34) 10.10.2019 r. - Zapraszamy chętnych uczniów klas I-III do udziału w XIX Powiatowym Konkursie Recytatorskim: „Wpisani w historię” z okazji Święta Niepodległości. Temat tegorocznej edycji konkursu brzmi: „Miłość niejedno ma imię”. Recytatorzy przygotowują recytację wiersza, która nie może przekroczyć pięciu minut. Uczniów zainteresowanych konkursem proszę o przekazanie stosownej informacji  wychowawcom lub bezpośrednio organizatorom etapu szkolnego paniom: Agnieszce Rzońca – Tomczak lub Izabeli Biernackiej do dnia 15 października. Etap szkolny odbędzie się około 22 października (zainteresowanych poinformujemy po 16.10.2019r.) Etap powiatowy będzie miał miejsce 5.11.2019 r. Laureaci etapu powiatowego zaprezentują swoją recytację podczas Koncertu Finałowego dnia 11.11.2019 r. w Zamku Kórnickim. regulamin

33) 7.10.2019 r. - W październiku przewidziano trzy dni wolne od zajęć dydaktycznych, na które zaplanowano dyżury nauczycielskie dla klas I - VIII: 11.10; 14.10 i 31.10. Dla oddziałów przedszkolnych dyżur odbędzie się tylko 31.10.2019 r. Zgłoszenia na dyżury przyjmuje sekretariat szkoły na pięć dni przed planowanym dyżurem.

32) 29.09.2019 r. - W imieniu organizatorów zapraszamy młodzież i rodziców na ,,Noc Zawodowców 2019. szczegóły

31) 27.09.2019 r. - Odpłatność za obiady w październiku wynosi dla oddziałów przedszkolnych 88 zł, a dla klas I - VIII - 80 zł. Wpłaty przyjmuje sekretariat szkoły do 8.10.2019 r.

30) 25.09.2019 r. - W zakładce ,,Rodzice" umieszczono materiał ,,Bezpieczeństwo dzieci w sieci - kompendium wiedzy dla rodziców". Polecamy lekturę.

29) 25.09.2019 r. - Jutro tj. 26.09 klasa Vd zamiast historii będzie miała j. polski.

28) 25.09.2019 r. - Nauczyciele j. angielskiego serdecznie zapraszają wszystkich chętnych uczniów z klas IV - VIII do wzięcia udziału w olimpiadzie ,,Olimpus" z j. angielskiego! Zgłoszenia przyjmują nauczyciele języka angielskiego do dnia 4.10.19 r. szczegóły

27) 18.09.2019 r. - Kuratorium Oświaty w Poznaniu informuje, że na terenie województwa wielkopolskiego w roku szkolnym 2019/2020 planowane jest przeprowadzenie konkursów przedmiotowych z następujących przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język polski, matematyka. Terminy konkursów zostaną ogłoszone do końca września. Zdobycie tytułu laureata zwalnia ucznia z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu.

26) 18.09.2019 r. - Od 19 - 21.09.2019 r. nasi uczniowie biorą udział w Kórnickich Dniach Nauki. program i regulamin

25) 18.09.2019 r. - Wczoraj odbyło się pierwsze spotkanie Rady Rodziców. Ustalono, że składka na RR wynosi od 20 zł, a na wodę niegazowaną 1,50/miesiąc

24) 18.09.2019 r. - Serdeczne zapraszamy na Festyn Ekologiczny organizowany w najbliższą sobotę na płycie rynku kórnickiego. Na wszystkich czeka mnóstwo atrakcji. program festynu

23) 18.09.2019 r. - Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału (po raz trzeci) w akcji charytatywnej pt. „ Kup Pan szczotkę ”. Wraz z fundacją pomocy humanitarnej REDEMPTORIS MISSIO chcemy wesprzeć afrykańskie dzieci i uzbierać dla nich szczoteczki i pasty do zębów, które wolontariusze zabiorą ze sobą do Afryki.

Dary prosimy o zostawienie w skrzyni pod plakatem. Akcja trwa od 18 do 25 września. Z góry wszystkim darczyńcom DZIĘKUJEMY!

Koordynatorzy akcji : A. Tomczak, P. Tórz, ks. Sz. Nowicki

22) 16.09.2019 r. - 17.09.2019 r. na godz. 18:00 do budynku sali gimnastycznej zapraszamy na pierwsze spotkanie rodziców, którzy zostali przedstawicielami klasy do rady Rodziców.

21) 13.09.2019 r. - Informujemy, że na Koło robotyki i programowania (projekt Liga-eSzkoła) dla kl. IIa brak jest wolnych miejsc.

20) 11.09.2019 r. - Zgodnie z ogłoszeniem nr 19 zapraszamy rodziców na spotkania z wychowawcą szczegóły.

19) 7.09.2019 r. - Wszystkich rodziców lub prawnych opiekunów zapraszamy na pierwsze spotkania z wychowawcą w dniu 12.09.2019 r. Na godz. 17:00 zapraszamy rodziców klas 0 - III, a na 18:30 - rodziców klas IV - VIII. Szczegółowy wykaz miejsc spotkań przekażemy w terminie późniejszym.

18) 7.09.2019 r. - W dniu 13.09.2019 r. (najbliższy piątek) od godz.8:00 główne drzwi szkoły od ul. Armii Krajowej będą zamknięte. Do budynku szkoły można wejść od ul. Jeziornej (przez boisko) lub od ul. Armii Krajowej furtką z prawej strony szkoły (po użyciu domofonu).

