Przynoszenie podręczników do szkoły w roku szkolnym 2018/2019

7.11.2018 r.

Sytuację przynoszenia podręczników do szkoły w roku 2018/19 przedstawia poniższa tabela. 
Szkoła posiada multibooki i podręczniki elektroniczne, jednak w niektórych przypadkach 
wymagana jest w domu nauka czytania lub potrzeba utrwalenia wiadomości. Pobierz wykaz, który nadal będzie aktualizowany