Na stronie https://engly.pl/ znajdują się zadania z języka angielskiego, dużo zadań z nastawieniem na egzamin ósmoklasisty.