Organizacja pracy szkoły 2020/21

1. Jakie podręczniki i ćwiczenia nosimy do szkoły, pozostawiamy w domu lub szkole w roku 2020/21. pobierz wykaz

2. Uczniowie klasy pierwszej zaczynają pisać ołówkiem. Nauczyciel uczący wskazuje moment, w którym piszą wiecznym piórem ze stalówką. W szkole uczniowie piszą tylko wiecznym piórem ze stalówką - nie używają długopisów.

3.Podczas zajęć lekcyjnych uczniowie mogą pić wodę niegazowaną (butelki co najwyżej 0.5 l). Zamknięta butelka może stać na stoliku uczniowskim.

4. Podczas zajęć lekcyjnych uczniowie klas IV – VIII wychodzą do toalety tylko w uzasadnionych przypadkach, za zgodą uczącego nauczyciela.

5. Obuwie na zajęcia w-f uczeń może pozostawić we wskazanej szafce w budynku sali gimnastycznej.

6. Uczeń ma prawo do zmiany obuwia dziennego. Obuwie domowe przechowywane jest w szafce indywidualnej dziecka (klasy IV - VIII) lub w szatni (klasy 0 - III).

7. Uczeń zapisany do świetlicy musi posiadać obuwie domowe, które pozostawia w szafce indywidualnej(klasy IV - VIII) lub szatni (0 - III). Przed wejściem do świetlicy uczeń zmienia obuwie na domowe posostawiając w szafce lub szatni obuwie codzienne.

8. Uczniowie kl. I-III korzystają z płyt CD z języka angielskiego w domu przez cały rok szkolny, przynoszą je do szkoły dopiero w momencie oddania podręczników do biblioteki (czerwiec).

9. Dzieci mogą zakupić ciepłą herbatę - odpłatność raz w miesiącu 3 zł. Dzieci, które zakupią picie nie przynoszą kubków, a śniadania zjadają w stołówce szkolnej: klasy I - III według wyznaczonego planu, klasy IV - VIII w przerwy.

10. Przed lub po lekcjach uczniowie nie mogą przebywać na boisku szkolnym i na korytarzach. Miejscem ich pobytu może być tylko świetlica szkolna. Jeśli jest to sporadyczna sytuacja, nie jest wymagany zapis do świetlicy.

11. Po przyjściu do szkoły uczeń nie korzysta z telefonu komórkowego – wyłącza go i chowa do tornistra. Włączenie telefonu następuje po zakończeniu zajęć szkolnych i pozalekcyjnych poza budynkiem szkoły. Jeśli uczeń będzie korzystał z telefonu nauczyciel odbiera mu go. Odbioru telefonu z sekretariatu szkoły może dokonać tylko rodzic. Uczeń może skorzystać z telefonu po uzyskaniu zgody nauczyciela i w jego obecności.

12. Na lekcjach wychowania fizycznego, podczas zajęć na sali gimnastycznej obowiązuje obuwie z białą/jasną podeszwą (rodzaj buta- dowolny byle były to buty sportowe np. halówki, trampki, buty do biegania itp.). W przypadku wyjścia poza teren szkoły (co nie odbywa się podczas niepogody) dozwolone jest wyjście w obuwiu, w którym dziecko przyszło do szkoły. Dobrą praktyką byłoby, aby w dniu, w którym dziecko ma w-f przychodziło do szkoły w obuwiu sportowym używanym na co dzień. Dozwolone jest również wyjście na lekcji w-f poza teren sali gimnastycznej w butach przeznaczonych do zajęć wychowania fizycznego, pod warunkiem że po powrocie do szkoły buty będą wyczyszczone.

13. Oceny i bieżące informacje o uczniach wpisywane są do dziennika elektronicznego. Aby uzyskać dostęp do tego dziennika należy przekazać wychowawcy własny adres email.  

Dziennik elektroniczny posiada dodatkową aplikację na telefon dla rodziców. Właścicielem wykupionej aplikacji jest Szkoła.

14. Aby założyć lub przedłużyć legitymację szkolną wystarczy przynieść ją do sekretariatu szkoły i odebrać osobiście we wskazanym czasie - rodzic nie musi przychodzić po odbiór legitymacji.