17) 7.09.2019 r. - Szanowni Państwo. Informacja dotyczy tylko rodziców i uczniów klas Vab, VId i VIIIb.
W poniedziałek ze względu na nieobecność nauczyciela nastąpi na ten dzień zmiana planu:
1) Va - nie ma biologii - po muzyce do domu
2) Vb - nie ma biologii - po technice do domu
3) VId - zamiast biologii - wdż
4) VIIIb - zamiast biologii - j. polski.
Jeśli do uczniów klasy Vab nie dotrze ta wiadomość - dzieci mogą (bez zapisu) pozostać w świetlicy.

16) 6.09.2019 r. - Szkoła Podstawowa nr 2 w Kórniku organizuje i zaprasza chętnych uczniów z klas V - VIII na wycieczkę „Śladami rodu Zamoyskich oraz związków Kórnika z Podhalem” . szczegóły

15) 5.09.2019 r. - Zapraszamy chętne dzieci z klas I-III do udziału w konkursie plastycznymna plakat„ Eko-kompostownik”- (promujący przydomowe kompostowniki). Organizatorem konkursu jest wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Kórnik. Plakat ma być wykonany w kolorze,techniką –collage na papierze/kartonie o wymiarach A4 lub A3. Swój udział należy zgłosić wychowawcy do poniedziałku 09.09.19, a plakat oddać do 12.09.19r. – p. Agnieszce Rzońcy-Tomczak. Do plakatu musi być dołączona kartka z imieniem i nazwiskiem dziecka, wiek dziecka, klasa i nazwa szkoły,adres zamieszkania i telefon kontaktowy oraz klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych( podpisana przez rodzica bądź pełnoprawnego opiekuna). Każdy uczestnik taką klauzulę otrzyma od wychowawcy.

14)1.09.2019 r. - Jutro podręczniki szkolne będą wydawane w bibliotece szkolnej od 9:15 - 14:00. Zapraszamy tych uczniów, którzy jeszcze ich nie odebrali.

13) 30.08.2019 r. - W ogłoszeniu nr 12 wkradł się błąd. Rozpoczęcie roku szkolnego odbywa se w godz.: 8:30; 10:00 i 11:30 - patrz ogłoszenie 186. Za omyłkę przepraszamy.

12) 30.08.2019 r. - Rozpoczęcie nowego roku szkolnego o godz. 8:30 i 10:00 odbędzie się na boisku szkolnym, a o godz. 11:30 w auli szkoły. Zapraszamy!

11) 29.08.2019 r. - Oddziały przedszkolne rozpoczynają zajęcia w poniedziałek 2.09.2019 r. od godz. 8:00 - 13:00. Obiad dla dzieci zapisanych wydawany jest od 13:00 - 13:30. Świetlica dla dzieci czynna jest w tym dniu od godz. 6:30 - 8:00 i od 13:30 - 15:30.

10) 25.08.2019 r. - Prosimy rodziców dzieci oddziałów przedszkolnych i klas młodszych, które będą dojeżdżały do szkoły komunikacją miejską KOMBUS pod opieką zatrudnionej przez KOMBUS opiekunki, o zgłoszenie dzieci w sekretariacie szkoły do dnia 30.08.2019 r.

9) 23.08.2019 r. - Uczniowie, którzy nie odbiorą podręczników w wyznaczonym terminie, mogą je odebrać w pierwszym tygodniu września.

8) 23.08.2019 r. - Odpłatność za obiady we wrześniu wynosi: dla oddziałów przedszkolnych - 84 zł (od 2.09), dla klas I - VIII - 80 zł (od 3.09). Zapisy przyjmuje sekretariat szkoły od 26.08.2019, a wpłaty  do 6.09.2019 r. Nie uiszczenie wpłaty w odpowiednim terminie będzie skutkowało nie wydaniem obiadu od 9.09.2019 r. Ze względu na trudną sytuację rodziny możliwe jest finansowanie obiadów przez OPS w Kórniku. Zgłoszenia przyjmuje sekretariat szkoły.

7) 22.08.2019 r. - Zapraszamy po odbiór podręczników i ćwiczeń na nowy rok szkolny:

1) w poniedziałek - 26.08.2019 r. - w godz. od 9:30 - 14:00 - klasy II i IV

2) w środę - 28.08.2019 r. - w godz. od 11:00 - 14:00 - klasy III i V

3) w czwartek - 29.08.2019 r. - w godz. od 10:00 - 15:00 - klasy I, VI, VII, VIII.

Podręczniki wypożyczane są tylko na jeden rok szkolny. Prosimy o dbałość o ich stan i podpisanie.

Osobom, które nie oddały podręczników z poprzedniej klasy nowe podręczniki zostaną przekazane po oddaniu starych.

6) 22.08.2019 r. - Zapraszamy na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2019/20 w dniu 2.09.2019 r.: klasy Vab, VIabcd, VIIab, VIIIab - 8:30; klasy IIabc, IIIabc, IV, Vcde - 10:00; klasy Iabcd - 11:30. Miejsce uroczystości podamy w terminie późniejszym.

5) 22.08.2019 r. - Zaproszenie do udziału w Wielkopolskim Okrągłym Stole Edukacyjnym – 4 września 2019

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, Nauczyciele,
Rodzice, Uczniowie, przedstawiciele organów prowadzących

Wojewoda Wielkopolski i Wielkopolski Kurator Oświaty serdecznie zapraszają do udziału w Wielkopolskim Okrągłym Stole Edukacyjnym w dniu 4 września 2019 r. w godzinach od 12.00 do 15.30, w siedzibie Polskiej Akademii Nauk Oddział w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 17/19.

