Spotkania z rodzicami w roku 2018/19:

13.09.2018 r.- Ogólne spotkania klasowe, spotkanie rodziców klas IV – wdż,

15 - 19.10. 2018 r.- Udział rodziców w zajęciach otwartych oddziałów przedszkolnych i klas I oraz zajęcia otwarte dla rodziców klas II zorganizowane w formie warsztatów z udziałem dzieci godz. 17:00

23.10.2018 r. - Dyżur nauczycielski dla klas III - VIII godz.17:00 -18:00

15.11.2018 r.- Spotkania klasowe: godz. 17:00 i 18:30

11.12. 2018 r.- Dyżur nauczycielski 17:00 – 18:00 (kartki z zagrożeniami wysyłamy 4.12.2018 r.)

10.01.2019 r.- Ogólne spotkania klasowe – 17:00 i 18:30

12.03.2019 r.- Dyżur nauczycielski 17:00 – 18:00

11.04.2019 r.- Ogólne spotkania klasowe – 17:00 i 18:30- nie odbyły się

14.05.2019 r.- Ogólne spotkania klas I - VIII – 17:00 oraz oddziałów przedszkolnych 18:00;Dyżur nauczycielski 18:00 – 19:00 (kartki z zagrożeniami wysyłamy 10.05.2019 r.)

12.06.2019 r.- Zebranie rodziców przyszłych klas ,,O” i I - 1730