Oddział przedszkolny

                                                                                                                                           2021/22
Ramowy plan dnia oddziałów przedszkolnych


8:00 – 8:10 – Zabiegi higieniczne oraz przygotowania do śniadania.

8:10 – 8:40 – Śniadanie.

8:40 – 9:10 – Zajęcia dydaktyczne.

9:10 – 9:40 – Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci.

9:40 – 10:10 – Zajęcia dydaktyczne.

10:10 – 11:10 – Pobyt na świeżym powietrzu. Zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, zabawy dowolne.

11:10 – 11:20 – Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe.

11:20 – 11:50 – Zajęcia dydaktyczne.

11:50 – 12:50 – Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, zabawy ze śpiewem, działalność plastyczna, zabawy ruchowe. Zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie.

12:50 – 13:00 – Zabiegi higieniczne oraz przygotowanie do obiadu.

13:00 lub 13:30 – Obiad.

Język angielski: 2 razy po 30 minut w tygodniu
Religia: dla chętnych dzieci, dodatkowo - 2 razy po 30 minut w tygodniu

Wychowanie fizyczne na sali gimnastycznej:
Po uprzedzeniu w przeddzień - w przypadku wolnej sali gimnastycznej