Edukacja Globalna - projekt 2018/19

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ W Tygodniu Edukacji Globalnej 

„Cele zrównoważonego rozwoju. Odpowiedzmy na wyzwania zmieniającego się świata” pobierz

22, 23.11.2018 r. Szkolne Dni Nauki - Chemia, Biologia, Geografia. pobierz

22.11.2018 r. Temat Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na lekcji języka angielskiego w klasie Vb

W trakcie Tygodnia Edukacji Globalnej, odbywającego się pod hasłem "Cele zrównoważonego rozwoju ,, Odpowiedzmy na wyzwania zmieniającego się świata.", uczniowie klasy Vb odbyli lekcję dotyczącą respektowania praw człowieka - jako jednej z podstaw zrównoważonego rozwoju.

Celem zajęć było zapoznanie uczniów z zagadnieniem "Praw Człowieka" i uświadomienie znaczenia wzajemnego szanowania tych praw, by uniknąć konfliktów i wojen, a zapewnić wszystkim jak najlepsze warunki do rozwoju.

Uczniowie zapoznali się z genezą formułowania podstaw prawnych zapewniających poszanowanie praw człowieka: ogłoszeniem przez ONZ (ang. UNO - United Nations Organisation) po II wojnie światowej (10 grudnia 1949 roku) Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (ang. Universal Declaration of Human Rights) orazproklamowaniem przez Radę Europy (4.11.1950 roku)Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (ang. EuropeanConvention on Human Rights). Dowiedzieli się, że Polska ratyfikowała Konwencję 25 lat temu (19.01.1993 roku). Następnie omówiona została zasadnicza treść Konwencji - prawa zapewniane swoim obywatelom przez każdy kraj, który ją podpisał (obecnie 47 państw). W trakcie lekcji uczniowie poznawali najważniejsze angielskie słownictwo związane z jej tematem. Podsumowaniem było wykonanie wspólnego plakatu w języku angielskim pt. "European Convention on Human Rights".

Zajęcia prowadziła Anna Robińska-Richter

więcej...

21.11.2018 r. - Tydzień Edukacji Globalnej. 25 rocznica podpisania przez Polskę Europejskiej Konwencji Praw Człowieka była okazją do realizacji celu 16 – Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje. czytaj

21.11.2018 r. Tydzień Edukacji Globalnej na przyrodzie w IVb. czytaj

20.11.2018 r. Tydzień Edukacji Globalnej w kl. Ia
Również klasa Ia zajmowała się Europejską Konwencją Praw Człowiek. Poniżej na zdjęciach pokazujemy pracę i jej efekty uczniów klasy Ia  widzianej oczami siedmiolatka. Powstały piękne plakaty, które można było zobaczyć w holu szkoły. Zajęcia prowadziła I. Biernacka i K. Koperska

19 – 23.11.2018 r. TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ pod hasłem: ,,Cele zrównoważonego rozwoju. Odpowiedzmy na wyzwania zmieniającego się świata”. więcej

Zdjęcia na: https://photos.app.goo.gl/ptKzXMKkAEMw8wVc8


Edukacja Globalna - projekt 2017/18

20 - 24.11.2017 r. - Tydzień Edukacji Globalnej. Przyszłość świata zależy od nas!

Jako szkoła należymy do grupy 10 szkół w Wielkopolsce, które są Liderami Edukacji Globalnej, dlatego w dniach 20 - 24 listopada realizowaliśmy duży międzyprzedmiotowy projekt ukierunkowany na dwa cele Zrównoważonego Rozwoju:cel 10 - MNIEJ NIERÓWNOŚCI oraz cel 4 - JAKOŚCIOWA EDUKACJA.
Projekt został opracowany i zrealizowany przez grupę naszych nauczycieli z nauczania wczesnoszkolnego: pp. A. Rzońca-Tomczak, P. Lubińską, D. Horodecką, K. Koperską, I. Żyto i  kl. IV - VII: pp. K. Warteresiewicz, P. Tóż, A. Chmurę, M. Iszkuło, A. Bączkowską,
L. Jarmuszkiewicz, A. Szlachetę, J.Tarnawską,
pod kierunkiem liderek projektu - p. A. Półchłopek i A. Adamczyk.Cele Zrównoważonego Rozwoju, których jest 17, zostały ujęte w Agendzie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 i przyjęte jednogłośnie przez 193 państwa na szczycie w Nowym Yorku, we wrześniu 2015 roku.
Sekretarz Generalny ONZ nazwał je „Obietnicą światowych przywódców złożoną ludziom na całym świecie.(…) Wizją  zintegrowanego i przekształconego świata, powszechnego i lepszego dla wszystkich ludzi.”

