Propozycje do geografii:

1) Linki do gier geograficznych:
https://www.toporopa.eu/pl/
https://gry-geograficzne.pl
2) Rolnictwo uporządkowanie pojęć
https://wordwall.net/pl/resource/892270
3) Rolnictwo Danii i Węgier https://wordwall.net/pl/resource/892185
4) Produkcja energii elektrycznej - wybrane państwa Europy https://wordwall.net/pl/resource/819058
5) Półkule i południki (klasa V)
https://wordwall.net/pl/resource/884368