Zmiana obuwia w szkole


W imieniu rodziców klasy 2a zwracam się z uprzejmą prośbą o umożliwienie naszym dzieciom zmiany obuwia
w okresie jesienno-zimowym. 


Szanowni Państwo. 

Decyzja zmiany obuwia nie tylko w okresie jesienno zimowym zależy od rodziców i ich dzieci. W szatni szkolnej pod ławeczkami pozakładano specjalne podkładki na pozostawienie obuwia. Każde dziecko w naszej szkole ma prawo do zmiany obuwia.

Również w szatniach sali gimnastycznej zamontowano szafki dla każdej klasy na pozostawianie w szkole obuwia potrzebnego na lekcję w-f. 

Jedyny obowiązek, który nakłada szkoła na uczniów w zakresie obuwia to konieczność zmiany obuwia przez dzieci korzystające ze świetlicy. Każde  dziecko zapisane do świetlicy musi posiadać obuwie na zmianę. 


dyr. Z. Talarczyk