Zbiórka makulatury w roku 2017/18

Wyniki klasowe

 Miesiąc

 I m

 II m

 III m

 wrzesień

IV b - 489 kg

IV d - 246,5 kg

Vb - 244 kg

 październik

IV b - 394 kg

VIIa - 376 kg

IV d - 132 kg

 listopad IVb - 106,5 kg
Va - 103 kg
IIId - 80 kg
 grudzień Va - 460 kg
VIIa - 212 kg
IIIa - 105 kg
 styczeń Vb 169 kg
IVb - 155 kg
IIIc - 93,5 kg
 luty IVd - 165 kg
IVb - 97,5 kg
IIIb - 46,5 kg
marzec VIIb - 321 kg
IVb - 277 kg  Ib - 135 kg
kwiecień IVb - 250 kg
IVa - 111,5 kg
IVc - 110 kg
maj Va - 410kg
IV b - 271 kg  IVd - 247,5 kg
czerwiec


Wyniki indywidualne

Miesiąc

Im

IIm

 IIIm

Wrzesień

Max Jankowski IVb - 250 kg

Marta Wlazła Vb - 194 kg

Antek Kuźma IVd - 165,5 kg

Październik

Blanka Mazurkiewicz IVb - 312 kg

Wiktoria Werner VIIa - 201 kg
Wiktoria Sobkowiak VIIa - 102 kg
Listopad
Szymon Szymaniak Va - 98 kg
Daria Przybyła IIId - 80 kg
Wiktoria Werner VIIa - 54 kg
Grudzień Zofia Grześkowiak Va - 440 kg
Wiktoria Werner VIIa - 212 kg
Maciej Trybulski IIIa - 105 kg
Styczeń Marta Wlazła Vb - 104 kg
Natalia Morszner IVb - 102 kg
Mateusz Wachowiak IVd - 50 kg

Luty

Mateusz Wachowiak IVd - 143 kg

Natalia Morszner IVb - 50 kg Lena Piątkowska
- 42 kg

Marzec Wiktoria Werner VIIb - 321 kg
Max Jankowski IVb - 200 kg
Zuzanna Siwek Ib - 123 kg

Kwiecień

Blanka Mazurkiewicz IVb - 100 kg

Lucjan Nowicki IVb i Adam Kowalski IVc - 74 kg
Natalia Morszner IVb - 61 kg -
Maj  Zofia Grześkowiak Va - 270 kg   Mateusz Wachowiak IVd - 190kg    Wiktoria Werner VIIa - 124 kg
Czerwiec    


Zbiórka makulatury w roku 2016/17

Wyniki klasowe

 Miesiąc

 I m

 II m

 III m

 wrzesień

III b - 340 kg

IVb - 118 kg

VIb - 95 kg

 październik

IIIb - 150 kg

VIa - 84 kg

Va - 60 kg

 listopad III b - 491 kg
IV a - 169 kg
II d - 145 kg
 grudzień IVa - 171 kg
IIIb - 155 kg
VIb - 71,5 kg
 styczeń Va - 232,5 kg
IIIb - 161 kg
IVb - 147 kg
 luty IVa - 772 kg
IVb - 82 kg
IIc - 69 kg
marzec IVa - 718 kg
IV b - 151 kg
IIIb - 126 kg
kwiecień IVa - 950 kg
IVb - 125 kg
VIa - 121 kg
maj 0b - 219 kg 0b - 219 kg  IIIb - 111kg
czerwiec