Celem debaty będzie wypracowanie przez uczestników konstruktywnych wniosków, które mogą posłużyć decydentom w doskonaleniu systemu edukacji. Przypominamy, że  organizacja Wojewódzkich Okrągłych Stołów Edukacyjnych jest jednym z postulatów zgłoszonych podczas obrad Ogólnopolskiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego i poparta przez Prezesa Rady Ministrów Pana Premiera Mateusza Morawieckiego. Ważnym elementem tego przedsięwzięcia jest udział przedstawicieli rodziców, uczniów, nauczycieli, samorządów terytorialnych, organów prowadzących, stowarzyszeń oraz  innych instytucji związanych z oświatą.

Ze względu na ograniczenia czasowe debaty, planowana liczba uczestników 50-60 osób. Tematyka obrad będzie koncentrowała się wokół następujących aspektów edukacji:

  • Nauczyciel w systemie edukacji,
  • Jakość w systemie edukacji,
  • Nowoczesna szkoła,
  • Uczeń w systemie edukacji,
  • Rodzice w systemie edukacji.

Prosimy o merytoryczne przygotowanie się do udziału w dyskusji i przedstawienia propozycji wniosków.

Gotowość udziału w debacie mogą Państwo zgłaszać poprzez wypełnienie formularza on-line dostępnego pod adresem: http://wre.ko.poznan.pl/debata/

Spośród kandydatów zostaną losowo wybrani uczestnicy obrad Wielkopolskiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego, których powiadomimy, drogą e- mailową lub telefonicznie (zgodnie ze wskazanym adresem). W spotkaniu wezmą również udział przedstawiciele lokalnych mediów.

4) 15.08.2019 r. - Szanowni Państwo - Rodzice klas ósmoklasistów (od 1.09). Prosimy o zapoznanie się z treścią informacji przesłanej Państwu przez e-dziennik, a dotyczącej zakładania szkolnego ogródka w dniu 22 sierpnia, w godz. 9.00 - 13.00.
Prosimy o informację zwrotną, kto z uczniów włączy się w realizację tego ekologicznego projektu.
Informację można przesłać przez e-dziennik lub powiadomić telefonicznie sekretariat szkoły.

3) 31.07.2019 r. - Uczniowie klas IV, którzy zdali egzaminy na kartę rowerową, mogą odbierać Karty rowerowe w sekretariacie szkoły.

2) 15.07.2019 r. - Tegoroczni absolwenci naszej szkoły mogą odbierać zdjęcie grupowe klas VIII w sekretariacie szkoły.

1) 15.07.2019 r. - Absolwenci klas VIII mogą odbierać ,,Karty zdrowia ucznia" w sekretariacie szkoły.

114) 25.02.2019 r. - 27 lutego 2019 r. (środa) uczniowie biorący udział w Ogólnopolskim konkursie „ZUCH” zbierają się o godz. 9:30 w dolnym holu (przy szatni klas I-III). Następnie z nauczycielem (p. A. Tomczak) udają się  do sali nr 23. Pisanie testu trwa od godz. 9:40-11:00.Wszyscy uczniowie przynoszą długopisy z czarnym tuszem lub granatowym.

113) 25.02.2019 r. - Proponujemy dla chętnych uczniów wyjazd na mecz LECH POZNAŃ – ARKA GDYNIA dnia 3 marca 2019r. Wstęp na mecz bezpłatny, uczniowie pokrywają koszty przejazdu w kwocie 15,00 zł od osoby. Opiekę w czasie przejazdu sprawować będą nauczyciele. Zapisy do 27 lutego 2019 r. regulamin i zgoda

112) 22.02.2019 r. - W poniedziałek nie ma koła programowania prowadzonego przez p. R. Tarnawską.

111) 21.02.2019 r. - 21.02.2019 w godz. 17:30-19:30 odbędzie się dyskoteka karnawałowa dla kl. IV VIII. Regulamin dyskoteki

110) 20.02.2019 r. - W dniach 4-8.02.2019 została przeprowadzona zbiórka pieniędzy dla Państwa Pawlaków z Czołowa, którzy stracili swój dobytek w pożarze. Dziękujemy wszystkim za dar serca. Udało nam się zebrać 3534 zł i 20 gr oraz 10 centów. Pieniądze w całości zostaną przekazane poszkodowanym. Jeszcze raz dziękujemy za włączenie się w akcję pomocy.

109) 18.02.2019 r. - Do końca tygodnia nie będzie zajęć logopedycznych prowadzonych przez p. J. Kuzikowską.

108) 18.02.2019 r. - W dniu 18 i 19.02.2019 r. nie będzie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych prowadzonych przez p. N. Noskowiak

107) 17.02.2019 r. - Informujemy, że w roku 2019/20 będą w szkole otwarte oddziały przedszkolne.

106) 17.02.2019 r. - Informujemy, że Szkolny Konkurs Piosenki dla dzieci z klas I - III odbędzie się 20 lutego o godzinie 9.00 w szkolnej auli.

105) 14.02.2019 r. - Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym na znaczek. Szczegóły na plakacie

104) 12.02.2019 r. - W dniach 12 i 13.02.2019 r. nie ma zajęć socjoterapeutycznych. Biblioteka będzie również nieczynna.

