Organizacja pracy szkoły 2019/20

1. Jakie podręczniki i ćwiczenia nosimy do szkoły, pozostawiamy w domu lub szkole w roku 2019/20. pobierz wykaz

2. Uczniowie klasy pierwszej zaczynają pisać ołówkiem. Nauczyciel uczący wskazuje moment, w którym piszą wiecznym piórem ze stalówką. W szkole uczniowie piszą tylko wiecznym piórem ze stalówką - nie używają długopisów.

3.Podczas zajęć lekcyjnych uczniowie mogą pić wodę niegazowaną (butelki co najwyżej 0.5 l). Zamknięta butelka może stać na stoliku uczniowskim.

4. Podczas zajęć lekcyjnych uczniowie klas IV – VIII wychodzą do toalety tylko w uzasadnionych przypadkach, za zgodą uczącego nauczyciela.

5. Obuwie na zajęcia w-f uczeń może pozostawić we wskazanej szafce w budynku sali gimnastycznej.

6. Uczeń ma prawo do zmiany obuwia dziennego. Obuwie domowe przechowywane jest w szafce indywidualnej dziecka.

7. Uczeń zapisany do świetlicy musi posiadać obuwie domowe, które pozostawia w szafce indywidualnej. Przed wejściem do świetlicy uczeń zmienia obuwie na domowe.

8. Uczniowie kl. I-III korzystają z płyt CD z języka angielskiego w domu przez cały rok szkolny, przynoszą je do szkoły dopiero w momencie oddania podręczników do biblioteki (czerwiec).

9. Dzieci mogą zakupić ciepłą herbatę - odpłatność raz w miesiącu 3 zł. Dzieci, które zakupią picie nie przynoszą kubków i śniadania zjadają w stołówce szkolnej: klasy I - III według wyznaczonego planu, klasy IV - VIII w przerwy.

10. Przed lub po lekcjach uczniowie nie mogą przebywać na boisku szkolnym i na korytarzach. Miejscem ich pobytu może być tylko świetlica szkolna. Jeśli jest to sporadyczna sytuacja, nie jest wymagany zapis do świetlicy.

11. Po przyjściu do szkoły uczeń nie korzysta z telefonu komórkowego – wyłącza go i chowa do tornistra. Włączenie telefonu następuje po zakończeniu zajęć szkolnych i pozalekcyjnych poza budynkiem szkoły. Jeśli uczeń będzie korzystał z telefonu nauczyciel odbiera mu go. Odbioru telefonu z sekretariatu szkoły może dokonać tylko rodzic. Uczeń może skorzystać z telefonu po uzyskaniu zgody nauczyciela i w jego obecności.

12. Na lekcje wychowania fizycznego, podczas zajęć na sali gimnastycznej obowiązuje obuwie z białą/jasną podeszwą (rodzaj buta- dowolny byle były to buty sportowe np. halówki, trampki, buty do biegania itp.). W przypadku wyjścia poza teren szkoły (co nie odbywa się podczas niepogody) dozwolone jest wyjście w obuwiu, w którym dziecko przyszło do szkoły. Dobrą praktyką byłoby, aby w dniu, w którym dziecko ma w-f przychodziło do szkoły w obuwiu sportowym używanym na co dzień. Dozwolone jest również wyjście na lekcji w-f poza teren sali gimnastycznej w butach przeznaczonych do zajęć wychowania fizycznego, pod warunkiem że po powrocie do szkoły buty będą wyczyszczone.

13. Oceny i bieżące informacje o uczniach wpisywane są do dziennika elektronicznego. Aby uzyskać dostęp do tego dziennika (iDziennika), należy pobrać kod w sekretariacie szkoły.  

Nasz dziennik elektroniczny posiada dodatkową aplikację na telefon dla rodziców. Aby skorzystać z ,,iDziennika+” trzeba wejść w dziennik elektroniczny (idziennik)/ (zakładka) dla rodziców, zainstalować na telefonach aplikację ,,iDziennik+” i zalogować się wg instrukcji. Po zainstalowaniu trzeba ustalić swój numer PIN zabezpieczający aplikację. Użytkownik musi go po prostu wymyślić. Jeśli ktoś z nauczycieli napisze informację to  pojawi się ona u rodziców. Pomoc w korzystaniu z iDziennika i iDziennika+ można uzyskać w sekretariacie szkoły.

Właścicielem wykupionej aplikacji jest Szkoła.