Jako organizatorom tegorocznego TEG przyświecały nam cele 4 i 10 - mniej nierówności, więcej tolerancji i wrażliwości na innych - ich potrzeby, problemy, inną sprawność, kulturę i zwyczaje w połączeniu z edukacją na wysokim poziomie - wykorzystującą nowe technologie oraz bezpośrednie spotkania z niezwykłymi ludźmi - wolontariuszami, osobami niewidomymi i z niepełnosprawnością intelektualną. Chcielibyśmy, aby każdy z nas doceniał i szanował drugiego człowieka ze wszystkimi jego cechami wspólnymi i różniącymi. Sądzimy, że taka forma mądrej tolerancji i pomocy może budować zrozumienie między ludźmi, narodami i państwami, budować globalny pokój oraz rozwijać dobrobyt całej ludzkości.

więcej...

Harmonogram działań w roku 2017/18 pobierz

Podsumowanie projektu 2017/18 na plakatach


Edukacja Globalna - projekt 2016/17

Projekt: Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju”.

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.


Edukacja globalna ma na celu podnoszenie wiedzy społeczeństwa na temat procesów i wyzwań globalnych we współczesnym świecie. Całokształt tych działań nazywany jest edukacją globalną .

1. Zadania edukacji globalnej:
- wyjaśnianie globalnych współzależności i przyczyn problemów współczesnego świata i wyzwań z tym związanych
- przybliżanie zagadnień dotyczących sytuacji uboższych krajów
- pokazywanie wzajemnych zależności między Polakami a mieszkańcami krajów rozwijających się
- pobudzanie do krytycznej i świadomej refleksji nad własnym stylem życia i codziennymi wyborami, które w kontekście globalnym wywierają pozytywny bądź negatywny wpływ na jakość życia ludzi w innych krajach.

W rezultacie edukacja globalna powinna prowadzić do osobistego zaangażowania na rzecz walki z ubóstwem oraz włączenia się w proces budowania globalnego społeczeństwa opartego na zasadach solidarności, równości i współpracy.
2. Cele projektu: tworzenie regionalnej sieci certyfikowanych Szkół Liderów Edukacji Globalnej
3. Termin realizacji projektu: moduł I - do grudnia 2016 r, moduł II - I semestr 2017/18
4. Współpraca z instytucjami zewnętrznymi:
- Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie,
- Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie,
- ODN w Poznaniu - koordynator wojewódzki Marzanna Chobot-Kłodzińska
5. Realizatorzy:
a) liderzy: dr Alina Adamczyk, Agnieszka Półchłopek
b) zespół zadaniowy: Anna Bulanda, Agnieszka Chmura, Żaneta Grewling, Małgorzata Iszkuło, Agnieszka Rzońca-Tomczak, Jolanta Tarnawska, Renata Tarnawska, Katarzyna Warteresiewicz

Harmonogram działań pobierz

20 - 24.11.2017 r. - Tydzień Edukacji Globalnej

Wystawę plakatów zorganizowano w holu szkoły.

Projekt: Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju”.

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.


Edukacja globalna ma na celu podnoszenie wiedzy społeczeństwa na temat procesów i wyzwań globalnych we współczesnym świecie. Całokształt tych działań nazywany jest edukacją globalną.


1. Zadania edukacji globalnej:

- wyjaśnianie globalnych współzależności i przyczyn problemów współczesnego świata i wyzwań z tym związanych
- przybliżanie zagadnień dotyczących sytuacji uboższych krajów
- pokazywanie wzajemnych zależności między Polakami a mieszkańcami krajów rozwijających się
- pobudzanie do krytycznej i świadomej refleksji nad własnym stylem życia i codziennymi wyborami, które w kontekście globalnym wywierają pozytywny
bądź negatywny wpływ na jakość życia ludzi w innych krajach.

W rezultacie edukacja globalna powinna prowadzić do osobistego zaangażowania na rzecz walki z ubóstwem oraz włączenia się w proces budowania globalnego społeczeństwa opartego na zasadach solidarności, równości i współpracy.
2. Cele projektu: tworzenie regionalnej sieci certyfikowanych Szkół Liderów Edukacji Globalnej
3. Termin realizacji projektu: moduł I - do grudnia 2016 r, moduł II - I semestr 2017/18
4. Współpraca z instytucjami zewnętrznymi:
- Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie,
- Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie,
- ODN w Poznaniu - koordynator wojewódzki Marzanna Chobot-Kłodzińska
5. Realizatorzy:
a) liderzy: dr Alina Adamczyk, Agnieszka Półchłopek
b) zespół zadaniowy: Anna Bulanda, Agnieszka Chmura, Żaneta Grewling, Małgorzata Iszkuło, Agnieszka Rzońca-Tomczak, Jolanta Tarnawska, Renata Tarnawska, Katarzyna Warteresiewicz

Harmonogram działań pobierz