do udziału w konkursie na kartkę świąteczną w j. niemieckim. regulamin

74) 9.12.2018 r. - Zapraszamy na dyżur nauczycielski 11.12.2018 r. w godzinach od 17:00 do 18:00. plan dyżuru

73) 5.12.2018 r. - Odpłatność za obiady w grudniu wynosi 60 zł. Wpłaty przyjmuje sekretariat szkoły do 10.12.2018 r.

72) 30.11.2018 r. - EUROWEEK 23 – 27.01.2019 r. W czasie ferii zimowych można wyjechać do Kotliny Kłodzkiej na obóz szkoleniowy Euroweek. Zostało jeszcze kilka wolnych miejsc. Zapisy do 6 grudnia 2018 r. lub do wyczerpania miejsc. Szczegółowych informacji udziela p. Irena Żyto.

71) 29.11.2018 r. - Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zbiórce z okazji Dnia Pluszowego Misia. Po raz kolejny studenci koła naukowego UAM ruszają ze zbiórką pluszowych misiów! Tym razem chcemy zebrać misie i inne przytulanki dla szpitali i oddziałów dziecięcych, by podarować je małym pacjentom. Misie mogą być zarówno nowe jak i używane, ale muszą być czyste i możliwie nienaruszone, w innym przypadku szpitale ich nie przyjmą. Zbiórka zajmuje się p. O. Kudła, która czeka na misie do 4.12.2018r. (wtorek), miejsce zbiórki: sala nr 15 (budynek sali gimnastycznej)

70) 29.11.2018 r. - Zapraszamy uczniów z klas I - III do wzięcia udziału w sesji zimowej ogólnopolskiej olimpiady Olimpusek. W tym roku szkolnym Olimpus pragnie zaprosić uczniów z klas I – III do wzięcia udziału w olimpiadzie Olimpusek (sprawdzian zintegrowany) oraz Olimpusek z języka angielskiego. Olimpiady mają zasięg ogólnopolski i zostaną przeprowadzone 07.01.2019r. i 08.01.2019r. Opłata za udział w konkursie wynosi 8,50 zł. Zapisy chętnych uczniów przyjmują wychowawcy klas do 4 grudnia. Dokładne informacje znajdują się na stronie

69) 29.11.2018 r. - Serdecznie zapraszamy na warsztaty tworzenia upominków świątecznych dla najbliższych. Warsztaty odbędą się 10.12.br. (poniedziałek) w godzinach: 15:20-16:00 mydło (25 miejsc); 16:15-17:00 świeczka (25 miejsc). Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o przyniesienie: białego mydła w kostce, białej świeczki o wysokości ok.10-15cm. Zapisy przyjmują wychowawcy świetlicy.

68) 28.11.2018 r. - Do końca tygodnia nie ma zajęć korekcyjno-kompensacyjnych prowadzonych przez p. N. Noskowiak.

67) 27.11.2018 r. - 28 listopada br. od godz. 13:30 do 15:20 w auli sali gimn. odbędą się Mistrzostwa Szkoły w Warcabach dla uczniów klas I – VIII. Chętni do udziału proszeni są o zapisywanie się w sekretariacie szkoły. Informacje u nauczycieli WF – u.

66) 20.11.2018 r. - Rada Rodziców ma przyjemność poinformować Rodziców, że dn. 23 lutego 2019 roku organizuje Bal Karnawałowy, który odbędzie się w restauracji Wielkopolanka koło Środy Wlkp. Koszt balu to ok 195 zł od pary. Serdecznie zapraszamy. Rada Rodziców. Szczegóły wkrótce