103) 12.02.2019 r. - Zapraszamy na Dzień Talentów i Drzwi Otwartych. szczegóły

102) 5.02.2019 r. - Z okazji przypadającego dziś Dnia Bezpiecznego Internetu zachęcamy uczniów klas 3-8 do zapoznania się z prezentacją na ten temat oraz do wzięcia udziału w konkursie internetowym. Szczegóły w załączniku. Zapraszamy! Renata Tarnawska i Izabela Biernacka

101) 4.02.2019 r. - Zapraszamy uczniów klas 0 – III do udziału w Szkolnym Konkursie Piosenki Dziecięcej. Każdy wykonawca prezentuje podczas konkursu jedną piosenkę dziecięcą w języku polskim. Czas trwania jednej prezentacji nie może przekroczyć 5 minut. Zgłoszenia dzieci przyjmują wychowawcy klas do dnia 13 lutego br. Konkurs odbędzie się 20 lutego 2019 roku. Zapraszamy do udziału. Izabela Biernacka, Kinga Koperska. Regulamin

100) 4.02.2019 r. - Biblioteka szkolna zaprasza w czwartek/piątek na warsztaty szczegóły

99) 4.02.2019 r. - W dniu dzisiejszym nie ma zajęć korekcyjno-kompensacyjnych prowadzonych przez p. N. Noskowiak.

98) 1.02.2019 r. - Informujemy, że w tym roku szkolnym nie będziemy zbierać makulatury. Dawny odbiorca chciał nam zapłacić za cały kontener 1 gr. Były chętne firmy, ale odbiór byłby darmowy. W tej sytuacji nie będziemy kontenerem ograniczać powierzchni boiska.
97) 1.02.2019 r. - Rodzina Pawlaków z Czołowa w ubiegłą sobotę straciła wszystko w pożarze domu. Samorząd uczniowski naszej szkoły organizuje w dniach 4-8 lutego zbiórkę pieniężną, aby ich wspomóc. Pomóżmy tym, którzy stracili wszystko. Liczymy na Państwa wsparcie. Dziękuję, koordynator akcji - Agnieszka Chmura.

96) 29.01.2019 r. - Informujemy, że zmieniono adres mailowy do dyrektora szkoły: dyrektor@sp2kornik.pl. Prosimy rodziców, aby kontaktowali się z dyrektorem poprzez dziennik elektroniczny.

95) 29.01.2019 r. - Zachęcamy Państwa do wpłacenia 1% podatku na naszą szkołę. szczegóły

94) 27.01.2019 r. - 27.01.2019 r. dzieci z klas 0 - III rozpoczynają naukę w nowej części szkoły. Ta część dostępna jest tylko dla uczniów z klas 0 - III i nauczycieli.Od tego dnia kuchnia i stołówka rozpoczynają pracę w nowej części szkoły. Do stołówki mogą wchodzić tylko uczniowie, którzy piją ciepłą herbatę lub spożywają obiad. Jeśli ktoś nie zapisał się na herbatę czy obiad to nie ma prawa tam przebywać.

93) 27.01.2019 r. - Koła zainteresowań zostają uruchomione od wtorku 29.01.2019 r. Plan podamy na stronie internetowej i w holu szkoły.

92) 27.01.2019 r. - Odpłatność za obiady w lutym wynosi 80 zł. Wpłaty przyjmuje sekretariat szkoły do dnia 7.02.2019 r. Brak wpłaty po tym terminie jest jednoznaczny z nie wydaniem obiadu .

91) 9.01.2019 r. - W czasie ferii zapraszamy dzieci na zajęcia sportowe: 21.01, 23.01, 25.01 - w godz. 10:00 - 12:00.

90) 9.01.2019 r. - Rada Rodziców serdecznie zaprasza na bal karnawałowy, który odbędzie się 23.02.2019 r. w restauracji Wielkopolanka. Bilety do nabycia również w sekretariacie szkoły. szczegółowe informacje

89) 9.01.2019 r. - W czwartek nie będzie spotkania rodziców klasy Va z wychowawcą. Zebranie odbędzie się po feriach.

88) 9.01.2019 r. - Od dzisiaj do piątku nie będzie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych prowadzonych przez p. A. Bulandę. W czwartek 10.01 i piątek 11.01.2019 r. nie będzie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych prowadzonych przez p. A. Bulandę.

87) 8.01.2019 r. - Już w naszej szkole trwa zbiórka na WOŚP - orkiestra zagra w najbliższą niedzielę. W tym roku zbieramy na wyposażenie szpitali w sprzęt dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.W tym roku WOŚP gra podhasłem: GRAMY DLA DZIECI MAŁYCH I BEZ FOCHA.

86) 8.01.2019 r. - 9.01.2019 r. o godz. 8:55 w auli szkoły odbędzie się konkurs ,,Olimpus" z j. angielskiego dla klas IV - VIII. Zapraszamy wszystkie zapisane dzieci.

85) 7.01.2019 r. - Ogólnopolski konkurs ,,Olimpus" dla klas IV - VIII, z matematyki odbędzie się 8.01.2019 r. o godz. 8:55 w sali nr 20. Zapraszamy. 

84) 7.01.2019 r. - Szanowni Rodzice, podczas balu karnawałowego 23 lutego2019r. organizowanego przez Radę Rodziców odbędzie się loteria fantowa, która zawsze znakomicie urozmaica imprezę karnawałową, zwracamy się zatem do Państwa z prośbą o podarowanie nam różnorodnych: przedmiotów, voucherów, nietrafionych prezentów, rękodzieła które mogą stanowić fanty. Dochód z ich sprzedaży zasili konto Rady Rodziców a wszystkim uczestnikom fanty dostarczą wielkiej frajdy. Z góry dziękujemy za przekazane przedmioty - Rada Rodziców. Wszystkie fanty można przynosić do szkoły, do pomieszczenia sekretariatu.

83) 6.01.2019 r. - W poniedziałek klasa Va nie ma j. angielskiego - idzie do domu godz. wcześniej. Klasa Vbc nie będą miały zajęć wyrównawczych z j. polskiego. Klasa VIb nie ma j. polskiego, po religii dzieci, które nie chodzą na zajęcia wyrównawcze z matematyki - idą do domu, reszta czeka w świetlicy lub bibliotece.

