Kalendarz roku szkolnego 2018/19


1.  Rozpoczęcie roku szkolnego


3.09.2018 r.

2.  Zimowa przerwa świąteczna

23.12 - 31.12.2018 r.

3. Rada klasyfikacyjna za I półrocze

8.01. 2019 r.

4.  Ferie zimowe

14.01 - 27.01.2019 r.

5. Egzamin ósmoklasisty (15.04 - j. polski, 16.04 - matematyka, 17.04 - j. obcy)

15 - 17.04.2018 r.

5. Wiosenna przerwa świąteczna

18.04 - 23.04.2019 r.

6. Rada klasyfikacyjna za rok 2018/19

11.06.2019 r.

7. Zakończenie roku szkolnego

19.06.2019 r.


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
dla uczniów klas I - VIII w roku szkolnym 2018/19:

2.11.2018 r.; 29 i 30.04.2018 r.; 2.05.2019r.; 19.06.2019 r.

oraz dla klas I - VII:

15, 16, 17.04.2019 r.;

Rekolekcje Szkolne odbędą się w dniach 3 - 5.04.2019 r.

W ciągu roku szkolnego 2018/19 szkoła organizuje dyżury w dni:

Dyżury dla klas I - VI

Dyżury dla oddziału przedszkolnego

2.11

Dyżur

2.11.2018 r.

Dyżur

15.04

Dyżur

27 i 28.12.2018 r.

Dyżur świąteczny

16.04

Dyżur

14.01 - 25.01.2019 r.

Dyżur feryjny

17.04
Dyżur

18.04 i 23.04.2019 r.

Dyżur świąteczny

29.04
Dyżur  29 i 30.04.2019 r.

 Dyżur

30.04 Dyżur 2.05.2019 r.
  Dyżur
2.05
dyżur


19.06
dyżur