65) 20.11.2018 r. - Szanowni Państwo, wzorem ubiegłego roku Rada Rodziców pragnie namówić Państwa do włączenia się w kolejną edycję Szlachetnej Paczki. Jedna z mam zadeklarowała chęć upieczenia pierników dla wszystkich rodzin, które w tym roku otrzymają Szlachetną Paczkę, trochę tego będzie !!!!
Zwracamy się do Państwa z prośbą, abyśmy wsparli ten pomysł i ofiarowali choć część produktów niezbędnych do upieczenia pierników.
Potrzeba: 15 słoików miodu, 15 kostek masła lub margaryny, 10 kostek smalcu, 6 opakowań kakao, 15 kg cukru, 20 kg mąki, 80 jajek, 30 opak. przyprawy piernikowej, 10 opak. sody i amoniaku, 10 szt. papieru do pieczenia, 15 opak. cukru pudru oraz różnych barwników i posypek do dekoracji wypieków.
Wiem, że nigdy nie zawodzicie Kochani Rodzice, więc z góry dziękuje za Państwa ofiarność.
W holu szkoły zostanie wystawiony kosz, do którego można wkładać wszystkie produkty.
Rada Rodziców"

64) 19.11.2018 r. - Od dnia dzisiejszego do odwołania nie ma p. psycholog J. Guzik

63) 18.11.2018 r. - Jutro 19.11.2018 r. nie będzie zajęć wyrównawczych z matematyki w VIIab, nie będzie tez j. niemieckiego dla klasy Vbc.

62) 15.11.2018 r. - Jutro 16.11.2018 r. nie ma zajęć logopedycznych prowadzonych przez p. J. Kuzikowską.

61) 14.11.2018 r. - W czwartek nie odbędzie się zebranie rodziców klasy IVd. Nowy termin podamy do wiadomości na stronie internetowej szkoły.

60) 13.11.2018 r. - Od 13.11 do piątku 16.11 nie będzie zajęć prowadzonych przez p. psycholog Justynę Guzik

59) 13.11.2018 r. - ,,Lepiej zapobiegać niż leczyć" apelują Minister Edukacji i Główny Inspektor Sanitarny czytaj

58) 12.11.2018 r. - W planie klasy IV a i IVd wprowadzono dzisiaj zmiany. Informację podano zainteresowanym rodzicom na e-dzienniku. Podane w piątek dzieciom zmiany zostają również utrzymane.

57) 9.11.2018 r. - Rusza kolejna już edycja bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom dla dzieci z Powiatu Poznańskiego. Program obejmuje dzieci urodzone w latach 2010-2016, mające na dzień wykonania szczepienia ukończone 24 miesiące życia, zameldowane w gminach powiatu poznańskiego i które nie są objęte programem obowiązkowych szczepień ochronnych przeciwko zakażeniom pneumokokowym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. pismo starosty

Szczepienia będzie można wykonać w kilkunastu placówkach medycznych na terenie całego powiatu. Wykaz placówek można pobrać tutaj

56) 9.11.2018 r. - Zapraszamy na spotkania wychowawców z rodzicami 15.11.2018 r. plan zebrań

55) 9.11.2018 r. - Dzień 12 listopada został ogłoszony świętem Świętem Narodowym. W związku z powyższym w tym dniu nie ma lekcji. Świetlica i sekretariat są nieczynne.

54) 4.11.2018 r. - Zapraszamy do udziału w konkursie on-line związanym z setną rocznicą odzyskania niepodległości. Na stronie join.quizizz.com wpisz kod gry 130134, jako nazwę użytkownika swoją klasę i numer z dziennika (np. 6C1) i sprawdź swoją wiedzę! Wiadomości obejmują informacje ukryte pod kodami QR dostępnymi w szkole oraz pod linkiem w załączniku. Konkurs trwa do środy 7. listopada do godziny 18.00.

53) 30.10.2018 r. - Zapraszamy uczniów z klas I - III do udziału w Ogólnopolskim Projekcie Stypendialnym STYPENDIADA WCZESNOSZKOLNA. Szczegóły w załączniku

52) 29.10.2018 r. - Odpłatność za obiady w listopadzie wynosi 76 zł. Wpłaty przyjmuje sekretariat szkoły do dnia 8.11.2018 r. Brak wpłaty po tym terminie jest jednoznaczny z nie wydaniem obiadu Dzień 2.11.2018 r jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, a 12.11. 2018 jest dniem wolnym od pracy (szkoła jest nieczynna).

51) 29.10.2018 r. - 2.11.2018 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Sekretariat szkoły przyjmuje zapisy na dyżur do 30.10.2018 r. 

