Grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku w roku szkolnym 2018/2019.

Zdjęcia grona poniżej.       

                                                                                        stan na 9.12.2018 r.

LP.

Nazwisko i imię nauczyciela

Wychowawstwo

Przydział zajęć edukacyjnych

1.

Zofia Talarczyk

Dyrektor

matematyka

2.

Agnieszka Półchłopek

wicedyrektor

przyroda, chemia, biologia

3.

Olga Kudła

0a

wychowanie przedszkolne

4.

Agnieszka Szary

0b

wychowanie przedszkolne

5.

Izabela Biernacka

Ia

nauczanie zintegrowane, informatyka

6.

Irena Żyto

Ib

nauczanie zintegrowane, wychowanie do życia w rodzinie

7.

Urszula Kniat

Ic

nauczanie zintegrowane 

8.

Agnieszka Rzońca-Tomczak

IIa

nauczanie zintegrowane, j. francuski

9.

Maria Matysiak

IIb

nauczanie zintegrowane

10.

Elżbieta Kubicka

IIc

nauczanie zintegrowane

11.

Żaneta Tórz

III

nauczanie zintegrowane, język niemiecki

12.

Paulina Lubińska

IVa

język angielski

13.

Danuta Koszarek-Szternel

IVb

matematyka, informatyka

14.

Anna Robińska-Richter

IVc

język angielski

15.

Joanna Hreczycho

IVd

j. polski

16.

Magdalena Grzybek

IVe

język polski

17.

Anna Szlacheta

Va

j. polski

18.

Katarzyna Abramczyk-Świerczyńska

Vb

matematyka

19.

Monika Czubanowska

Vc

religia

20.

Paulina Tórz

Vd

j. niemiecki

21.

Agnieszka Chmura

VIa

j. angielski

22.

Renata Tarnawska

VIb

matematyka, informatyka
zajęcia komputerowe, fizyka

23.

Alina Adamczyk

VIIa

j. polski, historia, wos

24.

Małgorzata Iszkuło 

VIIb

wychowanie fizyczne 

25.

Ewelina Cholewa

VIIIa

  matematyka, technika

26.

Aleksandra Bączkowska

VIIIb

chemia, biologia, geografia

27.

Katarzyna Warteresiewicz

plastyka

28.

Anna Stelmach

religia

29.

ks. Szymon Nowicki

religia

30.

Gerard Moliński

wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna

31.

Dagmara Horodecka

bibliotekarz, socjoterapeuta

32.

Anna Bulanda

wczesne wspomaganie rozwoju, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

33.

Kinga Koperska

nauczyciel wspomagający, nauczanie zintegrowane

34.

Klaudia Regulska

wychowawca świetlicy, doradztwo zawodowe

35.

Justyna Guzik

psycholog, wczesne wspomaganie rozwoju

36.

Małgorzata Grzelczak

wychowawca świetlicy

37.

Mateusz Nabzdyk

muzyka, technika, edukacja dla bezpieczeństwa

38.

Joanna Kuzikowska logopeda, wczesne wspomaganie rozwoju

39.

Sylwia Kadzewska nauczyciel wspomagający, nauczanie zintegrowane

40.

Natasza Noskowiak pedagog

41.

Dawid Mroziński wychowanie fizyczne 

42.

Grażyna Szklarek nauczanie indywidualne j. polski

43.

Ewa Nowaczyk nauczanie indywidualne j. polski

44.

Joanna Markuszewska-Orpel
logopeda

45.

Arleta Kardasz
nauczyciel wspomagający, nauczanie zintegrowane

46.

Arkadiusz Dobosz
przyroda

47.

Jakub Robaszkiewicz
historia

48.

Danuta Chmielewska
nauczanie indywidualne język niemiecki

49.

Daniel Nisiewicz
wychowawca świetlicy

50.

Jakub Malik
szachy