Wyniki indywidualne

Miesiąc

Im

IIm

 IIIm

Wrzesień

 Blanka Mazurkiewicz IIIb -213 kg

Natalia Morszner IIIb - 127 kg

Marta Wlazła IVb - 118 kg

Październik

 Blanka Mazurkiewicz IIIb -150kg

Wiktoria Werner VIa - 84 kg

Filip Stępa IVa - 60kg

Listopad
Max Jankowski IIIb - 275 kg
Daria Przybyła IId - 145 kg
Szymon Szymaniak IVa - 145 kg
Grudzień Blanka Mazurkiewicz IIIb - 140 kg
Szymon Szymaniak IVa - 85 kg
Julia Łagoda IVa - 76 kg
Styczeń Nadia Grzębowska - 150 kg
Marta Wlazła IVb - 147 kg
Natalia Morszner - IIIB - 105 kg
Luty Zofia Grześkowiak IVa - 750 kg
Marta Wlazła IVb - 82 kg Natalia Morszner - IIIB - 59 kg
Marzec Zofia Grześkowiak IVa - 670 kg
Marta Wlazła IVb - 71 kg
Blanka Mazurkiewicz IIIb - 70 kg
Kwiecień  Zofia Grześkowiak IVa - 950 kg  Marta Wlazła IVb - 125 kg  Wiktoria Werner VIa - 77 kg
Maj  Zuzanna Przybył 0b - 125 kg    Zofia Grześkowiak IVa - 90 kg   Wiktoria Werner VIa - 84 kg
Czerwiec    


Wyniki zbiórki makulatury w roku 2015/16

I m - IIb - 1141,5 kg      X m - Vb - 255,5 kg

II m - Va - 1070 kg        XI m - IId - 246 kg

III m - IIIb - 709 kg        XII m - IIIa - 213,5kg

IV m - Ib - 524 kg           XIII m - 0 - 188 kg

V m - Vb - 528 kg          XIV m - Id - 138 kg

VI m - VIb - 514 kg        XV m - IIc - 114,5 kg

VII m - IIa - 469 kg         XVI m - IVa - 111,5 kg

VIII m - Ic - 397,5 kg      XVII m - Ia - 84,5 kg

IX m - VIa - 358,5 kg     XVIII m - Ie - 37,5 kg                               

Razem uratowaliśmy 41 drzew

Wyniki indywidualne:

Im - Wiktoria Werner - 740 kg

IIm - Marta Wlazła - 542 kg

III m - Morszner Natalia - 470 kg

wyróżnienie - Max Jankowski - 427 kg

Wyniki klasowe

 Miesiąc

 I m

 II m

 III m

 wrzesień

Va – 343 kg

 IIb – 258 kg

IIIb – 224,5 kg

 październik

Va - 129 kg

0 - 84 kg

 Vb - 83,5 kg

 listopad Ib - 159 kg IId - 153 kg IVb  - 135 kg
 grudzień VIa - 60 kg Va - 47 kg Ib - 37 kg
 styczeń VIb - 87,5 kg IIa - 86,5 kg Ic - 60 kg
 luty Va - 255,5 kg IIa - 101 kg Vb - 100,5 kg
marzec  IIIb - 185 kg IIa - 77,5 kg   IIb - 77 kg
kwiecień  IIb - 463,5 kg  Vb - 116 kg  Ib - 94 kg
maj VI b - 141 kg  IIb - 109 kg   VIa - 54,5 kg
czerwiec VIa - 95 kg  Va - 92 kg  Vb - 51 kg 


Wyniki indywidualne

Miesiąc

Im

IIm

 IIIm

Wrzesień

 Wiktoria Werner Va 
- 337 kg

Marta Wlazła  IVb 
- 186 kg

Natalia Morszner IIIb 
- 131 kg

Październik

 Wiktoria Werner Va - 129 kg

Marta Wlazła IIIb i Wiktoria Kozak 0 - 80 kg

Zosia Piątkowska Vb - 45 kg

Listopad Patrycja Kilanowska Ib - 159 kg Natalia Morszner IIb - 108 kg Wiktoria Werner Va - 82 kg
Grudzień Sandra Potrawiak VIa 56 zł Wiktoria Werner Va - 40 kg Jędrzej Krześ - 37 kg
Styczeń Wiktoria Kantanista IIa - 86,5 kg Mieszko Zięta - 51 kg Basia Grzębowska VIb - 36 kg
Krystian Grzembowski IV a - 36 kg

