ostatnia aktualizacja strony: 25.08.2022 r.

Szanowni Państwo od dnia 13.09.2022 w naszej szkole obowiązują nowe pory lekcji oraz przerw. Zakładka "czas lekcji i przerw" została zaktualizowana.


Szkoła Podstawowa nr 2
im. Teofili z Działyńskich Szołdrskiej-Potulickiej
w Kórniku

62-035 Kórnik, ul. Armii Krajowej 11

tel. (fax) 0 - (61) - 8 -170 - 470
Kontakt mailowy: sekretariat@sp2kornik.pl

Godziny otwarcia sekretariatu

poniedziałek - piątek: godz. 7:30 - 15:30

Biblioteka szkolna i multimedialna czynna w: 

poniedziałek: 8:00 - 15:30,

wtorek: 8:00 - 15:30

środa: 8:00 - 15:30

czwartek: 8:00 - 15:30

piątek: 8:45 - 14:35

Profilaktyczna pomoc przedlekarska

  1. Profilaktyczną opiekę zdrowotną i pomoc przedlekarską sprawuje pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania p. Beata Brocka.
  2. Gabinet pielęgniarki mieści się w głównym budynku szkolnym na I piętrze – hol główny.
  3. Pielęgniarka pracuje od wtorku do piątku w godzinach  8:00 – 15:00.
Pedagog szkolny przyjmuje po uzgodnieniu telefonicznym. tel. 61-8-170-470
Psycholog szkolny przyjmuje po uzgodnieniu telefonicznym. tel. 61-8-170-470.


Świetlica szkolna dla uczniów klas I - VIII czynna codziennie od 6:30 – 17:00.

Stołówka szkolna - Cena obiadu: 6 zł (obiady gotowane na miejscu).

Odpłatność miesięczna za picie kawy lub herbaty: 3 zł (koszt roczny 27

zł - jeden miesiąc bezpłatny). Płatne tylko przelewem na nr konta:629076

0008 2001 0012 1587 0002 ( Proszę dokonać osobny przelew Tytuł

przelewu: Imię i Nazwisko dziecka, klasa , za herbatę)Zamawianie obiadów możliwe jest tylko poprzez aplikację ,,Zamów posiłek". Kontakt do stołówki: stolowka@sp2kornik.pl

UWAGA: Odpłatność za wyżywienie należy wpłacać
na konto 629076 0008 2001 0012 1587 0002 - do dnia wskazanego co miesiąc w ogłoszeniu


Roczna składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/22 - 20 zł od każdego dziecka

na:
SKO KONTO DLA RADY RODZICÓW 35 1020 4160 0000 2402 0258 1544.

Ubezpieczenie indywidualne przedszkolaków i uczniów - Indywidualne ubezpieczenie dziecka jest dobrowolne. Szkoła nie ubezpiecza dzieci grupowo. Rodzic dokonuje czynności ubezpieczenia we własnym zakresie w dowolnie wybranej firmie


Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem: e-mail: iodo@sp2kornik.home.pl


Dostęp do dziennika elektronicznego:

Zaloguj się


Pierwsze otwarcie strony - marzec 2009 r.,

Otwarcie nowej strony - 16.12.2015 r.