Zebrania Rady Rodziców

Spotkanie RR - 22.09.2015 r. - protokół 

Spotkanie RR - 6.10.2015 r. - protokół

Spotkanie RR - 4.11.2015 r. - protokół