ważny od 12.09.2015 r. ze zmianami od 7.11.2017 r.

Regulamin zachowania uczniów podczas przerw w Szkole Podstawowej nr 2 w Kórniku           

1.W celu zapewnienia uczniom całkowitej opieki ustala się następujące zasady zachowania podczas przerw:

a) W godzinach 745 – 800 uczniowie mogą przebywać:

- w budynku szkoły - w holu dolnym, górnym oraz na piętrze w obrębie sal 5 – 8 oraz 11- 4,
- w świetlicy,

- w holu sali gimnastycznej w obrębie wejścia do szatni na zajęcia wf,

- w szatniach sali gimnastycznej przebierając się na zajęcia.

b) Podczas długiej przerwy 12.30 – 12.45:
- wszyscy uczniowie obowiązkowo wychodzą na boisko szkolne (wyjątek stanowią osoby korzystające ze stołówki, biblioteki, świetlicy lub toalety oraz osoby w okresie rekonwalescencji po przebytej chorobie),
- na boisku uczniowie poruszają się w obrębie obszaru ograniczonego brązową linią,
- w czasie sprzyjającej pogody uczniowie mogą korzystać z ogródka rekreacyjnego,
- przed zajęciami w-f uczniowie wchodzą do szatni przed końcem przerwy i przebierają się,
- w razie niepogody wszyscy przebywają w nowej części budynku szkoły w holu dolnym i górnym - nie wolno przebywać na korytarzu w obrębie sal 5 – 8 i sal 1- 3 oraz na schodach.
c) Podczas krótkiej przerwy uczniowie mogą przebywać:
- w budynku szkoły - w holu dolnym i górnym w nowej części szkoły, w świetlicy (dzieci zapisane po lub przed lekcjami), w bibliotece (tylko wypożyczające książki), w toaletach,

- w budynku sali gimnastycznej – w szatniach przygotowując się na zajęcia wf,

- na boisku (w obrębie obszaru ograniczonego brązową linią) i w ogródku rekreacyjnym,

- w razie niepogody wszyscy pozostają w budynku szkoły w holu dolnym lub górnym nowej części - nie wolno przebywać w obrębie sal 5 – 8 oraz 1- 3 i na schodach.

2. Po przerwie z chwilą usłyszenia dzwonka wszyscy uczniowie udają się spokojnie do wyznaczonych sal lekcyjnych.

3. Podczas zajęć i przerw uczniom zabrania się wychodzenia poza teren szkoły (wyjątek pisemne zwolnienie rodzica przekazane wychowawcy) oraz korzystania z mobilnych urządzeń elektronicznych w pobliżu komunikatora w holu dolnym.

4. Na boisku szkolnym:

- w godzinach 7.45 – 16.20 zabrania się jazdy rowerem, na deskorolce, hulajnodze itp.

- podczas przerw ogólnych zabrania się gry w piłkę.
5. Uczniowie przebywający podczas przerw:
- w świetlicy pozostają pod opieką wychowawcy świetlicy,
- w stołówce w trakcie obiadu lub śniadania pod opieką nauczyciela bądź personelu,

- w bibliotece pod opieką bibliotekarza,
- w szatni sali gimnastycznej pod opieką nauczyciela w-f,
- na boisku, w budynku szkoły pod opieką dyżurujących nauczycieli.

Wszelkie naruszenia zasad kulturalnego zachowania (bójki, wyzwiska, agresja i inne) uczniowie zgłaszają nauczycielowi, pod którego opieką przebywają.

6. Uczniowie klas 0 - III odbywają przerwy w czasie wskazanym przez wychowawcę - pod jego opieką lub opieką nauczyciela religii.

7. Ogródek rekreacyjny otwarty jest podczas każdej przerwy od 8.45 do 15.20 i sprzyjającej pogody.

8. Uczniowie przychodzą do szkoły zgodnie z planem zajęć. Wcześniejsze przyjście ucznia lub oczekiwanie na zajęcia dodatkowe związane jest ze zgłoszeniem się do świetlicy.
Uczniowie przychodzący do szkoły (boisko, hole, ogródek rekreacyjny) na długi czas przed swoimi lekcjami i niezgłaszający się do świetlicy nie są objęci opieką nauczycieli oraz otrzymują uwagi negatywne.