Regulamin Rady Rodziców SP2 w Kórniku


Skład członków Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/18

obowiązuje od 21.09.2017 r.

Prezydium RR:
          
Przewodniczący: Żelazna Jolanta  IIId                          

Zastępca: Niemier Mariola III c
               
Skarbnik: Zuzanna Niemier Va                       

      
Sekretarz: Olszewski Bartłomiej I b

Członkowie: 

Perdoch Otylia - 0b

Kuźma Maria- I b

Diller Anna - II

Świergiel Alina - III e

Wróblewski Marcin - IV a

Jankowska Danuta - IV b

Gramsz Paulina - IV c

Kuźma Katarzyna - IV d

Tomkiewicz MałgorzataV b

Armatys Aneta - VI b

Błaszkowiak Sebastian - VII a   
         
 Komisja rewizyjna:   
     
 Kokot Michał - Ic - przewodniczący

 Rachuta Małgorzata - VIa

 Kasprzyk Agnieszka - 0a

W klasach: IIa, IIIb i VIIb nie wybrano przedstawiciela