Regulamin Rady Rodziców SP2 w Kórniku


Skład członków Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/19

obowiązuje od 13.09.2018 r.

Prezydium RR:
          
Przewodniczący: Żelazna Jolanta  IVd                          
Zastępca: Niemier Mariola IV c
               
Skarbnik: Zuzanna Niemier VIa                       

      
Sekretarz: Olszewski Bartłomiej II a

Członkowie: 

Natalia Rajnicz-Matusiewicz - 0b

Joanna Girus-Kleiber - I b

Ewelina Siwek - IIb

Jolanta Żelazna - IIc

Diller Anna - III

Agnieszka Siedlewska - IVe

Wróblewski Marcin - V a

Karolina Młynarczak - V b

Hanna Gunther - Hała - V c

Tomkiewicz Małgorzata- VI b

Błaszkowiak Sebastian - VIII a   
         
 Komisja rewizyjna:   
     
 Rachuta Małgorzata - VIIa

 Kasprzyk Agnieszka - Ia

W pozostałych klasach nie wybrano przedstawiciela