50) 28.10.2018 r. - Katecheci zapraszają wszystkie dzieci i chętnych rodziców na BAL ŚWIĘTYCH w środę 31 X 2018r. godz.16:30 - 18:30 w auli naszej szkoły. Zaczynamy w kościele różańcem, potem procesja ze świętymi do szkoły. Należy przebrać się za ulubionego świętego lub na biało. Zapewniamy sporo atrakcji: zabawy przy muzyce, konkursy, słodycze. pobierz plakat i regulamin

49) 26.10.2018 r. - Do dnia 31.10.2018 r. nie będzie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych prowadzonych przez p. N. Noskowiak

48) 26.10.2018 r. - Informujemy, że wejście do szkoły od strony boiska jest już czynne. Zamykamy wejście boczne, które prowadziło przez miejsce do rowerów.

47) 25.10.2018 r. - W dniu dzisiejszym nie będzie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych prowadzonych przez p. N. Noskowiak

46) 24.10.2018 r. - Miłośników składania papieru zachęcamy do obchodów Dnia Origami 24 października. Jeśli chcesz zostać origamistą, to przynieś wykonane modele (płaskie lub przestrzenne) do sali nr 7 do końca października. Liczymy na Was!!! Samorząd Uczniowski

45) 24.10.2018 r. - 25 października 2018 będziemy obchodzić Dzień Kundelka.W związku z tym każdy uczeń z każdej klasy może przynieść ze sobą do szkoły pluszaka/maskotkę/figurkę ulubionego psiaka.

44) 22.10.2018 r. - Przypominamy, że jutro odbędzie się pierwszy w tym roku szkolnym dyżur nauczycielski - godz. 17:00 - 18:00. Zapraszamy rodziców klas III - VIII.

43) 21.10.2018 r. - Zapraszamy do udziału w VIII Międzyszkolnym Konkursie Fotograficznym ,,Jesień - Kórnik 2018" Chętni uczniowie mogą zgłaszać udział u p. K. Warteresiewicz. pobierz regulamin

42) 21.10.2018 r. - W niedzielę, 13 stycznia 2019 r. odbędzie się kolejny finał charytatywnej zbiórki pieniędzy na zakup sprzętu diagnostycznego dla szpitali dziecięcych w Polsce, którą organizuje Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Uczniowie, którzy chcieliby (za zgodą Rodziców) zostać wolontariuszami WOŚP oraz tego dnia kwestować proszeni są o zgłaszanie się do dnia 30 października do p. Agnieszki Półchłopek.

41) 15.10.2018 r. - Rada Rodziców zaprasza na kolejną edycję ,,Wietrzenia Szaf", która odbędzie się 10.11.2018 w godz. 11:00 - 13:00 w auli szkoły. Wystawiający proszeni są o zapisy pod nr tel. 502 046 989. Uprzejmie prosimy o upieczenie  ciasta do naszej szkolnej kawiarenki. Dochód z jego sprzedaży zasili konto RR. Zapisy u wychowawców klas.
Serdecznie dziękujemy.

40) 14.10.2018 r. -  W dniach 15 - 19.10.2018 zapraszamy wszystkich uczniów do zabawy w ramach Tygodnia Kodowania - Code Week 2018. Już w poniedziałek na terenie szkoły pojawi się osiem zakodowanych różnymi szyframi nazwisk słynnych Polaków. Czy uda Ci się je odszyfrować? Jak to zrobić? Zapoznaj się z regułami szyfrów tutaj i spróbuj złamać nasze zagadki. Rozwiązane hasła będące imionami i nazwiskami ośmiu osób można przynosić do piątku 19 października do p. I. Biernackiej lub R. Tarnawskiej.

39) 14.10.2018 r. - 15.10.2018 r. nie będzie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych prowadzonych przez p. N. Noskowiak

38) 12.10.2018 r. - Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w konkursie plastycznym "Familienbaum" dla klas 4-8 z j. niemieckiego. Konkurs polega na wykonaniu najpiękniejszego plakatu z drzewem genealogicznym . Konkurs rozpoczyna się 14 października i trwa do 28 października. Pobierz regulamin. Zapraszamy do udziału.