82) 6.01.2018 r. - Zapraszamy na spotkania z wychowawcą w dniu 10.01.2019 r. plan spotkań

81) 1.01.2018 r. - Odpłatność za obiady w styczniu wynosi 48 zł. Wpłaty przyjmuje sekretariat szkoły do 8.01.2019 r. Brak wpłaty po tym terminie jest jednoznaczny z nie wydaniem obiadu.

80) 26.12.2018 r. - Szanowni rodzice. Przewidywane oceny za pierwszy semestr zostały już wystawione w e-dzienniku.

79) 26.12.2018 r. - Odpłatność za obiady styczniowe przyjmowana będzie dopiero od 2.01.2019 r. Prosimy o nie wcześniejsze wpłacanie pieniędzy za obiady na konto.

78) 13.12.2018 r. - W piątek w ramach solidarności w działaniach na rzecz klimatu można założyć niebieską koszulkę, bluzę itp. szczegóły akcji

77) 12.12.2018 r. - Uczniów klas I - VIII zapraszamy do udziału w konkursie Kolęd i Pastorałek. regulamin

76) 9.12.2018 r. - 16.12.2018 r. o godz. 16:00 wszystkich rodziców, ich rodzinę i znajomych zapraszamy na Jasełka. Rada Rodziców organizuje w tym samym czasie kiermasz świąteczny i urządza kawiarenkę. Uprzejmie prosimy o upieczenie ciasta i zapisanie się na listę u wychowawcy klasy (poprzez dziennik elektroniczny). Prosimy też o zmobilizowanie dzieci, aby wykonały ozdoby świąteczne, stroiki, upiekły pierniczki itp. na kiermasz świąteczny. Placki przynosimy bezpośrednio na kiermasz lub dzień wcześniej do portierni szkoły, a ozdoby dzieci przynoszą do sekretariatu szkoły.

75) 9.12.2018 r. - Zapraszamy do udziału w konkursie na kartkę świąteczną w j. niemieckim. regulamin

74) 9.12.2018 r. - Zapraszamy na dyżur nauczycielski 11.12.2018 r. w godzinach od 17:00 do 18:00. plan dyżuru

73) 5.12.2018 r. - Odpłatność za obiady w grudniu wynosi 60 zł. Wpłaty przyjmuje sekretariat szkoły do 10.12.2018 r.

72) 30.11.2018 r. - EUROWEEK 23 – 27.01.2019 r. W czasie ferii zimowych można wyjechać do Kotliny Kłodzkiej na obóz szkoleniowy Euroweek. Zostało jeszcze kilka wolnych miejsc. Zapisy do 6 grudnia 2018 r. lub do wyczerpania miejsc. Szczegółowych informacji udziela p. Irena Żyto.

71) 29.11.2018 r. - Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zbiórce z okazji Dnia Pluszowego Misia. Po raz kolejny studenci koła naukowego UAM ruszają ze zbiórką pluszowych misiów! Tym razem chcemy zebrać misie i inne przytulanki dla szpitali i oddziałów dziecięcych, by podarować je małym pacjentom. Misie mogą być zarówno nowe jak i używane, ale muszą być czyste i możliwie nienaruszone, w innym przypadku szpitale ich nie przyjmą. Zbiórka zajmuje się p. O. Kudła, która czeka na misie do 4.12.2018r. (wtorek), miejsce zbiórki: sala nr 15 (budynek sali gimnastycznej)

70) 29.11.2018 r. - Zapraszamy uczniów z klas I - III do wzięcia udziału w sesji zimowej ogólnopolskiej olimpiady Olimpusek. W tym roku szkolnym Olimpus pragnie zaprosić uczniów z klas I – III do wzięcia udziału w olimpiadzie Olimpusek (sprawdzian zintegrowany) oraz Olimpusek z języka angielskiego. Olimpiady mają zasięg ogólnopolski i zostaną przeprowadzone 07.01.2019r. i 08.01.2019r. Opłata za udział w konkursie wynosi 8,50 zł. Zapisy chętnych uczniów przyjmują wychowawcy klas do 4 grudnia. Dokładne informacje znajdują się na stronie http://www.olimpus.edu.pl/olimpusek

69) 29.11.2018 r. - Serdecznie zapraszamy na warsztaty tworzenia upominków świątecznych dla najbliższych. Warsztaty odbędą się 10.12.br. (poniedziałek) w godzinach: 15:20-16:00 mydło (25 miejsc); 16:15-17:00 świeczka (25 miejsc). Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o przyniesienie: białego mydła w kostce, białej świeczki o wysokości ok.10-15cm. Zapisy przyjmują wychowawcy świetlicy.

68) 28.11.2018 r. - Do końca tygodnia nie ma zajęć korekcyjno-kompensacyjnych prowadzonych przez p. N. Noskowiak.

67) 27.11.2018 r. - 28 listopada br. od godz. 13:30 do 15:20 w auli sali gimn. odbędą się Mistrzostwa Szkoły w Warcabach dla uczniów klas I – VIII. Chętni do udziału proszeni są o zapisywanie się w sekretariacie szkoły. Informacje u nauczycieli WF – u.

