Regulaminy i procedury - pliki do pobrania

1) Procedura zapisu dziecka do SP nr 2 w Kórniku pobierz

2) Karta zapisu dziecka do szkoły pobierz

3) Wzory zgód na wycieczkę, imprezę, zawody sportowe pobierz

4) Wzory zgód na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wyrównawcze, logopedyczne, gimnastyki korekcyjnej,  pływalnię dla klas  III, odbiór dziecka ze szkoły (które nie ukończyło siódmego roku życia) pobierz

5) Regulamin przewozów szkolnych pobierz

6. Wypożyczanie podręczników i ćwiczeń

ZARZĄDZENIE nr 6/2015 Dyrektora SP nr 2 w Kórniku z dnia 7.08.2015 r. w sprawie określenia szczegółowych  warunków korzystania przez uczniów z  bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych  pobierz

7. Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej pobierz

8. Oświadczenie rodzica dziecka uczęszczającego do oddziału przedszkolnego pobierz

9. Deklaracja korzystania z obiadów w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kórniku na rok szkolny pobierz

10) Inspektor Ochrony Danych Osobowych -  Kontakt