37) 11.10.2018 r. - Informujemy, że nieobecność psychologa szkolnego została przedłużona do 18.10.2018 r. Do tego dnia nie będzie zajęć prowadzonych przez p. J. Guzik.

36) 10.10.2018 r. - Informujemy, że zajęcia w ramach Ogólnopolskiej Szkółki Tańca i Dobrych Manier Centrum Hajdasz, odbywają się we wtorki w g. 16.30-17.15, aula. Więcej informacji pod numerem telefonu 513-091-910.

35) 10.10.2018 r. - Do końca tygodnia tj. 12.10 nie będzie zajęć socjoterapeutycznych prowadzonych przez p. D. Horodecką

34) 9.10.2018 r. - Od dzisiaj do końca tygodnia nie ma zajęć korekcyjno-kompensacyjnych prowadzonych przez p. N. Noskowiak.

33) 8.10.2018 r. - Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Jesień w obiektywie” na ciekawe zdjęcia pięknej złotej jesieni czekamy od 10 października do 20 listopada 2018r. Wydrukowane fotografie (format dowolny) oddajemy w świetlicy szkolnej organizatorowi p. Małgorzacie Grzelczak.

32) 8.10.2018 r. - Informujemy, że w Ośrodku Zdrowia w Kórniku dla uczniów klas I - III z terenu gminy Kórnik, w celu uniknięcia próchnicy, wykonywane jest bezpłatne lakowanie zębów. Warunkiem jest telefoniczne umówienie wizyty (61-8-170-425). Szczegóły na plakacie.

31) 8.10.2018 r. - Zapraszamy chętnych uczniów z klas I – III do udziału w Szkolnym Konkursie Recytatorskim, który odbędzie się 17 października o godzinie 13.40 w sali nr 15 (budynek sali gimnastyczne). Tematem tegorocznego konkursu jest poezja patriotyczna. Zgłoszenia przyjmują wychowawcy do dnia 15 października.
W załączniku regulamin konkursu.

30) 4.10.2018 r. - Informujemy, że pojawił się błąd techniczny na stronie organizatora konkursu "Tysiąc powodów by czytać", który powoduje zniechęcenie do głosowania. Straciliśmy wiele cennych głosów,ale błąd dotyczy wszystkich szkół i plakatów,więc walczymy nadal. Obecnie zajmujemy 50 miejsce (na szkoły z całej Polski), 5 pierwszych szkół otrzyma tysiąc książek do biblioteki. Codziennie można oddać jeden cenny głos. Aby uniknąć błędu należy: www.empik.com/biblioteki >>>>>zagłosuj na szkołę>>>w polu szukaj wpisać Kórnik (nie wolno sugerować się pojawiająca się całą nazwą szkoły!!!!)>>>>>enter>>>>pojawia się plakat zagłosuj na szkołę>>>>należy potwierdzić przychodzący email (skopiować link do paska, aby wyświetliła się odpowiednia strona potwierdzająca oddanie głosu) i gotowe- GŁOS ODDANY. Liczymy na Państwa wytrwałość w pokonywaniu tych drobnych trudności technicznych.

29) 3.10.2018 r. - Informujemy, że informacje o wojewódzkich konkursach przedmiotowych znajdują się na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu na stronie: http://ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/konkursy_oli.... Eliminacje szkolne odbędą się w następujących terminach - pobierz.

28) 3.10.2018 - W najbliższy czwartek, tj. 4 października 2018 r. w auli szkoły w godz. od 13:30 do 15:30 odbędą się mistrzostwa szkoły w szachach. Zapraszamy wszystkich chętnych - zapisy w sekretariacie szkoły. Są to eliminacje do mistrzostw gminy w szachach, które odbędą się w kolejnym tygodniu - wybrani uczniowie zostaną poinformowani.

27) 1.10.2018 r. - Drodzy rodzice, uczniowie oraz przyjaciele naszej szkoły. Nasza szkoła bierze udział w konkursie i liczy na wasze wsparcie. Pomóżcie nam zdobyć nagrodę w konkursie empiku "Tysiąc powodów by czytać". Nasza szkoła może wygrać TYSIĄC książek do biblioteki. Od 1 do 21.10 codziennie głosujcie na:  www.empik.com/biblioteki. Każdy głos na wagę książki. Prosimy o wsparcie. Razem możemy to zrobić! plakat.

