ostatnia aktualizacja strony: 30.10.2020 r.


Szkoła Podstawowa nr 2
im. Teofili z Działyńskich Szołdrskiej-Potulickiej
w Kórniku

62-035 Kórnik, ul. Armii Krajowej 11

tel. (fax) 0 - (61) - 8 -170 - 470
Kontakt mailowy: szkolanr2@o2.pl

Godziny otwarcia sekretariatu

poniedziałek - godz. 7:30 - 15:30

wtorek - godz. 7:30 - 15:30

środa - godz. 7:30 - 15:30

czwartek - godz. 7:30 - 15:30

piątek - godz. 7:30 - 15:30


Biblioteka szkolna
i multimedialna czynna w: 

poniedziałki: 8:45 - 13:40

wtorki: 8:00 - 10:45 i 11:30 - 14:25

środy: 8:45 - 15:10                     

czwartki: 8:00 - 11:45 i 12:30 - 15:20

piątki: 8:45 - 13:40

Profilaktyczna opieka zdrowotna

  1. Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawuje pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania p. Beata Brocka.
  2. Gabinet pielęgniarki mieści się w głównym budynku szkolnym na I piętrze – hol główny.
  3. Pielęgniarka pracuje w godzinach: poniedziałek - środa: 8:00 – 14:00, piątek: 8:00 – 12:00.
Pedagog szkolny przyjmuje po uzgodnieniu telefonicznym. tel. 61-8-170-470
Psycholog szkolny przyjmuje po uzgodnieniu telefonicznym. tel. 61-8-170-470.


Świetlica szkolna ogólna czynna codziennie od 6:30 – 17:00, dodatkowo dla oddziałów przedszkolnych oddzielna świetlica czynna od 13:30 - 16:00.
Cena obiadu: 5 zł (obiady gotowane w stołówce szkolnej).
Odpłatność miesięczna za picie kawy lub herbaty: 3 zł (koszt roczny 27 zł - jeden miesiąc bezpłatny).
Odpłatność miesięczna za picie wody niegazowanej ..... zł.
Istnieje możliwość jednorazowego zakupu obiadu w dowolnym dniu – po uprzednim zgłoszeniu i opłaceniu w sekretariacie szkoły
do godziny 9:00.


UWAGA: Odpłatność za wyżywienie należy wpłacać
na konto 629076 0008 2001 0012 1587 0002 - do dnia wskazanego co miesiąc w ogłoszeniu


Roczna składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/21 - 20 zł od każdego dziecka

Konto Rady Rodziców: 75 1090 1418 0000 0001 3128 9419


Ubezpieczenie indywidualne przedszkolaków i uczniów - oferta została umieszczona w ogłoszeniu 28 z 13.09.2020 r. Indywidualne ubezpieczenie dziecka jest dobrowolne. Szkoła nie ubezpiecza dzieci grupowo.Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem: e-mail: iodo@sp2kornik.home.pl, Dostęp do dziennika elektronicznego:
Zaloguj się
Pierwsze otwarcie strony - marzec 2009 r.,

Otwarcie nowej strony - 16.12.2015 r.