66) 20.11.2018 r. - Rada Rodziców ma przyjemność poinformować Rodziców, że dn. 23 lutego 2019 roku organizuje Bal Karnawałowy, który odbędzie się w restauracji Wielkopolanka koło Środy Wlkp. Koszt balu to ok 195 zł od pary. Serdecznie zapraszamy. Rada Rodziców. Szczegóły wkrótce

65) 20.11.2018 r. - Szanowni Państwo, wzorem ubiegłego roku Rada Rodziców pragnie namówić Państwa do włączenia się w kolejną edycję Szlachetnej Paczki. Jedna z mam zadeklarowała chęć upieczenia pierników dla wszystkich rodzin, które w tym roku otrzymają Szlachetną Paczkę, trochę tego będzie !!!!
Zwracamy się do Państwa z prośbą, abyśmy wsparli ten pomysł i ofiarowali choć część produktów niezbędnych do upieczenia pierników.
Potrzeba: 15 słoików miodu, 15 kostek masła lub margaryny, 10 kostek smalcu, 6 opakowań kakao, 15 kg cukru, 20 kg mąki, 80 jajek, 30 opak. przyprawy piernikowej, 10 opak. sody i amoniaku, 10 szt. papieru do pieczenia, 15 opak. cukru pudru oraz różnych barwników i posypek do dekoracji wypieków.
Wiem, że nigdy nie zawodzicie Kochani Rodzice, więc z góry dziękuje za Państwa ofiarność.
W holu szkoły zostanie wystawiony kosz, do którego można wkładać wszystkie produkty.
Rada Rodziców"

64) 19.11.2018 r. - Od dnia dzisiejszego do odwołania nie ma p. psycholog J. Guzik

63) 18.11.2018 r. - Jutro 19.11.2018 r. nie będzie zajęć wyrównawczych z matematyki w VIIab, nie będzie tez j. niemieckiego dla klasy Vbc.

62) 15.11.2018 r. - Jutro 16.11.2018 r. nie ma zajęć logopedycznych prowadzonych przez p. J. Kuzikowską.

61) 14.11.2018 r. - W czwartek nie odbędzie się zebranie rodziców klasy IVd. Nowy termin podamy do wiadomości na stronie internetowej szkoły.

60) 13.11.2018 r. - Od 13.11 do piątku 16.11 nie będzie zajęć prowadzonych przez p. psycholog Justynę Guzik

59) 13.11.2018 r. - ,,Lepiej zapobiegać niż leczyć" apelują Minister Edukacji i Główny Inspektor Sanitarny czytaj

58) 12.11.2018 r. - W planie klasy IV a i IVd wprowadzono dzisiaj zmiany. Informację podano zainteresowanym rodzicom na e-dzienniku. Podane w piątek dzieciom zmiany zostają również utrzymane.

57) 9.11.2018 r. - Rusza kolejna już edycja bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom dla dzieci z Powiatu Poznańskiego. Program obejmuje dzieci urodzone w latach 2010-2016, mające na dzień wykonania szczepienia ukończone 24 miesiące życia, zameldowane w gminach powiatu poznańskiego i które nie są objęte programem obowiązkowych szczepień ochronnych przeciwko zakażeniom pneumokokowym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. pismo starosty

Szczepienia będzie można wykonać w kilkunastu placówkach medycznych na terenie całego powiatu. Wykaz placówek można pobrać tutaj

56) 9.11.2018 r. - Zapraszamy na spotkania wychowawców z rodzicami 15.11.2018 r. plan zebrań

55) 9.11.2018 r. - Dzień 12 listopada został ogłoszony świętem Świętem Narodowym. W związku z powyższym w tym dniu nie ma lekcji. Świetlica i sekretariat są nieczynne.

54) 4.11.2018 r. - Zapraszamy do udziału w konkursie on-line związanym z setną rocznicą odzyskania niepodległości. Na stronie join.quizizz.com wpisz kod gry 130134, jako nazwę użytkownika swoją klasę i numer z dziennika (np. 6C1) i sprawdź swoją wiedzę! Wiadomości obejmują informacje ukryte pod kodami QR dostępnymi w szkole oraz pod linkiem w załączniku. Konkurs trwa do środy 7. listopada do godziny 18.00.

53) 30.10.2018 r. - Zapraszamy uczniów z klas I - III do udziału w Ogólnopolskim Projekcie Stypendialnym STYPENDIADA WCZESNOSZKOLNA. Szczegóły w załączniku

52) 29.10.2018 r. - Odpłatność za obiady w listopadzie wynosi 76 zł. Wpłaty przyjmuje sekretariat szkoły do dnia 8.11.2018 r. Brak wpłaty po tym terminie jest jednoznaczny z nie wydaniem obiadu Dzień 2.11.2018 r jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, a 12.11. 2018 jest dniem wolnym od pracy (szkoła jest nieczynna).

51) 29.10.2018 r. - 2.11.2018 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Sekretariat szkoły przyjmuje zapisy na dyżur do 30.10.2018 r. 

50) 28.10.2018 r. - Katecheci zapraszają wszystkie dzieci i chętnych rodziców na BAL ŚWIĘTYCH w środę 31 X 2018r. godz.16:30 - 18:30 w auli naszej szkoły. Zaczynamy w kościele różańcem, potem procesja ze świętymi do szkoły. Należy przebrać się za ulubionego świętego lub na biało. Zapewniamy sporo atrakcji: zabawy przy muzyce, konkursy, słodycze. pobierz plakat i regulamin

49) 26.10.2018 r. - Do dnia 31.10.2018 r. nie będzie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych prowadzonych przez p. N. Noskowiak

48) 26.10.2018 r. - Informujemy, że wejście do szkoły od strony boiska jest już czynne. Zamykamy wejście boczne, które prowadziło przez miejsce do rowerów.