26) 30.09.2018 r. - Informujemy, że na stronie www.men.gov.pl/rekrutacja zostały zamieszczone najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji, terminy egzaminów po szkole podstawowej, a także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminów. Strona będzie aktualizowana i uzupełniana o nowe treści. plakat z informacjami

25) 30.09.2018 r. - Wszystkich członków Rady Rodziców zapraszamy na spotkanie w najbliższy czwartek 4.10.2018 r. - godz. 18:30 w budynku sali gimnastycznej.

24) 27.09.2018 r. - Do 10.10.2018 r. nie będzie zajęć prowadzonych przez psychologa szkolnego p. J. Guzik.

23) 27.09.2018 r. - Dzisiaj i jutro nie będzie zajęć prowadzonych przez p. N. Noskowiak.

22) 26.09.2018 r. - Odpłatność za obiady w październiku dla klas 0 - VIII wynosi 92 zł.  Wpłaty przyjmuje sekretariat szkoły do dnia 8.10.2018 r. Brak wpłaty po tym terminie jest jednoznaczny z nie wydaniem obiadu.

21) 19.09.2018 r. - 20.09.2018r. odbędzie się zebranie rodziców uczniów klasy Ic. Wychowawca zaprasza na godz. 17.00 do sali nr 3.

20) 19.09.2018 r. - Na wczorajszym spotkaniu RR ustalono, że odpłatność za wodę będzie wynosiła 1,50/miesiąc.

19) 18.09.2018 r. - Prosimy, aby wszyscy uczniowie jutro tj. 20.09, ubrali się zgodnie z kolorami segregacji odpadów: biały, żółty, niebieski, zielony. O godz. 11:20 bijemy rekord w jednoczesnej zbiórce osób propagujących segregację odpadów. Uczniowie odpowiednio ubrani wychodzą na boisko szkolne do wspólnej fotografii. Pozostali zbierają się w dolnym holu szkoły.

18) 18.09.2018 r. - W rozmowie telefonicznej 14.09. firma Progmann zapewniła szkołę, że aplikacja na telefon do dziennika elektronicznego dla rodziców będzie dostępna pod koniec października 2018 r.

19) 17.09.2018 r. - W dniach od 17 - 23.09.2018 odbywa się 25 Sprzątanie Świata. Również nasza szkoła weźmie udział w tej akcji. plan działań

18) 17.09.2018 r. - Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia po raz drugi udziału w akcji charytatywnej pt. „ Kup Pan szczotkę ”. Wraz z fundacją pomocy humanitarnej REDEMPTORIS MISSIO chcemy wesprzeć afrykańskie dzieci uczęszczające do misyjnych szkół i przedszkoli i uzbierać dla nich szczoteczki i pasty do zębów, które wolontariusze zabiorą ze sobą do Afryki. Dary prosimy o zostawienie w skrzyni pod plakatem. Akcja trwa od 17 do 25 września. Z góry wszystkim darczyńcom w imieniu swoim i fundacji BARDZO DZIĘKUJEMY! Koordynatorzy akcji : A. Tomczak i P. Tórz

17) 17.09.2018 r. - W dniach od 20 - 22.09.2018 r. nasi uczniowie wezmą udział w Kórnickich Dniach Nauki (KDN). Poniżej podajemy plan działań i regulaminy. pobierz.

16) 13.09.2018 r. - Ze względu na dużą liczbę dzieci zapisanych na obiady w szkole, wyznaczono trzy przerwy obiadowe i ustalono plan wydawania obiadów dla poszczególnych klas.

15) 12.09.2018 r. - Ze względu na chorobę nauczyciela, zebranie rodziców uczniów klasy Ic odbędzie się w późniejszym terminie.

14) 11.09.2018 r. - W najbliższy czwartek tj. 13.09.2018 r. zapraszamy rodziców na spotkania z wychowawcą plan spotkań

13) 6.09.2018 r. - Podajemy do wiadomości w