Luty Wiktoria Sobkowiak Va - 100 kg Wiktoria Werner IIb - 75,5 kg Natalia Morszner IIb - 72 kg
Marzec  Aleksandra Gnyś IIIb  - 108 kg  Natalia Morszner IIb - 77 kg
Marta wlazła - IIIb - 77 kg
Wiktoria Kantanista IIa - 64 kg
Kwiecień  Max Jankowski IIb -345 kg  Szymon Szymaniak IIIa - 80 kg  Zofia Piątkowska Vb - 55 kg
Maj  Max Jankowski IIb - 82 kg    Mieszko Zięta VIb - 76 kg   Julia Krawczyk Ia - 37,5 kg
Czerwiec  Weronika Piasecka VIa - 62 kg  Natalia Morszner IIb i Marta Wlazła IIIb - 48 kg  Maria matuszewska VIb - 39,5 kg


Dziękujemy wszystkim za każdy kilogram makulatury!

Wyniki zbiórki makulatury w roku szkolnym 2014/15 

I m - Ib - 2460 kg              IX m - Va - 363 kg

II m - IIa - 2391,5 kg         X m - Ic - 224 kg

III m - IVa - 2137 kg          XI m - IIIa - 167,5 kg

IV m - IIb - 1023 kg           XII m - IIIb - 167kg

V m - IVb - 798 kg             XIII m - 0b - 77 kg

VI m - Vb - 520,5 kg          XIV m - Id - 66,5 kg

VII m - VI - 425,5 kg          XV m - 0a - 31,5 kg

VIII m - Ia - 400,5 kg


Wyniki klasowe

 Miesiąc

 I m

II m

III m

wrzesień

Ib – 493,5 kg

 IVa – 124,5 kg

 IVb – 124 kg

październik

 IVa - 433 kg

 IVb - 137,5 kg

 Ib - 131 kg

listopad

IVa - 362 kg

Ib - 148 kg

Vb - 85 kg

grudzień

Ib - 241 kg

IVa - 167,5 kg

IIa - 166kg

styczeń

IIa - 334,5 kg

IVa - 183,5 kg

Ib - 165 kg

luty

IIb - 137,5 kg

IIa - 80 kg

0b - 40 kg

marzec

Ib - 507,5 kg

IVa - 194 kg

IIa - 188,5 kg

kwiecień

IIa - 738 kg

IVa - 154,5 kg

IIb - 102 kg

maj

Ib - 645 kg

IIa - 560 kg

IVa - 256 kg

czerwiec

IVa - 258 kg

IIa - 225 kg

Vb - 106,5 kg


Wyniki indywidualne

Miesiąc

Im

IIm

IIIm

Wrzesień

Blanka Mazurkiewicz Ib – 209 kg

 Wiktoria Werner IVa - 214,5

 Marta Wlazła  IVb - 96 kg

Październik

 Wiktoria Werner IVa - 365,5 kg

 Joanna Sobańska IVb - 118 kg

Marta Wlazła IIb - 73 kg

listopad

Wiktoria Werner IVa - 362 kg

Natalia Morszner Ib - 82 kg

Marta Wlazła IIb - 57 kg

grudzień

 Szymon Szymaniak IIa - 147,5 kg

Wiktoria Werner IVa - 140,5 kg

Anna Kozłowska - 124 kg

styczeń

Zofia Grześkowiak IIa - 270 kg

Wiktoria Werner IVa - 147,5 kg

Julia Zgarda Ib - 118 kg

luty

Marta Wlazła IIb - 95 kg

Zofia Grześkowiak IIa - 80 kg

Weronika Szymańska IIb - 42,5 kg

marzec

Maksymilian Jankowski Ib - 230 kg

Wiktoria Werner IVa - 185,5 kg

Zofia Grześkowiak IIa - 120 kg

kwiecień

Zofia Grześkowiak IIa - 738 kg

Wiktoria Werner IVa - 154,5 kg

Marta Wlazła IIb - 60kg

maj

Zofia Grześkowiak IIa 
- 455 kg

Julia Zgarda Ib 
- 376 kg

Wiktoria Werner IVa
- 256 kg

czerwiec

Wiktoria Werner IVa
- 253 kg

Zofia Grześkowiak IIa - 225 kg

Mieszko Zięta Vb 
- 62 kg