Grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku w roku szkolnym 2018/2019.

Zdjęcia grona poniżej.       

                                                                                        stan na 01.09.2018 r.

LP.

Nazwisko i imię nauczyciela

Wychowawstwo

Przydział zajęć edukacyjnych

1.

Zofia Talarczyk

Dyrektor

matematyka

2.

Agnieszka Półchłopek

wicedyrektor

przyroda, chemia, biologia

3.

Olga Kudła

0a

wychowanie przedszkolne

4.

Agnieszka Szary

0b

wychowanie przedszkolne

5.

Izabela Biernacka

Ia

nauczanie zintegrowane, informatyka

6.

Irena Żyto

Ib

nauczanie zintegrowane, wychowanie do życia w rodzinie

7.

Urszula Kniat

Ic

nauczanie zintegrowane 

8.

Agnieszka Rzońca-Tomczak

IIa

nauczanie zintegrowane, j. francuski

9.

Maria Matysiak

IIb

nauczanie zintegrowane

10.

Elżbieta Kubicka

IIc

nauczanie zintegrowane

11.

Żaneta Tórz

III

nauczanie zintegrowane, język niemiecki

12.

Paulina Lubińska

IVa

język angielski

13.

Danuta Koszarek-Szternel

IVb

matematyka, informatyka

14.

Anna Robińska-Richter

IVc

język angielski

15.

Paulina Przybylska

IVd

przyroda

16.

Magdalena Grzybek

IVe

język polski

17.

Anna Szlacheta

Va

j. polski

18.

Katarzyna Abramczyk-Świerczyńska

Vb

matematyka

19.

Monika Czubanowska

Vc

religia

20.

Paulina Tórz

Vd

j. niemiecki

21.

Agnieszka Chmura

VIa

j. angielski

22.

Renata Tarnawska

VIb

matematyka, informatyka
zajęcia komputerowe, fizyka

23.

Alina Adamczyk

VIIa

j. polski, historia, wos

24.

Małgorzata Iszkuło 

VIIb

wychowanie fizyczne 

25.

Ewelina Cholewa

VIIIa

  matematyka, technika

26.

Aleksandra Bączkowska

VIIIb

chemia, biologia, geografia

27.

Katarzyna Warteresiewicz

plastyka

28.


religia

29.

ks. Szymon Nowicki

religia

30.

Gerard Moliński

wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna

31.

Jolanta Tarnawska

bibliotekarz

32.

Dagmara Horodecka

bibliotekarz, socjoterapeuta

33.

Anna Bulanda

wczesne wspomaganie rozwoju, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

34.

Kinga Koperska

nauczyciel wspomagający, nauczanie zintegrowane

35.

Klaudia Regulska

wychowawca świetlicy, doradztwo zawodowe

36.

Justyna Guzik

psycholog, wczesne wspomaganie rozwoju

37.

Małgorzata Grzelczak

wychowawca świetlicy

38.

Mateusz Nabzdyk

muzyka, technika, edukacja dla bezpieczeństwa

39.

Joanna Kuzikowska logopeda, wczesne wspomaganie rozwoju

40.

Sylwia Kadzewska nauczyciel wspomagający, nauczanie zintegrowane

41.

Natasza Noskowiak pedagog

42.

Dawid Mroziński wychowanie fizyczne 

43.

Grażyna Szklarek nauczanie indywidualne j. polski

44.

Joanna Markuszewska-Orpel
logopeda

45.

Arleta Kardasz
wychowawca świetlicy

46.

Joanna Hreczycho
język polski

47.

Jakub Robaszkiewicz
historia

48.

Danuta Chmielewska
nauczanie indywidualne język niemiecki

49.

Jakub Malik
szachy