47) 25.10.2018 r. - W dniu dzisiejszym nie będzie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych prowadzonych przez p. N. Noskowiak

46) 24.10.2018 r. - Miłośników składania papieru zachęcamy do obchodów Dnia Origami 24 października. Jeśli chcesz zostać origamistą, to przynieś wykonane modele (płaskie lub przestrzenne) do sali nr 7 do końca października. Liczymy na Was!!! Samorząd Uczniowski

45) 24.10.2018 r. - 25 października 2018 będziemy obchodzić Dzień Kundelka.W związku z tym każdy uczeń z każdej klasy może przynieść ze sobą do szkoły pluszaka/maskotkę/figurkę ulubionego psiaka.

44) 22.10.2018 r. - Przypominamy, że jutro odbędzie się pierwszy w tym roku szkolnym dyżur nauczycielski - godz. 17:00 - 18:00. Zapraszamy rodziców klas III - VIII.

43) 21.10.2018 r. - Zapraszamy do udziału w VIII Międzyszkolnym Konkursie Fotograficznym ,,Jesień - Kórnik 2018" Chętni uczniowie mogą zgłaszać udział u p. K. Warteresiewicz. pobierz regulamin

42) 21.10.2018 r. - W niedzielę, 13 stycznia 2019 r. odbędzie się kolejny finał charytatywnej zbiórki pieniędzy na zakup sprzętu diagnostycznego dla szpitali dziecięcych w Polsce, którą organizuje Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Uczniowie, którzy chcieliby (za zgodą Rodziców) zostać wolontariuszami WOŚP oraz tego dnia kwestować proszeni są o zgłaszanie się do dnia 30 października do p. Agnieszki Półchłopek.

41) 15.10.2018 r. - Rada Rodziców zaprasza na kolejną edycję ,,Wietrzenia Szaf", która odbędzie się 10.11.2018 w godz. 11:00 - 13:00 w auli szkoły. Wystawiający proszeni są o zapisy pod nr tel. 502 046 989. Uprzejmie prosimy o upieczenie  ciasta do naszej szkolnej kawiarenki. Dochód z jego sprzedaży zasili konto RR. Zapisy u wychowawców klas.
Serdecznie dziękujemy.

40) 14.10.2018 r. -  W dniach 15 - 19.10.2018 zapraszamy wszystkich uczniów do zabawy w ramach Tygodnia Kodowania - Code Week 2018. Już w poniedziałek na terenie szkoły pojawi się osiem zakodowanych różnymi szyframi nazwisk słynnych Polaków. Czy uda Ci się je odszyfrować? Jak to zrobić? Zapoznaj się z regułami szyfrów tutaj i spróbuj złamać nasze zagadki. Rozwiązane hasła będące imionami i nazwiskami ośmiu osób można przynosić do piątku 19 października do p. I. Biernackiej lub R. Tarnawskiej.

39) 14.10.2018 r. - 15.10.2018 r. nie będzie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych prowadzonych przez p. N. Noskowiak

38) 12.10.2018 r. - Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w konkursie plastycznym "Familienbaum" dla klas 4-8 z j. niemieckiego. Konkurs polega na wykonaniu najpiękniejszego plakatu z drzewem genealogicznym . Konkurs rozpoczyna się 14 października i trwa do 28 października. Pobierz regulamin. Zapraszamy do udziału.

37) 11.10.2018 r. - Informujemy, że nieobecność psychologa szkolnego została przedłużona do 18.10.2018 r. Do tego dnia nie będzie zajęć prowadzonych przez p. J. Guzik.

36) 10.10.2018 r. - Informujemy, że zajęcia w ramach Ogólnopolskiej Szkółki Tańca i Dobrych Manier Centrum Hajdasz, odbywają się we wtorki w g. 16.30-17.15, aula. Więcej informacji pod numerem telefonu 513-091-910.

35) 10.10.2018 r. - Do końca tygodnia tj. 12.10 nie będzie zajęć socjoterapeutycznych prowadzonych przez p. D. Horodecką

34) 9.10.2018 r. - Od dzisiaj do końca tygodnia nie ma zajęć korekcyjno-kompensacyjnych prowadzonych przez p. N. Noskowiak.

33) 8.10.2018 r. - Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Jesień w obiektywie” na ciekawe zdjęcia pięknej złotej jesieni czekamy od 10 października do 20 listopada 2018r. Wydrukowane fotografie (format dowolny) oddajemy w świetlicy szkolnej organizatorowi p. Małgorzacie Grzelczak.

32) 8.10.2018 r. - Informujemy, że w Ośrodku Zdrowia w Kórniku dla uczniów klas I - III z terenu gminy Kórnik, w celu uniknięcia próchnicy, wykonywane jest bezpłatne lakowanie zębów. Warunkiem jest telefoniczne umówienie wizyty (61-8-170-425). Szczegóły na plakacie.

31) 8.10.2018 r. - Zapraszamy chętnych uczniów z klas I – III do udziału w Szkolnym Konkursie Recytatorskim, który odbędzie się 17 października o godzinie 13.40 w sali nr 15 (budynek sali gimnastyczne). Tematem tegorocznego konkursu jest poezja patriotyczna. Zgłoszenia przyjmują wychowawcy do dnia 15 października.
W załączniku regulamin konkursu.

30) 4.10.2018 r. - Informujemy, że pojawił się błąd techniczny na stronie organizatora konkursu "Tysiąc powodów by czytać", który powoduje zniechęcenie do głosowania. Straciliśmy wiele cennych głosów,ale błąd dotyczy wszystkich szkół i plakatów,więc walczymy nadal. Obecnie zajmujemy 50 miejsce (na szkoły z całej Polski), 5 pierwszych szkół otrzyma tysiąc książek do biblioteki. Codziennie można oddać jeden cenny głos. Aby uniknąć błędu należy: www.empik.com/biblioteki >>>>>zagłosuj na szkołę>>>w polu szukaj wpisać Kórnik (nie wolno sugerować się pojawiająca się całą nazwą szkoły!!!!)>>>>>enter>>>>pojawia się plakat zagłosuj na szkołę>>>>należy potwierdzić przychodzący email (skopiować link do paska, aby wyświetliła się odpowiednia strona potwierdzająca oddanie głosu) i gotowe- GŁOS ODDANY. Liczymy na Państwa wytrwałość w pokonywaniu tych drobnych trudności technicznych.

29) 3.10.2018 r. - Informujemy, że informacje o wojewódzkich konkursach przedmiotowych znajdują się na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu na stronie: http://ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/konkursy_oli.... Eliminacje szkolne odbędą się w następujących terminach - pobierz.

28) 3.10.2018 - W najbliższy czwartek, tj. 4 października 2018 r. w auli szkoły w godz. od 13:30 do 15:30 odbędą się mistrzostwa szkoły w szachach. Zapraszamy wszystkich chętnych - zapisy w sekretariacie szkoły. Są to eliminacje do mistrzostw gminy w szachach, które odbędą się w kolejnym tygodniu - wybrani uczniowie zostaną poinformowani.

27) 1.10.2018 r. - Drodzy rodzice, uczniowie oraz przyjaciele naszej szkoły. Nasza szkoła bierze udział w konkursie i liczy na wasze wsparcie. Pomóżcie nam zdobyć nagrodę w konkursie empiku "Tysiąc powodów by czytać". Nasza szkoła może wygrać TYSIĄC książek do biblioteki. Od 1 do 21.10 codziennie głosujcie na:  www.empik.com/biblioteki. Każdy głos na wagę książki. Prosimy o wsparcie. Razem możemy to zrobić! plakat.

26) 30.09.2018 r. - Informujemy, że na stronie www.men.gov.pl/rekrutacja zostały zamieszczone najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji, terminy egzaminów po szkole podstawowej, a także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminów. Strona będzie aktualizowana i uzupełniana o nowe treści. plakat z informacjami

25) 30.09.2018 r. - Wszystkich członków Rady Rodziców zapraszamy na spotkanie w najbliższy czwartek 4.10.2018 r. - godz. 18:30 w budynku sali gimnastycznej.

24) 27.09.2018 r. - Do 10.10.2018 r. nie będzie zajęć prowadzonych przez psychologa szkolnego p. J. Guzik.

23) 27.09.2018 r. - Dzisiaj i jutro nie będzie zajęć prowadzonych przez p. N. Noskowiak.

22) 26.09.2018 r. - Odpłatność za obiady w październiku dla klas 0 - VIII wynosi 92 zł.  Wpłaty przyjmuje sekretariat szkoły do dnia 8.10.2018 r. Brak wpłaty po tym terminie jest jednoznaczny z nie wydaniem obiadu.

21) 19.09.2018 r. - 20.09.2018r. odbędzie się zebranie rodziców uczniów klasy Ic. Wychowawca zaprasza na godz. 17.00 do sali nr 3.

20) 19.09.2018 r. - Na wczorajszym spotkaniu RR ustalono, że odpłatność za wodę będzie wynosiła 1,50/miesiąc.

19) 18.09.2018 r. - Prosimy, aby wszyscy uczniowie jutro tj. 20.09, ubrali się zgodnie z kolorami segregacji odpadów: biały, żółty, niebieski, zielony. O godz. 11:20 bijemy rekord w jednoczesnej zbiórce osób propagujących segregację odpadów. Uczniowie odpowiednio ubrani wychodzą na boisko szkolne do wspólnej fotografii. Pozostali zbierają się w dolnym holu szkoły.

18) 18.09.2018 r. - W rozmowie telefonicznej 14.09. firma Progmann zapewniła szkołę, że aplikacja na telefon do dziennika elektronicznego dla rodziców będzie dostępna pod koniec października 2018 r.

19) 17.09.2018 r. - W dniach od 17 - 23.09.2018 odbywa się 25 Sprzątanie Świata. Również nasza szkoła weźmie udział w tej akcji. plan działań

18) 17.09.2018 r. - Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia po raz drugi udziału w akcji charytatywnej pt. „ Kup Pan szczotkę ”. Wraz z fundacją pomocy humanitarnej REDEMPTORIS MISSIO chcemy wesprzeć afrykańskie dzieci uczęszczające do misyjnych szkół i przedszkoli i uzbierać dla nich szczoteczki i pasty do zębów, które wolontariusze zabiorą ze sobą do Afryki. Dary prosimy o zostawienie w skrzyni pod plakatem. Akcja trwa od 17 do 25 września. Z góry wszystkim darczyńcom w imieniu swoim i fundacji BARDZO DZIĘKUJEMY! Koordynatorzy akcji : A. Tomczak i P. Tórz

17) 17.09.2018 r. - W dniach od 20 - 22.09.2018 r. nasi uczniowie wezmą udział w Kórnickich Dniach Nauki (KDN). Poniżej podajemy plan działań i regulaminy. pobierz.

16) 13.09.2018 r. - Ze względu na dużą liczbę dzieci zapisanych na obiady w szkole, wyznaczono trzy przerwy obiadowe i ustalono plan wydawania obiadów dla poszczególnych klas.

15) 12.09.2018 r. - Ze względu na chorobę nauczyciela, zebranie rodziców uczniów klasy Ic odbędzie się w późniejszym terminie.

14) 11.09.2018 r. - W najbliższy czwartek tj. 13.09.2018 r. zapraszamy rodziców na spotkania z wychowawcą plan spotkań

13) 6.09.2018 r. - Podajemy do wiadomości w